Salibandyliiton hallitustiedote: Strategian päivitys etenee

Salibandyliiton hallitus piti vuoden 1. kokouksensa tiistaina 28.1.2020 Helsingissä.

Kokouksessa käytiin lävitse vuodelle 2019 asetettujen tavoitteiden toteutumista Salibandyliiton tuloskortin pohjalta sekä kuultiin ennakkotiedot viime vuoden taloudesta.

Hallitus keskusteli tyttöjen ja naisten salibandyn tilanteesta. Erityisesti valmennus ja seurojen resurssit nousivat keskustelussa esille.

Hallitus sopi viime vuoden puolella Salibandyliiton strategian päivitysprosessin käynnistämisestä vuonna 2020. Hallitus käsitteli puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan valmisteleman esityksen, jonka mukaisesti päivitysprosessi etenee kolmessa vaiheessa. Prosessiin sisältyy lajiyhteisön ja Salibandyliiton henkilökunnan osallistaminen. Päivitetty Salibandyliiton strategia esitetään hyväksyttäväksi liiton varsinaisessa kokouksessa 28.11.2020.

Hallitus kuuli Kansainvälisen salibandyliiton suomalaisjäsenen Kaarina Salomaan katsauksen ajankohtaisista kansainvälisistä asioista ja kävi sen pohjalta keskustelun IFF:n strategiatyöstä ja Future of Floorball -teemoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut huippu-urheilulain tarpeellisuutta kartoittavaksi selvityshenkilöksi ministeri Lauri Tarastin. Hallitus sai tilannekatsauksen selvitystyön tiimoilta.

Hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 27.2.2020 Helsingissä.

Salibandyliitto viestii koosteuutisin Salibandyliiton hallituksen kokousten keskeisimmistä päätöksistä. Uutisten tarkoituksena on edistää tietoisuutta hallituksen toiminnasta ja sen tekemistä päätöksistä sekä lisätä avoimuutta päätöksentekoa kohtaan.

Salibandyliiton hallitus on liiton varsinaisen kokouksen nimeämä toimielin, joka valvoo ja ohjaa Salibandyliiton toimintaa laaditun strategian mukaisesti. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kuudesta ja enintään kahdeksasta jäsenestä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta ja se kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Kuva: Tea Naskali

Jaa artikkeli