“Auditointipäivä on seuran juhlahetki” - Lehmo Balls -96 jatkaa lasten ja nuorten Tähtiseurana


Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Lehmo Balls -96 jatkaa lasten ja nuorten Tähtiseurana. Tie Tähtiseuraksi käy seurakehitysprosessin kautta, jossa tarkastellaan toimintaa Olympiakomitean kriteeristön pohjalta. LeBa 96 seuran uudelleenauditointi toteutettiin 14.5.2022 Kontiolahdella.

Auditointipäivä pitää sisällään ryhmätöitä, keskusteluita sekä ideoimista ja niiden kautta käydään läpi seuran vahvuuksia ja kehityskohteita. Ryhmätöiden välissä puretaan asiakokonaisuuksia yhdessä läpi ja vaihdetaan ajatuksia. Päivän lopuksi keskeiset tavoitteet kootaan yhteen ja tehdään suunnitelma seuraavalle kolmivuotiselle auditointisyklille.

Keskustelu käydään Olympiakomitean Tähtiseura-kriteerien pohjalta ja auditointiin menee aikaa noin 5-6 h. Auditointeihin osallistuu aina seuran sekä Salibandyliiton edustajien lisäksi myös esim. liikunnan aluejärjestön edustaja.

-Auditointipäivä LeBan osalta oli onnistunut kokonaisuus. Osallistujat saivat luotua päivälle sellaisen ympäristön, että asioista pystyttiin puhumaan niiden oikeilla nimillä, fiilistelee Salibandyliiton seuratoimintapäällikkö Mikko Kaksonen ja jatkaa

-Voisi ehkä sanoa, että auditointivaiheeseen päästessä, isoin työ on jo tehty, ja itse auditointipäivä onkin seuran juhlahetki, jossa luodaan katsetta tulevaan.

Lue lisää:

Mikko Kaksonen
Aluepäällikkö / Itä
Alueen sarja- ja harrastetoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Alueen seurojen tuki ja seuratoiminnan kehittäminen. Vuorovaikutus kuntien ja halliyrittäjien kanssa.
Elina Anttonen
Kehityspäällikkö, seuratoiminta
Seuratoiminnan johtamisen tuki ja kehittäminen, suora seuratuki, Tähtiseuratoiminnan johtaminen ja kehittäminen, kouluyhteistyö.

Jaa artikkeli