Westend Indiansista ensimmäinen aikuisliikunnan Tähtiseura salibandyssa

Tähtiseuran tunnuksena toimiva Tähtimerkki luovutettiin Westend Indiansille perjantaina Metro Areenalla pelatun miesten Salibandyliigan ottelun Indians-Oilers yhteydessä.

Tähtiseura-laatuohjelman ovat luoneet Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ja sen tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen.

Aikuisliikunnan Tähtimerkki viestii siitä, että seura luo aikuisille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla.  Samalla se on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille sekä osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Seura vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

– Olemme kehittäneet seurassamme päämäärätietoisesti myös aikuisten toimintaa viime vuosien aikana. Nykyään lähes 300 miestä ja naista liikkuu aktiivisesti ja viihtyy keltamustissa väreissä 16 eri joukkueessa ja harrasteryhmässä, kertoo Westend Indiansin toiminnanjohtaja Mika Leiponen tyytyväisenä ja jatkaa:

– Heimo-yhteisö kasvaa ja kehittyy. Iso kiitos tästä kuuluu arjen sankareille – kaikille osana tarinaa oleville pelaajille ja toimihenkilöille. On ilo ottaa vastaan meidän kaikkien puolesta Tähtimerkki.

Tähtiseurassa jokainen saa harrastaa ja urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa. Espoolainen Westend Indians täyttää aikuisliikunnan laatutekijät ja on aktiivinen toimintansa arvioinnissa ja kehittämisessä.

– Westend Indians on määritellyt aikuisten toiminnan strategiset tavoitteet, tarjoaa eritasoista toimintaa myös aikuisikäisille ja mahdollistaa siirtymisen omaa tasoa vastaavaan ryhmään/joukkueeseen sekä muihin seuratoimijatehtäviin, kerää osallistujilta palautetta, kuuntelee heitä aktiivisesti ja kehittää toimintaa kuullun ja kerätyn palautteen mukaisesti, avaa Salibandyliiton kehityspäällikkö Mervi Kilpikoski aikuisten Tähtiseuran kriteereitä.

Westend Indiansin toimintaan tutustuivat ja sitä arvioivat Salibandyliiton lisäksi Merja Palkama Etelä-Suomen liikunnasta ja Ulla Nykänen Olympiakomiteasta.

Indians on ensimmäinen salibandyseura, jolle on myönnetty sekä lasten ja nuorten että aikuisten Tähtimerkki.

Tähtiseura-laatuohjelma on osa
Salibandyliiton seurakehitystoimintaa

– Salibandyssa Tähtiseuratunnustusta voi tavoitella, kun seuran toiminta on kokonaisvaltaisesti saavuttanut Salibandyliiton seurakehitys.fi -työvälineeseen kuvatut toiminnot tasolla 2, kertoo Salibandyliiton seurakehittäjä Elina Anttonen.

Arvioitavina osa-alueina 2-tasolla ovat seuran johtaminen ja hyvä hallinto, urheilun johtaminen ja viestintä ja markkinointi.

Salibandyssa Tähtiseuratunnuksia myönnetään lasten ja nuorten liikunnan ja aikuisten liikunnan osa-alueilla. Tunnustuksen saatuaan seura voi kehittää toimintaansa Tähtiseurakriteerien parissa tai seuran kokonaisvaltaisen, seura360-kehityspolun mukaisesti seurakehitys.fi-työvälinettä hyödyntäen.

– Seuran kehittäminen ei koskaan pysähdy, vaan jatkokehittäminen on aina tavoitteena Tähtiseuroissa sekä Salibandyliiton seurakehityksessä. Tapaamme Tähtiseurat ja seurakehitys.fi-työvälinettä hyödyntävät seurat kerran vuodessa, ja työstämme heidän kanssaan teemoja eteenpäin, Anttonen jatkaa.

Suomalainen urheilu loistaa Tähtiseurassa

Tähtiseura-laatuohjelman tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät.

Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

– Pienessä maassa aktiivisesti yhdessä toimiminen on paras mahdollinen tapa luoda yhteisöllisyyttä, kehittyä ja saavuttaa menestystä. Tähtiseura-yhteisöön liittymällä seura saa apua ja työkaluja toiminnan kehittämiseen ja uudistumiseen, vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Seurojen yhdessä muodostama Tähtikuvio loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään, kertoo Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja.

– Urheiluseurojen yhteisöllisyys on suuri voimavara suomalaiselle urheilumenestykselle. Tähtiseura-ohjelmalla haluamme vahvistaa yhteistyötä seurojen välillä ja edistää osaltamme hyvinvointia yhä useamman suomalaisen arjessa. Osana Tähtikuviota jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan aina huippu-urheilijaksi asti entistä suuremman taustatuen avulla. Onnittelemme Westend Indiansia Tähtimerkistä, kertoo ohjelman tavoitteista Olympiakomitean Lisää liikettä -yksikön johtaja Pekka Nikulainen.

Tähtiseuraohjelman myötä aiemmin käytössä ollut Sinettiseuratoiminta on päättynyt.

Lisätietoja: www.olympiakomitea.fi/tähtiseurat

Kuva: Jarmo Koskela

Jaa artikkeli