Olympiakomitea tiedottaa: Koronaviruksen vaikutus seuratoimintaan

Olympiakomitea antaa tuoreessa tiedotteessaan ohjeita koronavirustilanteen vaikutuksesta muun muassa seurojen jäsen- ja toimintamaksuihin.

Suomen hallitus  päätti maanantaina 16.3.2020 uusista suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.  Olympiakomitea noudattaa hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoministeriön linjauksia ohjeistuksessaan, ja Olympiakomitea on tänään julkaissut sivuillaan alla olevat tiedot.

Hallituksen linjaukset 16.3. 

THL:n päivittyvät tiedot koronavirustilanteesta

Koronaviruksen vaikutus seurojen toimintamaksuihin

Olympiakomitea toivoo, että seurat koetaan yhteisöinä, joiden jäsenet yhdessä kantavat vastuun tässä vaikeassa tilanteessa. Yhdistyslakiin perustuen seuran sääntöjen mukaisia jäsenmaksuja ei tarvitse palauttaa.

Urheiluseurat ovat peruuttaneet harjoituksia ja tapahtumia. Esitämme alla vaihtoehtoja toimintamaksuihin yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti, ellei seuralla ole omia ohjeita eikä asiasta ole muuta sovittu (esimerkiksi toimintaan osallistumisen ehdoissa):

Toimintamaksua ei tarvitse palauttaa, jos harjoitukset ja tapahtumat siirretään myöhempään ajankohtaan tai järjestetään vaihtoehtoista toimintaa.
Toimintamaksun lähtökohtana on toiminnan kustannusten jakaminen osallistujien kesken. Toimintamaksun osittainen palauttaminen voi tulla kysymykseen, jos harjoitukset ja tapahtumat perutaan kokonaan. Jos harjoitus tai tapahtuma peruuntuu, seura voi säästää joissakin kustannuksissa. Tällöin mahdollinen säästö saattaa tulla palautettavaksi. Harjoituksen ja tapahtuman järjestämisen kulut ovat pääosin kiinteitä, jolloin palautettavaa ei yleensä synny.
Force majeure eli ylivoimainen este voi olla ääritapauksessa peruste siihen, että seura pitää toimintamaksut kokonaan, vaikka harjoitus tai tapahtuma olisi peruttu.
Yllä ei käsitellä seuran harjoittamaa elinkeinotoimintaa. Olympiakomitea suosittelee, että seurojen kannattaa jatkossa kirjata toimintamaksujen palauttamisen periaatteisiin ohjeen siitä mitä tehdä, jos epidemia tai pandemia peruuttavat seuran toimintaa.

Liikuntaa ja urheilua koronaviruksen ehdoilla

Liikunnan ja urheilun harrastamisessa on huomioitava, että julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön. Lisäksi suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Kannustamme uusin toimintatapoihin ja luoviin ratkaisuihin. Suosittelemme omatoimista liikuntaa huomioiden viranomaisten asettamat rajoitteet. Valmentajat voivat antaa ohjeita kotiharjoitteluun tai järjestää harjoituksen etäohjauksessa. Luonnossa tapahtuva liikkuminen tarjoaa monia mahdollisuuksia.

Toiminnan kehittämiseen on nyt hyvä tilaisuus. Olympiakomitean verkkosivuilta löytyy monia työkaluja erilaisiin kehitystarpeisiin. Tähtiseuraohjelman verkkotyökalu mahdollistaa etätyöskentelyn myös seurakehittämisessä. Tutustu täältä verkkotyökaluun.

Olympiakomitean koko tiedotteesta löytyy lisätietoa muun muassa tilanteen vaikutuksesta seurojen kokouksiin, ja tiedote kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Jaa artikkeli