Jari Kinnusesta Salibandyliiton yhteiskuntasuhteiden johtaja

Salibandy on 30-vuotisen historiansa saatossa saavuttanut aseman, jossa se kohtaa uusia haasteita ja tavoitteita. Lajin nopea kasvu ja kehittyminen ovat jo nyt merkittävä osa suomalaisen palloiluhistorian menestystarinaa. Salibandyn nykytilan ja yhteiskunnallisten muutostrendien myötä lajin tulevaisuuden tarpeet ja painopisteet muuttuvat. Näihin haasteisiin lajin tulee pystyä vastaamaan.

Vuodesta 1996 saakka Salibandyliiton toiminnanjohtajana toiminut Jari Kinnunen (kuvassa), 52, alkaa rakentaa salibandyn yhteiskunnallisen vaikuttamisen verkostoa.

Kinnunen keskittyy salibandyn yhteiskuntasuhteiden luomiseen, vaikuttamis- ja suhdetoimintaverkoston rakentamiseen sekä edunvalvontatyöhön. Yhteiskuntasuhdejohtajan vakanssi on uusi Salibandyliiton organisaatiossa.

– Salibandy on rakentunut vahvasti pelaamisen ja urheilun ympärille intohimoisten harrastajien toimesta. Nopeasta kasvustaan huolimatta, tai siitä johtuen, asema yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on jäänyt lajin ansaitsemaa huomiota vähäisemmäksi, kertoo Salibandyliiton puheenjohtaja Ismo Haaponiemi.

– Tämän tilanteen korjaamiseen lajin täytyy panostaa hyödyntääkseen tulevaisuuden hyvät mahdollisuudet. Laji ei ole missään tapauksessa saavuttanut kehityskaarensa huippua, vaan omaa edelleen hyvät kasvu- ja kehitysmahdollisuudet. Tähän haasteeseen Kinnunen tulee vastaamaan tekemällä yhteistyötä seurojen kanssa lajin aseman parantamiseksi koko Suomessa, Haaponiemi jatkaa.

Jari Kinnunen lähtee innolla uusiin tehtäviinsä.
– Salibandy ei ole saanut  sellaista yhteiskunnallista painoarvoa, joka sille kuuluisi ja jonka se ansaitsisi. Yhteiskunnallinen merkittävyys ja painoarvo ei ole kehittynyt likimainkaan lajin kehityksen tahdissa. Lajin painoarvon edistämiseen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti tulee kohdistaa erityishuomiota – ja toimenpiteitä. Tästä olemme paljon puhuneet, mutta vielä liian vähän tehneet.

Pikavoittoja hän ei lupaa.
– Verkostojen luonti vaatii pitkäjänteistä ja päämäärätietoista työtä yhdessä seurojen ja laji-ihmisten kanssa, jonka tulokset alkavat näkyä vasta ajan kanssa.  

Uusiin tehtäviin siirtyminen tarkoittaa, että Salibandyliitto rekrytoi uuden toiminnanjohtajan kevään aikana.

– Toiminnanjohtajan haku käynnistyy välittömästi. Kinnunen jatkaa toiminnanjohtajana siihen saakka, kunnes uusi henkilö on valittu, puheenjohtaja Haaponiemi päättää.

Kuva: Peter Forsgård.

Jaa artikkeli