Valituslautakunta päätti: TPS:n Olli Laineelle kahden ottelun pelikielto

Salibandyliiton valituslautakunta on kumonnut pääsarjojen kurinpitäjän vapauttavan päätöksen ja määrännyt TPS:n Olli Laineen kahden ottelun pelikieltoon.

Salibandyliiton valituslautakunta on Nokian KrP:n tekemän muutoksenhaun johdosta kumonnut pääsarjojen kurinpitäjän parin päivän takaisen päätöksen ja määrännyt TPS:n Olli Laineelle kahden ottelun pelikiellon maalivahtiin kohdistuneesta kontaktista. Kurinpitäjän päätös asiassa oli ollut vapauttava.

Asia tuli alkujaan vireille Nokian KrP:n tekemästä videotutkintapyynnöstä. Videotuomari katsoi asiassa olevan perusteet kurinpitokäsittelyyn ja siirsi sen edelleen kurinpitäjälle, joka arvioi, ettei tilanteessa ollut perusteita lisäseuraamuksille. Valituslautakunnan ratkaisuun on vielä mahdollisuus hakea muutosta urheilun oikeusturvalautakunnalta.

Salibandyliiton valituslautakunnan perustelujen tiivis seloste:

Teon tahallisuuden arviointi

1. Kontaktissa osallisena oleva Laine juoksi tilanteessa pallottomana hyökkäävänä pelaajana varsin pitkän, n. 10-15 metrin matkan kovaa vauhtia suoraan kohti maalia. Laine oli tilanteessa suunnannut katseensa hyökkäyssuunnassa taaempaa viistosta tulevaan pallolliseen hyökkääjään. Laineen ilmeisenä tarkoituksena on ollut mahdollisen syötön tai laukauksen tapahtuessa ohjata tai lyödä pallo maaliin tai vaihtoehtoisesti päätyä peittämään maalivahdin näkölinjaa edesauttaen siten maalintekoa. Laine ei siten nimenomaisesti tarkoita aiheuttaa videolla ilmenevää suhteellisen voimakasta vartalokontaktia maalivahtiin.

2. Laineen olisi pitkään viistosti suoraan maalin keskikohtaa suuntaamansa nopea liikkeensä huomioiden pitänyt mieltää toimintansa todennäköisenä tai ainakin varteenotettavana seurauksena yhteentörmäystä maalivahtiin. Laine on tässä asiassa tehnyt valitsemastaan liikesuunnasta ja vauhdista huolimatta tietoisen valinnan pitää katseensa jatkuvasti suunnattuna takaviistosta lähestyvään pallolliseen hyökkääjään. Laine ei siten ole juuri yrittänyt estää kontaktin syntymistä, jolloin Laineen on katsottava osaltaan hyväksyneen menettelynsä ahdollisena seurauksena törmäämisen maalivahtiin. Siitä huolimatta, että Laine on aivan viime hetkellä yrittänyt estää ja lieventää kontaktia, Laineen on edellä sanotuilla perusteella katsottava toimineen alimman tahallisuusasteen mukaisesti (ns. dolus eventualis) Suomen Salibandyliiton kilpailusääntöjen 62 §:n 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla väkivaltaisesti.

3. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa maalivahdin oma liike tapahtuu maalivahdin pienellä alueella sivuttaissuunnassa, mikä on pelitilanteeseen nähden varsin tavanomainen ja ennalta arvattava tapahtuma. Tapauksessa ei ole muitakaan seikkoja, mitkä tekisivät asiasta puhtaan tapaturman ja poistaisivat teon rangaistavuuden.

Rangaistuksen mittaamisesta

4. Rangaistusta lieventävinä seikkoina valituslautakunta huomioi, että Laine ei ole nimenomaisesti tarkoittanut aiheuttaa kontaktia maalivahtiin sekä sen, että Laine on lisäksi aivan viime hetkellä pyrkinyt välttämään kontaktin ja lieventämään sen vaikutuksia.

5. Rangaistusta koventavana seikkana valituslautakunta huomioi menettelyn vaarallisuuden. Maalivahdiin kohdistuvat kontaktit ovat lähtökohtaisesti vaarallisempia, koska maalivahtien mahdollisuudet väistää ja ottaa vastaan kontakteja ovat paljon rajatumpia kuin kenttäpelaajien, mikä johtuu maalivahdin tyypillisestä polvillaan tapahtuvasta peliasennosta. Lisäksi maalivahdin kyky liikehtiä polviasennossa ja tasapaino kontaktitilanteissa on huonompi kuin kenttäpelaajilla. Tätä erityispiirrettä on todennäköisesti haluttu huomioida pelisäännöi ssä siten, että kenttäpelaaja ei saa missään olosuhteissa olla maalivahdin ns. pienellä alueella.

6. Maalivahdin normaalissa peliasennossa tapahtuva kontakti voi ylä- ja alaraajavammojen lisäksi aiheuttaa vakaviakin pään ja niskan alueen kontakti- ja liikevammoja. Tämä erityinen vaara johtuu valituslautakunnan näkemyksen mukaan siitä, että polvillaan oleva maalivahti vähäistä kovemmassa vartalokontaktissa voi tyypillisesti kaatua selälleen, jolloin vaarana on niskan retkahdusvaaran lisäksi takaraivon lyöminen pelialustaan ja siitä potentiaalisesti aiheutuva kontaktivamma iskualueelle ja/tai ns. vastasysäysvaurio (coup, contre coup).

7. Rangaistuslinjalla on yksittäisen pelaajaan kohdistuvan seurauksen lisäksi tärkeä ns. yleisestävä vaikutus, jolla pyritään vaikuttamaan pelaajien käyttäytymiseen ja siten ennalta estämään vakavia loukkaantumisia. Maalivahteihin kohdistuvien vartalokontakteihin liittyy erityinen vaara, joka on huomioitava rangaistuksen mittaamisessa.

8. Edellä mainittuja seikkoja huolellisesti eri suunnista punnittuaan valituslautakunta on päättänyt, että kohtuullinen rangaistus tässä asiassa on kahden (2) ottelun pelikielto, kun huomioidaan, että Laine sai jatkaa kyseisen ottelun loppuun saakka.

Video tilanteesta:

Valokuva: Esa Takalo

Jaa artikkeli