Farmisopimukset

Kaksi seuraa voi tehdä keskinäisen nk. farmisopimuksen aikuisjoukkueidensa välille. Farmisopimus voi olla myös seuran sisäinen sopimus. Farmisopimukselle on kirjallisesti haettava liiton hyväksyntä kullekin pelikaudelle erikseen.

Hakemuksen voi tehdä farmisopimuksen osapuolena oleva seura. Hakemuksen on oltava liitossa viimeistään 21.9. Farmisopimuksen hyväksyttämisestä on suoritettava 700 € suuruinen kirjaamismaksu, ja sen maksamisesta on liitettävä tosite hakemukseen.

Miesten sarjojen farmisopimuksissa ainakin toisen farmisopimusjoukkueista tulee olla joko 2. divisioonan joukkue tai ylemmän sarjatason joukkue. Naisten sarjojen farmisopimuksissa ainakin toisen joukkueen tulee olla naisten liigajoukkue. Farmisopimusjoukkueet eivät saa pelata samalla sarjatasolla. Yksi joukkue voi olla osallisena vain yhdessä farmisopimuksessa.
Osapuolet voivat vapaasti sopia farmisopimuksen kestosta, mutta liitto voi hyväksyä farmisopimuksen vain yhdelle pelikaudelle kerrallaan.

Liitto tekee farmisopimuksen hyväksymistä koskevan päätöksen 21.9. mennessä. Farmisopimus tulee voimaan heti, kun farmisopimusosapuolet ovat saaneet tiedon farmisopimuksen hyväksymisestä.

Hakemukset tulee tehdä sähköisellä lomakkeella. Liitteeksi tulee antaa alta ladattava pelaajaluettelo. Pelaajalisäykset farmisopimukseen tehdään lisäämällä pelaajaluettelolista sähköiseen järjestelmään.