Hallitustiedote: vastuullisuusohjelma etenee, joukkuemäärän lasku huolestuttaa

Salibandyliiton hallitus oli koolla torstaina 28.10.

Tiedoksi saatettiin liiton yleisavustushakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Hyväksyttiin liiton tuloskortti hallituksen kommentit huomioiden vuoden 2022 yksityiskohtaisemman toiminnan suunnittelun pohjaksi.

Käytiin lähetekeskustelu vastuullisuusohjelmasta luonnoksen pohjalta. Sen valmistelu jatkuu, mutta vastuullisuusohjelmaan sisältyvät ympäristöohjelma ja kilpailumanipulaation torjuntaohjelma hyväksyttiin.

Viestintäjohtaja esitteli Salibandyliiton visuaaliseen ilmeen päivitystä, jota jalkautetaan vähitellen loppuvuonna ja laajemmin vuoden 2022 alusta pitäen.

Hallitus sai yhteenvedon alkaneen kauden joukkue- ja harrastajamäärien kehityksestä ja suunnitelmista, kuinka kiinnostusta sarjatoimintaa kohtaan lisätään. Raportin perusteella liiton sarjoihin osallistuu tällä kaudella yli 490 joukkuetta vähemmän kuin kaksi vuotta sitten, jolloin koronapandemiaa ei vielä ollut. Hallitus kävi asiasta keskustelua ja viestitti, että seuroja pitää aktivoida mukaan tarmokkaasti ja että liiton pitää myös omalta osaltaan tehdä aktiivisesti toimenpiteitä, kokeiluja ja uudistuksia tilanteen korjaamiseksi.

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsenseuraa ja erotettiin eroilmoituksen perusteella kolme jäsenseuraa.

Myönnettiin kaksi seuratoiminnan kultaista ansiomerkkiä hakemusten perusteella.

Tiedoksi annettiin raportti kesäpelaamisen tukemisesta. Seurojen hankkeita tuettiin lopulta noin 56 000 eurolla. Saadun palautteen perusteella tuella saatiin edistettyä kesän peli- ja harrastustoimintaa.

Kaarina Vuori antoi suullisen katsauksen ajankohtaisista kansainvälisistä asioista.

Hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 25.11.

Salibandyliiton hallitus on liiton varsinaisen kokouksen nimeämä toimielin, joka valvoo ja ohjaa Salibandyliiton toimintaa laaditun strategian mukaisesti. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kuudesta ja enintään kahdeksasta jäsenestä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta ja se kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Jaa artikkeli