Saa onnitella: OFBC on nyt virallisesti Tähtiseura - Millainen seurakehitysmatka oli?

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Oululainen OFBC on nyt virallisesti Tähtiseura eli seura, joka haluaa kehittyä nyt ja tulevaisuudessa sekä takaa harrastelijoille ja urheilijoille laadukasta toimintaa. Seuran toiminnanjohtajan Henri Dufvan kertoo ajatuksia OFBC:n Tähtiseura -tunnustuksesta.

Millaisia eväitä ja työkaluja prosessi on antanut?

Seurakehitysprosessin kautta saimme erittäin tarpeellista ajatustenvaihtoa eri seurojen erilaisia toimintatapoja nähneiden ihmisten sparratessa meidän matkaa tulevaisuuden seuraksi. Saimme vahvistusta siihen että olemme oikealla tiellä. Usko ja luotto omaan tekemiseen kasvoi, henkinen voimavara onkin seuratyössä kaikki kaikessa.

Miten seura on kehittynyt vuosien aikana?

OFBC jäsenmäärä on viime vuosina ollut vahvassa kasvussa ja olemmekin nousseet isojen joukkoon. Samalla olemme panostaneet toiminnan laadun kehittämiseen. Isoin muutos seurakehitysprosessin aikana on kuitenkin tapahtunut seuran toimintakulttuurin ammattimaistumisessa, josta iso kiitos joukkueidemme toimihenkilöille, te teette mahtavaa työtä!

Mitä Tähtiseuruus merkitsee teille?

Tähtiseura merkitsee meille paljon. Kolmen viime kauden aikana olemme kehittäneet toimintaamme työtunteja säästelemättä ja nyt saatu Tähtimerkki kertoo siitä että OFBC:n toiminnan laatu on todistetusti hyvällä tasolla. On kunnia olla Tähtiseura, mutta ei OFBC:n kehitys tähän pysähdy, pikemminkin nyt se vasta alkaa!

Entä, mitä se tarkoittaa seurakehityksen näkökulmasta? Seuratoiminnan kehittäjä Elina Anttonen kertoo siitä, miten OFBC:n Tähtiseura -matka on sujunut. Elina vinkkaa myös kaikille seuroille, että Seurakehitys ja Tähtiseura -matka on kaikille seuroille avoin ja maksuton eli siihen voi lähteä kuka vain mukaan. Lisätietoja täältä.

Mitä ja miten Tähtiseura-tunnustus tapahtuu?

Auditoinnissa Tähtiseurakriteerejä tarkastellaan seuraväen ja luottamusjohdon voimin. Auditoinnissa keskitytään vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin. Voisi ehkä sanoa, että auditointivaiheeseen päästessä, isoin työ on jo tehty, ja itse auditointipäivä onkin seuran juhlahetki, jossa luodaan katsetta tulevaan. Auditointeihin osallistuu aina Salibandyliiton edustajien lisäksi myös esim. liikunnan aluejärjestön edustaja.

Mitä päivä pitää tarkalleen ottaen sisällään?

Päivä pitää sisällään ryhmätöitä, keskusteluja, omien ajatusten kertomista, toisten kuuntelemista ja tulevan ideoimista. Ryhmätöiden välissä puretaan asiakokonaisuuksia yhdessä. Päivän lopuksi kootaan keskeiset tavoitteet seuraavalle kolmivuotiselle auditointisyklille. Keskustelu käydään Olympiakomitean Tähtiseura-kriteerien pohjalta ja auditointiin menee aikaa noin 5-6 h.

Millainen seura OFBC on ja miten matka Tähtiseuraksi on sujunut?

Määrätietoinen ja suunnitelmallinen. Seurakehitysprosessi seuran kanssa käynnistettiin 2019 ja kehitystyötä tehtiin pitkäjänteisesti näiden kolmen vuoden ajan, seurakehitys.fi työvälinettä hyödyntäen. Matka Tähtiseuraksi on sujunut hyvin ja on ollut ilo olla mukana sparraamassa ja kehittämässä seuraa niin, että Tähtiseura-auditointi päästiin toteuttamaan! Seura on ollut hyvin sitoutunut kehitystyöhön, ja uskon että tämä jatkuu aidosti edelleen.

Onnittelut OFBC Tähtiseura-tunnustuksesta!

Lisätietoja Salibandyliiton seurakehitys mahdollisuuksista löydät täältä:

Elina Anttonen
Kehityspäällikkö, seuratoiminta
Seuratoiminnan johtamisen tuki ja kehittäminen, suora seuratuki, Tähtiseuratoiminnan johtaminen ja kehittäminen, kouluyhteistyö.

Jaa artikkeli