Tukea salibandyseuroille koronan aiheuttamaan ahdinkoon

Salibandyn Tuki -säätiö myönsi ensimmäisellä kierroksella salibandyseuroille 77 500 euroa avustuksia.

Salibandyn Tuki -säätiön hallitus on päättänyt huhtikuun haun avustuksista salibandyseuroille. Hakemuksia saapui kaikkiaan 45 seuralta, ja niiden yhteenlaskettu summa oli 270 821 euroa. Säätiön hallitus oli aiemmin päättänyt, että huhtikuun haussa jaettaisiin 50 000 euroa ja säätiön osakesalkun realisoinnin jälkeen toukokuussa jaettaisiin toinen avustuskierros.

Tässä haussa oli mahdollista hakea seuratoiminnan elinvoimaisuuden turvaamiseen (kohta a) tai yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen (kohta b). Seuratoiminnan elinvoimaisuuden turvaamiseen hakemuksia saapui 39 kpl ja yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen 6 kpl. Muutamat seurat hakivat avustusta molempiin kohteisiin. Hallitus linjasi, että avustusta voidaan myöntää seuralle ainoastaan jompaankumpaan kohteeseen.

Hallitus päätti, että tässä jaossa myönnetään avustuksia kiireellisyysperiaatteen johdosta ainoastaan seurojen elinvoimaisuuden turvaamiseen. Samalla hallitus päätti varata toukokuun avustusjaossa 16 000 euroa yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen. Nämä jo tulleet hakemukset huomioidaan automaattisesti tuossa jaossa.

”Seurojen erilainen tilanne, olosuhteet, erilainen rakenne ja koko asettivat melkoiset haasteet arviointityölle”, kertoo säätiön asiamies Jari Kinnunen. ”Vilpitön pyrkimys oli akuuttiin tarpeeseen perustuva oikeudenmukaisuus, siksi hakemuksia ja seuroja tarkasteltiin useasta näkökulmasta. Päätöksenteon perustaksi rakennettiin hybridimalli, jossa huomioitiin kokopäiväisten palkallisten työntekijöiden lukumäärä, palkkakustannukset, hallikustannukset, koronan taloudelliset menetykset ja taserakenne”, jatkaa Kinnunen.

Seurat toimittivat hakemuksen liitteenä tuloslaskelman ja taseen seuran viimeksi toimitetusta tilinpäätöksestä. Seurojen taselaskelmien erot olivat suuret ja täten myös valmiudet kohdata kriisejä hyvin vaihtelevat.

Hallitus linjasi, ettei avustusta voi maksaa enemmän, kuin mitä seura on hakenut. Muutamilla seuroilla osa avustusmäärästä leikkautui tästä syystä pois.

Päätöksenteon perusteena oleva hybridiarviointimalli:

A) kokopäiväisten työntekijöiden lukumäärä vähintään 3 henkilöä.

B) kategoriajako neljään kategoriaan viiden kriteerin perusteella:

1) Seuran kokopäiväisten toimihenkilöiden lukumäärä (kategoriat 1-4)
2) Seuran palkkakustannusten %-osuus seuran kokonaiskuluista (kategoriat 1-4)
3) Seuran hallikustannusten %-osuus kokonaiskuluista (kategoriat 1-4)
4) Koronapandemian aiheuttamien arvioitujen tulonmenetysten %-osuus kokonaistuloista (kategoriat 1-4)
5) Arvio seuran tilanteesta ja analyysi taserakenteesta

Hallitus päätti jakaa avustuksia seuraavasti:

A) 2 000 euroa

B) Kategorian mukaisesti

1. 2 000 euroa
2. 1 500 euroa
3. 1 000 euroa
4. 0 euroa

”Alun alkaen huhtikuussa oli tarkoitus jakaa 50 000 euroa. Koska varainhoitajamme oli onnistunut jo ennen kokoustamme realisoimaan osan osakesalkustamme, päätimme jakaa nyt huhtikuussa kaikkiaan 77 500 euroa. Realisoimme vielä osan osakesalkustamme siten, että voisimme toukokuussa jakaa suurin piiretein saman summan, jolloin kokonaisavustusten määrä olisi noin 150 000 euron luokkaa”, kertoo säätiön varapuheenjohtaja Marjo Liljelund.

Avustukset maksetaan seuroille toukokuun ensimmäisellä viikolla.

Toukokuun avustushaku avautuu ensi viikolla ja hakuaikaa on 15.5.2020 saakka. Huhtikuun haussa mukana olleet hakemukset ovat automaattisesti mukana myös toukokuun haussa. Seuroilla on mahdollista täydentää hakemustaan.

Päätös avustuksista seuroittain (sama pdf-muodossa):

avustukset_2020.png

Jaa artikkeli