Salibandyliitto mukana kampanjassa – aikuisten esimerkki tärkeää nuorten nuuskan käytön vähentämiseksi

Nuuskan käytön vastainen kampanjointi on esillä 8.-10.11.2019 Euro Floorball Tourilla Hämeenlinnassa, Tampereella ja Vantaalla.

Aikuisten antama esimerkki vaikuttaa nuoren urheilijan tekemiin valintoihin. Mikäli nuoren valmentaja, esikuva, oma vanhempi tai huoltaja käyttää nuuskaa tai suhtautuu siihen sallivasti, on vaikeaa saada nuori uskomaan, ettei nuuskan käyttö kuulu urheilullisiin elämäntapoihin.

Syöpäjärjestöjen teettämän ”Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa” -selvityksen tulokset korostavat aikuisten esimerkin tärkeyttä nuorten nuuskan käytön vähentämiseksi. Selvitykseen haastateltiin jääkiekko-, jalkapallo- ja salibandyseurojen 16-17-vuotiaita pelaajia, valmentajia ja toimihenkilöitä, lajiliittojen edustajia sekä pelaajien vanhempia pääkaupunkiseudulta ja Oulun seutukunnasta.

Valmentajan esimerkki ja asenne nuuskan käyttöä kohtaan on suuressa roolissa nuuskattoman urheilun edistämisen kannalta. Selvityksen perusteella valmentajien nuuskan käyttö on nuorten näkemyksen mukaan yleistä. Nuuskaavan valmentajan nähdään kampittavan nuuskan käytön vastaisen työn uskottavuutta. Valmentajan kielteinen suhtautuminen nuuskaan suojaa nuorta käytön aloittamiselta.

Urheilijan vanhempien tai huoltajien on tärkeää huomioida nuuskaan liittyvät kysymykset nuoren kasvatuksessa. Selvityksessä joukkueiden valmentajat ja muut toimihenkilöt, sekä lajiliittojen edustajat painottivat vanhempien vastuuta nuorten nuuskan käyttöön puuttumisessa.

Vanhemmat puolestaan toivoivat nuuskan käytön täyskieltoa urheiluympäristöön ja sitä, että käyttöä kontrolloitaisiin harrastustoiminnassa tiukemmin. Aikuisten vastuulla on turvata lapsille ja nuorille terveellinen elinympäristö. Lisäksi on hyvä muistaa, että kaikki alaikäisille päätynyt nuuska on laitonta.

Nuuskattomuuden edistämisessä korostuu myös nuorten esikuviltaan saamat vaikutteet. Selvityksessä todetaan, että positiivisten esikuvien esiin tuominen ja mallin näyttäminen on merkityksellistä, ja esimerkiksi lajiliitot voisivat panostaa tähän tuomalla aktiivisemmin esiin kokonaisvaltaista urheilijan elämää eläviä lajin huippuja.

Lisätietoa:
Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa -raportti (Syöpäjärjestöjen julkaisut)
Tietoa nuuskasta ja vinkkejä käytön lopettamiseen: fressis.fi ja olympiakomitea.fi (hakusanalla nuuska)

Suomen Olympiakomitean, Suomen Syöpäyhdistyksen ja Suomen Salibandyliiton nuuskan käytön vastainen yhteistyö kuuluu hankkeeseen, jonka pyrkimyksenä on nikotiinituotteiden käytön vähentäminen nuorten keskuudessa. Hanketta toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoista myönnetyllä avustuksella.

Jaa artikkeli