Keskikesän hallitustiedote: Uusia foorumeja perusteilla keskusteluyhteyden tiivistämiseksi – playoffs-tuet päätetty

Salibandyliiton hallitus oli koolla Eerikkilän urheiluopistossa tiistaina 22. kesäkuuta. Paikalla oli myös liiton johtoryhmä.

Kokous alkoi totutusti toiminnanjohtajan ajankohtaisten asioiden katsauksella, jossa todettiin muun muassa salibandyseuroille kesäpelaamiseen tähän mennessä myönnetyt tuet, tulevan kauden valmistelujen eteneminen ja liiton talouden tilanne kuluvan vuoden tammi-toukokuulta ja alkavan kauden talousnäkymiä. Todettiin myös uusien valiokuntien toimikausien alkaneen 1.6. Alkusyksyllä valiokunnat laativat osaltaan työjärjestyksen, jossa määritellään toiminnan raamit.

Päätettiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä koronatilanteen johdosta myönnetyn playoffs-avustuksen jyvityksestä F-liigajoukkueille toimiston valmisteleman esityksen mukaisesti. OKM myönsi 180 000 euroa koronatukea Salibandyliitolle jaettavaksi edelleen F-liigajoukkueille korvaamaan playoffs-vaiheen pääsylippu- ym. tulomenetyksiä, koska tapahtumiin ei voinut päästää yleisöä koronarajoitusten vuoksi.

Keskusteltiin foorumeiden perustamisesta pelaajien ja junioreiden kuulemiseksi ja keskusteluyhteyden tiivistämiseksi lajiliiton suuntaan. Suunnitelmissa on perustaa sekä valtakunnallinen junioripaneeli että alueelliset junioripaneelit. Aikuispelaajien osalta tavoitteena on perustaa ns. ”kapteenien klubi”, joka olisi turvallinen ja luottamuksellinen foorumi tuoda F-liigajoukkueiden pelaajien näkemyksiä eri asioista liittyen lajiin ja sen pelaamiseen. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia kuulla muiden sarjojen aikuispelaajien ääntä esimerkiksi digitaalisia alustoja hyödyntäen. Keskusteltiin myös pelaajayhdistyksen uudelleen perustamisen tarpeesta.

SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtaja antoi suullisen raportin F-liiga naisten sarjan kehittämishankkeen tilanteesta. Projektisuunnitelma on tarkoitus käsitellä hallituksen syyskuun kokouksessa.

Päätettiin palauttaa HIFK:n sarjaluovutussakko, joka sille oli annettu kaudella 2020–2021. Asia otettiin esille takautuvasti, koska ilmeni, että HIFK:n muutoksenhauksi tarkoittamaa kirjettä ei viime vuonna oltu tuotu hallituksen käsiteltäväksi. Tänä vuonna SB Vantaan muutoksenhaku koskien Suomisarjan lohkojakoa käsiteltiin hallituksessa.

Kuultiin Juuso Laamasen suullinen raportti Divarin kehitysryhmän ajankohtaisista asioista. Käytiin myös keskustelu Divarin kehittämisestä.

Viime kokouksessa hallitus hyväksyi pääsarjojen liigalisenssit ja poikkeusluvat. Happeelle ja Steelersille myönnettiin liigalisenssi ehdolla, että kaikki liigalisenssin ehdot täyttyvät 15.6. mennessä. Tiistain 22.6. kokouksessa todettiin, että Steelers täyttää liigalisenssin ehdot kaudelle 2021-22. Sen sijaan Happeelle myönnettiin liigalisenssi edelleen ehdollisena ja takarajaksi ko. lisenssiin sisältyvien ehtojen täyttämiselle määritettiin 20.8.2021. Uutinen F-liigan sivuilla.

Hyväksyttiin seitsemän uutta jäsenseuraa. Erotettiin eroilmoituksen perusteella neljä jäsenseuraa.

Kansainväliseltä Salibandyliitolta (IFF) tulleen kysymyspatteriston pohjalta keskusteltiin ja linjattiin Suomen näkemys mahdollisista EM-kisoista ja niiden ajankohdasta.

Keskusteltiin IFF:n toiminnassa mukana oleville Suomen edustajille (valiokunnat, työryhmät tmv.) järjestettävien yhteispalavereiden ajankohdista.

Kuultiin raportti ja keskusteltiin säännöllisesti toteutettavan seurakyselyn tuloksista. Kyselyssä mukana ovat suurimmat lajiliitot, joilta saatavia palveluja lajiliittojen jäsenseurat arvioivat. Suurinta tyytyväisyys oli sarjoihin ilmoittautumisiin, asiointiin liiton kanssa sekä henkilökunnan palvelualttius. Kriittisimmät palautteet koskivat tulospalvelua, verkkosivuja ja koulutuksista tiedottamista. Keskiarvoluku liiton palveluille oli 7,8 (vuonna 2019 7,9).

Osallistujat pitivät hyvänä, että johtoryhmä ja hallitus pitivät yhteisen kokouksen. Erityisesti hallitukselle oli hienoa päästä ensimmäisen kerran kokoontumaan kokonaisuudessaan saman pöydän ääreen.

Salibandyliiton hallitus on liiton varsinaisen kokouksen nimeämä toimielin, joka valvoo ja ohjaa Salibandyliiton toimintaa laaditun strategian mukaisesti. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kuudesta ja enintään kahdeksasta jäsenestä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta ja se kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Kuvat: Ville Vuorinen

Jaa artikkeli