Farmisopimukset

Farmisopimuksen hakemisen edellytys on kauden 2022-23 sarjaan ilmoitetut joukkueet A ja B.

Kaksi seuraa voi tehdä keskinäisen nk. farmisopimuksen aikuisjoukkueidensa välille. Farmisopimus voi olla myös seuran sisäinen sopimus. Farmisopimukselle on kirjallisesti haettava liiton hyväksyntä kullekin pelikaudelle erikseen.

Hakemuksen voi tehdä farmisopimuksen osapuolena oleva seura. Hakemuksen on oltava liitossa viimeistään 21.9. Farmisopimuksen hyväksyttämisestä on suoritettava 700 € suuruinen kirjaamismaksu, ja sen maksamisesta on liitettävä tosite hakemukseen.

Miesten sarjojen farmisopimuksissa ainakin toisen farmisopimusjoukkueista tulee olla joko 2. divisioonan joukkue tai ylemmän sarjatason joukkue. Naisten sarjojen farmisopimuksissa ainakin toisen joukkueen tulee olla F-liigan naisten sarjan tai naisten 1. divisioonan joukkue.

Farmisopimusjoukkueet eivät saa pelata samalla sarjatasolla. Yksi joukkue voi olla osallisena vain yhdessä farmisopimuksessa.

Osapuolet voivat vapaasti sopia farmisopimuksen kestosta, mutta liitto voi hyväksyä farmisopimuksen vain yhdelle pelikaudelle kerrallaan.

Liitto tekee farmisopimuksen hyväksymistä koskevan päätöksen 21.9. mennessä. Farmisopimus tulee voimaan heti, kun farmisopimusosapuolet ovat saaneet tiedon farmisopimuksen hyväksymisestä.

Hakemukset tulee tehdä sähköisellä lomakkeella. Liitteeksi tulee antaa alta ladattava pelaajaluettelo. Pelaajalisäykset farmisopimukseen tehdään lisäämällä pelaajaluettelolista sähköiseen järjestelmään.

Pelaajien lisääminen farmisopimukseen

Kun pelaajia lisätään farmisopimukseen, tulee lisäykset tehdä lomakkeen kautta. Mikäli lisäys tehdään perjantaina klo 16.00 jälkeen tai viikonloppuna, tämän lisäksi seuran tulee lähettää tiedot (pelaajan nimi ja sportti-ID) farmisopimukseen lisätyistä pelaajista sähköpostilla tulospalvelu@salibandy.fi ja tulospalvelun päivystäjät lisäävät pelaajat joukkueen sarjakokoonpanoon päivystysaikoina (la ja su klo 9-17).

Farmisopimuspelaajien lukitseminen yllä mainittuihin takarajoihin mennessä:
Farmisopimuksessa nimettypelaaja saa 1.2.2023 takarajan jälkeen* pelata vain toisessa farmisopimusjoukkueista. Joukkueiden on viimeistään tuona päivänä ilmoitettava liittoon, kummassa joukkueessa kukin farmisopimuksessa nimetyistä pelaajista sen jälkeen pelaa. Ilmoitus tehdään sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@salibandy.fi Ilmoituksessa on selkeästi mainittava, että kyseessä on farmisopimuksen pelaajien lukitseminen loppukaudeksi. Liitteeksi tiedot sopimukseen kuuluvista pelaajista, joukkueittain eriteltynä.