Junioreiden valtakunnalliset sarjat uudistuvat

Liittohallitus päätti 11.12. junioreiden valtakunnallisten sarjojen sarjajärjestelmäuudistuksista.

Hallituksen nimeämä työryhmä on tehnyt taustatyötä toukokuusta lähtien ja työ on tullut väliasemalle. Prosessin aikaisemmista vaiheista voi lukea täältä.

Syksyllä tehdyn seuroille tehdyn kyselyn mukana oli luonnos sarjajärjestelmistä. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella työryhmä on muokannut järjestelmiä, jonka perusteella muodostui lopulliset esitykset.

Kaudelle 2021-22 muutoksia ovat:

  • Kaikkien sarjojen nimet muuttuvat ja jatkossa kaikki ikäluokat nimetään muodossa T21, T18, T16, P21, P18, P16 jne. (A-tytöt => T21, B-tytöt => T18, C-tytöt => T16)
  • Sarjoissa T21, T18, T16 sekä P16 ja P15 ilmoittaudutaan kaudelle 2021-22 suoraan valtakunnallisiin ja alueellisiin sarjoihin eikä näissä sarjoissa joukkueiden sarjat vaihdu kauden aikana valtakunnallisesta alueelliseen sarjaan tai päinvastoin.
  • Näissä sarjoissa ei järjestetä SM-karsintoja aikaisempien kausien tapaan elokuun loppupuolella vaan sarjoissa pelataan pidemmät alkusarjat syksyllä 2021. Poikkeuksena tästä on T21 sarja, missä kaikki joukkueet ilmoittautuvat suoraan SM-sarjaan.
  • Alkusarjojen jälkeen kaikki valtakunnallisiin sarjoihin ilmoittautuneet joukkueet jatkavat valtakunnallisissa sarjoissa.

Vanhempien poikaikäluokkien (kauden 2020-21 A- ja B-pojat) uudistukset päätetään maaliskuussa 2021 ja tavoite on, että näiden sarjojen uudistukset konkretisoituvat kaudelle 2022-23.

Täsmälliset junioreiden valtakunnallisten sarjojen sarjajärjestelmät kaudelle 2021-22 päätetään ja julkaistaan viimeistään maaliskuussa 2021.

Huippu-urheilujohtaja Jarkko Rantalan mukaan sarjajärjestelmät ovat yksi merkittävä työkalu, joiden avulla voimme tukea seurojen pelaajakehitystä.

– Nyt työstetyt sarjajärjestelmät antavat seuroille lisää vaihtoehtoja rakentaa omiin toimintaympäristöihin sopivia malleja. Mielestäni merkittävin muutos on kuitenkin syksyn lyhyiden karsintojen muuttuminen pidempiin alkusarjoihin ja se, että kaikki tavoitteellista juniorityötä tekevät seurat pääsevät halutessaan mukaan valtakunnallisiin sarjoihin.

– Kilpailutoiminnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on sarjajärjestelmien kehittäminen palvelemaan entistä paremmin kenttää. Onnistuimme työryhmän kanssa osallistamaan suuren joukon seuraväkeä, pelaajia ja heidän vanhempia uudistusprosessissa. On ensiarvoisen tärkeää saada kentän ääni kuuluviin päätöksenteon tueksi, toteaa kilpailupäällikkö Ari Vehniäinen.

Kuva: Anssi Koskinen

Jaa artikkeli