"Yhteistyöllä on luotu kokonaisvaltainen harrastuspaketti" - Harrastamisen Suomen Malli Heinolassa

Harrastamisen Suomen Malli liikuttaa lapsia ja nuoria pienellä kynnyksellä koulupäivän yhteydessä. Toiminnasta vastaavat kunnat ja kaupungit yhdessä harrastustoiminnan toteuttajien, kuten urheiluseurojen, kanssa. Harrastamisen Suomen malli on vauhdikkaasti käynnissä Heinolassa, jossa salibandyseura SB Heinola on yksi toiminnan toteuttajista.

Harrastamisen Suomen Malli – mistä on kyse?

  • Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä
  • Suunnattu perusopetuksen vuosiluokille 1.–9.
  • Kunnat hankkivat lapsille ja nuorille maksutonta harrastustoimintaa esimerkiksi ostopalveluna urheiluseuroilta ja muilta harrastusten järjestäjiltä
  • Kunnan ja esimerkiksi urheiluseuran välinen yhteistyö harrastuksen järjestämisessä
  • Lukuvuonna 2021–2022 mallissa on mukana 235 kuntaa eri puolilta Suomea

Mutta mitä Harrastamisen Suomen Malli merkitsee Heinolan kaupungille? Heinolan kaupungin liikunnan palvelupäällikkö Maria Kaikkonen avaa vastausta kaupungin näkökulmasta.

– Sen alkuperäisenä tavoitteena oli tarjota mielekästä tekemistä lapsille. Malli tuo harrastamiseen myös tasavertaisuutta, sillä yleisiä esteitä harrastamiselle on raha ja kuljetuksien puuttuminen: malli on kaikille maksutonta ja koulukuljetuksilla kulkeville lapsille järjestetään kuljetus harrastuksen jälkeen. Kaikkien on mahdollista osallistua.

-Kyselyn mukaan 19 % osallistujista ei harrasta mitään vapaa-ajalla ja 51 % harrastaa 1-2 kertaa viikossa, joten toiminnan piirissä on siis pääsääntöisesti vähemmän harrastavia lapsia. Meillä tätä koordinoi kaupunki ja toimintaa toteuttavat erilaiset järjestöt, kertoo Maria. 

Salibandyseurojen on mahdollisuus tehdä yhteistyötä Harrastamisen Suomen Mallia toteuttavien kuntien ja kaupunkien kanssa. Tässä voi hyödyntää mm. Salibandyliiton valmista Säbäkipinä-konseptia toiminnan toteuttamisessa. Lisätietoja saat oman alueesi seuratoimintapäälliköltä. 

Mutta miltä Harrastamisen Suomen Malli näyttää seurojen näkökulmasta? Tästä lisää kertoo SB Heinola ja valmennuspäällikkö Jussi Mäenpää, joka vastaa seuran osalta toiminnasta.

– Haettiin tukea opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeen kautta ja saimme apua hankkeen suunnitteluun Salibandyliitosta ja Heinolan kaupungilta. Heinolassa harrastetoiminnassa on vahvasti mukana myös liikunta- ja koulutoimi sekä useita urheiluseuroja ja muita harrastetoimijoita. Yhteistyöllä olemme saaneet luotua lapsille melko kokonaisvaltaisen harrastepaketin.

Entäs, miten seura on kokenut Harrastamisen Suomen Mallissa mukana olon? 

-SB Heinola järjestää kerhotoimintaa alakouluikäisille neljänä päivänä viikossa. Suurin osa kävijöistä ei ole seuran toiminnassa muuten mukana ja toiminta onkin suunnattu erityisesti niille lapsille, jotka eivät vielä liiku urheiluseuroissa. Kerhotoiminta toteutetaan koulupäivien yhteydessä heti koulupäivän päätteeksi siten, että halukkaat lapset ohjataan valitsemiinsa harrastemallin kerhoihin, avaa Jussi.

Seurat voivat hyötyä toiminnasta monin tavoin ja saada toimintaan taloudellista tukea opetusministeriöltä ja kaupungilta. Tukien avulla mm. SB Heinola pystyi elokuussa 2021 palkkaamaan ensimmäisen kokopäiväisen työntekijän, jonka toimenkuva saatiin keskitettyä nimenomaan valmennukseen. 

Lisätietoja Harrastamisen Suomen Mallista saat alueesi seuratoimintapäälliköltä tai kunnan toimintavastaavalta.

Lue lisää: 

Valtion avustusta myönnettiin 14,5 miljoonaa euroa Harrastamisen Suomen Mallin toteuttamiseen

SB Heinolan nettisivut

Heinolan kaupungin nettisivut

Säbäkipinä-konsepti

Mikko Kaksonen
Aluepäällikkö / Itä
Alueen sarja- ja harrastetoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Alueen seurojen tuki ja seuratoiminnan kehittäminen. Vuorovaikutus kuntien ja halliyrittäjien kanssa.

Jaa artikkeli