Valiokuntiin tarvitaan tekijöitä – hae mukaan

Henkilöiden kartoitus Salibandyliiton valiokuntiin toimikaudelle 2024–2027 on alkanut. Valiokuntatyöstä kiinnostuneille on avattu kysely. Nykyisten lisäksi tulossa on kolme uutta valiokuntaa.

Valiokunnilla on merkittävä rooli Salibandyliiton päätösten valmistelutyössä ja päätöksenteossa. Ne koostuvat vastuualueidensa aktiiveista ja asiantuntijoista. Vuonna 2021 tehty kysely halukkuudesta osallistua valiokuntatyöhön tuotti hyviä tuloksia, joten kysely on päätetty toteuttaa uudelleen.

Nykyisten valiokuntien toimikausi päättyy tämän kauden päättyessä, joten seuraava valiokuntaperiodi alkaa ensi kauden alkaessa ja jatkuu 31.5.2027 saakka.

Nykyisten valiokuntien kokoonpanot näet täällä.

Turvallisuus- ja olosuhdevaliokunta aloittaa uutena, myös digitalisaatio-
valiokunta ja harrastetoiminnan kehittämisen valiokunta perustetaan

Tällä hetkellä Salibandyliitolla on neljä valiokuntaa (erotuomari-, kilpailu-, kurinpito- ja sääntövaliokunta). Salibandyliiton hallitus keskusteli helmikuun kokouksessaan lisävaliokuntatarpeista tulevalle toimikaudelle ja päätti uuden turvallisuus- ja olosuhdevaliokunnan perustamisesta. Sen kokoonpano täytetään kutsumalla jäseniksi pelin eri osa-alueiden ja urheilulääketieteen asiantuntijoita. Valiokunnan kokoaminen on jo käynnissä (ei siis mukana kyselyssä) ja kokoonpano on määrä vahvistaa seuraavassa hallituksen kokouksessa 26.3.

Tämän lisäksi hallitus on päättänyt perustaa kaksi muuta valiokuntaa. Ne ovat digitalisaatiovaliokunta, jonka tehtävänä on osaltaan varmistaa digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen Salibandyliiton toiminnassa ja harrastetoiminnan kehittämisen valiokunta.

Ilmoita kiinnostuksesta 30.3. mennessä

Mikäli olet kiinnostunut valiokunnan jäsenyydestä, täytä alla oleva kysely viimeistään 30.3.2024. Hakemusten perusteella valiokuntien kokoonpanoista tehdään esitys liiton hallitukselle, joka vahvistaa ne huhtikuun 19. päivän kokouksessaan.

Salibandyliiton valiokunnat toimikaudelle 2024–2027
– erotuomarivaliokunta
– kilpailuvaliokunta
– kurinpitovaliokunta
– sääntövaliokunta
– turvallisuus- ja olosuhdevaliokunta (uusi)
– digitalisaatiovaliokunta (uusi)
– harrastetoiminnan kehittämisen valiokunta (uusi)

Valiokuntien tehtäviä

Erotuomarivaliokunta
– erotuomaritoiminnan yleinen kehittäminen
– vuosittaisen erotuomarikoulutuksen suunnittelu, hyväksyminen ja valmistelu kaikilla tasoilla
– erotuomaritoiminnan päädokumenttien valmistelu ja vuosittainen ylläpito (johtosääntö, luokitustaulukko, matkustussääntö, esteellisyysmäärittelyt)
– pääsarja- ja valtakunnallisen erotuomaritoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
– pelisääntöjen kansallisten tulkintojen valmistelu, hyväksyminen ja ylläpito

Kilpailuvaliokunta
– sarjatoiminnan kehittäminen
– valtakunnallisten sarjojen (aikuiset pl. pääsarjat ja juniorit) sarjajärjestelmien kehittäminen ja hyväksyminen
– sarjapaikkojen siirtohakemusten käsittely
– valtakunnallisissa sarjoissa pelaavien pelaajia koskevien poikkeuslupahakemusten käsittely
– pelaajasiirtokiistojen käsittely
– kilpailusääntöjen kausipäivitykseen osallistuminen

Kurinpitovaliokunta
– kurinpitovaliokunta ratkaisee muiden kuin pääsarjojen osalta vastalauseet ja sellaiset kurinpitoasiat, jotka eivät kuulu toimihenkilöiden päätettäviksi

Sääntövaliokunta
– vuosittaisten kilpailusääntöjen valmistelutyö
– toimintasääntöjen mahdollisten uudistusten/korjausten valmistelu
– muiden sääntöjen ja määräysten tarkastaminen
– lausuntojen ja tulkintojen antaminen sääntökysymyksissä valiokunnille ja hallitukselle

Turvallisuus- ja olosuhdevaliokunta
– uusi valiokunta kaudelle 2024–2027
– salibandyn turvallisuuden (säännöt, sääntötulkinnat, olosuhteet jne.) kokonaisvaltainen kehittäminen ja toimenpiteiden määritys

Digitalisaatiovaliokunta
– uusi valiokunta kaudelle 2024–2027
– digitalisaation hyödyntäminen Salibandyliiton toiminnassa

Harrastetoiminnan kehittämisen valiokunta
– uusi valiokunta kaudelle 2024–2027
– salibandyn matalan kynnyksen harrastamisen edistäminen
– edustus eri alueilta

Lisätietoja valiokunnista:
Erotuomarivaliokunta: Janne Koskinen, valiokunnan sihteeri
Kilpailuvaliokunta: Ari Vehniäinen, valiokunnan sihteeri
Kurinpitovaliokunta: Mika Hilska, valiokunnan sihteeri
Sääntövaliokunta: Mikko Helanen, valiokunnan sihteeri
Turvallisuus- ja olosuhdevaliokunta: Jari Kinnunen, yhteiskuntasuhdejohtaja
Digitalisaatiovaliokunta: Jussi Ojala, viestintäjohtaja
Harrastetoiminnan kehittämisen valiokunta: Tiina Koivisto, kehityspäällikkö

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)salibandy.fi

Jaa artikkeli