Hallitustiedote: Liiton uusi hallitus aloitti toimintansa – Kaarina Vuoresta varapuheenjohtaja

Marraskuussa valittu Salibandyliiton hallitus piti kolmivuotisen toimikautensa järjestäytymiskokouksen tiistaina 26. tammikuuta. 

Hallitus aloitti kokouksen järjestäytymällä ja valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Kaarina Vuoren toimikaudeksi 2021–2023. Hallituksen kokoonpanon näet täältä.

Nykyisten valiokuntien toimikaudet (1.5.2018-30.4.2021) ovat päättymässä. Käytiin toiminnanjohtajan alustuksen perusteella keskustelu liiton valiokunnista kausille 2021–2024 ja todettiin, että valmistelutyö valiokuntien uuden toimikauden kokoonpanojen osalta on syytä aloittaa, ja että valiokuntatyöhön mukaan haluaville tarjotaan mahdollisuus ilmaista tähän halukkuutensa. Asiasta on luvassa uutisointia lähiaikoina. Nykyiset valiokunnat täällä.

Hallitus kuuli toiminnanjohtajan kuukausikatsauksen, joka sisälsi talous- ja henkilöstö- sekä muut ajankohtaiset asiat. Hallitus kävi keskustelua koronatilanteesta ja sen aiheuttamasta keskeytyksestä sekä pelaamiseen että harjoitteluun.

Hallitus sai tiedoksi OKM:lle toimitetun pääsarjaseurojen koronatukihakemuksen ja sen, että määräaika seuroille tarkoitetun korona-avustuksen hakemiseksi päättyy 15.2.

Käytiin periaatekeskustelu strategiakauden avainmittareista kuin myös keskustelu vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta tuloskortin ja toiminnanjohtajan alustuksen pohjalta.

Hallitus kuuli kilpailupäällikön katsauksen koronan vaikutuksista kilpailutoimintaan ja kertoi pääsarjojen sarjajärjestelmiin suunnitelluista uudistuksista kaudesta 2021-22 alkaen, joista hallitus kävi keskustelua. Päätöksiä pääsarjojen uudistamisesta tehtäneen helmikuussa.

Hallitus valtuutti Salibandyliiton operatiivisen johdon päättämään sarjamaksujen viimeisen osan eräpäivän pidentämisestä edelleen. Uusi eräpäivä on 15.3.2021. Peruste eräpäivän siirrolle on vallitseva koronatilanne, jonka vuoksi pelejä ei olla päästy pelaamaan suunnitellusti. Uutinen aiheesta täällä.

Happee ry. oli jättänyt hallitukselle muutoksenhakuesityksen pääsarjapäällikön määräämään varoitukseen, joka koski laidansuoristajien toimintaa 29.12.2020 pelatussa ottelussa Happee-Classic. Hallitus perui Happeelle määrätyn varoituksen. Päätöksen perusteluina todetaan: Happeen katsotaan toimineen pääsarjojen sarjamääräysten sekä sarjajärjestäjän ohjeiden vastaisesti. Määräysten ja ohjeiden vastaisen toiminnan katsotaan kuitenkin olleen poikkeaviin olosuhteisiin nähden siinä määrin vähäistä, ettei sanktion määrääminen ole kohtuullista ja se kumotaan.

Merkittiin tiedoksi raportti Divarin kehitystyöryhmän kokouksesta sekä OKM:n seuratukihakemusten yhteenveto salibandyseurojen osalta. Määräaikaan mennessä salibandyseurojen hakemuksia jätettiin 38 kpl (vuonna 2019 19 kpl).

IFF:n hallituksen jäsen Kaarina Vuori raportoi IFF:n viimeisimmän kokouksen pääkohdat ja tiedoksi annettiin Suomen hakemus IFF:lle vuoden 2024 U19-naisten MM-kisojen järjestämisestä.

Käytiin alustava keskustelu valtuuston kokouksen järjestelyistä. Suunnitelmissa on järjestää hybridikokous huhtikuun lopulla.

Hallituksen seuraava kokous pidetään 18. helmikuuta.

Salibandyliiton hallitus on liiton varsinaisen kokouksen nimeämä toimielin, joka valvoo ja ohjaa Salibandyliiton toimintaa laaditun strategian mukaisesti. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kuudesta ja enintään kahdeksasta jäsenestä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta ja se kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Salibandyliiton varapuheenjohtaja Kaarina Vuori kuuluu myös Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) hallitukseen.

Kuvat: Mika Hilska (ylin) ja Jussi Ojala (alin)

Jaa artikkeli