Salibandyn Tuki -Säätiö on tehnyt hyvää jo kymmenen vuotta

Salibandyn Tuki -Säätiö perustettiin kymmenen vuotta sitten edistämään ja tukemaan salibandyharrastusta, salibandytoimintaa ja erityisesti salibandyn junioritoimintaa Suomessa.

Säätiö on kymmenen toimintavuotensa aikana jakanut avustuksina seuroille 111 000 euroa. Tuen kohteina ovat olleet tyttö- ja naissalibandy sekä yhdenvertaisten harrastamismahdollisuuksien tukeminen.

Salibandyliiton hallitus ryhtyi vuonna 2008 pohtimaan salibandysäätiön perustamista. Liiton hallitus näet näki, että vuonna 1985 perustetun Suomen Salibandyliitto ry:n ja vuonna 1999 toimintansa aloittaneen SSBL Salibandy Oy:n oheen olisi hyvä saada toimielin, joka toimii eri toimintakentällä ja -periaatteilla, ja että säätiömuotoinen toimielin voisi tuoda lisäarvoa salibandy-yhteisölle.

Säätiön perustamista puolsi myös se, että Salibandyliiton tase oli tuolloin – ja silloisessa korko- ja markkinatilanteessa – hyvin vahva ja kassa hiukan ylilikvidi. Liitolla oli siis resursseja luovuttaa peruspääoma säätiölle.

Idea säätiön perustamisesta eteni nopeasti toteutukseen. Salibandyliiton liittokokous päätti 29.11.2008 yksimielisesti perustaa Salibandyn Tuki -Säätiön. Säädekirja ja 400 000 euron lahjakirja allekirjoitettiin joulukuussa. Säätiörekisterin perustamislupa myönnettiin 16.2.2009 ja säätiö merkittiin säätiörekisteriin 14.4.2009. Tuota päivämäärää voidaan pitää Salibandyn Tuki -Säätiön toiminnan virallisena alkamisajankohtana.

SeminaariSäätiöistä ja niihin sijoitetuista rahavarannoista puhuttaessa suuri yleisö höristää korviaan. Rahavarojen käyttöön suhtaudutaan varauksella, jopa epäluuloisesti.
– Liiton säätiön peruspääomaksi luovutettu 400 000 euron summa on säätiössä turvassa ja pahimmassa tapauksessa se toimii myös vararesurssina, jos liiton toiminta jostain taloudellisesta syystä vaarantuisi, toteaa säätiön perustamisen aikana Salibandyliiton puheenjohtajana ja Salibandyn Tuki -Säätiön puheenjohtajana alusta asti toiminut Matti Ahde.

Säätiön säännöissä todetaan, että säätiön peruspääomaan ei saa kajota ja se on turvattava. Säätiön mahdollisessa purkautumistilanteessa rahavarat siirtyvät Salibandyliittoon.

Vuonna 2014 Salibandyliitto teki toisen, 150 000 euron suuruisen lahjoituksen säätiölle. Vaikka säätiö on itsenäinen orgaani, on sillä sääntömääräinen napanuora liittoon sikälikin, että säätiön hallituksessa tulee olla jäsenenä Salibandyliiton puheenjohtaja.

Säätiön varallisuudesta pidetään tarkoin huolta. Säätiön omaisuus on ulkopuolisen varainhoitajan hoidossa, joka hoitaa varoja hallituksen määrittelemän sijoitusstrategian mukaisesti. Salkun allokaatio vaihtelee rahamarkkinatilanteen mukaan. Varat ovat osakkeissa ja muissa rahamarkkinainstrumenteissa sekä talletuksina. Salkun arvoa on onnistuttu kasvattamaan noin 800 000 euroon.

Säätiö on jakanut useana vuonna avustuksia Salibandyliiton jäsenseuroille. Vuosina 2011-2014 avustuksia jaettiin tyttö- ja naissalibandyn kehittämishankkeisiin, kaikkiaan 48 seuralle. Vuosina 2017-2018 avustuksia myönnettiin yhdenvertaisten harrastamismahdollisuuksien tukemiseen kaikkiaan 33 seuralle. Kymmenen vuoden aikana avustuksia on jaettu kaikkiaan 111 000 euroa.

Säätiöllä on ollut myös muuta toimintaa kuin avustusten jakaminen. Vuonna 2015 tyttö- ja naissalibandyhankkeisiin myönnettyjen avustusten saajille järjestettiin seminaari naisten MM-kisojen yhteydessä Tampereella. Vuonna 2018 järjestettiin seminaari vähävaraisten harrastamismahdollisuuksien tukemiseen avustusta saaneille seuroille.

TyöpajaYksi säätiön tukea saanut seura on Salibandyseura SBC Levi, joka sai avustusta vuonna 2014 tyttö- ja naissalibandyn kehittämiseen. Seuran toiminnanjohtaja Tuomas Similä kiittelee säätiöltä saatua avustusta.
– Seurassamme oli kasvanut halu lähteä tuomaan salibandyharrastusmahdollisuuksia poikien ja miesten lisäksi myös tytöille ja naisille. Naisten joukkueen toiminta käynnistyi syksyllä 2013. Tuolloin myös tyttötoiminnan käynnistäminen seurassa tuli ajankohtaiseksi, jotta naisten hyvin käynnistyneelle joukkuetoiminnalle saataisiin luotua jatkuvuutta.

– Säätiön avustus koettiin tärkeäksi ja sen avulla saatiinkin käynnistettyä uusia tyttöryhmiä tavoitteemme mukaisesti. Avustuksen avulla saimme katettua muun muassa välinehankinta- sekä ohjaajakuluja, jolloin kynnys toimintaan osallistumiseen saatiin mahdollisimman matalaksi uusille tyttöharrastajille. Pätevän ohjaajan merkitystä etenkin tyttöjoukkuetoiminnassa ei voi olla korostamatta liikaa, Similä kertoo.

Tällä hetkellä SBC Levillä on kaksi naisten kilpajoukkuetta, kaksi tyttöjoukkuetta sekä naisten oma harraste-ja kuntosählyryhmä nimeltään Mimmisähly. Nais- ja tyttöpelaajien määrä on kasvanut tasaisesti seurassa vuodesta 2014 lähtien.

Keravalainen Blackbirds United on saanut säätiön tukea vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen kahtena vuonna.
– Blackbirds on jakanut tukistipendejä vähävaraisten perheiden salibandyharrastuksen tukemiseen kausina 2017-18 ja 2018-19. Yhteensä olemme tukeneet vajaassa kahdessa kaudessa jo 27:ää vähävaraista perhettä tukistipendein. Stipendeistä lähes puolet on rahoitettu Salibandyn Tuki -Säätiön meille myöntämillä avustuksilla, toteaa Blackbirds United ry:n toiminnanjohtaja Erkki Enström.

– Laskennallisesti Salibandyn Tuki -Säätiön avustusten ansiosta olemme pystyneet tukemaan 47 harrastajan kuukausimaksuja ja mahdollistamaan heidän harrastuksensa. Tuki on erittäin merkittävä monille ja olemme todella kiitollisia meille myönnetyistä avustuksista, joiden avulla usea nuori pysyy lajimme parissa, painottaa Enström.

Säätiön toiminnan perusperiaatteena koko toiminnan ajan on ollut avoimuus. Säännöllisin väliajoin säätiön puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai säätiön asiamies on esitellyt säätiön toimintaa ja tilannetta liittokokouksissa ja valtuuston kokouksissa.

Salibandyn Tuki -Säätiö on onnistunut sille 10 vuotta sitten asetetuissa tavoitteissa. Ja tulevaisuuskin näyttää hyvältä.
– Koska säätiö on itsenäinen elin, se ei ole liiton toiminnan korvike tai jatke, vaan antaa erilaisia pelimerkkejä tehdä hyvää ja edistää sekä mahdollistaa sählyn ja salibandyn pelaamista. Siten se täydentää liiton toimintaa ja operoi sellaisilla lajia edistävillä osa-alueilla, joilla liiton ei välttämättä ole mahdollista toimia, toteaa säätiön asiamiehenä alusta asti toiminut Salibandyliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Kinnunen.

Salibandyn Tuki -Säätiö lyhyesti
* aloittanut toimintansa 14.4.2009
* säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea salibandyharrastusta, salibandytoimintaa ja erityisesti salibandyn junioritoimintaa Suomessa.

Salibandyn Tuki -Säätiön hallitus (ylin kuva)
Matti Ahde, puheenjohtaja
Marjo Liljelund, varapuheenjohtaja
Ismo Haaponiemi, jäsen
Risto Kauppinen, jäsen
Henri Kuitunen, jäsen

Säätiön asiamies
Jari Kinnunen

Salibandyn Tuki -Säätiön sivut: salibandysaatio.net

Jaa artikkeli