Salibandyliiton 1-tason valmentajakoulutus uudistuu

Salibandyliiton 1-tason valmentajakoulutusta (SBV1) on uudistettu alkuvuodesta 2019. Uudistetut 1-tason koulutukset käynnistyvät syyskuussa 2019.

Uudistuksen tavoitteena on tuottaa entistä laadukkaampaa sisältöä lapsuusvaiheen valmentajille, G-E-juniorit. Tavoitteena on tarjota lapsuusvaiheen valmentajille valmentajan polun alkuvaiheessa kohdennettuja työkaluja käytännön valmennustoimintaan.

Päivitetyssä SBV1-koulutusprosessissa lähiopetuksen määrä on hieman pienempi aikaisempaan verrattuna. Lähiopetuksen tehostamiseksi koulutuksessa osa oppimisprosessia on verkko-opinnot. Niiden kautta tapahtuu valmistautuminen ja ennakkotehtävät oppisisältöihin.

Oppimistehtävien kautta ohjataan sisällön ja menetelmien siirtoa käytännön valmennustilanteisiin. Tämä mahdollistaa lähijaksoilla entistä kohdennetumman lapsuusvaiheen valmennuksen painopisteiden ja avainasioiden viennin käytännön valmennustilanteisiin. Suunnittelun ja toteutuksen reflektointi on edelleen keskeinen osa koulutuksessa ja erityisesti valmentajan osaamisen kehittämisessä.

Päivitetty SBV1-koulutusprosessi pitää sisällään kolme lähijaksoa, mitkä muodostuvat yhdestä arki-illasta (valmentajan polulle) sekä kahdesta viikonloppupäivästä. SBV1-koulutusprosessi pitää sisällään lähiopetuksen ja verkko-opiskelun lisäksi 10 tuntia ohjattua valmennustoimintaa valmentajan omassa toimintaympäristössä.

SBV1-koulutusprosessi

Koulutuksen toteutus syksystä 2019 lähtien

SBV1-koulutuksen rakenneuudistuksen myötä Salibandyliitto tulee panostamaan alueellisiin avoimiin 1-tason koulutuksiin. Salibandyliiton toiminnallisille alueille nimetään vastuuhenkilö, joka vastaa 1.8.2019 lähtien alueellisesta valmentajakoulutuksesta. Vastuuhenkilön keskeinen tehtävä on organisoida alueen koulutustoimintaa ja seurayhteistyötä alueellisten tarpeiden mukaan. Yksi keskeinen tavoite on lisätä vuosittain järjestettävien avointen 1-tason koulutusten saatavuutta.

Suomalaisessa valmennusosaamisen kehityksessä 2010-luvulla on ollut keskeisenä tavoitteena luoda valmennuskulttuuri, jossa arkioppiminen on tehokasta ja toimivaa. Se on tarkoittanut toimintatapoja, joissa koulutuksia viedään valmentajan arkeen ja käytetään työtapoja, joissa valmentajan itsensä kehittämisen taidot paranevat monipuolisesti. Työtavoissa on ollut keskeisenä ajatuksena osallistaa valmentajan kollegoita ja muita seuratoimijoita, jolloin yhteistyön tavat kehittyvät.

Valmennusosaamisen kehitys ja erityisesti koulutuksen vaikuttavuus 2010-luvulla on ohjannut Salibandyliiton alemman tason koulutusten järjestämistä ja toteutusta valmentajien omassa toimintaympäristössä seurakoulutuksina.

Kouluttajakoulutus seuran valmennuspäälliköille
ja -vastaaville elokuussa 2019

Uudistuksen myötä Salibandyliitto tulee järjestämään elokuussa 2019 avoimen kouluttajakoulutuksen seurojen valmennuspäälliköille ja -vastaaville, joiden keskeinen tehtävä on kehittää valmentajien osaamista seuratoiminnassa. Uuden kouluttajakoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa ja tehostaa seurojen valmennusosaamisen kehittämistä seurapinnassa.

Uudistuksen myötä salibandyn avainseurat voivat sisällyttää seurayhteistyöhön valmennusosaamisen kehittämisen Salibandyliiton valmentajakoulutuksen kautta.         

1-tason (SBV1) koulutuksen kouluttajakoulutus järjestetään Eerikkilän urheiluopistolla 10.-11.8.2019. Kouluttajakoulutuksen suoritettua seuralla on oikeus järjestää SBV1-seurakoulutusta seuran nimeämällä kouluttajalla. Koulutuksen järjestämisoikeus edellyttää vuosittaisen seuralisenssin lunastam-sen. Seuralisenssi sisältää maksuttoman kouluttajakoulutuksen yhdelle valmentajalle.  

Seurakouluttajan vaatimukset (hakukelpoisuus)
1. Salibandyliiton 3-taso / VAT / VEAT on suoritettu tai on liikunta-alan korkeakoulututkinto
2. Käytännön työkokemusta valmennuksesta tai valmennuksen johtotehtävistä

Hakeminen kouluttajakoulutukseen
• Kouluttajakoulutukseen haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella
• SBV1-kouluttajakoulutukseen haku päättyy 28.7.2019
• Kouluttajakoulutukseen valituille henkilöille ilmoitetaan valinnasta seura- ja henkilökohtaisesti perjantaihin 2.8.2019 mennessä.

Kouluttajakoulutukseen haku tapahtuu valtakunnallisella koulutuslomakkeella
• Kurssin nimi on ”kouluttajakoulutus syksy 2019”
• Kohtaan muuta tietoa kirjataan viralliset valmentajatutkinnot ja -koulutukset

SBV1-seuralisenssi
• Hinta 1900€
• Voimassa vuodeksi kerrallaan, esim. 1.8.2019 – 31.7.2020
• Oikeuttaa 30 valmentajan kouluttamiseen lisenssikaudella
• Lisäkoulutettavat valmentajat 100 euroa/hlö (hallinnolliset kustannukset)
• Koulutuksen osallistujat kirjataan / rekisteröidään SUOMISPORT-järjestelmään, jolloin osallistuvan henkilön tiedot kirjautuvat Salibandyliiton valmentajarekisteriin (=suoritusmerkintä)
• SUOMISPORT-tapahtuman (=seurakoulutus) hallinnoinnista vastaavat Salibandyliiton nimeämät toimihenkilöt
• Mikäli seura haluaa kouluttaa useamman kuin yhden kouluttajan, niin lisäkouluttajan koulutus seuralle kustantaa 100€/kouluttaja (ei lisää koulutettavien valmentajien kiintiön määrää).

SBV1-seurakoulutus
• Hinta 2200€
• Seura(t) tilaavat Salibandyliiton SBV1-koulutuksen omaan toimintaympäristöön
• Koulutus toteutetaan seuran ja Salibandyliiton yhdessä sopimalla ajankohtana sekä aikataululla
• Salibandyliitto vastaa ja nimeää seurakoulutukseen kouluttajan sekä vastaa kouluttajan kuluista
• Seura vastaa koulutuksen tilavarauksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista
• Koulutusryhmän maksimikoko on 20 henkilön koulutusryhmä.
• Koulutusta voidaan markkinoida/tarjota seuran ulkopuolisille valmentajille

SBV1-koulutus (avoin ja alueellinen koulutus)  
• Hinta 250€/hlö
• Salibandyliitto vastaa täysin alueellisista SBV1-koulutusprosesseista
• Koulutukseen ilmoittaudutaan tapahtumakohtaisesti SUOMISPORT-järjestelmän kautta
• Avointen SBV1-koulutusten ajankohdat ilmoitetaan Salibandyliiton koulutuskalenterissa  
• Koulutukseen otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 henkilöä

Lisätietoja: Miikka Lamu / Salibandyliitto, miikka.lamu(at)salibandy.fi, 0400 529 026.

Jaa artikkeli