Salibandyhalli.fi: Hallirakentamisen manuaali vauhdittamaan salibandyhallien syntymistä

Salibandyliitto on avannut salibandyhallirakentamisesta kiinnostuneita yhteisöjä varten nettipohjaisen käsikirjan. Käsikirja löytyy osoitteesta salibandyhalli.fi.

Käsikirjan avulla saa hyvän käsityksen siitä, mitä kaikkea hallirakentamiseen liittyy. Käsikirja löytyy osoitteesta salibandyhalli.fi. Sivuston käyttö vaatii tunnukset, jotka saa täyttämällä samaisen sivuston aloitussivulta kirjautumishakemuksen.

Suomeen syntyy tällä hetkellä suhteellisen hyvällä vauhdilla sisäliikuntatiloja. Salibandyliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Kinnunen ja olosuhdepäällikkö Esko Kyyhkynen päättivät lähteä taistelemaan salibandyn olosuhdehaasteita vastaan innostamalla ja rohkaisemalla jäsenseuroja itse pohtimaan ja laskeskelemaan, olisiko taloudellisesti tarkoituksenmukaista lähteä yksin, yhdessä kunnan tai jonkun kumppaniyrityksen kanssa suunnittelemaan seuran oman hallihankkeen käynnistämistä.

– Liitto haluaa tarjota eväitä ja työkaluja tällaisen prosessin läpiviemiseen. Siitä syntyi idea kehittää dynaaminen nettipohjainen salibandyhallirakentamisen opas, Kinnunen kertoo. Kinnusen ja Kyyhkysen lisäksi työryhmässä on ollut Tapio Hämeen-Anttila, joka on tuonut teknisen osaamisensa hankkeeseen.

Olosuhdepula on rajoittanut salibandyn kasvua koko sen olomassaolon ajan.– Kasvu, eli lisää harrastajia ja pelipasseja, on Salibandyliiton tavoitteena edelleenkin. Mutta olosuhteet ovat olleet koko lajin 30-vuotisen historian ajan melkoinen pullonkaula, Kinnunen toteaa.

Kunnallisissa halleissa haasteena on, että salibandy on niissä vain yhtenä monista käyttäjistä, ja riittävästä määrästä vuoroja on taisteltava jatkuvasti. Salibandyn näkökulmasta kunnallisissa halleissa on myös rakenteellisia kompromisseja, esimerkiksi lattiamateriaalin suhteen.

– Yksityisiä salibandyhalleja rakennetaan nimenomaan salibandyn tarpeisiin, mutta niissä haasteena ovat yleensä käyttäjien kannalta liian korkeat vuoromaksut, Kinnunen huomauttaa.

Unelmasta ideaksi
Jos seuralla on yli 500 jäsentä, alkavat salikulut olla jo sen verran suuret, että on tarkoituksenmukaista lähteä miettimään oman salibandyhallin rakentamisen mahdollisuuksia. Salibandyhallirakentamisen käsikirja valottaa, mitä asioita on otettava huomioon hallirakentamista pohdittaessa.

– Paitsi että oman hallin myötä seuralla on käytettävissä niin paljon vuoroja kuin se haluaa, oma halli myös kasvattaa ja kiinteyttää seurayhteisöllisyyttä, kun jäsenistö pyörii koko ajan samoissa tiloissa. Ja nuo tilat voivat sisältää varsinaisen peliareenan lisäksi myös muun muassa toimisto-, kokous- ja varastotiloja ynnä muuta, yhteiskuntasuhdejohtaja Kinnunen korostaa.

Ideasta päätökseen
Ensin on tehtävä päätös, lähteäkö käynnistämään hallihanketta. Käsikirjan Ideasta päätökseen -osiosta löytyy lista tarpeista, joita seuralla voi olla, sekä eri toimintamalleja halliyhtiön toiminnan organisoimiseksi, muun muassa erilaisia rahoitusratkaisuja. Samassa osiossa on myös talousarvio- ja käyttötalouslaskuri, joilla voi pyöritellä tämänhetkisiä kuluja ja vertailla niitä mahdollisen oman hallin kustannuksiin ja etuihin.

Hallihanke– Varsinainen suunnittelu on tietenkin ammattilaisten työtä, mutta käyttäjillä on paras näkemys siitä, mitä kaikkea hallissa pitäisi olla, Kinnunen painottaa.

– Ja rahoittajien ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa keskusteltaessa on jo oltava uskottavat hanke- ja liiketoimintasuunnitelmat valmiina.

Käsikirjassa on valmiita hallinsuunnittelupohjia ja sieltä löytyy kontakteja rakennusyhtiöihin. Rakennustieto Oy:n kautta on mahdollista saada käyttöön rakennusalan ammattilaisille tarkoitettuja erilaisia materiaaleja, muun muassa sopimuspohjia. Käsikirjan sivuille tullaan keräämään myös tietoa hallin varustamiseen liittyvistä ratkaisuista, kuten lattiamateriaalin, kaukaloiden, tulostaulujen ja AV-laitteiden toimittajavaihtoehdoista.

Idea realisoituu
Myös hallin rakentaminen on rakentamisen ammattilaisten työtä, ja sellaisia harvoin löytyy seuraihmisten joukosta. Hallirakentamisen käsikirjassa rakentamisprosessi on kuitenkin kuvattu yksityiskohtaisesti ja kronologisesti.

Hankintamenetelmät-osio valottaa kilpailuttamisen koukeroita, ja hallin käyttöön liittyvästä osiosta löytyvät muun muassa käyttötalouslaskelmat.

Käsikirjassa on myös erilaisia myyntiin ja markkinointiin liittyviä vinkkejä sekä käytännön esimerkkejä siitä, miten kunta voi olla mukana hallihankkeessa. Referenssiosiosta löytyvät kuvat ja kaikki tarpeellinen tieto Suomeen rakennetuista salibandyhalleista.

– Toivomme, että seurat tähän käsikirjasivustoon tutustuttuaan ottaisivat meihin yhteyttä. Jalkaudumme sitten tarvittaessa olosuhdepäällikkö Kyyhkysen kanssa ja istumme mielellämme seuraedustajien kanssa saman pöydän ääreen puimaan olosuhdehaasteita, Jari Kinnunen sanoo.

– Tämän vuoden tuloskorttiin olemme kirjanneet tavoitteeksi saada käynnistettyä kolme seuravetoista hanketta, hän paljastaa.

Salibandyhalli.fi

Teksti: Matti Hannula

Jaa artikkeli