Strategian päivitysprosessin verkkodialogissa pitkälti toistatuhatta kehitysideaa

Salibandyn vuoteen 2028 ulottuva visio ja strategia valmistui 2015. Päätavoitteet olivat, että salibandy on vuonna 2028 Suomen suurin joukkuepeli ja että Suomi on silloin maailman paras salibandymaa.

Viime vuoden loppupuolella Salibandyliiton hallitus päätti strategian päivitystyön aloittamisesta vuonna 2020. Päivitystyön ensi vaiheessa jokaisella salibandyn sidosryhmiin kuuluvalla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä lajin tulevaisuudesta huhtikuun alussa avatussa, Fountain Park -nimisen yrityksen toteuttamassa verkkodialogissa. Siihen kutsuttiin sähköpostitse, uutiskirjeissä, some-kanavissa ja intranetissä. Tavoitteena oli strategiatyön tueksi kuulla mahdollisimman laajasti sidosryhmien odotukset ja näkemykset Salibandyliiton toiminnan kehittämisestä eräänä oleellisena ohjenuorana kysymykset: Mitä on tehty, kun salibandyn asema on paras mahdollinen vuonna 2026, ja mistä voimme silloin olla ylpeitä salibandyssä?

Mielipiteillä on väliä

– Halusimme verkkodialogilla hakea mahdollisimman monen mielipiteitä salibandyn toivotusta suunnasta, sanoo Salibandyliiton hallituksen puheenjohtaja Risto Kauppinen.
– Nämä mielipiteet vaikuttavat, kun hallitus priorisoi tulevan strategiakauden tavoitteita ja konkreettisia toimia.
– Verkkodialogin lisäksi on ollut useampia kyselyitä ja työpajoja, joissa on kartoitettu salibandyn eri sidosryhmien mielipiteitä ja näkemyksiä hyvin laajasti, kertoo Salibandyliiton va. toiminnanjohtaja Jari Kinnunen.
– Nyt on taustamateriaalista jopa runsaudenpula, hän toteaa.
– Koen kuitenkin, että mitä laajemman joukon näkemykset kykenemme huomioimaan ja lajiyhteisöä sitouttamaan jo strategian työstövaiheessa, sitä paremmat mahdollisuudet on synnyttää yhdessä koko lajiyhteisön strategia, johon sitoudutaan aidosti ja laajasti.

Eniten puhuttiin kilpailutoiminnasta

Verkkodialogi saatiin päätökseen toukokuun lopussa. Siihen osallistui 588 henkilöä. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista oli valmentajia, seuratoimijoita sekä kilpa- tai harrastepelaajia. Selkeä enemmistö oli miespuolisia 19–49-vuotiaita.
Kehitysideoita verkkodialogissa esitettiin kaikkiaan 1259. Eniten puhuttiin kilpailutoiminnasta. Sitäkin tärkeämmiksi kokonaisuuksiksi koettiin kuitenkin naisten salibandy, yhteistyö, valmentaminen, harrastaminen, seurojen toiminta, lajin näkyvyys ja imago, juniorit, liiton toiminta sekä rahoitus. Ylpeydenaiheissa tulivat melko tasavahvoina selkeästi eniten esiin harrastamisen kasvu ja kilpailutoiminnan kehitys. Tulevaisuuskuvassa puolestaan korostuu oikean suunnan etsintä. Lajin nähdään olevan käännekohdassa. Suomen suuntaviivoja ja yhteen hiileen puhaltamista kaivataan. Salibandy nähdään yhä nuorena lajina, joka edelleen kehittyy ja sopii kaikille.

Myönteinen kuva tulevaisuudesta

Salibandyn tulevaisuudesta puhuttaessa kehittämiskohteina nousivat esiin muun muassa sekä liiton ja seurojen välinen että seurojen keskinäinen yhteistyö. Myös seurojen toiminnan, erotuomaritoiminnan ja sekä eri alueiden että sarjatasojen epätasaisuus saivat kritiikkiä osakseen. Verkkodialogin osallistujat suhtautuivat kuitenkin tulevaisuuteen varsin positiivisesti. He tiedostavat lajin kasvun vaativan paitsi lisääntyvää yhteistyötä, myös konkreettisia linjanvetoja ja muutoksia osin harrastajamaiseksi miellettyyn tapaan toimia.
– Salibandy on nyt monella tapaa uuden kynnyksellä. Verkkodialogikin toi sen hyvin esiin, puheenjohtaja Kauppinen toteaa.
– Kansainvälisen liiton uusi strategia uusin visioin hyväksytään joulukuussa. F-liiga on jo liikkeellä uuden kaupallisen strategian siivittämänä. Kun näihin nivoutuen saadaan lajin kansallinen arvopohjainen strategia tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla seuroissa tapahtuvaa toimintaa sekä liiton laajaa, laadukasta ja monipuolista sarjatoimintaa, on salibandylla tulevaisuudessa vahva jalansija ihmisten elämänlaadun parantajana, Kauppinen näkee.

Seuraava check-point syyskuussa

Koronaepidemia hieman sekoitti verkkodialogi-suunnitelmiakin, kun ympärillä kaikki muuttui epänormaaliksi.
– Mutta loppujen lopuksi 500 osallistujan tavoitteemme ylittyi lähes sadalla, toteaa Fountain Parkin varatoimitusjohtaja Tuomo Lähdeniemi.
– Liiton ja seurojen välinen yhteistyö, kuten myös seurojen keskinäinen yhteistyö, näytti olevan tärkeä teema. Niitä puitiin paljon, Lähdeniemi havainnoi.
– Se ei suinkaan ollut mikään yllätys. Siinäkin mielessä on hyvä, että Salibandyliitto lähti tässä kohtaa tällaista strategiaa miettimään.
Fountain Parkilla oli lajiliittojen saralta ennestään kokemusta verkkodialogin toteuttamisesta Voimisteluliiton ja Koripalloliiton kanssa.
– Jokainen prosessi on tietysti erilainen. Tässä lähdettiin hakemaan arvopohjaa ja visioimaan tulevaisuutta sekä miettimään, miten tavoitetilaan vuoteen 2026 mennessä päästään, Lähdeniemi valottaa.
– Salibandyn ympärillä näyttää toimivan mukavia, reippaita ja eteenpäin katsovia ihmisiä, hän kiteyttää yhteisen kokemuksen Fountain Parkin puolesta.
– Strategian kiteyttäminen jatkuu nyt hallituksessa, ja yksi check-point on valtuustossa 12. syyskuuta. Sen jälkeen hallitus tekee lopullisen esityksensä liiton kokoukselle, joka pidetään marraskuussa, liiton puheenjohtaja Kauppinen valottaa jatkotoimenpiteiden aikataulua.

Teksti: Matti Hannula

Dialogiin osallistuneiden kesken arvottiin Polar Vantage M -sporttikello, jonka voitti Jouni Airola. Onnea voittajalle!

Jaa artikkeli