Mika Saastamoinen on nimitetty Seurakehitys 360 -projektin seurakehittäjäksi

Mika Saastamoinen on nimitetty Seurakehitys 360 -projektin seurakehittäjäksi ajalle 1.8.2017-30.4.2018.

Seura360-projektin pilotointivaihe päättyi toukokuun lopussa. Digitaalista seuran toiminnan arviointi- ja kehitystyövälinettä (seurakehitys.fi), testattiin kuudentoista eri kokoisen seuran kanssa.
 
– Osallistuminen seurakehitysohjelman pilottijaksolle oli FBC Turun osalta äärettömän hyödyllinen kokemus. Meillä, kuten varmasti kaikilla muillakin seuroilla, on omat käsityksemme siitä, millainen seura olemme.  Kuitenkin seurakehitysohjelmassa tuo ”mutu-kuva” joutuu vertailuun sen kanssa miten asiat todella täytyisi olla, ja pistää kyllä väkisinkin pohtimaan miten toimintaa voisi vielä kehittää, kertoo kokemuksista FBC Turun toiminnanjohtaja Ville Lintunen.

Koska pilottivaihe ja digitaalinen verkkotyöväline (seurakehitys.fi) arvioitiin seuroissa ja liitossa onnistuneiksi, Seurakehitys 360 -projektin toteutus alkaa elokuussa. Konkreettiset seuravierailut ajoittuvat lokakuusta eteenpäin.

Mika Saastamoinen, 41, (kuvassa) toimi kehityspäällikkönä ja Seura360-projektin projektipäällikkönä 3.10.2016-3.5.2017, Mervi Kilpikosken opintovapaan aikana. Kilpikoski, 45, on palannut suunnitellusti opintovapaalta kehityspäällikön tehtävään ja toimii jatkossa Saastamoisen esimiehenä ja koko Seura360-projektin projektipäällikkönä.

– Jatkuvuuden varmistaminen on tärkeää seurojen toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä. Samoin se on erityisen tärkeää Seura360 -projektissa Salibandyliitossa. Mika on osoittanut kykyä viedä projektia eteenpäin sovitussa aikataulussa ja määrätietoisuutta ja vahvaa osaamista seuratoiminnan ensimmäisestä vaiheesta eteenpän. Nimityksellä saamme lisää voimaa projektin toteutukseen, kertoo Salibandyliiton toiminnanjohtaja Kari Lampinen.

Mika Saastamoisen keskeisinä tehtävinä ovat Seura360-projektin siirtäminen käytöntöön, sisältäen mm. Etelä-Suomen ja Sisä-Suomen seurojen kohtaamiset ja kehittymisen tuki (Seura360), eli kauden 2016-2017 aikana työpajoissa työstetyn järjestelmän käyttöönotto ja konseptointi tasojen 1-3 osalta.

Saastamoisella on myös muita työkokonaisuuksia. Hän vastaa mm. Salibandyliiton vuoden 2017 yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuksen ja vuoden 2018 suunnittelutyön ohjaamisesta sekä asiakaslähtöisyyden toteutumisesta uusissa jäsenpalveluissa ja digitaalisten palveluiden kehityksessä. Mika Saastamoisen työsuhde on määräaikainen päättyen 30.4.2018, jolloin Seura360-projektin seuraavat määritellyt vaiheet päättyvät.

Mervi Kilpikoski johtaa kehityspäällikön tehtävässä seura- ja kehityspalvelut -sektorin toimintaa ja vastaa mm. kokonaisuudessaan Seura360-projektista, sen jatkosuunnittelusta (mm. tasojen 4 ja 5 määrittely), toteutuksen arvioinnista, budjetoinnista ja raportoinnista. Lisäksi hän toteuttaa seurakohtaamisia Seura360-konseptin mukaisesti.

Lisätietoja: Kari Lampinen, 0400 529032, kari.lampinen(at)floorball.fi

Jaa artikkeli