Salibandyn Tuki -säätiön avustukset 2018 nyt haettavina

Salibandyn Tuki -säätiö julistaa 10.9.2018 salibandyseuroille haettavaksi säätiön avustuksia yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten harrastamismahdollisuuksien tukemiseen.

Salibandyn Tuki -säätiö julistaa 10.9.2018 salibandyseuroille haettavaksi säätiön avustuksia yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten harrastamismahdollisuuksien tukemiseen. Yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten harrastamismahdollisuuksien kehittämiseen tähtäävät paikallisen tason hankkeet voivat olla muun muassa:

*Maahanmuuttajien kotouttaminen ja integrointi salibandyn harrastustoimintaan.
*Vähävaraisten harrastamismahdollisuuksien tukeminen seuroissa.
*Tasa-arvoa edistävät harrastamisen lisäämiseen tähtäävät hankkeet.

Hakuaika on 10.9.-15.10.2018. Hakulomake löytyy täältä.

Lisätiedustelut: säätiön asiamies Jari Kinnunen puhelin (0400) 529 000 sähköposti jari.kinnunen at salibandy.fi

Salibandyn tuki -säätiön sivuille

Salibandyn Tuki -säätiö jakaa salibandyseuroille avustuksia yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten harrastamismahdollisuuksien tukemiseen. Yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten harrastamismahdollisuuksien kehittämiseen tähtäävät paikallisen tason hankkeet voivat olla esim. maahanmuuttajien kotouttaminen ja integrointi salibandyn harrastustoimintaan. Ne voivat olla myös vähävaraisten harrastamismahdollisuuksien tukemiseen tai tasa-arvoa edistäviin ja harrastamisen lisäämiseen tähtääviä hankkeita.

”Mielekkään liikunnan tulisi olla osa kaikkien kansalaisten arkipäivää. Liikunnan myönteiset vaikutukset kansalaisten elämänlaatuun ovat kiistämättömät. Siksi erilaisilla tukitoimilla tulisi pyrkiä purkamaan erilaisia liikkumisen esteitä ja rajoitteita. Vähävaraisuus, tai muut elämän eri vaiheisiin liittyvät murrokset eivät saisi rajoittaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua liikuntaan. Salibandy Tuki -säätiö haluaa olla auttamassa ja tukemassa kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikkua.”, toteaa säätiön puheenjohtaja Matti Ahde.

”Yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen tähtääviä hankkeita Salibandyliiton jäsenseuroilla on paljon. Viime vuonna säätiö jakoi avustuksia kaikkiaan 16 seuralle. Kokemukset ja palaute oli varsin rohkaisevaa ja kannusti säätiötä jatkamaan samalla linjalla. Siksi myös vuoden 2018 avustukset kohdennetaan nimenomaan yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen. Yhdenvertaisuus on keskeinen osa Salibandyliitonkin toimintaa. On luontevaa, että myös säätiön tukipolitiikka tukee näitä päämääriä.”, toteaa liiton yhteiskuntasuhdejohtaja ja säätiön asiamies Jari Kinnunen.

Nyt jaettavien avustusten tarkoituksena on kannustaa ja aktivoida seuroja kehittämään ja luomaan pysyviä käytäntöjä seuran sisälle esim. vähävaraisten lasten liikkumisen mahdollistamiseen. Siksi hankkeet, joilla on selkeä tulevaisuuden suunnitelma ja jatkumo avustuksen jälkeenkin, ovat etusijalla avustuspäätöksiä tehtäessä. Hakuaikaa on 15.10.2018 saakka. Säätiön hallitus tekee päätökset jaettavista avustuksista marraskuussa ja avustukset maksetaan saajille 31.12.2018 mennessä.

Jaa artikkeli