Tähtiseurojen edut valmennuskoulutuksissa muuttuvat syyskuusta alkaen

Salibandyliiton hallitus on vahvistanut muutokset Tähtiseurojen etuihin 1.9.2020 alkaen.

Salibandyliiton tarjoamat edut ovat seuraavat:

 • 1 x Säbämestarikoulutus ilmaiseksi yhden auditointisyklin (3 vuotta) aikana.
 • ilmainen osallistuminen Olympiakomitean joka tinen vuosi järjestettävään Tähtiseurapäivään. Seuraava seminaari on siirretty koronan vuoksi vuodella eteenpäin. Ajankohta on 2.-3.10.2021, Marina Congress Center, Helsinki

Lisäksi Tähtiseuroilla on Olympiakomitean ylläpitämiä etuja ovat:

 • ilmainen käyttöoikeus Olympiakomitean ylläpitämään sähköiseen Tähtiseura-työvälineeseen, minkä kautta löytyy hyviä käytäntöjä ja tukimateriaalia seuran kehittämiseen
 • Tähtiseurojen tukiklinikat, lue lisää
 • Tähtiseurojen aluetapaamiset, lue lisää
 • Tähtiseurapalkinnot, lue lisää
 • Tähtiseurojen uutiskirje

Tähtiseurojen erillisiä salibandyetuja muutetaan, koska Salibandyliiton valmennuskoulutusten 1. tason hintaa on laskettu ja Salibandyliiton seurakehitys tarjoaa tukea kaikille seuroille toiminnan kehittämiseen seurakehityksen ja sen työvälineen kautta (seurakehitys.fi).  Tähtiseurakriteerit liittyvät salibandyn seurakehityksessä työvälineen tason 2. vaatimuksiin.

– Valmennuskoulutusten 1. tason hintoja laskettiin kaikille seuroille ja hinnoittelu on nyt kaikille sama alueesta riippumatta. Myös Säbämestarikoulutus on erittäin edullinen kaikille seuroille, kertoo valmennuspäällikkö Miikka Lamu vuoden takaisesta prosessista.

– Tarkat hinnanmuutokset olivat avoimissa SBV1-koulutuksissa 350€/hlö à 250€/hlö ja seurakoulutuksissa 2800€/koulutus à 2200€/koulutus. Haluamme tarjota kaikille seuroille aikaisempaa laajempaa ja tasapuolisempaa tukea seurojen valmennustoiminnan ja koko seuratoiminnan kehittämiseen. Tästä syystä hinnoittelua on yhdenmukaistettu riippumatta siitä, onko Tähtiseura vai ei. 

– Aikaisemmat Tähtiseura-alennukset kohdistuivat pieneen joukkoon seuroja (Tähtiseuroja salibandyssa on 26), vaikka nykyään toimintaansa kehittää yli 100 seuraa seurakehitys.fi-työvälineen, seura360-työpajojen, verkostotapaamisten ja erilaisten verkkokoulutusten kautta, seurahehittäjä Elina Anttonen kertoo ja jatkaa:

– Salibandyssa tähtiseuratoiminnan laatukriteerit liittyvät seurakehitys.fi -työvälineen tasoon 2. Tasolla 3 edellytetään seuran toiminnalta laaja-alaisempaa kehittämistä ja prosessien pitkäjänteistä kehittämistä, kuin mitä Tähtiseurakriteerit edellyttävät. 

– Lisäksi periaatteenamme on se, että seura360-työpajoista, verkostotapaamisista tai verkkokoulutuksista ei kerätä tuottoa eikä Salibandyliiton henkilökunnan palkkakustannuksia sisällytetä kustannuksiin, vaan osallistujilta kerättävällä maksulla katetaan ulkopuolisten kouluttajien ja vastaavien kulut sekä kiinteät järjestämiskustannukset (koulutustilat, ruuat jne.), Anttonen kertoo salibandyn seurakehityksen, hinnoittelun ja toiminnan organisoinnin perusteista.

Siirtymäkausi vanhan ja uuden järjestelmän välillä on 1.6.-31.8.

– Toteutamme Säbämestarikoulutuksia heinäkuun puolivälistä elokuun loppuun saakka Tähtiseuroille ilmaiseksi, mikäli seura tekee tilauksen välittömästi. Mikäli Säbämestarikoulutus toteutetaan 1.9.2020 jälkeen, kukin Tähtiseura saa koulutuksen ilmaiseksi yhden kerran auditointijaksolla. Auditoinnit toteutetaan kolmen vuoden välein, kertaa Anttonen.

Mikäli Tähtiseurassa olette miettineet Säbämestarikoulutuksen tilaamista, se kannattaa tilata ja toteuttaa nyt! Säbämestarikoulutuksen sisältö, hinta ja tilauslomake löytyy täältä.

Valmentajakoulutukset ja niiden hinnat täällä.

Aikaisemmat salibandyn Tähtiseuraedut täällä.

Uutinen valmentajakoulutuksen 1. tason uudistamisesta täällä.

Mikä on Tähtiseura?

Tähtiseuratoiminta on Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteinen laatuohjelma. Tähtiseurojen toiminta on auditoitu eri lajeille yhteisten laatukriteereiden mukaisesti ja Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta.

Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat. Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen laatuseura saa tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin. (HUOM! Salibandyssa ei ole huippu-urheilun osa-aluetta käytössä)

Mitä hyötyä laatuohjelmasta on urheiluseuralle?

Vahva brändi

 • Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan​
 • Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyviksi ja parantaa imagoa​
 • Hyvät työkalut

Maksuton Tähtiseura-verkkopalvelu seurojen käyttöön

 • Tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta​

Helpottaa toiminnan kehittämistä

 • Seura saa tukea seuran kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa seuratoimintaa
 • Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena tukee ja helpottaa seuran työtä​
 • Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen välillä sekä lajiliittojen että aluejärjestöjen kanssa​

Kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa.

Lue myös: Salibandyliiton seurakehityksen palvelukuvaus.

Kuva: Esa Jokinen

Jaa artikkeli