Kooveen pelaajapolku kehittyy: Vaiheistusta, uusia resursseja ja muuta

Koovee tiedottaa uudistuksista pelaajiensa kehittämisessä

Hyvästäkin saa paremman, kun halua siihen on. Näin voisi lyhyesti kiteyttää Koovee salibandyn sisällä tehdyn kehitystyön tuloksen, kun on pohdittu pelitavan linjauksia, valmennuksen kehittämistä ja erilaisten työkalujen käyttöä pelaajapolulla kerhoikäisistä pelaajista aina edustusjoukkueeseen asti. Uutta valmennuslinjausta ei ole suunnattu vain huippujen kehittämiseen, vaan nyt päätetyissä linjauksissa pyritään tarjoamaan lisämahdollisuuksia myös harrastejoukkueiden ja muun toiminnan muodossa.

Kooveessa on jo pitkään ollut tarjontaa eri-ikäisille tyttö- ja poikajunioreille sekä erityisryhmille. Tämän tuloksena seura on pystynyt liikuttamaan satoja pelaajia vuosittain, voittanut mitaleja sekä tyttöjen että poikien juniorisarjoissa ja kasvattanut pelaajia aivan Suomen ja jopa maailman huipulle asti, kuten viime vuonna maailman parhaaksi naispelaajaksi valittu Veera Kauppi, joka on pelannut Kooveessa sekä poikien että tyttöjen joukkueissa.

Valmennuspolkua ja tekemistä tulee kuitenkin koko ajan kehittää. Haasteita nykytoiminnassa on ainakin valmennuksen painopisteissä, harrastamisen loppumisessa erilaisten syiden takia ja tuessa joukkueille ja valmentajille. Tämän takia kuluneen vuoden aikana seuran taustoilla on tehty työtä, joka tähtää toiminnan edelleen kehittämiseen ja parantamiseen. Tämä työ on aloitettu jo viime keväänä silloisen valmennuspäällikkö Jaakko Niemen toimesta ja sitä on jatkettu työryhmissä kesän ja syksyn aikana. Nyt on saatu valmiiksi ja hyväksytettyä Koovee ry:n ja salibandyjaoston johtokunnissa pelaajapolun päälinjat ja näitä tarkennetaan edelleen kuluvan talven ja kevään aikana, jotta voimme toimia uudistetulla tavalla kaudella 2019-2020.

Merkittävimmät uudistukset kohdistuvat seuraaviin asioihin:

* Valmennuksen vaiheistus ikäryhmän mukaan
* Harrastepolun luominen kilpailullisen toiminnan rinnalle
* Resurssien kohdentaminen valmennustoimintaan ja sen kehittämiseen
* Erilaisten apuvälineiden hallittu käyttö valmennuksen tukena

Kukin näistä sisältää joukon erilaisia toimenpiteitä, joilla toimintaa pyritään kehittämään mutta pääasiana on ollut kehittää kokonaisuutta tukemaan yksittäisen pelaajan kehittymistä riippumatta siitä, mihin pelaaja harrastamisellaan tähtää. Näin ollen tarkoitus ei ole hylätä elementtejä, jotka toimivat nykyisin hyvin, vaan täydentää niitä ja tuoda uusia elementtejä salibandyn harrastamiseen.

Vaiheistuksella ohjataan osaltaan sitä, mihin seuran työntekijät aikansa ja fokuksensa suuntaavat. Yhden valmennuspäällikön sijasta Kooveella tulee jatkossa olemaan työntekijöitä koordinoimassa kunkin vaiheen valmennusta ja myös osallistumassa aktiivisesti valmennustoimintaan. Näin saamme kohdistettua resurssit mahdollisimman tehokkaasti seuran keskeisiin tehtäviin ja mahdollisimman lähelle joukkueita ja pelaajia. Vaiheistuksen keskeisistä ajatuksista tehdään erillistä materiaalia, joka toimitetaan kaikkien joukkueiden pelaajille ja vanhemmille sitä mukaa, kun asiat varmistuvat ja tarkentuvat. Ensimmäisenä jaetaan lyhyt dokumentti, jossa perusajatukset esitetään.

Osana tätä työtä Koovee järjestää olemassa olevien työntekijöiden vastuita uudelleen ja palkkaa uusia resursseja erilaisiin, uuden mallin mukaisiin rooleihin. Lisäksi Kooveen salibandykerhojen toiminta organisoidaan kiinteämmin yhteen muun salibandytoiminnan kanssa. Marko Lahtinen jatkaa salibandykerhojen vetäjänä ja hän tulee toimimaan yhdessä liikuntapäällikkö Jari Fagerströmin kanssa. Jari on palannut 1.1.2019 seuran vt toiminnanjohtajan paikalta salibandyn pariin liikuntapäälliköksi ja tulee vastaamaan sekä kerhojen että nuorimpien juniorien toiminnasta (G- ja F2-juniorit) kokonaisuutena.

Tätä vanhempien juniorien niin sanotun taitovaiheen (F1-D2-ikäiset juniorit) ottaa vastuulleen yksi valmennuspäällikkö, joka myös osallistuu yhtenä tekijänä päivittäiseen valmennukseen ja vastaa valmentajien rekrytoinnista, ohjaamisesta ja koulutuksesta. Vaiheen pääfokuksena on harjoittaa salibandyn yksilötaitoja ja motorisia valmiuksia eikä mitään varsinaisia kilpailullisia tavoitteita ole.

Seuraavassa niin sanotussa akatemiavaiheessa toiminta tähtää joukkuepelaamisessa tarvittavien taitojen kehittämiseen ja joukkueena toimimiseen. Tämä vaihe (D1-B -juniorit) pitää sisällään myös mahdolliset yläasteen ja toisen asteen aamuvalmennukset ja mukaan tulevat myös kilpailulliset tavoitteet. Osaltaan seurassa on jo toimittu ns Poika-akatemian osalta näin, mutta tarkoitus on sovittaa nämä kaksi toimintatapaa yhteen ja palkata tälle vaiheelle yksi valmennuspäällikkö.

Kilpapolun kärkenä ovat luonnollisesti seuran huippu-urheilua edustavat joukkueet, joihin jatkossa luetaan A-juniorit sekä seuran edustusjoukkueet. Näissä joukkueissa pelaajan oma rooli korostuu kehittymisessä aivan huipputasolle asti. Pelaajan vastuu omasta harjoittelusta, ruokailusta ja levosta korostuu ja valmennuksen rooliksi muodostuu puitteiden luominen ja pelitaktisten asioiden opettaminen. Tätä vaihetta vetää jonkin huippu-urheiluvaiheen joukkueen päävalmentaja oman roolinsa lisäksi.

Mitä pidemmälle tällä polulla edetään, sitä tärkeämpiä ovat myös valmennuksen tueksi tarkoitetut työkalut. Aiemmin on käytetty MyCoazh-työkalua, kuluvalla kaudella on otettu käyttöön Coachtools-paketti ja AutoCenter Areeenalla harjoitusten videomateriaalien käyttö luo täysin uudenlaisia mahdollisuuksia harjoitusten läpiviemiseen. Näiden osalta seura kulkee kehityksen kärjessä työkalukehittäjien kanssa ja tuo kokonaan uusia elementtejä valmennukseen.

Valmennuslinjaus ja –suunnitelmat on käyty läpi myös Salibandyliiton edustajien kanssa ja seurana olemme hakemassa mukaan Salibandyliiton FBA-toimintaan pienen tauon jälkeen. Tällä toiminnalla voidaan edelleen tukea joukkueiden ja pelaajien kehitystä.

Tämän ns kilpa- tai huippu-urheilupolun rinnalle tullaan luomaan myös harrastepolku, joka tarjoaa mahdollisuuden jatkaa lajin harrastamista, vaikka pelaaminen ei tähtäisikään aivan lajin huipulle. Harrastepolun tavoitteena on tarjota mielekäs tapa jatkaa urheilua ja juurruttaa se osaksi arkirutiineja, jotta liikunta olisi osa muuta elämää myös tulevaisuudessa.

Avoinna olevien tehtävien täyttäminen sisäisillä ja ulkoisilla hakijoilla tapahtuu talven ja kevään kuluessa ja siitä tiedotetaan erikseen seuran eri kanavien kautta. Lisää tietoa jaetaan myös erilaisissa tilaisuuksissa tämän kauden aikana, näistä tilaisuuksista tiedotetaan erikseen.

Kooveen tiedotteesta
Kuva: Esa Takalo

Jaa artikkeli