Palveluesittely: SunSäbästä Salibandyliigaan ja seurakehityksestä seitsemään maajoukkueeseen – Salibandyliiton viestintä on monessa mukana

Salibandyliitto esittelee syksyn 2019 aikana tärkeimmät palvelunsa. Nyt esittelyssä on viestintä.

Tausta: Mitä te siellä Salibandyliitossa oikein teette?

TAVOITE: Lajin medianäkyvyyden, painoarvon ja vaikuttavuuden lisääminen. Laadukas ja informatiivinen sisällöntuotanto sekä jäsenistölle että muille lajia seuraaville tahoille.

TOIMINNAN LAAJUUS JA PALVELUN SISÄLTÖ: Viestinnän kokonaisuus muodostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat huippusalibandy, järjestöviestintä, mediayhteydet ja vaikuttaminen, viestintäsuunnitelmat sekä Salibandyliiton toimintasektorien viestinnän tukeminen. Sisällöllisiä painopistealueita ovat huippu-urheilu, kilpailutoiminta, pelaamisen kehittäminen, tapahtumat, seurakehitys, olosuhteet ja vaikuttaminen, yhdenvertainen salibandy, sähköiset palvelut, lajin kaupallistaminen sekä järjestöviestintä. Viestinnän palvelu on jatkuvaa – painopisteet vaihtelevat ympärivuotisesti pelikauden vaiheiden mukaan.

Toteutamme viestintää monipuolisesti erilaista keinovalikoimaa hyödyntäen. Keskeisiä viestintäkeinoja ovat Salibandyliiton kanavat (salibandy.fi-verkkosivusto sekä somekanavat FB, Twitter, IG, YouTube, LinkedIn & Flickr), uutiskirje (seurakirje, jäsenkirje), suora mediavaikuttaminen (ansaittu media), vaikuttajaviestintä (suorat henkilökontaktit), ostettu media (mm. mediakumppanuudet, suoratoistolähetykset, mainonta), sähköiset palvelut (Sbet, Suomi Sport, palvelusivusto) ja Salibandyliiton asiakaspalvelun toiminta.

PALVELUN KÄYTTÄJÄT: Jäsenistö (seurat ja rekisteröityneet harrastajat), lajin seuraajat, potentiaaliset lajin uudet seuraajat, median edustajat sekä yhteistyökumppanit.

PALVELUN TUOTTAJA: Viestintää toteuttaa Salibandyliitossa kaksi päätoimista työntekijää. Tuotamme viestintää myös laajaa (noin 50 henkilöä) sisällöntuotantoverkostoa hyödyntäen. Lisäksi moni Salibandyliiton toimihenkilö käyttää viestimiseen omaa työaikaansa ja sektorinsa budjettiresurssia. Toteutamme viestintää myös media- ja kaupallisten kumppaneiden kautta.

PALVELUN TUOTOKSET JA HYÖDYT: Vastaamme viestinnällä jäsenistön ja lajia seuraavien tahojen tiedontarpeeseen.  Lisäämme viestinnällä tietoisuutta lajista, Salibandyliiton palveluista sekä lajin vaikuttavuudesta. Positiivisella viestinnällä lisäämme kiinnostusta lajia kohtaan tuottamalla laadukasta ja elämyksellistä sisältöä.

Salibandy.fi-verkkosivusto kerää kuukausitasolla keskimäärin 200 000 eri käyttäjää ja noin seitsemän miljoonaa näyttökertaa. Artikkeleita sivustolla julkaisemme 80–100 kappaletta per kuukausi. Lähetämme noin 10 prosenttia julkaistuista artikkeleista myös tiedotteina medialle. Salibandyliitolla on sosiaalisessa mediassa neljä pääkanavaa: Facebook, YouTube, Twitter ja Instagram. Näillä neljä kanavalla on yhteensä vajaat 100 000 seuraajaa. Postauksia neljään kanavaan tuotamme kuukausitasolla keskimäärin 400–1 000 kappaletta. Neljän sometilin yhteenlaskettu keskimääräinen kuukausittainen kumulatiivinen tavoittavuusluku vaihtelee seitsemän ja 15 miljoonan välillä. Salibandyn huippusarjoista toteutamme yhteistyökumppanien kanssa vuositasolla noin 200-300 ottelulähetystä.

PALVELUN KUSTANNUKSET: Viestinnän toiminta kuuluu Salibandyliiton palveluihin eikä siitä veloiteta erikseen. Huippusalibandyn ottelulähetykset ovat kuitenkin käyttäjille suoraan maksullisia.

PALVELUN ONNISTUMISEN MITTAAMINEN: Asetamme viestinnälle tavoitteet ja mittarit, jotka ohjaavat toimintaa. Mittaamme viestinnän volyymia, onnistumista ja tavoittavuutta kuukausittain. Seurannassa ovat Salibandyliiton verkkosivusto ja kaikki sosiaalisen median kanavat. Seuraamme myös ansaitun median onnistumisia. Viestinnän asiakastyytyväisyyttä mittaamme osana seuratyytyväisyyskyselyä (Kihu).

Jaa artikkeli