Salibandyn tutkimustieto nyt koottuna yhdessä paikassa – salibandy.fi/tutkimukset

Salibandyyn liittyen on valmistunut vuosien varrella lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä. Tieto löytyy nyt yhdestä paikasta salibandy.fi-sivustolla.

Pääosin tutkimukset ovat yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opinnäytetöinä laadittuja selvityksiä salibandyn eri osa-alueilta. Parhaiten ovat edustettuina valmennus, urheiluvammat ja markkinointi.

Koonnin on tehnyt Business Intelligence Agency Finland.

Tutkimukset löytyvät osoitteesta:

Sivua päivitetään vuosittain uusilla selvityksillä.

Näin tiedot on kerätty

Tutkimustiedosta käytiin aluksi läpi kaikkien Suomen yliopistojen opinnäytetyötietokannat hakusanoilla ”salibandy floorball”. Hakutuloksista koottiin word -tiedostot, jotka sisälsivät kaikki hakusanoilla löytyneet opinnäytetyöt (työn tekijä, työn nimi, linkki opinnäytetyöhön) jaoteltuna yliopiston mukaan.

Haussa mukana olleet yliopistot olivat: Helsingin yo, Svenskahandelshögskolan, Åbo akademi, Turun yo, Jyväskylän yo, Oulun yo, Vaasan yo, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yo LUT, Lapin yo, Maanpuolustuskorkeakoulu, Itä-Suomen yo, Aalto-yo, Taideyo ja Tampereen yo.

Seuraavaksi käytiin läpi Theseus-haun avulla kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt hakusanoilla ”salibandy floorball”. Hakutuloksista koottiin word-tiedosto, mikä sisälsi kaikki hakusanoilla löytyneet opinnäytetyöt (työn tekijä, työn nimi, linkki opinnäytetyöhön).

Haussa mukana olleet ammattikorkeakoulut olivat: Ahvenanmaan amk, Amk Arcada, Amk Novia, Centria amk, Diakonia-amk, Haaga-Helia amk, Humanistinen amk, Hämeen amk, Jyväskylän amk, Kaakkois-Suomen amk, Kajaanin amk, Karelia-amk, Lahden amk, Lapin amk, Laurea-amk, Metropolia amk, Oulun amk, Poliisiamk, Saimaan amk, Satakunnan amk, Savonia-amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk, Turun amk ja Vaasan amk.

Lisäksi koottiin kaupunkien, liikunta-alan tutkimusyhteisöjen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön sivustoilta yhteystiedot raportteihin, jotka sisälsivät salibandytutkimustietoa.

Hauilla löytyneet opinnäytetyöt on luokiteltu viiteentoista eri kategoriaan niiden sisällön mukaan. Kategoriat ovat talous, hallinto, henkilöstö, markkinointi, sponsorointi, viestintä, salibandytapahtumat, seuratoiminnan suunnittelu, salibandytilat, salibandy harrasteliikuntana, soveltava liikunta, kansainvälinen toiminta, muut toiminnat, valmennus ja urheiluvammat.

Kuva: Jarmo Koskela

Lisätietoa:

Jari Kinnunen
Yhteiskuntasuhdejohtaja
Sidosryhmä-, yhteiskunta- ja järjestösuhteet. Taloushallinto ja -raportointi, edunvalvonta ja suhdetoiminta, Respect-toiminta.

Jaa artikkeli