Miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat salibandyn harrastamisessa? - Vastaa kyselyyn!

Salibandyliitto toteuttaa salibandyn harrastajille, valmentajille, liiton jäsenseuroille ja harrastavan lapsen vanhemmille kohdennetun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa yhdenvertaisuuden toteutumisesta salibandyseuroissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelman päivittämistyössä vuosille 2024–26.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Kysely on luottamuksellinen ja vastaajien anonymiteetti pyritään varmistamaan kaikin tavoin. Kyselyn vastaukset tulevat ensisijaisesti Salibandyliiton omaan käyttöön, mutta myös Olympiakomitean käyttöön liikuntajärjestöjen yhdenvertaisuustilanteen seuraamiseksi kansallisella tasolla.

Salibandyliiton päivitetty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma julkaistaan vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

HUOM! Jos vastaat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyyn harrastavan lapsen vanhempana, niin kerro asiasta kyselyn viimeisessä kohdassa 22. Vapaa sana liittyen seuranne yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioihin. Tämä siitä syystä, että kyselyn kohdassa 3. ei ole vanhempi roolia valittavana, koska kysely on toisen tahon tuottama, eikä Salibandyliitolla ole muokkausmahdollisuuksia kyselyyn.

Haluamme kuitenkin tavoittaa kyselyllä myös harrastavan lapsen vanhempia, koska uskomme, että heillä on antaa arvokasta tietoa salibandyn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteesta.

Toivomme vastauksia kyselyyn viimeistään 10.12. mennessä.
Edit 29.11.2023: Vastausaikaa on jatkettu aiemmin ilmoitetusta.

Jaa artikkeli