Seurakehitys tarjoaa työkaluja sujuvampaan seura-arkeen - haastattelussa seurakehittäjä Elina Anttonen

Seurakehitys on Salibandyliiton jäsenseuroilleen tarjoama palvelu, jonka tuloksena ovat kehittyvät ja elinvoimaiset seurat. Seurakehityksen palvelut ovat kaikille jäsenseuroille avoimia, ja palvelun hyödyntämisen muotoja on monia. 

Seurakehitys on vahvasti mukana elokuussa alkaneessa SÄBÄMESTARI astuu koulumaailmaan -hankkeessa. Olympiakomitean ja Salibandyliiton yhteishanke on suunnattu lasten ja nuorten harrastustoiminnan tehostamiseen ja se toteutetaan yhteistyössä kolmen pilottiseuran, SBS Pahan, FC Tuusulan ja OFBC:n kanssa. Saatujen kokemusten avulla Salibandyliitto tuottaa kaikkien jäsenseurojensa käyttöön matalan kynnyksen kerhotoiminnan konseptin. Teema on varsinkin nyt ajankohtainen, sillä harrastamisen tukemiseen tähtäävä Suomen malli käynnistyy vuonna 2021.

Seurakehityksen rooli on suuri, sillä kun seuratoiminnan rakenteet ovat kunnossa, myös harrastetoiminnan järjestäminen on sujuvampaa. Seurakehityksessä hyödynnetään Salibandyliiton omaa seuratoiminnan itsearvioinnin seurakehitys.fi -työvälinettä ja tämän kautta linjataan seurakohtaisia kehitystavoitteita. Tässä hankkeessa myös Olympiakomitean seuratoiminnan laatutunnus, Tähtiseuramerkki, on pilottiseurojen tavoitteena.

Näin seurakehityspalvelut on kuvattu palveluvideossa. 

Salibandyliiton seurakehittäjä Elina Anttonen on tavannut urallaan lukuisia seuroja erilaisten haastetekijöiden, mutta myös onnistumishetkien parissa. Anttonen tukee seuroja eri keinoin ja tärkeintä onkin löytää kuhunkin tilanteeseen sopivin ratkaisu – välillä se on paikan päälle tehty seuravierailu, kun taas joskus suurin apu on muutaman minuutin puhelinsoitosta.

Seuraavaksi haastatteluun seurakehittäjä Anttonen ja kysymyksiä siitä, mitä kaikkea seurakehittäjän arki pitää sisällään; millaista apua palveluista seurat voivat saada, miten kehitystoimintaan pääsee mukaan ja mikä ero on eri palveluilla.

Kenelle seurakehityspalvelut sopivat?

Jokaiselle Salibandyliiton jäsenseuralle. Seurakehitys.fi -työvälineen ensimmäisen tason asiat ovat hyvä listaus seuratoiminnan perusasioista jokaiselle seuralla läpikäytäviksi, ilman että seuratoimintaa lähtee sen kummemmin kehittämään. Seuratoimintaa voidaan kehittää “isosti”, mutta myös jokainen arkinenkin valinta seurassa on omalla tavallaan kehittämistä. Seurakehityksen asioita työstämme seuratoimijoiden, vapaaehtoisten ja päätoimisten, kanssa.

Miten toimintaan pääsee mukaan? 

Seurakehitykseen pääsee helposti mukaan – soitto tai sähköposti minulle tai jollekulle toisella seurakehitystiimistämme riittää. Sitten yhdessä pohdimme, miten asian kanssa etenemme. Ovet ovat aina avoinna, eikä seurakehitys ole hanke tai prosessi, joka alkaa jostain ja päättyy johonkin tai että vain tiettyyn aikaan vuodesta tai tiettyinä vuosina voisi seurakehitystä aloittaa. Kyllä me olemme joka päivä seuroja varten töissä.

Mitä työtehtäviisi kuuluu?

Kuten seuratyössä, myös seurakehittäjän työssä, työtehtävät ovat moninaiset. Teen paljon töitä suoraan seurojen kanssa ja aiheena voi olla seuran strategia tai yksittäinen seuratoimijaa askarruttava kysymys. Jokainen kohtaaminen ja keskustelu on omanlaisensa ja minulle yhtä tärkeä. Pyrimme rakentamaan seuratoimijoille mahdollisuuksia verkostoitua ja tämän takia järjestämme vuosittain verkostotapaamisia. Näiden lisäksi seurakehitystä tehdään erilaisten hankkeiden ja kehitysprosessien kautta. Olympiakomitean Tähtiseuratoiminnan toteuttaminen salibandyseurojen parissa on osa työtäni.

Tokihan me myös kehitämme seurakehityksen kokonaisuutta koko ajan. Seuratoimintakin muuttuu ja jotta voimme palvella seuroja entistä paremmin, on meidän osattava kehittää myös omaa toimintaamme.

Mikä on Seura360–prosessi?

Puhumme Seura360 –prosessista silloin, kun seura määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti haluaa lähteä omaa toimintaansa kehittämään, ja tähtäämään vaikkapa Tähtiseuraksi. Kyse on seurakehityksestä, mutta pyrimme näin kuvaamaan tarjoamiemme palveluiden eri muotoja.

Mikä on Tähtiseura? 

Tähtiseuraohjelma on Olympiakomitean seuratoiminnan laatujärjestelmä. Salibandyseurat voivat lähteä tavoittelemaan laadukkaan seuratoiminnan tunnukseksi myönnettävää Tähtiseura-merkkiä seurakehityksemme kautta. Mikäli Tähtiseuratoiminta kiinnostaa, kannattaa rohkeasti olla minuun yhteydessä!

Millaisia haasteita seuroilla tavallisesti on?

Tämän hetken isoimmat haasteet ovat varmasti vapaaehtoistoimijoiden saamisessa mukaan seuratoimintaan ja nyt korona-aikana seurojen talouteen liittyvät teemat ovat nousseet esiin. Toki kun puhumme urheiluseuroista, niin kyllä ne itse urheiluun, peliin, liittyvät asiat vaikkapa valmentajien kouluttamisen tai urheilunjohtamisen osalta ovat monesti haastavia.

Mitä seurakehityksessä eteneminen vaatii? 

Mukana oleminen vaatii juurin niin paljon, tai vähän, kuin seura itse näkee tarpeelliseksi. Seurakehityksen vieminen eteenpäin edellyttää seuran sisäistä halua kehittää omaa toimintaansa ja yhteistä ymmärrystä tavoitteista. Meidän tehtävämme on auttaa seuroja kaikissa tilanteissa.

Elina Anttonen
Kehityspäällikkö, seuratoiminta
Seuratoiminnan johtamisen tuki ja kehittäminen, suora seuratuki, Tähtiseuratoiminnan johtaminen ja kehittäminen, kouluyhteistyö.

Jaa artikkeli