Salibandyn seurakehitys siirtyy Tähtiseura-palveluun

Salibandyliiton oma seurakehityksen työväline, seurakehitys.fi, poistuu käytöstä ja seurakehitysprosessit (Seura360-prosessit) toteutetaan jatkossa Tähtiseurapalvelua hyödyntäen. Samalla kriteerit täyttävä seura voi myös auditoitua Tähtiseuraksi.

Vuonna 2018 Salibandyliitto otti käyttöön oman työvälineen seuratoiminnan kehittämisen tueksi. Seurakehitys.fi -työväline toteutettiin yhdessä seurojen kanssa, ja kuluneet kuusi vuotta se on antanut seurakohtaiselle kehitystyölle raamit. Vanha kriteeristö säilyy edelleen kehitystyön tukena, vaikka itse työväline vaihtuu, kertoo seuratoiminnan kehityspäällikkö Elina Anttonen.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Ohjelman avulla jokainen seura voi ottaa omia edistysaskeleita menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa. Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä.  Tähtimerkki on lupaus laadusta.

Tähtiseura-palveluun voi kirjautua, vaikka Tähtiseurastatusta ei tavoittelisikaan, ja hyödyntää palvelussa olevat materiaalit seuratoiminnan tueksi.

Vanhat salibandyn Tähtiseurat siirtyvät Tähtiseurapalveluun uudelleenauditointien myötä.

Tutustu myös: Tähtiseuratoiminta salibandy.fi-sivustolla

Kuva: Juha Hautakangas, Tähtiseurapäivät 2022

Lisätiedot:

Elina Anttonen
Kehityspäällikkö, seuratoiminta
Seuratoiminnan johtamisen tuki ja kehittäminen, suora seuratuki, Tähtiseuratoiminnan johtaminen ja kehittäminen, kouluyhteistyö.

Jaa artikkeli