Innebandyförbundets precisering gällande medlemsföreningarnas arrangemang av träningsmatcher

Till följd av de förfrågningarna vi har fått, kommer Innebandyförbundet med en precisering av sina anvisningar gällande arrangemang av medlemsföreningarnas träningsmatcher (vänskapsmatcher).

Innebandyförbundet har utfärdat anvisningar till föreningarna om genomförande av sin grenspecifika verksamhet från 1.6. Innebandyförbundets anvisningar baserar sig på statsrådets, regionförvaltningsverkets och Olympiska kommitténs anvisningar samt på gemensamma anvisningar för inomhuslagspel (futsal, basket, handboll, volleyboll, innebandy), som har formulerats grenspecifikt.

Till följd av de förfrågningarna vi har fått, kommer Innebandyförbundet med en precisering av sina anvisningar gällande arrangemang av medlemsföreningarnas träningsmatcher (vänskapsmatcher). Anvisningarna från 1.6 är fortfarande i kraft och vi rekommenderar att de följs i all grenspecifik verksamhet, även vid träningsmatcher.

Läs också: Innebandyförbundets anvisningar till föreningar om genomförande av träning fr.o.m. 1.6.

Innebandyförbundet förutsätter att föreningarna följer myndigheternas och Olympiska kommitténs anvisningar till följd av eventuella ändringar.

En person som uppvisar minsta symtom på sjukdom eller som tillhör någon riskgrupp för Covid-19-viruset får inte delta i träningsaktiviteter.

I Innebandyförbundets tävlingsregler (43 §) fastställs att “Föreningarna kan fritt avtala om vänskapsmatcher. När lagen i förbundets medlemsföreningar spelar en vänskapsmatch och sportdomaren är godkänd av förbundet, ska båda lagen före matchens början lämna en förteckning över lagets spelare och funktionärer till sportdomaren. Namnet på föreningen och laget samt ansvarspersonen som är part i vänskapsmatchen ska framgå av spelarförteckningen.”

Sportdomaren ser till att personerna antecknas i matchens protokoll (lagens spelarförteckningar, funktionärer och matchens funktionärer).

Föreningen/laget som arrangerar träningsmatchen ska se till att namnen på personerna som deltar i matchen och deras kontaktuppgifter finns till kännedom i 14 dygn framåt från matchen, på grund av konstaterande av en eventuell coronavirusinfektion. Detta gäller även eventuella åskådare/föräldrar till spelare som följer matchen (myndigheternas instruktioner ska beaktas) på läktaren eller på kanten av spelplanen. Sammanlagt högst 50 personer får delta i matchevenemanget.

Jaa artikkeli