Kuvituskuva korona

Koronainfo (päivitetty 17.12.2021): Alueelliset kokoontumisrajoitukset tällä hetkellä – tässä tilanne ja toimintaohjeet

Usealla alueella on tullut tai lähipäivinä tulee voimaan uusia AVIn rajoituksia koskien myös urheilutapahtumia. Rajoitukset eivät ole eri alueilla laajuudeltaan yhteneväiset, joten tarkista aina oman alueen Aluehallintoviraston (AVI) sivuilta, minkälaisia rajoituksia alueellesi kohdistuu.

Lasten, nuorten ja aikuisten harrastus- ja kilpailutoiminta saa uusista rajoituksista huolimatta edelleen jatkua kaikkialla Suomessa. Toiminnan jatkuminen vaatii useilla alueilla rajoituksista vapautumista koronapassin käyttöönottamalla.

Aluehallintoviraston (AVI) koontisivusto:
Aluehallintoviraston kuulutukset ja yleistiedoksiannot

Olympiakomitea on 13.12. päivittänyt omaa toimintajaohjettaan:
Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun

Kokoontumisrajoitukset ja koronapassi

Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville rajoituksille (myös halli/tilanhaltija voi päättää koronpassin käyttöönotosta), jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn ja kokoontumisrajoitusta isomman yleisömäärän. Vaatimus koronapassista ei koske yleisötilaisuuden työntekijöitä eikä urheilijoita, erotuomareita ja toimitsijoita.

Mikäli koronapassia ei haluta ottaa käyttöön, vaihtoehtoina ovat:

– Tapahtumaan otetaan enintään aluehallintoviraston määräämän kokoontumisrajoituksen mukainen katsojamäärä.

– Tapahtumaan ei oteta lainkaan yleisöä.

Salibandyn vaihtoehdot

Edellä mainittujen viranomaismääräysten mukaisesti salibandyn vaihtoehdot liiton ottelutapahtumiin ja turnauksiin ovat seuraavia:

1) Yleisömäärä max. 20, 50 tai 100, alueen rajoituksista riippuen -> vastuu-/kotijoukkueen järjestettävä valvonta ja laskenta sisäänkäynneille
2) Kun yleisömäärä ylittää 20, 50 tai 100 henkilöä, alueen rajoituksista riippuen – > edellytetään koronapassia, vastuu-/kotijoukkueen järjestettävä, valvonta ja tarkistus sisäänkäynnille
3) Ottelu/t pelataan ilman yleisöä

Tilojen käyttöä koskevat rajoitukset ja koronapassi

Aluehallintoviranomaiset ovat antaneet eräillä alueilla lisäksi tartuntatautilain 58 d § perusteella päätöksen, jonka mukaan asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Päätös ei koske ammattiurheilemista (F-liiga ja Divari).

Tästä velvoitteesta voidaan poiketa ottamalla koronapassi käyttöön. Tällöin koronapassia on edellytettävä kaikissa urheilutilojen käyttöä koskevissa tilanteissa niin sisä- kuin ulkotiloissa. Koronapassia edellytetään kaikilta tilassa olevilta mukaan lukien esimerkiksi urheilijat, pelaajat, toimihenkilöt, valmentajat, erotuomarit ja toimitsijat.

Koronapassia ei tarvitse tarkastaa alle 16-vuotiailta. Toiminnanharjoittajan on kuitenkin varmistettava, että ilman koronapassia tilaisuuteen tai tilaan tuleva asiakas on alle 16-vuotias. Koronapassi tulee tarkistaa jokaisessa tilanteessa missä se on otettu käyttöön yleisötilaisuutta tai tilojen käyttöä koskevista rajoituksista vapautumiseksi. Koronapasseista ei saa tietosuojan vuoksi ylläpitää rekisteriä.

Pääsarjat (F-liiga ja Divari) ja koronapassi

Jos ottelupaikkakunnalla on rajoituksia yleisömäärän tai tilojen käytön suhteen ja kotijoukkue on ottanut käyttöön koronapassin ottelutapahtumassa vaihtoehtona rajoituksille, ei koronapassia vaadita F-liigassa ja Divarissa ottelutapahtuman osapuolilta (joukkueet, erotuomarit, otteluvalvojat, toimitsijat jne.). Koronapassia vaaditaan ainoastaan yleisöltä.

AVI:n sivuilta kysymysosiosta löytyy ammattiurheilun määritelmä:
Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta (AVI)

Toimintaan osallistuminen ilman koronapassia on mahdollista:

– Ammattiurheilijat (F-liiga ja Divari)

– Ammattivalmentajat, jos tilojen haltija sen sallii (esim. yksityiset tai esim. Hki)

– F-liigan ja Divarin ottelutapahtuman toimitsijat ja tuomarit

– Alle 16-vuotiaat sekä otteluissa että harjoituksissa

– Koko joukkue, tuomarit ja toimitsijat niissä otteluissa, jotka pelataan ilman yleisöä tai yleisörajoitusten puitteissa (joukkueita, toimitsijoita ja tuomareita ei lasketa yleisömäärään)

– Koko joukkue harjoituksissa, jotka järjestetään tiloissa, joihin tilan ylläpitäjä ei vaadi koronapassia ja joissa tartuntariskiä ehkäistään AVIn hyväksymällä tavalla. Tämä perustuu mm. tähän:

– Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä.

– Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja.

Koronapassin tarkistus

– Koronapassin tarkistuksen otteluun/turnaukseen osallistujille tekee pelihallista riippuen joko tilanhaltijana oleva halli tai vaihtoehtoisesti vastuujoukkue – henkilöllisyystodistusta voi kysyä, mutta halliin tulijan ei ole velvollisuutta näyttää henkilöllisyystodistusta.

– Koronapassittomia ei päästetä halliin, jos joku yrittää ilman koronapassia, niin passin tarkastaa (hallin tai vastuujoukkueen edustaja) ilmoittaa tästä poliisille

– Jos kuitenkin henkilö jostain syystä pääsee halliin ja on osallistumassa otteluun, henkilön joukkuetta on pyydettävä poistamaan ko. henkilö ottelusta

– Jos henkilö kaikesta huolimatta on osallistumassa otteluun: vastuujoukkue tiedottaa tilanteesta ottelun erotuomareita, ottelua ei pelata ja koronapassittoman henkilön ottelukokoonpanoon nimennyt joukkue tuomitaan ottelu hävinneeksiero, tuomari tekee tästä et-raportin liitolle.

– Mikäli havaitaan väärinkäytöksiä esim. väärän henkilön koronapassia näyttämällä, tulee koronapassin tarkastajan (halli tai vastuujoukkue) saattaa tämä poliisiviranomaisen tietoon

Jaa artikkeli