Näin erotuomareita valmennetaan MM-kisoissa – Referee observerin viikko Brnossa

Suomalainen Sami Rahikainen kertoo, minkälainen on Referee observerin hektinen viikko salibandyn MM-kisoissa esimerkkitapauksena U19-miesten kisat elokuun lopussa Brnossa Tshekissä. Rahikainen on pitkän linjan erotuomari, erotuomarikouluttaja ja otteluvalvoja, jolla on pitkä kokemus myös kansainvälisen salibandyn tehtävistä.

Olen toiminut yli 20 vuotta otteluvalvojana tai erotuomarivalmentajana. Noin 15 kauden aikana työlistalla on ollut myös useampia IFF:n tapahtumia, joissa olen toiminut joko nimikkeellä ”Referee Observer” tai ”Head of Referees”. Ajattelin avata vähän kansainvälisten tapahtumien elämää koronasulun jälkeen ensimmäisen IFF:n tapahtuman eli U19-poikien MM-kisojen viikon kautta.

Referee Observer on kansainvälinen nimike, jonka tärkein toimenkuva on hoitaa erotuomarointiin liittyviä taustatehtäviä. Tärkeimpänä muodostaa muiden observereiden kanssa tuomarijohtoryhmä, joka päättää turnauksissa tuomariasioista sekä kouluttaa tai valmentaa erotuomariryhmää. Head of Referees johtaa ryhmää ja hänellä on enemmän hallinnollisia vastuita, kuten yhteydenpito kokouksissa tuomaripuolen edustajana sekä tiedonvälitys eri suuntiin. Toki ryhmänä kaikki osallistuvat eri asioihin joustavasti yhdessä.

Yksi tärkeimmistä asioista on eri kansallisuuksilla ja taustoilla olevan ryhmän johtaminen kohti tavoitetta, eli erotuomaroinnin onnistumista turnauksessa. Koska lajimme on eri maissa jo varsin erilainen sekä omaa jonkin verran erilaisia paikallisia käytänteitä, on nämä pyrittävä kadottamaan. Tavoitteena on luoda yksi yhteinen tapa toimia, joka vaatii lyhyessä ajassa paljon viestintää ja näkemysten yhteensovittamista.

Seuraava päiväkirjamainen kuvaus ei voi luonnollisestikaan sisältää yksilöiviä tietoja joukkueista, tuomareista tai muistakaan henkilöistä, mutta ajattelin, että ”otsikkotasoinen” informaatio siitä, mistä tuomaripuolella puhutaan voisi olla hyödyksi ymmärrystä lisäävänä tekijänä. Tähän ehkäpä vielä mainittakoon, että eri ihmisillä on erilaiset taustat, vahvuudet ja kehityskohteet. Itselläni lähimpänä ovat johtajuuden ja ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet johtajuudessa, joista puhun nykyään paljon erotuomarimaailmassa. Erilaiset näkemykset tuovat kattavasti valmennusta tuomareille ja oma tahtotilani on pitkään ollut tarjota erotuomareille reflektointipintaa asioista, ”joita he eivät itse itsessään tai toimissaan tiedosta”. Tällä tarkoitan sitä, että erotuomarit ovat itsessään hyvin kriittisiä omia päätöksiään ja niiden oikeellisuutta kohtaan, jolloin he jo lähtökohtaisesti usein ”tietävät” mahdolliset haasteensa jossain tilanteessa. Lisäksi he osaavat jo itsenäisesti arvioida videoilta kehityskohteitaan tällaisissa asioissa ja valmentajana pyrin vain ohjaamaan oikeaan suuntaan.

Day 1 – tiistai 24.8.

Matkapäivä Prahan kautta Brnohon. Kotoa kuuden jälkeen, Brnossa paikallista aikaa kahdelta. Lyhyt tapaaminen tuttujen henkilöiden kanssa ja tuomarijohtoryhmän kesken kokous, jossa vielä täsmennetään tavoitteet, yhteistyön keinot sekä karkeasti tulevien päivien suunnitelmaa. Näitä on valmisteltu kahden kollegani (Head of Referees Tony Holmer Ruotsista & toinen Observer Petr Seda Tshekistä) kanssa ennakkoon muutamissa tapaamisissa. Keskustelutuokion jälkeen kollegani lähtevät Arena Checkiin, jossa turnauksen järjestäjät ja IFF varmistavat ennen tapahtumaa monien asioiden käytännön toimivuuden. Tämän jälkeen Head of Referees suuntaa vielä Technical meetingiin, jossa joukkueiden kanssa käydään läpi käytännön asioita. Näihin kuluu nelisen tuntia – itse pidän vapaan iltapäivän ja käyn syömässä muutaman tuomariparin kanssa kuulumisia vaihtaen.

Illalla ensimmäinen referee meeting, jossa ryhmäydytään ensi kertaa kunnolla. Muistettava on, että useat tuomarit ovat tuttuja keskenään, jolloin sosiaaliset suhteet ovat jo olemassa. Uudemmat pääsevät ryhmään hyvin mukaan. Lisäksi pidimme yhden yhteisen etätapaamisen jo ennen turnausta. Pidemmällä tähtäimellä toivon tähän enemmän panostuksia, sillä yhteisten toimintatavan luonti lähtee koko ryhmän yhteisestä toiminnasta keskustellen. Nyt aika on kovin jää kovin lyhyeksi, mutta ryhmäytyminen jatkuu läpi turnauksien pienemmissä ryhmissä. Kokouksen osana pistäydytään nenän pumpulikaivuussa. Pikatesti negatiivinen. Helppoa puuhaa – kerran varsinaisen ”syvätestin” kokeneena voin vakuuttaa.

Iltakokouksissa käydään läpi vaihtelevasti asioita. Aiemmin siellä viestittiin kaikki huomioitavat seikat. Nyt ajantasaisviestintä on siirretty esim. WhatsAppiin ja illalla vaihdetaan tärkeimmät kuulumiset päivästä. Mahdolliset isommat haasteet ja myös onnistumiset. Saatetaan puhua joistain erikoisimmista tilanteista. Kutsuisin sitä päivän yhteenvedoksi, jotta kaikki tietävät, missä turnauksen osalta mennään.

Nukkumaan pääsen puolilta öin paikallista aikaa vielä hieman pyöritellen mielessä seuraavan päivän tavoitteitani niiden tuomareiden osalta, jotka kohtaan. Lisäksi mietin myös joukkueita ja otteluiden panoksia, mahdollisia haasteita tai muita asioita, joita pitää huomioida. Olen vuosien varrella oppinut ennakoinnin olevan hyvä työstötyökalu itselleni.

Day 2 – keskiviikko 25.8.

Viiden ja puolen tunnin unien jälkeen herkkäuninen jo herää. Kuudelta Suomen aikaa on viideltä paikallista. Sillä mennään tämä päivä. Aikainen herätys mahdollistaa vajaan viiden kilometrin kävelyn hallille. Kuljetukset toimivat tietenkin, mutta päivä on työntäyteinen, joten kaikki ilmaiset jaloittelut on syytä ottaa vastaan. Ensimmäinen varsinainen pelipäivä sisältää kolmen ottelun tehtävät, jotka kansainvälisellä tasolla sisältävät:
keskustelut ennen ottelua tuomareiden ajatuksista, tavoitteista ja seikoista, joissa voin heitä auttaa
ottelun seuraaminen ja mietinnöt miten sen tapahtumista jalostetaan valmennustapahtuma erotuomareille
ottelun jälkeen (joskus heti, joskus aikataulujen vuoksi myöhemmin) valmennus/palautekeskustelu tuomareiden kanssa – kuhunkin otteluun kuluu noin 3,5h

Päivän sisällä keskustelen hallilla muun tuomarijohtoryhmän kanssa. Vaihdamme ajatuksia tuomareiden toiminnasta, millaisia valmennusajatuksia meillä on ja miten asiat eri maissa eri eroavat. Opimme näin koko ajan uutta toisiltamme. Tämä tietoaines on merkittävässä roolissa, kun yritetään pitää laji mahdollisimman yhtenäisenä eri maissa. Koko päivä kuluu hallilla – meille on järjestetty läpi päivän avoinna oleva ruokailumahdollisuus, joten yhteen väliin mahdutan pikaisen ruokailun – päivän ainoa lämmin ateria. Kahvia kuluu myös.

Luonnollisesti tuomaritoiminnan haasteet, mahdolliset virheet tai joukkueita puhuttavat tilanteet otteluissa ovat yhtenä puheenaiheista. Tämän päivän otteluissani ei synny ainakaan julkisessa keskustelussa puhuttaneita tilanteita. Näen myös minulle ennalta aiemmin tuntemattomia tuomareita. Rikkaus sekin, kun on pari vuosikymmentä hommaa tehnyt ja huomaa, että uusiakin kasvoja tulee kansainvälisille kentille. Heiltäkin oppii uutta. Myös eri sukupolvien välisiä eroja voi havaita eri ikäisten ihmisten oppimissa toimintamalleissa. Tai ehkä tulkitsee itsensä vanhaksi 😊

Itse pidän itseäni varsin liberaalina, mutta kohtuullisen jämäkän tiukkana erotuomarivalmentajana. Monenlaiset toimintamallit voivat olla hyviä enkä pyri rajoittamaan liikaa, mutta jos jokin ei toimi, aiheuttaa ongelmia tai tuomaroinnin tasossa on selkeitä parannuskohteita, nimeän ne reilusti ja suoraan. Olen oppinut, että erotuomarit arvostavat myös kiertelemätöntä kehityspalautetta varsin kattavasti läpi tuomarikunnan, kunhan palautteen antotilanne ja antajan rooli ovat oikeita.

Päivän lopuksi pidämme tuomarikokouksen noin klo 21.30 alkaen, ja sen jälkeen juttelemme vielä tuomarijohtokunnan kesken yleisesti päivästä. Klo 23 valot sammuksiin.

Day 3 – torstai 26.8.

Ja jälleen sisäinen kelloni kertoo, että pitää herätä liian aikaisin. Nyt tosin vasta viiden jälkeen. Päivä toistuu edellisen kaltaisena, eli aamiaiselta kävelen hallille. Nimettynä vain kaksi peliä, mutta muodollisella vapaa-ajalla tulee seurattua eilisen erotuomariparin toimintoja. Eli mihin eilinen valmennuspalaute mahdollisesti on johtanut, mitä erotuomari tekee toisin, vai muuttuuko mikään. Samaten otteluiden haasteiden vaihdellessa on hyvä seurata miten erilaiset ottelut vaikuttavat tuomareiden valitsemiin toimintoihin.

Päivän valvottavassa ottelussani olemme tehneet valinnan, että keskitymme erotuomariparin johtamismalleihin, johtajapersoonaan sekä näiden eroavaisuuksiin helpommissa ja vaikeammissa tilanteissa. Käytän videoita palautteeseen, joka kestää poikkeuksellisen pitkään, reilusti yli tunnin. Oman (johtaja)persoonan näkeminen videolta ei ole aina helppoa. Lisäksi, kun toinen perkaa käyttäytymistä ja kertoo millainen johtajapersoona voi tulla mieleen erilaisista asioista, liikutaan haastavalla maaperällä. Persoonan muokkaaminen valmentajana ja valmennettavana voi olla työläs yhtälö. Palaute otetaan hyvin vastaan, ja erotuomarit lähtevät itsenäisesti jatkamaan reflektointiaan. Käyn haastavasta palautteesta keskustelun johtoryhmän kanssa, ja mietimme, millainen valmennusjatkumo on parhaaksi mainituille erotuomareille turnauksessa. Noudatamme tätä suunnitelmaa varsin hyvin turnauksen loppuun saakka.

Keskellä päivää pidän parin tunnin tauon – muun muassa jätän katsomatta Suomen pelin. Olen hommissa IFF:llä ja prioriteettini ovat erotuomarit, ei jokin tietty joukkue. Tauolla kävelen hotellille ja mietin vielä palautetilannettamme, joka oli varsin haastava. Erotuomari, joka on huippuasiantuntija sekä vaikeimmissa tilanteissa huippujohtaja – usein myös itsekriittinen ja kehittymishaluinen. Valmennuskohteena silti haastava, koska toimintamalleja on saatettu hioa vuosia. Siksi valmennettaville asioille on hyvä olla perusteet. Miksi ehdotan jotain? Mitä sillä voidaan saavuttaa? Miksi nykyinen tapa toimia ei välttämättä ole paras mahdollinen? Kokemukseni mukaan näiden vastausten tarjoaminen auttaa saavuttamaan hedelmällisen kehitystien. Hotellilla koetan pieniä nokkaunia mutta onnistumatta. Kuljetus takaisin hallille, juttelut johtoryhmän kesken, ateriointi ja päivän toinen peli, joka sujuu valmentajan roolista katsottuna helpommin. Pelin aikana vaihdan myös ajatuksia hieman laajemmin yhden Juryn jäsenen kanssa erilaisista salibandyyn liittyvistä asioista. Jälleen osa lajimielipiteiden vaihtoa ja sitä kautta itsensä kehittämistä. Joitain ihmisiä tuntee jo vuosien takaa, mutta heitä tapaa vain silloin tällöin. On mukava päivittää mitä kenellekin kuuluu.

Iltakokouksen jälkeen klo 23 valot pois.

Day 4 – perjantai 27.8.

Kolmas pelipäivä alkaa yllätyksellä – herään vasta kuudelta. Hyvä. Hieman sateista, kuljetus hallille, koronaprotokollan mukainen ”puolivälin pikatesti”. Negatiivinen, sitten vasta halliin sisälle. Tuomareiden osalta jännitellään läpi päivän, jos joltain tulisi positiivinen – sitten joutuisi elämään hetkessä, eli keksimään miten asettelut muokataan. Ei tule poseja, ollaan ja pysytään kaikki täysin negatiivisina. Hallissa Suomi pelaa seinän takana, minä valvon, kun Itävalta ja Italia kamppailevat. Hallin kosteusprosentti tuntuu olevan 120.

Päivän valmennussessiot sisältävät jälleen kaksi ottelua – tutumpi tuomaripari ja tuntemattomampi. Kummankin kanssa viritellään hyvät keskustelut. Tuntemattoman parin kanssa pidemmät ja pohjustus luonnollisesti laajempi. Silti löydän tiivistetysti mielestäni todella hyvin heidän tarvitsemansa asiat. Päätän myös, että vilkaisen yhden erän seuraavana päivänä heidän kehittymistään mainituissa konkreettisissa jutuissa, koska päättivät pyrkiä kokeilemaan niitä heti.

Erikoisuutena päätän poimia erään joukkueen kapteenin jutulle ottelun jälkeen. Otteluvalvojana tai erotuomarivalmentajana vaihdan jonkin verran ajatuksia valmennuksen kanssa joidenkin pelien jälkeen, mutta tässä tein päätöksen, että kyseistä maata auttaa eniten, mikäli ainakin kapteeni on paikalla. Onnekseni myös valmentaja osuu samaan paikkaan. Juttelemme yli vartin heidän saamistaan rangaistuksista (muistaakseni seitsemän kappaletta). Syy lähestymiselleni oli se, etteivät he tuntuneet ymmärtävän eroa pallofokuksellisessa rikkeessä ja täysin ilman pallofokusta tapahtuneessa rikkeessä. Tavoitteeni oli ensinnäkin viestiä näiden ero mutta toiseksi pyrkiä saamaan välitettyä viestiä kyseisen maan erotuomaritoiminteisiin; rikkeiden ollessa täysin ilman pallofokusta ollaan tyypillisesti aina lähempänä rangaistusta. Ymmärsivät tämän täysin – kyse on vain kokemuserosta, koska heidän salibandykulttuurissaan niistä ei vihelletä jäähyjä. Kapteeni lupasi keskustella joukkueensa kanssa. Seuraavana päivänä he eivät saaneet yhtään rangaistusta – pelin jälkeen kohtasimme, ja tulivat jostain syystä kovasti kiittelemään 😊

Päivä sisältää myös hieman enemmän kokoustamista, sillä ensimmäisten kolmen pelipäivän tuomariasettelut on hahmoteltu jo ennen turnausta, mutta kaksi viimeistä päivää työstetään päivän mittaan johtoryhmän kesken. Se on hankalaa, kun koko ajan on yksi peli vähintään käynnissä eli joku meistä on työssään. Katsomossa ei ole mitään järkeä kokoustaa, kun melua on jonkin verran, eikä FFP2-maskipakko auta yhtään erikielisten mongerruksen kuuntelua. Onneksi ryhmämme yhteisymmärrys on erinomaisella tasolla. Näemme lajin ja tuomaritoiminnan onnistumisine ja haasteineen varsin yhtenevästi. Olen avoimen tyytyväinen kollegoiden panokseen ja ammattitaitoon. Kuunneltuani myös muutamia heidän palautteitaan huomaan, ettemme keskity aivan samoihin asioihin. Sekin on hyvä asia, sillä jokainen valmentaja tarjoaa asioita omien vahvuuksiensa kautta.

Iltakokous on varsin nopea. Nyt ei enää paljon muuta tehdä kuin hiotaan, mahdollistetaan hyvät lähtökohdat ratkaisupeleihin ja kerrotaan seuraavan päivän asettelut. Tuomarijohtoryhmän kanssa tarinoidaan vielä puolisen tuntia, sitten unille, vaille klo 23.

Day 5 – lauantai 28.8.

Semifinaalipäivä – mutta itse pitäydyn B-areenan kosteudessa. Valmentajana minulle ei sinänsä ole väliä pelillä tai tuomareilla. Ne ovat vain joukkue A, joukkue B ja tuomarit samoin. Tehtävä on valmentaa heitä paremmiksi. Jokainen ottelu on tärkeä ja omanlaisensa. Kaikki haastavat joltain kantilta ja voivat tarjota täysin uusiakin juttuja. Yksi teemoista onkin usein ”expect the unexpected”. Tässäkin turnauksessa tapahtui taas asioita, joita en olisi heti osannut ennakoida. Traditioksi muodostui muun muassa, että B-hallin iso LED-näyttö bugitti aina jotain, kun minä olin hallissa. Lopulta kävin kenttävastaavan kanssa aina ennen peliä läpi, että mitäs ongelmia tällä kertaa laitetaan screenille. Taisi olla jo tällä päivämäärällä, kun ongelmat jo katosivat. Toinen vaihtoehto oli kuulemma, että minä poistuisin toiselle areenalle seinän taakse. On tärkeää, että järjestäjien ja vapaaehtoisten kanssa on hauskaa ja hyvät suhteet. Niin asioita saadaan hoidettua mutkattomasti eteenpäin. Pyrin aina muistamaan paikallista porukkaa tsemppikommenteilla ja vastaavilla. Sama koskee pallopojista alkaen eri ihmisiä. He laittavat paljon likoon pelien mahdollistamiseksi, etenkin nyt korona-aikaan. Oli muuten tshekeiltä hienosti järkätyt kisat varsin tiukoissa raameissa.

Valmennuksellisesti päivä oli todella vaihteleva. Yksi erotuomarisuoritus ei ollut parhaimmasta päästä – siis sen osalta, mitä minä ja erotuomarit odottivat niiltä asioilta, joihin olemme valmennuksellisesti panostaneet. Tähän väliin on syytä mainita, että kyseessä eivät olleet yksittäiset päätökset tai että joukkueista kumpikaan olisi ollut millään muotoa tyytymätön. Puhumme erotuomareiden kommunikaatiosta, linjauksen kantavuudesta läpi ottelun sekä aktiivisesta johtajapersoonasta. Tavoite oli erotuomareiden itsensä asettama. Heidän omakin kokemuksensa oli, ettei tavoitetta saavutettu.

Päivän vapaat hetket ovat iltapuolella, ja lähden kävelylle ympäri Brnota. Kymmenen kilometrin lenkki tuo hyvin virtaa. Jälkimmäistä semifinaalia vilkaisen yhden erän netin kautta. Meillä on käytössä myös referee host, joka käytännössä sanoi, että toteuttaa kaikki toiveemme. Ilmoitin aamulla, että päivällä saa sataa ihan niin paljon kuin huvittaa ja illalla sitten ei, koska lähden kävelylenkille. Päivällä satoikin aika reippaasti. Illalla ei. Kaiken ne tshekit pystyvät hanskaamaan… järjestelyt siis huippuluokkaa!

 Day 6 – sunnuntai 29.8.

Finaalipäivä, eli puku ja solmio. No, B-hallin puolella taisi osa varustuksesta olla hengarissa. Kosteus kohdallaan edelleen. Viimeisenä päivänä odotusarvo on, että erotuomaritoiminta on ottanut kehitysaskeleita ja tuomarijoukkueen toiminta on yhtenäistä useissa seikoissa, joissa ennen turnausta oli eroavaisuuksia. Herätys on kuudelta ja olen hallilla jo ennen yhdeksää. Neljä tuplaespressoa koneeseen ja kohti päivän otteluita.

Erotuomareiden kanssa ei keskusteltu enää niin intensiivisesti. Pyrkimys oli vahvistaa opittuja asioita, tuntemuksia niiden osalta, mahdollisia haasteita sekä sitä, millainen jatkosuunnitelma erotuomareilla on oman kehityksensä jatkamiseksi tästä eteenpäin. Viimeinen päivä on valmentajan osalta helpoin; silloin mitataan lopullinen suoritus, eikä uusia asioita enää seuraavaksi päiväksi voi olla tulossa.

Oppimisessa on tutkitusti tärkeää saada myös positiivista vahvistusta, joten itse olen pyrkinyt käyttämään viimeisen päivän erityisesti opittujen asioiden tai vahvuuksien positiiviseen vahvistamiseen. Lisäksi viimeisenä kisapäivänä kävin tuomariparin kanssa pidemmän keskustelun johtamispersoonan muutoksesta. Miltä on tuntunut toimia toisin kuin aiemmin, mitä vaikeuksia se on tuonut ja miten ”kotonaan” tuomari itse on muutettuaan toimintatapojaan. Koska muutos on tuonut myös haasteita, pyrimme keskustellen miettimään, mitä muutoksista kannattaa jatkaa kokeilemalla ja mistä puolestaan mahdollisesti luopua ja palata vanhaan. Mielestäni tärkeämpää kuin muutos on lopulta kuitenkin se, että tuomari asiantuntijana löytää luonnollisen ja varman olotilan, jossa voi suoriutua tehtävästään.

Illalla vaihdetaan vielä vapaalle, ja koko tuomarijoukkue suuntaa yhteiselle illalliselle. Tätä ei ole viikkoon voitu tehdä, kun koko ajan joku on hallilla jossain pelissä ja illat venyvät aina vähintään kymmeneen.

Day 7 – maanantai 30.8.

Kisaviikko on takana. Lomaviikon jälkeen palataan tiistaina töihin. Toivottavasti työnantaja ei toivota ”tervetuloa virkeänä” kesäloman jälkeen töihin. Maanantai on matkapäivä kotiin, raporttien kirjoittamista eri suuntiin sekä päätös ja toteutus tästä tarinasta. Koronan jälkeinen tapahtuma on takana päin ja kehitystä jatketaan itsenäisesti sekä eri kansallisten liittojen erotuomariorganisaatioissa, jonne myös viestitään epävirallisemmin.

U19 MM-kisat, Brno, Tshekki – 25-29.8.2021
Sami Rahikainen, IFF Referee Observer
Kuvat: Sami Rahikainen ja IFF

Jaa artikkeli