Anvisningar för genomförande av turneringsserier under covid-19-pandemin från och med 17.8.

Dessa anvisningar gäller tills vidare. Vi uppdaterar anvisningarna vid behov om pandemiläget förändras.

Innebandyverksamheten ska följa:

Innebandy får inte utövas eller tränas av personer som uppvisar minsta symtom på sjukdom eller som tillhör någon riskgrupp för coronaviruset.

Om du misstänker Covid-19 ska du följa THL:s instruktioner.

1. ALLMÄNT OM ATT DELTA I TURNERINGAR INOM LAGVERKSAMHET

Vi rekommenderar att personer som hör till de riskgrupper som nämns i myndighetsanvisningarna iakttar särskild försiktighet när de deltar i matcher och beaktar det lokala smittläget.

Vid alla matchevenemang ska alla deltagande personer som deltagit i evenemanget (spelare, tränare, andra bakgrundspersoner, matchfunktionärer osv.) antecknas av laget och uppgifterna för varje evenemang sparas i minst 14 dygn.

Före varje evenemang ska det säkerställas att lagets utrustning inkluderar tillräckligt med engångshandskar, handdukar och handdesinfektionsmedel.

Vi rekommenderar att spelarna bär med sig ett eget handdesinfektionsmedel.

Lagets gemensamma utrustning (t.ex. bollar) och kläder (t.ex. västar) hanteras i mån av möjlighet av endast en person.

Varje spelare ska ha en egen personlig dricksflaska.

Varje spelare ansvarar för sin egen matchdräkt och övriga personliga redskap (t.ex. racketar, svettband osv.). Speldräkterna ska tvättas efter varje match.

Laget sörjer för hygienen i allmänna lokaler, även om det inte är lagets eller dess medlemmars ansvar att städa.

2. FÖRE TURNERINGEN

Var medveten om och känn igen symtomen på coronavirus.

Följ de allmänna anvisningarna (handhygien, säkerhetsavstånd, hosthygien, närkontakter, personliga dricksflaskor osv.).

Var och en följer upp sitt hälsotillstånd och gör en lägesbedömning på matchdagen.
* Personer som uppvisar minsta symtom på sjukdom får inte delta i matcher eller övriga gemensamma lagevenemang.

Gå igenom symtomen och rekommendationerna tillsammans med alla lagmedlemmar (spelare, funktionärer).

Eventuella vårdnadshavare ska ha med sig utrustning som situationen kräver (andningsskydd, skyddshandskar osv.).

Sträva efter att hålla ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter i alla situationer.

3. MATCHRESOR

Sträva efter att hålla ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter i alla situationer.

Vid resor till bortamatcher med buss
* i bussen får resa endast de personer som är nödvändiga med tanke på matchen (spelare + behövliga medlemmar i bakgrundsteamet)
* håll ett säkerhetsavstånd på 1–2 när du stiger på bussen
* ta hand om handhygienen (tvätt eller desinfektion) varje gång du stiger på bussen
* endast en person per bänk
* om möjligt används bara varannan bänkrad
* undvik att röra dig på bussen under resan
* håll säkerhetsavstånd också då ni stannar t.ex. för att äta
* sitt på samma plats på både dit- och hemresan
* rita en sittplatskarta och förvara den i 14 dygn
* kom överens om noggrannare praxis när det gäller gemensamma måltider och paus- och övernattningsställen

4. ANKOMST TILL/AVGÅNG FRÅN SPELPLATSEN

Undviker att komma för tidigt till matchen, i synnerhet i hallar där det spelas många matcher.

Laget övervakar internt att alla följer instruktionerna och anvisningarna.

Lämna spelplatsen så fort som möjligt efter matchen/turneringen.

Skaka inte hand
* efter matchen
* efter avslutad match ska laget lämna spelplanen via mittlinjen och undvika närkontakter
* nya lag ska om möjligt gå in på spelplanen via hörnen
* undvik att använda omklädningsrum
* om laget har en paus på över en timme mellan två matcher rekommenderas det att laget lämnar hallen för att undvika onödiga kontakter

5. PRAXIS GÄLLANDE OMKLÄDNINGSRUM

Undvik att använda omklädningsrum.
* Om omklädningsrum används ska man vara där en så kort tid som möjligt
* Omklädningsrummet får användas endast av lagmedlemmar
* För att upprätthålla säkerhetsavstånden kan spelarna vid behov delas in i mindre grupper som byter om och tvättar sig i tur och ordning
* Låna inte hygienartiklar (schampo, tvål, deodorant o.d.) till andra
* Lämna omklädningsrummet städat och släng allt skräp (t.ex. tejp) i papperskorgen
* Förvara inte personlig utrustning eller lagutrustning, saker och kläder i omklädningsrummen ifall de inte är låsbara eller om de inte har låsbara skåp

Hemmalaget (eller lokala lag om det är en turnering) ska klä på sig matchdräkten (förutom inomhusskor) hemma innan de åker till spelplatsen och tvätta sig hemma efter matchen.

Tvätta eller desinficera händerna varje gång ni går in i omklädningsrummet (uppdaterad).

Håll säkerhetsavstånd vid matchmöten inomhus. Om detta inte är möjligt ska matchmötet hållas utomhus.

6. SÄKERHETSAVSTÅND OCH HYGIEN PÅ SPELPLATSEN

Utanför spelplanen, sträva efter att hålla ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter och undvik att korsa varandras väg.

Varje lag och lagmedlem tar hand om hygienen på bästa möjliga sätt.

7. AGERANDE PÅ SPELPLANEN

Endast spelarna, domarna och lagrets funktionärer samt matchens sekretariat får befinna sig på spelplanen och växlingsområden eller vid sekretariatsbordet.

Föräldrar och övriga åskådare ska hålla sig till en separat läktare under matchen.

Inga presentationer på rad, inga handskakningar före eller efter matchen.

Nödvändiga funktionärer (resultatrapportering, speaker) placeras med beaktande av säkerhetsavstånd.

Att fira mål är tillåtet, förutsatt att närkontakt undviks. Enbart spelarna på spelplanen deltar i firandet.

Att samlas i grupp t.ex. när någon skadar sig är inte tillåtet.

Skaka inte hand
* efter matchen
* efter avslutad match ska laget lämna spelplanen via mittlinjen och undvika närkontakter
* nya lag ska om möjligt gå in på spelplanen via hörnen
* undvik att använda omklädningsrum
* om laget har en paus på över en timme mellan två matcher rekommenderas det att laget lämnar hallen för att undvika onödiga kontakter

8. BEKRÄFTAT CORONAFALL I LAGET

Ansvarsfullt agerande enligt hälsomyndigheternas instruktioner – En hälsovårdsmyndighets åtgärd som riktar sig till laget ska alltid omedelbart anmälas till tävlingsarrangören (i första hand den serieansvarige, i andra hand resultatjouren kl. 9–17 under veckoslut).

Vi rekommenderar att lagets kommunikationsansvariga sköter kommunikationen när det gäller coronafall.

9. SPELEVENEMANG OCH PUBLIK

Undvik att köa i spelhallen och håll säkerhetsavstånd när du kommer till och går från hallen.

Arrangemangen i de olika läktarsektionerna följer myndigheternas anvisningar och restriktioner.
* egen entré, egna toaletter och eget försäljningsställe
* begränsat publikantal – högst 500 åskådare och funktionärer per sektion
* publiken ska inte röra sig mellan olika läktarsektioner

Läktarens sittplatser placeras så att säkerhetsavståndet beaktas.
* t.ex. används endast var tredje sittplats och varannan bänkrad
* Personer som tillhör samma familj kan sitta bredvid varandra.

Varje försäljningsställe
* har handdesinfektionsmedel
* föredrar färdigförpackade produkter
* föredrar betalning med kort eller mobil (gärna kontaktlöst)
* undviker situationer som kräver att kunden rör vid t.ex. kärl och bestick

Säkerställ före varje evenemang att det finns tillräckligt med toaletter och att de är rena.
* alla toaletter ska vara försedda med möjlighet för handtvätt och/eller handdesinfektion.

Jaa artikkeli