Palveluesittely: Koulutusta ja materiaaleja moneen tarpeeseen

Salibandyliitto esittelee syksyn 2019 aikana tärkeimmät palvelunsa. Nyt esittelyssä ovat Salibandyliiton koulutustarjonta ja tukimateriaalit.

Tausta: Mitä te oikein siellä Salibandyliitossa teette?

TAVOITE: Tarjoamme koulutusta ja materiaaleja kilpailu- valmennus- ja seuratoiminnan keskeisiin tarpeisiin, joista salibandyn rekisteröityneet harrastajat ja muut sidosryhmät saavat tukea toimintaansa.

TOIMINNAN LAAJUUS JA PALVELUN SISÄLTÖ:
Keskeisimmät koulutukset: Tarjoamme eri asteista valmennus- ja ohjaajakoulutusta. Lyhimmät koulutuksemme ovat neljän tunnin mittaisia (Säbämestarikoulutus) ja laajimmillaan valmennuskoulutus kestää kaksi vuotta (valmentajan erikoisammattitutkinto). Ohjaaja- ja valmennuskoulutuksemme on kuusiportainen (Säbämestari, SBV1, SBV2, HVK, VAT ja VEAT).

Kilpailutoiminnan koulutuksemme ovat tukea kilpailutoiminnalle. Laajimmin koulutamme erotuomareita. Aloittavat erotuomari käyvät uusien erotuomarien kurssin. Jatkavat erotuomarit koulutamme sarjakausittain alueellisesti ja huippuerotuomariksi nousevat koulutamme valtakunnallisissa koulutuksissa. Lisäksi tarjoamme kilpailutoiminnan koulutuksia toimitsijoille, otteluvalvojille, erotuomarikouluttajille ja erotuomarivalmentajille.

Meillä on kaikkiin koulutuksiin omat, yksilöllisesti tuotetut materiaalit. Materiaalit ja eri koulutusten kouluttajakoulutukset ovat yhdenmukaiset ja ajantasaiset. Koulutamme kouluttajat ja he noudattavat samaa koulutusrunkoa.

Keskeisimmät materiaalit: Pääosa materiaaleistamme löytyy kattavasti nettisivuiltamme, www.salibandy.fi.

Valmennus- ja ohjaajakoulutuksessa MyEWay-materiaalikokonaisuutemme sisältää ohjeita valmennuksen eri osa-alueille. Se on kaikille valmentajapassin lunastaneille ilmainen.

Kilpailutoiminnan materiaalien pohjana ovat salibandyn pelisääntöjen suomennos, kilpailusäännöt, erilaiset sarjamääräykset ja muut määräykset (esimerkiksi toimitsijamääräykset). Lisäksi tarjoamme seuroille erilaisia ohjeita auttamaan ja helpottamaan kilpailutoiminnan käytännön järjestelyitä (esimerkiksi joukkueenjohtajan opas).

Harrastetoiminnan materiaalien tavoitteena on lisätä monimuotoista pelaamista. Materiaalejamme löytyy sekä applikaatioina (Pistemestari ja Säbämestari) että painotuotteina (Kävelysähly ja Perhesähly). Seurojen avuksi meillä on tyttösalibandyn kehittämiseen käytössä mm. esitteitä, julisteita ja kaverikortteja.

PALVELUN KÄYTTÄJÄT: Kilpailutoiminnassa koulutuspalvelujamme käyttävät uudet ja jatkavat erotuomarit, uudet toimitsijat, otteluvalvojat, erotuomariasettelijat sekä erotuomarikouluttajat.  Valmennus- ja ohjaajakoulutusta tarjoamme eritasoisille valmentajille ja eri-ikäryhmien ja eritasoisten pelaajien kanssa toimiville valmentajille. Materiaalejamme on monilta osin saatavilla vapaasti verkosta. Valmennuskoulutuksen osalta tarjoamme materiaalit osallistujille.

PALVELUN TUOTTAJAT: Palvelun tuottaa oma henkilökuntamme (päävastuu suunnittelusta ja kokonaisuudesta), palkkiosuhteiset toteuttajat sekä strateginen yhteistyökumppani (Eerikkilän Urheiluopisto). Tuotamme palveluita prosessikoulutuksina (jatkuvina, jotka koostuvat kohtaamisesta, kenttätyöstä ja uudesta kohtaamisesta) sekä teemakoulutuksina (esim. otteluvalvojakoulutus).

MITEN JÄRJESTÄMME PALVELUN: Järjestämme koulutusta vuosikellon mukaisesti avoimina koulutuksina tai seurojen tilauskoulutuksina. Toteutamme koulutukset livetapahtumina tai sähköistä ympäristöä hyödyntäen. Viestimme koulutuksista Salibandyliiton nettisivuilla ja myös henkilökunta viestii koulutuksista eri sidosryhmilleen.

PALVELUN TUOTOKSET JA HYÖDYT: Järjestämme kilpailutoiminnan koulutusta, jotta kaikissa otteluissa on erotuomarit ja toimitsijat. Valmennuskoulutuksiemme tavoitteena on lisätä valmentajien osaamista yksilön kehittämisestä ja pelin ymmärtämisestä. Materiaaliemme avulla eri asioista kiinnostuneet saavat lisätietoa ja voivat tarvittaessa myös kysyä apua toimihenkilöiltämme. Osa materiaaleistamme mahdollistaa harrastajan itsenäisen kehittymisen ja osa materiaaleistamme tähtää toiminnan ja pelaamisen monipuolistamiseen (kuten Pistemestari-applikaatio).

PALVELUN KUSTANNUKSET: Koulutusten hinnat ovat osallistujille samansuuruiset riippumatta esim. osallistujamääristä tai alueellista eroista. Eri koulutuskokonaisuudet ovat erihintaisia. Valmennus- ja osaamiskoulutuksen hintamme vaihtelevat ilmaisesta 3150 euroon. Osa erotuomari- ja otteluvalvojakoulutuksistamme ovat maksuttomia, kalleimmat koulutukset maksavat 100€ / vuosi. Toimitsijakoulutuksemme maksaa 10 euroa / henkilö, mikäli henkilö osallistuu yleiseen toimitsijakoulutukseen. Materiaalejamme on saatavilla maksutta sähköisesti nettisivuiltamme. Valmennuskoulutuksen materiaalit tarjoamme koulutettavien käyttöön.

PALVELUN ONNISTUMISEN MITTAAMINEN: Kilpailutoiminnan koulutuksissa mittaamme määrällistä onnistumista osallistujamäärillä, esimerkiksi kuinka monta uutta erotuomaria vuodessa koulutamme. Osasta koulutuksista keräämme osallistujapalautetta.

Yhteenveto koulutuksista:

KOULUTUS KOULUTUKSEN KESTO   KUSTANNUKSET OSALLISTUJILLE   VAIKUTTAVUUS (OSALLISTUJAMÄÄRÄT)
VALMENNUSKOULUTUKSET:          
SÄBÄMESTARIKOULUTUS 4 tuntia   20 €/henkilö (minimilaskutus 200 €/kerta)   275 hlöä
SBV 1, AVOIMET KOULUTUKSET 20 tuntia lähiopetusta, 80 tuntia itseopiskelua.   250 €/henkilö (Tähtiseura-alennus -50 %)   245 hlöä
SBV 1, SEURAKOULUTUS 40 tuntia   2200 €/seura (Tähtiseura-alennus -10 %)   50 hlöä
SBV 2 60 tuntia lähiopetusta, 100 tuntia itseopiskelua ja käytännön valmennustyötä   890 €/henkilö   30 hlöä
HVK 100 tuntia lähiopetusta, 200 tuntia itseopiskelua ja käytännön valmennustyötä   1700 €/henkilö   13 hlöä
VAT 150 opintopistettä   2900 €/henkilö   13 hlöä
VEAT 180 opintopistettä   3150 €/henkilö   9 hlöä
EROTUOMARIKOULUTUKSET:          
JUNIORITUOMARIKOULUTUS 6 tuntia   maksuton   67 hlöä
UUSIEN EROTUOMARIEN KURSSI 15 tuntia   maksuton   345 hlöä
JATKAVIEN EROTUOMARIEN KURSSI 3-6 tuntia   47 €/henkilö   467 hlöä
A4-TUOMARIKURSSI 7 tuntia   60 €/henkilö   130 hlöä
LIITTOEROTUOMARIKURSSI (VALTAKUNNALLINEN) 4 päivää   100 €/henkilö   21 hlöä
PÄÄSARJAEROTUOMARIKURSSI (VALTAKUNNALLINEN) 4 päivää   100 €/henkilö   48 hlöä
MUUT KILPAILUTOIMINNAN KOULUTUKSET:          
TOIMITSIJAKOULUTUS 3 tuntia   10 €/henkilö   969 hlöä
OTTELUVALVOJAKOULUTUS 2-6 tuntia   maksuton   79 hlöä
EROTUOMARIKOULUTTAJA-KOULUTUS 1 päivä   maksuton   59 hlöä

Jaa artikkeli