Farmisopimukset

Farmisopimuksen hakemisen edellytys on kauden 2023-24 sarjaan ilmoitetut joukkueet A ja B. Sopimukset kirjataan toistaiseksi webropol lomakkeella.

Kaksi seuraa voi tehdä keskinäisen farmisopimuksen aikuisjoukkueidensa välille. Farmisopimus voi olla myös seuran sisäinen sopimus. Farmisopimukselle on kirjallisesti haettava liiton hyväksyntä kullekin pelikaudelle erikseen. Hakemuksen voi tehdä farmisopimuksen osapuolena oleva seura.

Hakemuksen on oltava liitossa viimeistään 21.9. Farmisopimuksen hyväksyttämisestä on suoritettava 750 € suuruinen kirjaamismaksu, joka suoritetaan hakemusta kirjattaessa VismaPay maksuna.

Miesten sarjojen farmisopimuksissa ainakin toisen farmisopimusjoukkueista tulee olla joko 2. divisioonan joukkue tai ylemmän sarjatason joukkue. Naisten sarjojen farmisopimuksissa ainakin toisen joukkueen tulee olla joko Suomisarjan tai ylemmän sarjatason joukkue. Farmisopimusjoukkueet eivät saa pelata samalla sarjatasolla. Yksi joukkue voi olla osallisena vain yhdessä farmisopimuksessa.

Osapuolet voivat vapaasti sopia farmisopimuksen kestosta, mutta liitto voi hyväksyä farmisopimuksen vain yhdelle pelikaudelle kerrallaan. Liitto tekee farmisopimuksen hyväksymistä koskevan päätöksen 21.9. mennessä. Farmisopimus tulee voimaan heti, kun farmisopimusosapuolet ovat saaneet tiedon farmisopimuksen hyväksymisestä.

Farmisopimukseen voidaan nimetä farmisopimusjoukkueiden pelaajista enintään 12 pelaajaa, joita voidaan saman kauden aikana 1.2. saakka, siirtää joukkueiden välillä ilman kirjaamismaksua. Pelaajaa, joka on peli-, kilpailu- tai toimintakiellossa jommassakummassa farmijoukkueiden sarjassa, ei voi lisätä farmisopimukseen tämän kiellon aikana. Seuran tulee ilmoittaa liittoon kirjallisesti aina, kun farmisopimukseen lisätään pelaajia. Farmisopimuksesta ei voida poistaa pelaajia sopimuskaudella.

Farmisopimukseen nimetyn junioripelaajan junioriotteluita koskeva edustusoikeus säilyy koko farmisopimuskauden siinä seurassa ja joukkueessa, jossa se oli pelaajan tullessa nimitetyksi farmisopimukseen. Rinnakkaisedustusoikeuspelaajaa ei saa nimetä farmisopimukseen.

Jos farmisopimuspelaaja vaihtaa farmisopimuksen ulkopuoliseen joukkueeseen farmisopimuskaudella, häntä ei saa korvata uudella pelaajalla farmisopimuksessa, samoin häntä koskevat farmisopimuksen vaikutukset raukeavat.

Farmisopimuksessa nimetty pelaaja saa 1.2. jälkeen pelata vain toisessa farmisopimusjoukkueista. Pelaaja kiinnittyy siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa ensimmäisen ottelun 1.2. jälkeen. Pelaajalla on kertaalleen mahdollisuus siirtyä alemman sarjatason farmisopimusjoukkueesta ylemmän sarjatason farmisopimusjoukkueeseen 1.2. jälkeen. Tämän jälkeen pelaaja lukittuu loppukaudeksi ylemmän sarjatason farmisopimusjoukkueeseen. Kauden päätyttyä kunkin nimetyn pelaajan edustusoikeus palaa siihen farmisopimusjoukkueeseen, jossa se oli kauden alkaessa.

Pelaaja saa edustusoikeuden alemman sarjatason farmisopimusjoukkueessa aikaisintaan kolmantena päivänä siitä, kun hän osallistui pelaajana otteluun ylemmän sarjatason farmisopimusjoukkueessa (esim. pelaa ylemmällä tasolla 1.10., saa pelata alemmalla tasolla 4.10). Poikkeuksena edellisestä on vuonna 2000 tai sitä myöhemmin syntynyt farmisopimukseen nimetty pelaaja, joka saa edustusoikeuden alemman sarjatason farmisopimusjoukkueessa aikaisintaan seuraavana päivänä siitä, kun hän osallistui otteluun pelaajana ylemmän sarjatason farmisopimusjoukkueessa.

Pelaaja saa edustusoikeuden ylemmän sarjatason farmisopimusjoukkueessa aikaisintaan seuraavana päivänä siitä, kun hän osallistui otteluun pelaajana alemman sarjatason farmisopimusjoukkueessa.

Mikäli farmisopimusjoukkueet osallistuvat Suomen Cupiin, voi farmisopimuspelaaja pelata Cupissa vain toisessa joukkueessa. Suomen Cup -ottelussa pelaajan edustusoikeuden on oltava ottelupäivänä kyseisessä joukkueessa, aiemmin tässä pykälässä sanotulla tavalla.

Hakemukset tulee tehdä sähköisellä lomakkeella. Liitteeksi tulee antaa pelaajaluettelo. Pelaajalisäykset farmisopimukseen kauden aikana tehdään lisäämällä pelaajaluettelolista sähköiseen järjestelmään.

Farmisopimuspelaajien lukitseminen yllä mainittuihin takarajoihin mennessä:
Farmisopimuksessa nimettypelaaja saa 1.2.2024 takarajan jälkeen* pelata vain toisessa farmisopimusjoukkueista. Joukkueiden on viimeistään tuona päivänä ilmoitettava liittoon, kummassa joukkueessa kukin farmisopimuksessa nimetyistä pelaajista sen jälkeen pelaa. Ilmoitus tehdään sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@salibandy.fi Ilmoituksessa on selkeästi mainittava, että kyseessä on farmisopimuksen pelaajien lukitseminen loppukaudeksi. Liitteeksi tiedot sopimukseen kuuluvista pelaajista, joukkueittain eriteltynä.