MAAJOUKKUETIE: United-pelaajien vanhemmat tyytyväisiä toimintaan

Salibandyliitto kartoitti keväällä MAAJOUKKUETIEn United-pelaajien vanhempien näkemyksiä toiminnasta, ja palaute oli varsin myönteistä.

MAAJOUKKUETIE-toimintaan osallistuvien United-pelaajien vanhemmille viime kauden lopulla tehdyn kyselyn mukaan toimintaan ollaan varsin tyytyväisiä.

FBA-toimintaan valittujen seurajoukkueiden lisäksi mukaan toimintaan valitaan yksittäisiä pelaajia, joiden pelilliset valmiudet edellyttävät valintaa. Yksittäisistä pelaajista muodostetaan tapahtumissa United-joukkueet.

United-pelaajien vanhemmille suunnattiin helmikuussa kysely, johon vastasi 341 vanhempaa.
– Halusimme kartoittaa vanhempien tietoisuutta siitä, mitä toiminta on, mitä siitä pitäisi löytyä ja miten se on vaikuttanut pelaajien motivaatioon sekä oman seurajoukkueen toimintaan, Salibandyliiton huippu-urheilujohtaja Jarkko Rantala taustoittaa.
– Tulokset olivat varsin positiivisia eli pelaajat ovat saaneet MAAJOUKKUETIE-toiminnasta virikkeitä ja lisää motivaatiota, ja hintaakin pidettiin kohtuullisena. Kehitystoiveissa ei mikään yksittäinen seikka noussut ylitse muiden.
Rantala kertoo myös, miksi palautteen pyytäminen kävi ajankohtaiseksi juuri tuossa kohdin.
– Kysely tehtiin edellisen MAAJOUKKUETIE FBA:n toimintakauden 2017-2019 ja uuden 2019–2021 välissä, jotta saimme lisätietoa toiminnan vaikutuksista, sekä mahdollisista tapahtumien painotusten muutostarpeista. Jos olisi ollut selkeitä puutteita, olisimme voineet tarttua niihin parhaiten uuden toimintakauden suunnittelussa.

Vanhemmat vastasivat kymmeneen kysymykseen eli millaista sisältöä tapahtumissa pitäisi olla enemmän (mikään vaihtoehto ei erottunut), millaisia vaikutuksia tapahtumilla on ollut nuoren arkeen (motivaatio omatoimiseen harjoitteluun on lisääntynyt 66 %), kuinka paljon tapahtumat ovat lisänneet nuoren motivaatiota lajin harrastamiseen (nollasta sataan keskiarvo 74,15), kuinka paljon tapahtumat ovat lisänneet nuoren yleistä kiinnostusta lajia kohtaan (nollasta sataan 69,03), kuinka paljon nuori on saanut uusia ja positiivisia ärsykkeitä (nollasta viiteen keskiarvo välillä 3-4), vanhempien subjektiivinen kokemus siitä, onko toiminnasta välittynyt nuoren seuravalmentajalle mitään uutta (yhdestä viiteen keskiarvo eri osa-alueilla hiukan alle kahden) ja mitkä asiat vanhempien mielestä kuuluvat kokonaisvaltaisiin kehittymisenseuranta -testeihin (kärjessä lajitaidot sekä fyysiset valmiudet ja ominaisuudet).

Kustannusten osalta kysyttiin, onko tapahtuma vanhempien mielestä seurojen turnausmatkoihin verrattuna erittäin edullinen, edullinen, kallis vai erittäin kallis. Vastaajista 63 prosenttia piti tapahtumia edullisina, 34 prosenttia kalliina ja kolme prosenttia erittäin edullisina, erittäin kalliina ei kukaan.

Jaa artikkeli