Työpajassa ideoitiin toimintamalleja vähävaraisten harrastamisen tukemiseen

Salibandyn Tuki -säätiön tukea saaneille seuroille järjestettiin 10.5.2018 työpaja.

Salibandyn Tuki -säätiö jakoi vuonna 2017 avustuksia kaikkiaan 12 salibandyseuralle vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen. Tukea saaneille seuroille järjestettiin 10.5.2018 työpaja, jonka tavoitteena oli toimintamallien ja työkalujen luominen sekä hyvien käytäntöjen jakaminen ja jatkojalostaminen. Kahdestatoista avustusta saaneesta seurasta yhdeksän osallistui työpajaan.

Säätiön puheenjohtaja Matti Ahde ilmoitti avauspuheenvuorossaan, että säätiö tulee jakamaan avustuksia myös vuonna 2018 yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen. Avustusten hakuaika tulee olemaan 1.-30.9.2018. Ahde totesi myös avauspuheenvuorossaan, että on ensiarvoisen tärkeä, että säätiön ja säätiön perustaneen Salibandyliiton, toimintalinjat ja tavoitteet ovat samansuuntaiset. Säätiön ei kuitenkaan tule tehdä liiton tehtäviä, vaan täydentää, tukea ja edistää lajitoimintaa hiukan eri tulokulmasta.

Työpajassa esiteltiin kolme eri case-esimerkkiä. Ensimmäisenä Mikkeliläisen Urheiluseura Hatsinan Janne Lokka esitteli heidän hankkeensa, joka perustuu paikallisen Pelastakaa Lapset ry:n kanssa tehtävään yhteistyöhön. Rahanjako vähävaraisille hoituu Pelastakaa lapset ry:n kautta ja lajitoiminta salibandyn osalta Hatsinan toimesta. Toisena casena oli esimerkki Jalkapallon puolelta. Vantaan Jalkapalloseuran toiminnanjohtaja Veli-Matti Yli-Rinne esitteli heidän toimivaa avustuskonseptiaan, jossa vuodesta 2010 lähtien avustuksia on jaettu jo n. 100.000 euroa. Kolmantena esimerkkinä oli ruotsalaisen jääkiekkoseura Brynäs IF:n yhteiskuntavastuumalli, jossa seura päätti, ”että emme ole vain jääkiekkoseura, vaan nimi, pelaajat, partnerit ja areena käytettäisiin siihen, että olisimme yhteiskunnallinen voima”. Tavoitteeksi asetettiin hyvinvointi ja sen siirtäminen seuraaville sukupolville.

saatio2.jpgNoiden esimerkkien jälkeen varsinaisessa työpajaosuudessa osallistujat pääsivät työstämään ryhmissä kolmea eri aihealuetta:

1. Toimivan tukijärjestelmän tunnuspiirteet
2. Varainhankinta – hyvät käytännöt ja uudet ideat
3. Myyntikirjeet: yrityksille, yksityishenkilöille ja yhteisöille

Työpajassa fasilitaattorina toiminut Jaana Ignatius kiitteli osallistujia heittäytymisestä ideointiin ja intensiivisestä osallisuudesta työstöihin. Ignatiuksen korosti mottona seuroille: ”Tee suunnitelmasi niin mielikuvituksellisiksi kuin pystyt, koska 25 vuoden päästä ne näyttävät keskinkertaisilta. Silloin ihmettelet, mikset tehnyt sata kertaa suurempia suunnitelmia.”

Työpajaan osallistuneet seuraedustajat kokivat työpajan työskentelyn hyödylliseksi. Konkreettisena ensi käden tuloksena oli jo ”sähköpostiringin” perustaminen seurojen keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämiselle ja tiedon jakamiselle. Työpajan lopuksi tehdyssä kyselyssä osallistujat arvioivat kouluarvosanoilla työpajan työskentelyn mielekkyyden 8,7 arvoiseksi, kuin myös työpajan tavoitteiden toteutuneen 8,7 arvoisesti. Säätiön varapuheenjohtaja Marjo Liljelund lupasi päätöspuheenvuorossaan viedä säätiön hallitukseen viestiä ja palautetta työpajasta. Säätiön hallitus tulee varmasti käsittelemään ideoita, kuinka säätiö voisi jatkossa olla vielä vahvemmin seurojen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lisäävien toimien tukena.

Jaa artikkeli