Aluekokoukset 2023 – mitä, missä, milloin

Mitä aluekokoukset ovat? Mitä siellä käsitellään ja mistä päätetään? Miksi niihin kannattaa osallistua ja milloin niitä järjestetään? Seuraavassa vastauksia.

Aluekokoukset ovat Salibandyliiton toimintasääntöjen mukaisia kokouksia. Niitä järjestetään jokaisella liiton seitsemällä toiminnallisella alueella huhti-syyskuussa.

Salibandyliiton toimintasäännöissä (§14) on kirjattu, että aluekokoukset pitää järjestää huhti-syyskuun aikana. Listan aluekokousten päivämääristä löydät jäljempää.

Mitä aluekokouksissa käsitellään?
Salibandyliiton päätöksentekojärjestelmässä aluekokousten sääntömääräinen tehtävä on valita alueen kolme (3) valtuustoehdokasta. Lisäksi aluekokouksissa keskustellaan alueen salibandytilanteesta ja -toiminnasta.

Ketkä voivat osallistua aluekokouksiin?
Salibandyliiton jäsenseurojen valtakirjalla valtuuttamat henkilöt. Kokousedustajan tulee olla puheenjohtaja tai seuran hallituksen jäsen (seuran lakimääräinen edustaja). Kokousedustaja voi olla myös seuran jäsen, jolla on voimassa oleva liiton pelipassi. Kokousedustajan on kokouksessa esitettävä jäsenyhdistyksen hallituksen tai nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja.

Voinko osallistua mihin tahansa aluekokoukseen?
Kunkin alueen jäsenseurojen edustajat osallistuvat oman alueensa aluekokoukseen.

Salibandyliitolla on seitsemän (7) toiminnallista aluetta. Alueet määräytyvät tällä hetkellä pääsääntöisesti maakuntarajojen mukaan. Salibandyliiton hallitus vahvistaa aluerajat ja alueisiin kuuluvat seurat.

• Etelä-Suomi kattaa Uudenmaan
• Sisä-Suomi koostuu Kanta-Hämeestä, Pirkanmaasta ja Keski-Suomesta
• Länsirannikko koostuu Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Ahvenanmaasta
• Kaakkois-Suomi koostuu Päijät-Hämeestä, Kymenlaaksosta, Etelä-Karjalasta ja Etelä-Savosta
• Pohjanmaa koostuu Etelä-Pohjanmaasta, Pohjanmaasta ja Keski-Pohjanmaasta
• Savo-Karjala koostuu Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta
• Pohjois-Suomi koostuu Pohjois-Pohjanmaasta, Kainuusta ja Lapista

Miten saan asian käsiteltäväksi aluekokouksessa?
Salibandyliiton hallitus vahvistaa aluekokouksen esityslistan. Esitykset/aloitteet pitää toimittaa aluekokouksen esityslistalle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen aluekokousta.

Miten valtuustoehdokkaaksi pääsee?
Jäsenyhdistykset eli seurat esittävät ehdokkaita valtuustoon. Ilmoita kiinnostuksestasi valtuustoehdokkaaksi ryhtymisestä oman seurasi puheenjohtajalle tai hallitukselle. Voit myös olla yhteydessä alueesi sarjavastaavaan tai seuratoimintapäällikköön.

Miksi aluekokouksiin kannattaa osallistua?
Aluekokouksissa pääset vaikuttamaan oman alueen valtuustoehdokkaiden valintaan tai sinut voidaan valita alueesi ehdokkaaksi Salibandyliiton valtuustoon. Aluekokouksessa voi tehdä aloitteita Salibandyliiton toiminnan kehittämiseksi.

Aluekokousten 2023 ajankohdat ja ilmoittautuminen
Aluekokouksiin ilmoittaudutaan sähköisesti Suomisport-palvelussa (linkit alla). Lisätietoja aluekokouksista saa alueiden seuratoimintapäälliköiltä ja/tai sarjavastaavilta.

Länsirannikko: Ti 18.4. Turku -> ilmoittaudu täällä
Sisä-Suomi: Ke 19.4. Tampere -> ilmoittaudu täällä
Pohjois-Suomi: La 6.5. Oulu -> ilmoittaudu täällä
Pohjanmaa: La 13.5. Ylihärmä -> ilmoittaudu täällä
Etelä-Suomi: Ke 23.8. Helsinki -> ilmoittautuminen alkaa 15.5.
Kaakkois-Suomi: La 2.9. Kouvola -> ilmoittaudu täällä
Savo-Karjala: La 9.9. Kuopio -> ilmoittaudu täällä

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet eli seurojen edustajat liiton kokouksissa, joita ovat liiton varsinainen kokous ja liiton ylimääräinen kokous. Liiton kokousten välisenä aikana jäsenten päätösvaltaa käyttää alueiden edustajista muodostuva valtuusto niiltä osin kuin toimintasäännöissä on määrätty. Liiton hallinnosta vastaa liiton hallitus sekä sen alaisuudessa toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt.

Valtuuston kokous järjestetään lauantaina 22.4. pääkaupunkiseudulla. Valtuusto käsittelee mm. Salibandyliiton vuoden 2022 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen.

Liiton varsinainen kokous järjestetään lauantaina 25.11. Tuolloin kokouksessa valitaan mm. Salibandyliiton puheenjohtaja ja hallitus vuosiksi 2024-2026 ehdolle asettuneiden joukosta.

Kuva: Juha Hautakangas

Jaa artikkeli