Avointa keskustelua, jäsenten osallistamista sekä yhteisöllistä yhteistyötä - SB-Pro auditoitiin lasten ja nuorten liikunnan Tähtiseuraksi

Nurmijärven SB-Pro auditoitiin lasten ja nuorten liikunnan Tähtiseuraksi viime lauantaina 15.4. Nurmijärven Arkadia-hallissa. Auditointi on osa Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen Tähtiseura-laatuohjelmaa, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta eli seuratoimintaa.

Auditointiprosessi pitää sisällään kolme teemaa: johtamisen ja hallinnon, urheilujohtamisen sekä viestinnän ja markkinoinnin. Prosessia viedään eteenpäin Salibandyliiton Seurakehitys.fi -työvälineen avulla, joka antaa raamit kehitysprosessille. Jokaisessa prosessia keskiössä on seuran omat tarpeelliset ja ajankohtaiset teemat. Auditoinnissa hyödynnetään Tähtiseuraohjelman kriteerejä.

Salibandyliitosta paikalla olivat seuratoiminnan kehittäjä Elina Anttonen ja seuratoimintapäällikkö Eeva Welling sekä ESLU:sta Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Sari Lähdesmäki. Seuran puolelta päivään osallistui hallituksen jäseniä, toimihenkilöitä, valmentajia ja eri ikäisiä lapsia. SB-Pro:n seurakehitysprosessi on alkanut pari vuotta sitten ja heti alusta asti oli selvää, että tavoitteena on saavuttaa Tähtiseura-titteli.

Seuran kanssa on ollut ilo kulkea tätä matkaa – yhdessä ollaan kehitetty ja kehitytty. Seura on vienyt prosessia suunnnitelmallisesti eteenpäin ja Tähtiseura-status on kyllä todella ansaittu tunnustus tästä työstä, fiilistelee seuratoiminnan kehittäjä Elina.  

SB-Pron toiminnanjohtaja, Paula Sojalahti, oli mukana seuran auditointipäivässä. Nappasimme Paulan haastatteluun ja kysyimme seurakehityksen prosessista sekä matkasta kohti Tähtiseura-titteliä.

Millaisia eväitä ja työkaluja prosessi on antanut?

Työkalu on antanut hyviä suuntaviivoja ja ideoita seuran toimintaan. Paljon asioita mitä ei olisi välttämättä tullut huomioitua. Ja toisaalta vahvistanut asioita mitkä jo seurassa on ollut hyvällä mallilla ja osana toimintaa. Prosessin edetessä seurassa on opittu myös puhaltamaan yhteen hiileen ja käyty erittäin hedelmällisiä keskusteluita seuran toiminnasta, saatu uusia toimihenkilöitä mukaan kehitystiimeihin ja uusia näkökulmia erilaisten tapaamisten myötä. Prosessi on myös herättänyt seuran jäsenten mielenkiinnon mitä seurassa tehdään ja miten – näin ollen jäsenet ovat olleet sitoutuneempia yhteisen kehityksen äärellä.

Miten seura on kehittynyt vuosien aikana?

Seurassa yhteisöllisyys on vahvistunut vuosien aikana erittäin paljon. Mielenkiinto seuraa kohtaan on herännyt myös ulkopuolella ja koko aika enemmän on saatu henkilöitä sekä eri tahoja mukaan erilaisiin projekteihin. Seurassa keskustellaan huomattavasti avoimemmin ja aktiivisemmin asioista, niin haasteista kuin positiivisista asioista. Uskallamme iloita onnistumisia vahvemmin ja toisaalta ottaa hankalat asiat puheeksi vahvemmin ja aktiivisemmin.

Myös yhteistyö joukkueiden välillä on vahvistunut ja toimihenkilöt ovat oppineet aktiivisemmin käymään keskustelua lähi-ikäluokkien välillä pelaajakehityksen näkökulmasta.

Mitä Tähtiseura-status merkitsee teille?

Tähtiseura-status merkitsee seuralle osoitusta hyvästä ja laadukkaasta toiminnasta. Tähtiseura status kertoo sen myös ulkopuolisille tahoille. Kannamme statusta ylpeydellä ja haluamme olla statuksen arvoisia myös jatkossa. Kehitystyö ei pääty vaan se kasvaa ja elää meidän seuran arjessa koko ajan.

Millaisia tavoitteita teillä on seurakehityksen näkökulmasta?

Tavoitteena seurassa on vahvistaa pelaajapolku aina nuorimmista vanhimpiin junioreihin asti. Uuden valmennuslinjan aktiivinen jalkautuminen joukkueiden toimintaan ja näin ollen pelaajan kehityksen johdonmukainen eteneminen sekä valmentajien osaamisen ja arjen työn tukeminen.

Aktiivinen yhteistyö muiden seurojen kanssa antaa meille mahdollisuuden kannatella ja pitää elinvoimaisena koronavuosien jäljiltä pienentyneet vanhimmat ikäluokat. Tavoitteena on myös jatkaa hyvää työtä nuorimpien harrastajien ja kerhotoiminnan keskuudessa ja kasvattaa seuran jäsenmäärää eli ”vahvistaa kivijalkaa” Seuran näkyvyyden ylläpitäminen paikallisten tahojen keskuudessa (päiväkodit, koulut) ja olla aktiivisena järjestäjänä Nurmijärven kunnan alueella eri tapahtumissa ja kuntalaisten arjessa.

Onnea SB-Pro! Kiinnostuitko seurakehityksestä tai Tähtiseura-prosessista? Kurkkaa lisää täältä tai ole suoraan yhteydessä Salibandyliiton seurakehittäjä Elinaan.

Elina Anttonen
Kehityspäällikkö, seuratoiminta
Seuratoiminnan johtamisen tuki ja kehittäminen, suora seuratuki, Tähtiseuratoiminnan johtaminen ja kehittäminen, kouluyhteistyö.

Jaa artikkeli