Happeen vastalause C1-poikien karsintaottelusta ei menestynyt

Happee teki vastalauseen viikonlopun C1-poikien valtakunnallisen karsinnan ottelusta Hawks – Happee, joka oli katsottu Happeen luovutustappioksi joukkueen kokoonpanon jäätyä inhimillisen virheen vuoksi lisäämättä sähköiseen ottelupöytäkirjaan. Happee katsoi erotuomarien päätöksen olleen sääntöjen vastainen mutta asian eilisiltana käsitellyt Salibandyliiton kurinpitovaliokunta hylkäsi vastalauseen.

Salibandyn kilpailusääntöjen 41 §:n ensimmäisessä momentissa lausutaan, että joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun, mikäli joukkueella ei ole ennen peliajan alkamista merkittynä ottelupöytäkirjaan viittä kenttäpelaajaa ja sääntöjen mukaisesti pukeutunutta maalivahtia.

Toisessa momentissa lausutaan, että joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun, mikäli joukkueella ei ole ennen peliajan alkamista ja viimeistään 5 minuuttia ottelun vahvistetun virallisen alkamisajankohdan jälkeen kentällä viittä kenttäpelaajaa ja sääntöjen mukaisesti pukeutunutta maalivahtia, jotka ovat merkitty
ottelupöytäkirjaan. Ottelun ollessa myöhässä lasketaan edellä sanottu 5 minuuttia siitä, kun ottelun alkamiselle on olemassa edellytykset ja erotuomari on ottelun vahvistetun virallisen alkamisajankohdan jälkeen pyytänyt joukkueet kentälle.

Happee katsoi vastalauseessaan, että Kilpailusääntöjen 40 §:n määritelmän mukaisesti peliaika alkaa kiistapallolla tai vapaalyönnillä erotuomarin vihellyksestä. Siinä vaiheessa, kun erotuomari on määrännyt ottelun luovutetuksi, molemmat joukkueet ovat olleet kentällä lämmittelemässä, peliä ei ole vielä edes yritetty aloittaa eikä erotuomari ole viheltänyt pilliin. Happee katsoi, että erotuomari on kilpailusääntöjen vastaisesti määrännyt ottelun luovutetuksi ennen kuin sille on ollut sääntöjen mukaisia edellytyksiä, sillä Happeelle olisi pitänyt antaa mahdollisuus merkitä ottelukokoonpanonsa pöytäkirjaan aina siihen asti, kun viisi minuuttia olisi kulunut siitä, että erotuomari olisi pyytänyt joukkueet kentälle ja sen lisäksi viheltänyt ottelun käyntiin. Vasta tämän jälkeen erotuomarilla on mahdollisuus viheltää ottelu päättyneeksi toisen joukkueen luovutukseen, jos säännöissä tarkoitetut kokoonpanoedellytykset eivät täyty.

Happeen vastalauseessaan esittämästä kannasta poiketen kurinpitovaliokunta katsoi, että KilpS 41 § toinen momentti viiden minuutin määräaikoineen on tarkoitettu sovellettavaksi tilanteisiin, joissa joukkueen ottelukokoonpano on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti järjestelmään mutta sääntöjen mukaista määrää joukkueen pelaajia ei syystä tai toisesta saavu kentälle. Siten se, että joukkueella ei ole ennen peliajan alkamista merkittynä ottelupöytäkirjaan viittä kenttäpelaajaa ja sääntöjen mukaisesti pukeutunutta maalivahtia, on riittävä peruste joukkueen katsomiseen luovuttaneeksi.

Samoin Happeen vastalauseessaan esittämästä kannasta poiketen valiokunta katsoi, että KilpS 41.1 §:n tarkoittamaan peliajan alkamiseen ei voida soveltaa KilpS 40 §:n määritelmää, kun KilpS 41.1 § tilanteessa erotuomarit eivät voi lainkaan aloittaa ottelua saati sitten viheltää sitä käyntiin. Sen sijaan ilmaisun ”ennen peliajan alkamista” on katsottava tarkoittavan tilannetta, jossa ottelun vahvistettu alkamisaika on koittanut ja erotuomarit toteavat edellytysten ottelun aloittamiselle muutoin olevan olemassa. Mikäli tällöin kuitenkin todetaan, että joukkueella ei ole merkittynä ottelukokoonpanoon viittä kenttäpelaajaa ja sääntöjen mukaisesti pukeutunutta maalivahtia, joukkue on katsottava luovuttaneeksi.

KilpS 35 §:n mukaan joukkueen on tallennettava ottelukokoonpano liiton palvelusivustolla tulospalvelumääräysten mukaisesti turnausmuotoisissa otteluissa viimeistään 30 minuuttia ennen ottelun alkamisaikaa, yksittäisissä otteluissa 2 tuntia ennen ottelun alkamisaikaa. Sarjavastaavan tässä karsinnassa joukkueille etukäteen lähettämien ohjeiden mukaan joukkueiden tulee vähintään 2 tuntia ennen jokaista otteluaan kiinnittää ottelukohtainen kokoonpanonsa tulospalveluun. Vaikka näiden määräysten laiminlyömisestä ei ole erikseen määritelty rangaistusta, kurinpitovaliokunta katsoi, että KilpS 41.1 § säädös joukkueen katsomisesta luovuttaneeksi on tarkoitettu näitä määräyksiä tukevaksi sanktioksi varmistamaan, että ottelut voidaan viedä läpi ilman tarpeettomia viivytyksiä. Samaan sisältöön pykälän tarkoitukselle viittaa erotuomareille koulutuksessa korostettu ohje, jonka mukaan kun ottelukokoonpanossa ei ole viittä kenttäpelaajaa ja sääntöjen mukaisesti pukeutunutta maalivahtia, joukkue katsotaan luovuttaneeksi eikä odoteta viittä minuuttia, vaikka kentällä olisi tarpeeksi pelaajia.

Yllä luetelluilla perusteilla kurinpitovaliokunta katsoi, että erotuomarit eivät olleet toimineet tilanteessa sääntöjen vastaisesti ja hylkäsi vastalauseen.

Happeella on vielä mahdollisuus hakea päätökseen kilpailusääntöjen 70 § mukaisesti muutosta Salibandyliiton valituslautakunnalta.

Jaa artikkeli