Tavoitteena turvallisempi peli - tässä pääsarjojen uudet kurinpitolinjaukset

Tarve parantaa pelaajien turvallisuutta ja selkeyttää sääntöjä ja niiden tulkintoja on edelleen ajankohtainen. Siksi on Yhteinen pelikäsitys -palaverien pohjalta sovittu pääsarjoihin uusia linjauksia ja täsmennyksiä.

Kentällä esiintyy tilanteita, joissa pään seudulle osuva fyysinen kontakti on seurausta sattumanvaraisesta törmäyksestä eikä tilanteessa aina tapahdu sanktioitavaa sääntörikkomusta. Lisäksi on huomioitava, että kaikki pään seudulle tapahtuvat rangaistuksen arvoisetkaan kontaktit eivät ole pelirangaistuksella sanktioitavia rikkeitä vaan voivat olla myös varomatonta tai piittaamatonta fyysistä pelaamista. Siksi kaikki pään seudulle osuvat kontaktit eivät aina johda pelirangaistukseen ja kurinpitokäsittelyyn.

F-liigan miesten sarjassa on pilottikokeiluna käytössä videotarkistukset. Siellä erotuomareiden tulee tarkistaa videolta tilanne, joista he tuomitsevat suoran pelirangaistuksen (ei teknisiä̈ pelirangaistuksia). Lisäksi erotuomarit voivat tarkistaa tilanteen, jossa he epäilevät mahdollisesti olevan perusteet pelirangaistuksen tuomitsemiseen sekä maalien sääntöjen mukaisen syntymisen.

Lue myös: Uusi pilottihanke: F-liigan miesten sarjassa videotarkistukset käyttöön kaudelle 2022-2023

Jokainen pelirangaistus etenee automaattisesti videotuomarin käsiteltäväksi. Videotuomari päättää eteneekö asia kurinpitodelegaatiolle. Joukkueilla ja otteluvalvojilla on lisäksi mahdollisuus saattaa tilanteita käsittelyyn videotutkintapyynnöllä tai ilmoituksella rikkomuksesta.

Kurinpitodelegaatio voi määrätä kahden hengen kokoonpanolla enintään kolmen ottelun pelikiellon ja täydellä kolmen hengen kokoonpanolla tätä pidemmät pelikiellot. Delegaatio voi määrätä kahden hengen kokoonpanolla yhden ottelun pelikiellon siksi ajaksi, että asian käsittelyn täydellä kokoonpanolla mahdollistuu.

Kurinpitodelegaatio voi myös päättää, ettei asiassa ole perusteita lisärangaistuksille tai että rike ei ole pelirangaistuksen arvoinen. Jos kurinpitodelegaatio päättää, että tilanteessa, jossa ottelussa on tuomittu pelirangaistus, kyseessä ei ole pelirangaistuksen arvoinen rikkomus, sen tulee tehdä päätös kolmen hengen kokoonpanolla. Jos kurinpitodelegaatio päättää, että rike ei ole pelirangaistuksen arvoinen, pelaaja ei kärsi pelisääntöjen mukaista seuraavan ottelun pelikieltoa rikkeestä.

Kaudelle 2022-2023 on linjattu, että kun pelirangaistuksella sanktioitava kontakti osuu päähän, on minimirangaistus kahden ottelun pelikielto.

Pään seudulle osuvien fyysisten kontaktien kohdalla erotuomarit ja kurinpito arvioivat muun muassa seuraavia seikkoja:
– kontaktin ottavan pelaajan vauhti
– kontaktin ottavan pelaajan tulokulma tilanteeseen ja liikkeen leikkaavuus
– pelaajan ottaman kontaktin kohdistus
– onko kontaktin ottavan pelaajan liikkeessä havaittavissa taklaavaa liikettä, kasvamista tai muuta ylimääräistä liikettä
– kontaktin ottavan pelaajan käsien asento/-liike
– kontaktin ottavan pelaajan pallofokus/pallon tavoittelu ja mahdollisuus pelata palloa turvallisesti
– kontaktin kohteen liike ja asento
– voisiko tilanteen pelata turvallisesti/voiko kontaktin välttää ja onko osapuolilla aikaa ja mahdollisuutta reagoida vastustajan liikkeisiin

Lue lisää (pdf): Fyysisen pelin linjaukset pääsarjoissa kaudella 2022-2023

Kurinpitodelegaatio voi pidentää pelikiellon pituutta pelaajaturvallisuuden vaarantavasta rikkeestä, jos samalle pelaajalla on aiemmin määrätty pelikieltoa pelaajaturvallisuuden vaarantavasta rikkeestä. Aiempia päätöksiä tarkastellaan kuluvan ja edellisen kauden osalta.

Pelaajaan selän puolelta kohdistuvien rikkeiden osalta päädyttiin jo viime kaudelle pääsarjojen osalta yhteiseen tahtotilaan sen suhteen, että jos pelaajaan kohdistuu fyysinen rike/kontakti selän puolelta ja pelaaja ajautuu vaaralliseen tilanteeseen tämän johdosta, sanktio tilanteesta on kova ja siinä huomioidaan myös pelaajaturvallisuuteen vaikuttavat seuraukset.

Lue myös (pdf): Maalivahtiin kohdistuvat kontaktit – linjaukset pääsarjoissa kaudella 2022-2023

Katso tästä pääsarjojen ja muiden sarjojen kurinpitoprosessien esittelyt

Yhteinen pelikäsitys -tapaamisia on järjestetty keväästä 2019 alkaen F-liigan puolella toukokuussa kauden jälkeen ja sitten toisen kerran kauden kynnyksellä. Mukana ovat liigajoukkueiden päävalmentajat ja kapteenit, erotuomarijohtoa, huippu-urheilupuolelta liiton huippu-urheilujohtaja Jarkko Rantala sekä maajoukkuevalmentajia, sarjojen aktiivituomareita ja viimeisessä kahdessa syystapaamisessa myös kurinpidon edustajia. Keväällä toukokuussa on kuulosteltu kauden jälkeiset tunnelmat ja mitä pitäisi huomioida/tehdä paremmin erotuomaripuolella eli enemmänkin kerätty huomioita ja palautetta ja keskusteltu avoimesti. Kauden alla on sitten kokoonnuttu yhteen ja käyty läpi niitä muutoksia, joilla kauteen lähdetään (erotuomareille koulutettuja linjauksia, sääntömuutoksia, kurinpidon muutoksia ja niin edelleen).

Kuvat: Anssi Koskinen ja Juha Käenmäki

Jaa artikkeli