Kysely koronapandemian akuuteista vaikutuksista urheiluseurojen talouteen ja toimintaan - vastauspyyntö

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) tekee selvityksen koronapandemian akuuteista vaikutuksista liikuntatoimialaan Suomessa.

Osana selvitystä toteutetaan kysely eri lajien urheiluseuroille. Kyselyllä kartoitetaan koronapandemian vaikutuksia seurojen taloudelle ja toiminnalle. Tavoitteena on luoda eri tahoille (OKM, VLN, lajiliitot, kunnat) yhteinen tilannekuva koronapandemian vaikutuksista sekä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Valtion liikuntaneuvosto on tilannut seurakyselyn toteutuksen Smart Sport kehittämisosuuskunnalta. Kysely toteutetaan yhteistyössä lajiliittojen ja Olympiakomitean kanssa.

Kyselystä saatavat tiedot raportoidaan siten, että niistä ei voi tunnistaa yksittäisen seuran vastauksia. Kyselyn vastaamiseen menee arviolta 10-20 minuuttia.

Kyselyn vastaajaksi toivomme seuran kokonaisuutta hyvin tuntevan henkilön (pj, tj). Seuranne saattaa saada vastauspyynnön useampaa reittiä, mutta toivomme vain yhtä vastausta seuraa kohden. 

Seurakyselyn vastausaika päättyy su 17.5.2020.

Seurakyselyyn pääsette tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/9E6809A5F71B3706

Toivomme, että mahdollisimman moni lajiliittomme jäsenseuroista vastaa tähän kyselyyn.  Mikäli lajimme seuroista tulee vastauksia riittävästi, saamme myös lajikohtaisen raportoinnin tuloksista. Myöskään lajikohtaisessa raportoinnissa yksittäisen seuran vastauksia ei voi erottaa.

Yhteistyöstä kiittäen,

Minttu Korsberg
pääsihteeri
Valtion liikuntaneuvosto

Kari Lampinen
toiminnanjohtaja
Salibandyliitto

Kyselyyn liittyvät tiedustelut:
Pasi Mäenpää
SmartSport osk
pasi.maenpaa(at)smartsport.fi
p. 040 7788 993

Jaa artikkeli