Salibandyvammojen ehkäisystä somen hyödyntämiseen seuratoiminnassa ja paljon muuta – 248 salibandytutkimusta yhdessä paikassa

Salibandyn tutkimustieto on koottu yhteen paikkaan osoitteeseen salibandy.fi/tutkimukset.

Laaja lajitiedon koonti julkaistiin toukokuussa 2021, jonka jälkeen sitä on täydennetty tuoreemmilla dokumenteilla. Tällä hetkellä rekisterissä on 248 salibandyyn liittyvää tutkimusta ja selvitystä.

–  Olemme olleet edelläkävijöitä rekisterin kokoamisessa yhteen paikkaan. Tiedolla johtaminen on Salibandyliitossa ollut ja tulee jatkossa olemaan vielä keskeisempi osa toiminnan suunnittelua. Emme halua mennä kohti tulevaisuutta huput silmillä, vaan tilatut, räätälöidyt tutkimukset ja olemassa olevien tutkimusten tehokkaampi hyödyntäminen tulee olemaan keskiössä, kertoo yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Kinnunen.

– Rekisteri tulee täydentymään jatkossa säännöllisesti vuosittain tuoreilla salibandyyn liittyvillä tutkimuksilla. Toivoisin myös salibandyseurojen ja muiden sidosryhmien hyödyntävän tuon rekisterin kautta helposti löydettäviä tutkimuksia ja opinnäytetöitä.

Valtaosa materiaalista on yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opinnäytetöinä laadittuja salibandyn eri osa-alueilta. Parhaiten ovat edustettuina valmennus (60 kpl), urheiluvammat (47) ja markkinointi (27).

Rekisterin koonnista ja vuosittaisista täydennyksistä vastaa Business Intelligence Agency Finland.

Näin tiedot on kerätty

Tutkimustiedosta käytiin aluksi läpi kaikkien Suomen yliopistojen opinnäytetyötietokannat hakusanoilla ”salibandy floorball”. Hakutuloksista koottiin word -tiedostot, jotka sisälsivät kaikki hakusanoilla löytyneet opinnäytetyöt (työn tekijä, työn nimi, linkki opinnäytetyöhön) jaoteltuna yliopiston mukaan.

Haussa mukana olleet yliopistot olivat: Helsingin yo, Svenskahandelshögskolan, Åbo Akademi, Turun yo, Jyväskylän yo, Oulun yo, Vaasan yo, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yo LUT, Lapin yo, Maanpuolustuskorkeakoulu, Itä-Suomen yo, Aalto-yo, Taideyo ja Tampereen yo.

Seuraavaksi käytiin läpi Theseus-haun avulla kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt hakusanoilla ”salibandy floorball”. Hakutuloksista koottiin word-tiedosto, mikä sisälsi kaikki hakusanoilla löytyneet opinnäytetyöt (työn tekijä, työn nimi, linkki opinnäytetyöhön).

Haussa mukana olleet ammattikorkeakoulut olivat: Ahvenanmaan amk, Amk Arcada, Amk Novia, Centria amk, Diakonia-amk, Haaga-Helia amk, Humanistinen amk, Hämeen amk, Jyväskylän amk, Kaakkois-Suomen amk, Kajaanin amk, Karelia-amk, Lahden amk, Lapin amk, Laurea-amk, Metropolia amk, Oulun amk, Poliisiamk, Saimaan amk, Satakunnan amk, Savonia-amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk, Turun amk ja Vaasan amk.

Lisäksi koottiin kaupunkien, liikunta-alan tutkimusyhteisöjen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön sivustoilta yhteystiedot raportteihin, jotka sisälsivät salibandytutkimustietoa.

Hauilla löytyneet opinnäytetyöt on luokiteltu viiteentoista eri kategoriaan niiden sisällön mukaan. Kategoriat ovat talous, hallinto, henkilöstö, markkinointi, sponsorointi, viestintä, salibandytapahtumat, seuratoiminnan suunnittelu, salibandytilat, salibandy harrasteliikuntana, soveltava liikunta, kansainvälinen toiminta, muut toiminnat, valmennus ja urheiluvammat.

Lisätietoja (myös listan mahdolliset puutteet):

Jari Kinnunen
Yhteiskuntasuhdejohtaja
Sidosryhmä-, yhteiskunta- ja järjestösuhteet. Taloushallinto ja -raportointi, edunvalvonta ja suhdetoiminta, Respect-toiminta.

Jaa artikkeli