Pelaajasiirrot

Pelaajasiirtojen kirjaamismaksut nousevat 1.9. Samalla kaikki keskeneräiset siirrot poistetaan. Kts. tarkemmin kohdasta ”kirjaamismaksut”.

Katso myös sääntömuutokset liittyen kansallisiin pelaajasiirtoihin (§51-53).

Kansalliset pelaajasiirrot 2021-2022

Kansalliset pelaajasiirrot tehdään sähköisesti Salibandyn Palvelusivustolla käyttäen seuralle annettua tunnusta.

Seuratunnus toimitetaan jäsenseuroillemme jäsenhakemus-prosessin yhteydessä. Tunnuksen käyttö Palvelusivustolla vastaa allekirjoitusta. Jos seurallanne ei ole Palvelusivuston tunnusta tai haluat neuvoja pelaajasiirron tekemiseen, otaa yhteys asiakaspalveluumme p. 0400-529017 (ma-pe klo 9.30-16.30).

Pelaajista, joilla on ollut SSBL:n pelaajalisenssi kaudella 2020-21 ja jotka pelaavat Salibandyliiton sarjoissa kaudella 2021-22 eri seurassa kuin kaudella 2020-21, tulee tehdä pelaajasiirtohakemus. Mikäli pelaajan joukkue vaihtuu kesken kautta saman seuran sisällä, tulee tehdä hänestä tehdä seuran sisäinen siirtohakemus.

Siirroissa noudatetaan aina voimassa olevia Kilpailusääntöjä ja erillisiä Pelaajasiirtomääräyksiä.

Siirtoprosessi hoidetaan alusta loppuun seurojen välillä. Mitään dokumentteja (esim. siirtolomakkeita) ei toimiteta liittoon, ellei sellaista erikseen liitosta pyydetä -> Uusi seura hoitaa tulostettavien dokumenttien arkistoinnin kahden kauden ajan.

Yleistä siirtoajasta
Pelaajasiirtohakemuksia (=pelaaja vaihtaa seuraa) kilpailukaudelle 2021-2022 voidaan tehdä ajalla 1.6.2021 – 15.1.2022. Poikkeuksena 2012 tai myöhemmin syntyneet juniorit joilla ei ole pelikaudella siirtotakarajaa ja 2008-2011 syntyneet juniorit mikäli siirto johtuu paikkakunnalta toiselle muuttamisesta (kts. tarkemmin: Kilpailusäännöt §52)

Siirrot ajalla 1.-30.6.2021 (ns. vapaa siirtoaika)
Vapaa siirtyminen on mahdollista ajalla 1.-30.6.2021. Näissä siirroissa ei tarvita vanhan seuran hyväksyntää. Mahdollinen kasvattajakorvaus kuitenkin neuvotellaan vanhan seuran edustajan kanssa erikseen. Velvoitteet vanhaa seuraa kohtaan tulee olla hoidettuna myös vapaalla siirtoajalla! Lisäksi kirjaamismaksut ovat täysimääräisesti voimassa vapaalla siirtoajalla.

Kauden 2021-22 hyväksytyt pelaajasiirrot (vapaa siirtoaika)
Kauden 2021-22 hyväksytyt pelaajasiirrot (1.7. jälkeen)

Siirrot ajalla 1.7.2021 – 15.1.2022
Seuran, josta pelaaja siirtyy, on annettava suostumuksensa ajalla 1.7.2021 – 15.1.2022 haettaviin pelaajasiirtoihin. Siirtoprosessia ei voi viedä läpi sähköisessä järjestelmässä ilman, että vanha seura on vapauttanut siirtoa hakeneen pelaajan. Huom: Pelaajalle voi hakea siirtoa myös 15.1. jälkeen, kauden loppuun asti, mikäli hän ei ole aiemmin kaudella pelannut virallisia sarjaotteluita.

Kauden 2021-22 hyväksytyt pelaajasiirrot (vapaa siirtoaika)
Kauden 2021-22 hyväksytyt pelaajasiirrot (1.7. jälkeen)

Välivuoden pitäneiden pelaajien siirto (voidaan kirjata vasta kun uusi pelipassikausi on alkanut elokuussa)
Myös välivuoden pitäneistä pelaajista tulee tehdä pelaajasiirto mikäli seura vaihtuu edellisestä. Tällä toimenpiteellä saadaan ko. pelaajan edustusoikeustieto päivitettyä. Välivuoden pitäneiden pelaajien siirroissa ei ole kirjaamismaksua eikä karenssia. Työkalu välivuoden pitäneiden siirroissa on sama kuin muissakin siirroissa. Järjestelmä tunnistaa välivuoden pitäneen pelaajan edellyttäen että hänellä EI ole ollut pelipassia edellisellä kaudella ja hänelle on ennen siirron kirjaamista ostettu pelaamiseen oikeuttava pelipassi kuluvalle kaudelle. Tällöin siirrossa ei ole karenssia eikä kirjaamismaksua. Pelaaja on käytettävissä heti siirron jälkeen uuden seuransa joukkueen sarjakokoonpanossa.

Kirjaamismaksut
Pelaajasiirtojärjestelmä antaa automaattisesti oikean suuruisen kirjaamismaksun ottaen huomioon kilpailusääntöihin merkityt takarajat. Kirjaamismaksu suoritetaan siirtojärjestelmässä Paytrail-maksuna, joka mahdollistaa yleisimmät maksutavat (eri verkkopankit). Kuitteja ei tarvitse erikseen toimittaa liittoon.

Kirjaamismaksu tulee olla maksettu, jotta siirto etenee sähköisessä järjestelmässä liiton hyväksyntään. Mikäli maksua ei suoriteta 7 vrk:ssa, siirtoprosessi voidaan joutua aloittamaan alusta. Kirjaamismaksun voi suorittaa myös pelaaja omalla Palvelusivusto-tunnuksellaan.

Viimeistään 31.8. liittoon toimitetuista aikuisten siirtohakemuksista suoritetaan liitolle kirjaamismaksuna 38€ ja junioripelaajien siirtohakemuksista 20€. Sarjapaikan siirron yhteydessä peritään 29§ mukaiset kirjaamismaksut. Kaikista myöhemmin kuin 31.8. tehdyistä hakemuksista peritään kirjaamismaksu, jonka suuruus määräytyy pelaajan uuden sarjatason mukaan:

Siirrot seurojen välillä:
Aikuiset Pääsarjoihin 150€
Aikuiset muihin aikuisten sarjoihin 90€

Juniorit:
2001–07 syntyneet 60€
2008–11 syntyneet 25€
2012–15 syntyneet 0€

Seurojen sisäiset siirrot:
Aikuiset 55€
2001–07 syntyneet 35€
2008–11 syntyneet 12€
2012–15 syntyneet 0€

Järjestelmä tunnistaa automaattisesti oikean suuruisen kirjaamismaksun kulloinkin voimassa olevien kirjaamismaksusääntöjen mukaan. Tapauksissa joissa siirto on kirjattu järjestelmään ennen kirjaamismaksujen korotusta, mutta siirtoprosessia ei ole viety loppuun (ennen kirjaamismaksujen korotusta), liitolla on oikeus mitätöidä kyseinen siirto, jolloin siirtoprosessi tulee aloittaa uudelleen.

Mikäli juniori-ikäisen pelaajan siirtyminen johtuu muuttamisesta toiselle paikkakunnalle, liitto voi vapaamuotoisesta hakemuksesta myöntää vapautuksen kirjaamismaksusta. Hakemus tulee tehdä ennen siirron kirjaamista.

Välivuoden pitäneiden pelaajien siirroissa ei ole kirjaamismaksua eikä karenssia.

Tarkempia määräyksiä pelaajasiirtoja koskien löydät Kilpailusääntöjen luvusta 8 ja erillisistä Pelaajasiirtomääräyksistä. Katso myös tämän sivun lopusta UKK-osio, josta löytyy tarkentavia vastauksia mm. kirjaamismaksun suorittamiseen.

Edustusoikeuksien alkaminen ja hyväksyttyjen siirtojen listaus
Siirtyvän pelaajan edustusoikeuden siirtymisestä ja alkamisajankohdasta ilmoitetaan vain liiton internetsivulla (kts. hyväksyttyjen siirtojen listat). Mikään siirto ei astu voimaan ennen 10.7.2021. Kansallisissa siirroissa on kolmen (3) vuorokauden karenssi, paitsi jos pelaaja EI ole pelannut kuluvan kauden sarjaotteluita ennen pelaajasiirron tekemistä. Karenssi lasketaan alkavaksi siirtohakemuksen hyväksymispäivästä.

> Siirry tästä tekemään pelaajasiirto!


Kansainväliset pelaajasiirrot 2020-2021

Huom! IFF on päättänyt jatkaa siirtokautta tietyin poikkeuksin. Kts. IFF:n tiedote.

Kauden 2021-22 kansainvälisiä pelaajasiirtoja voi tehdä ajalla 1.5.2021-15.1.2022. Kaikissa kansainvälisissä siirroissa tulee käyttää Kansainvälisen Salibandyliiton, IFF:n pelaajasiirtolomaketta, jonka voi ladata IFF:n internet sivuilta.

Siirto Suomesta toisen maan sarjoihin:
Ensin täytetään IFF:n siirtolomake ja maksetaan kirjaamismaksu IFF:n tilille: 220 CHF tai pikakäsittelynä 330 CHF (tilinumero + ohjeet näkyvät lomakkeessa). Tämän jälkeen siirtolomake toimitetaan kaikkien osapuolten allekirjoituksin Suomen Salibandyliittoon sähköpostilla, pdf-muodossa, osoitteella: asiakaspalvelu@salibandy.fi
(faksilla tai kirjeitse siirtolomakkeita ei enää voi lähettää).

Tämän jälkeen Suomen Salibandyliitto osaltaan tarkistaa ja hyväksyy kansainvälisen siirtohakemuksen saapumisjärjestyksessä ja toimittaa sen eteenpäin IFF:n käsiteltäväksi. Vain IFF voi lopullisesti hyväksyä kansainvälisen pelaajasiirron! Hyväksyttyjen kv-siirtojen listaa voi seurata IFF:n sivuilla josta käy ilmi myös pelaajan virallinen siirtopäivä.

Siirto toisen maan sarjoista Suomeen:
Mikäli pelaaja on siirtymässä toisen maan sarjoista Suomeen, tulee lomake toimittaa sen maan lajiliittoon, josta pelaaja on siirtymässä pois. Eri maiden lajiliittojen yhteystiedot on listattu täällä. Muutoin prosessi on edellä kuvatun kaltainen, mutta Suomen Salibandyliitto ei siis siihen osallistu.

Muut siirtovariaatiot / Kysyttävää kansainvälisistä pelaajasiirroista?
Kaikissa kansainvälisissä pelaajasiirtoasioissa yhteys IFF:n toimistoon, puh. 09- 4542 1425. Puhelinpalvelua on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sähköpostilla kysymyksiä voi esittää englanniksi osoitteeseen: transfer@floorball.org

Usein kysytyt siirtokysymykset (UKK)

Kauden 2021-2022 versio

Olemme pyrkineet tällä sivulla vastaamaan yleisimpiin kysymyksiinne koskien pelaajasiirtoja. Sivun sisältö EI korvaa kulloinkin voimassa olevia Kilpailusääntöjä, Pelaajasiirtomääräyksiä tai virallisia sääntötulkintoja. Sivun sisältöä ei tule käyttää virallisiin tarkoituksiin kuten vastineisiin tai vastalauseisiin.

Hakemuksen tekemiseen ja toimittamiseen liittyviä kysymyksiä

 • Ns. ”blankkoja” lomakkeita ei ole. Kaikki siirrot kirjataan, hyväksytään ja maksetaan Palvelusivustolla. Siirrot hoidetaan seurojen kesken. Seurat kirjautuvat sisään seuratunnuksellaan (toimitettu seuroille).

 • Siirto etenee kirjaamismaksun suorittamiseen (vapaalla siirtoajalla) tai ensin vanhan seuran hyväksyntään (vapaan siirtoajan jälkeen). Voitte itse olla vanhaan seuraan yhteydessä ja pyytää kiirehtimään hyväksynnän kanssa. Vapaalla siirtoajalla vanhan seuran hyväksyntää ei siis tarvita, vaan tämä kohta ohittuu. Kun hyväksyntä on tehty (tai kohta ohitettu vapaalla siirtoajalla) on siirtolomake valmis printattavaksi ja siihen otetaan pelaajan allekirjoitus. Lomake arkistoidaan uuden seuran toimesta kahden kauden ajan. Lopuksi maksetaan kirjaamismaksu. Tästä lisää alempana.

 • Palvelusivuston kautta tehdyssä sähköisessä pelaajasiirrossa papereita ei enää toimiteta mihinkään. Uusi seura arkistoi allekirjoitetun siirtolomakkeen kahden kauden ajan. Liittoon se toimitetaan vain jos liitosta sitä erikseen pyydetään.

 • Kotimaan siirroissa noudatetaan seuraavia takarajoja:

  • 30.6.2021 -> vapaan siirtoajan viimeinen päivä
  • 31.8.2021 -> ns. edullisempi siirtoaika päättyy (eli tämä on viimeinen päivä suorittaa pelaajasiirtoprosessi loppuun edullisemmalla kirjaamismaksulla)
  • 15.1.20122 -> siirtoaika päättyy kokonaan*

  * takarajaan poikkeuksena P10-P9 ja T10 -juniorit joiden siirroissa ei ole lainkaan kausikohtaista takarajaa ja P14-P11 ja T14-T12 -juniorit, mikäli siirto on jouduttu tekemään paikkakunnalta toiselle muuttamisen vuoksi. Tällöinkin siirto voidaan tehdä ainoastaan kyseisiin sarjoihin/ikäluokkiin. Lopullisen päätöksen poikkeustapauksissa tekee aina Salibandyliitto.

  Kansainväliset siirrot alkavat 1.5. ja niiden takaraja on 15.1.2022. Käänny kansainvälisissä siirtoasioissa aina ensin IFF:n (Kansainvälinen Salibandyliitto) puoleen. Puhelin: 09-4542 1425 (myös suomeksi). Lisätietoa kansainvälisistä siirroista saat IFF:n sivuilta.

 • Kaikista pelaajista joilla on ollut Salibandyliiton pelaajalisenssi kaudella 2020-21 ja jotka pelaavat Salibandyliiton sarjoissa kaudella 2021-22 ERI seurassa (=liiton jäsenseurassa) kuin kaudella 2020-21. Harrastelisenssi-pelaajista ei tarvitse tehdä siirtoa eikä myöskään täysin uusista pelaajista. Katso alta myös muut erityistapaukset joista siirtoa ei tarvitse tehdä.

  Monissa tapauksissa junioripelaajista ei tarvitse, tai ei kannata, tehdä siirtoa. Tutustu huolellisesti Kilpailusääntöjen pykälään 48 (P21-P15 ja T21-T16 -junioripelaajan edustusoikeus), Peli, Kisa ja KerhoMaailmojen edustusoikeus-sääntöihin. Huomioi myös rinnakkaisedustuksen mahdollisuus, junioreiden yli-ikäisilmoitus, poikkeuslupa ja aiemmin mainitut P14 tai T14 ja sitä nuorempien junioreiden omat edustusoikeussäännöt.

 • Katso yllä oleva vastaus. Esim. seniorisarjoissa voi pelata muutkin joukkueet kuin liiton jäsenseurojen joukkueet ja näin ollen siirtoa ei tarvita. Jos harrastesarjan pelaajalla on muu kuin harrastelisenssi ja hän siirtyy toiseen liiton jäsenseuraan -> kts. alla oleva kysymys. Huom: SPT-sarjoissa on poikkeussääntöjä siirtojen suhteen. Ota yhteys sarjavastaavaan: Eeva Welling / Salibandyliitto.

 • Liiton valituslautakunta on tulkinnut sääntöä siten, että siirtoa EI tarvitse tehdä. Tämä tosin edellyttää sitä, että nimesi ei ole ollut edes ottelupöytäkirjassa. Liitto tarkistaa tapaukset tarvittaessa yksityiskohtaisesti.

 • Nykyisiä kilpailusääntöjä tulkiten tapaus rinnastetaan uuteen pelaajaan. Siirtoa ei siis tarvitse tehdä.

 • P10-P9 ja T10 -juniori-ikäisestä siirto tehdään vasta jos hän lisenssin lunastamisen jälkeen vaihtaa seuraa. P10-P9 ja T10 -junioreiden siirroissa ei ole milloinkaan kirjaamismaksua.

 • Et voi. Uusi seura pitää aina olla tiedossa. Salibandyssa ei ole käytössä ”vapaiden pelaajien pankkia” tms. Siirtoa ei myöskään voida tehdä Palvelusivustolla mikäli yksi tai molemmat osapuolina olevat seurat puuttuvat, syystä tai toisesta, järjestelmästä.

 • Valitettavasti et. Kilpailusäännöt eivät tunne tätä variaatiota. Palvelusivusto noudattaa maksuhetkellä voimassa olevia taksoja.

 • Kyllä pitää tehdä, jokaisesta pelaajasta erikseen. Suosittelemme, että nämä siirrot tehdään aina vapaalla siirtoajalla, jolloin ei muutoinkaan tarvita vanhan seuran hyväksyntää. Vapaan siirtoajan jälkeen, mikäli vanhalle seuralle on ero liitosta myönnetty, siirtohakemukseen ei edelleenkään tarvita vanhan seuran edustajan hyväksyntää: Ilmoita tällöin asiasta liittoon kirjallisesti (asiakaspalvelu@salibandy.fi) ja pyydä liittoa ohittamaan hyväksyntävaihe. Kaikki muut siirtosäännöt ovat voimassa.

 • Valitettavasti siirto ei etene Palvelusivustolla mikäli esim. vanhan seuran (sähköistä) hyväksyntää ei saada.

 • Kotimaan siirroissa on 3:n vuorokauden karenssi* joka lasketaan siitä kun uusi seura käy viimeistelemässä siirron maksamalla kirjaamismaksun. Kirjaamismaksu aktivoituu vapaan siirtoajan jälkeen vasta kun vanha seura on hyväksynyt siirron. Esimerkki: Jos siirron kirjaamismaksu on maksettu 1.8. -> edustusoikeus alkaa 4.8. *Huomioi kauden 2021-22 uusi sääntö: Karenssia EI ole lainkaan jos siirtyvä pelaaja ei ole pelannut kuluvan kauden sarjaotteluita.

 • Sen jälkeen kun hakemus on jätetty, pelaaja EI saa edustaa vanhaa seuraa / joukkuetta. Pelaajaa ei myöskään ole karenssin aikana mahdollista lisätä esim. tulospalvelussa minkään joukkueen kokoonpanoon.

 • Mikäli kellonaika pitää paikkansa myös maksujärjestelmän mukaan, karenssi lasketaan keskiviikosta lukien.

 • Tietoteknisistä syistä joissakin siirroissa saattaa näkyä vielä järjestelmän tekemä ”automaattinen päiväys”. Kilpailusäännöt ohittavat tämän, eli todellakin mikään siirto ei astu voimaan ennen 10.7.

 • Siirtoja käsittelee Salibandyliiton asiakaspalvelu. Yhteydenotot numeroon 0400-529017 (arkisin klo 9.30-16.30) tai asiakaspalvelu@salibandy.fi -> Mikäli asialla ei ole kiire, toivomme, että otat yhteyttä sähköpostilla. Yhteyttä voi ottaa myös liiton Facebookissa yksityisviestein. Tältä sivulta löydät lisäksi vastauksia yleisimpiin ongelmatilanteisiin.

 • Pelaajasiirtoja käsittelee liiton asiakaspalvelu. Kaikki päätökset perustuvat liiton sääntöihin. Salibandyliiton järjestelmävastaava ja kilpailupäällikkö vastaavat pelaajasiirtojen käsittelystä. Myös Salibandyliiton eri valiokunnat ja hallitus joutuvat käsittelemään siirtoasioita, mutta erittäin harvoin. Tällöin kyseessä ovat yleensä ns. riitatapaukset.

 • Täydennystä vaativat siirtohakemukset voidaan palauttaa alkupisteeseen tai poistaa, myös jälkikäteen liiton tarkastuksessa. Liitto pyrkii palauttamaan hakemukset ensi tilassa, mutta aina se ei ole erinäisistä syistä mahdollista.

 • Erillisiä kuittauksia ei ole lähetetty yli kymmeneen vuoteen. Seurat näkevät Palvelusivustolla itse kaikkien siirtojen (lähtevät & tulevat) tilanteet. Pelaajasiirtojen listaus myös päivittyy automaattisesti useamman kerran vuorokaudessa salibandy.fi sivuilla. Hylätyistä tai puutteellisista siirtohakemuksista lähetämme edelleen paluupostia!

 • Keskitymme sähköiseen siirtokäsittelyyn.

 • Kts. vastaukset edellä. Siirtojen tilaa seurat tarkkailevat siis itse Palvelusivustolla ja muut henkilöt voivat tarkistaa hyväksyttyjä siirtoja salibandy.fi sivuilta.

 • Uusi seura on velvollinen siirron viimeistelyvaiheessa tulostamaan siirtolomakkeen, ottamaan siihen pelaajan nimikirjoituksen (mustekynällä) ja säilyttämään paperin kahden kauden ajan valitsemallaan tavalla. Ainut kriteeri on, että mikäli liitto pyytää paperia nähtäväksi, niin se voidaan liittoon toimittaa viipymättä. Täten myös sähköinen arkistointi on mahdollista mikäli seura niin haluaa (pelaajan allekirjoitus tulee olla näkyvillä, oli tapa mikä hyvänsä).

 • Tämä ei valitettavasti ole mahdollista. Jokainen siirto pitää tehdä erikseen. Isommat siirtoerät kannattaakin tehdä toukokuun aikana sarjapaikansiirtoina.

 • Ikärajat on kerrottu mm. Kilpailusäännöissä (§20).

Kirjaamismaksuun liittyviä kysymyksiä

 • Kun siirtoprosessi on edennyt kirjaamismaksun vaiheeseen, järjestelmä avaa ns. Paytrail-maksuikkunan. Kirjaamismaksu suoritetaan täällä reaaliaikaisena verkkomaksuna (kaikki yleisimmät pankit tuettu). Huom: Maksu pitää tehdä heti poistumatta järjestelmästä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maksun hoitaa seura tai tunnusta käyttävä seuran toimihenkilö omalla verkkopankkitunnuksellaan. On täysin seuran ja pelaajan välinen asia, miten raha mahdollisesti palautuu seuralle (se voidaan seuralta laskuttaa, lisätä pelaajan kausimaksuun tai pelaaja voi siirtää saman summan takaisin seuran / yhteyshenkilön tilille). Mikäli maksu kuitenkin halutaan jättää pelaajalle, niin tätä varten Palvelusivustolla on olemassa lisäominaisuus, jossa pelaaja kirjautuu samaiselle Palvelusivustolle omalla tunnuksellaan ja siirtyy maksamaan kirjaamismaksun, mikäli se on avoimessa tilassa. Maksunappi löytyy valikosta Henkilösivut > seurasiirtomaksu. Pelaajan palvelusivustotunnus on P + pelaajan sportti-id, esim. P12345678 ja salasana oletuksena sportti-id. Tunnuksia voi myös tiedustella liiton puhelinpalvelusta.

 • Jokaisesta pelaajasiirrosta suoritetaan liitolle kirjaamismaksu, poislukien aivan pienimpien junioreiden siirtohakemukset (P10-P9 ja T10 -juniorit). Siirtojärjestelmä antaa automaattisesti oikean suuruisen kirjaamismaksun kulloinkin voimassa olevien kirjaamismaksusääntöjen mukaan! Viimeistään 31.8.2021 mennessä liittoon toimitetuista hakemuksista suoritetaan kirjaamismaksua 38 euroa / aikuispelaaja tai 20 euroa / junioripelaaja. Elokuun jälkeen kirjaamismaksut nousevat seuraavan taulukon mukaisesti:

  Siirrot seurojen välillä 1.9.2021 alkaen (per siirtyvä pelaaja):

  Siirrot seurojen välillä:
  Aikuiset Pääsarjoihin 150€
  Aikuiset muihin aikuisten sarjoihin 90€

  Juniorit:
  2001–07 syntyneet 60€
  2008–11 syntyneet 25€
  2012–15 syntyneet 0€

  Seurojen sisäiset siirrot:
  Aikuiset 55€
  2001–07 syntyneet 35€
  2008–11 syntyneet 12€
  2012–15 syntyneet 0€

  Toisin sanoen, 1.9. alkaen aikuisikäisen pelaajan kirjaamismaksu riippuu siitä, siirtyykö hän pääsarjoihin (liigat ja Divari) vai muulle alemmalle sarjatasolle. Junioripelaajan kohdalla kirjaamismaksun suuruus katsotaan syntymävuodesta, jolloin sarjatasolla ei ole merkitystä. Palvelusivuston siirtojärjestelmä antaa automaattisesti oikean suuruisen kirjaamismaksun kulloinkin voimassa olevien kirjaamismaksusääntöjen mukaan!

 • Hänestä maksetaan 31.8. asti juniori-ikäisen pelaajan kirjaamismaksu 20 euroa. 1.9. lähtien kirjaamismaksu määräytyy junioripelaajan syntymävuoden perusteella, riippumatta siitä mille sarjatasolle hän siirtyy. Kauden 2021-22 kirjaamismaksujen hinnat on ilmoitettu yllä.

 • Järjestelmäkulujen nousemisen vuoksi kirjaamismaksuja on nostettu kaudella 2020-21 hieman.

 • Kyllä, mutta vapautusta pitää anoa kirjallisesti jo ennen siirron tekemistä. Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan osoitteeseen asiakaspalvelu@salibandy.fi. Päätöksen kirjaamismaksun vapautuksesta saa normaalin käsittelyajan puitteissa. Huom: Älä maksa kirjaamismaksua liiton tilille / palvelusivustolla, vaan jää odottamaan liiton päätöstä.

 • Tämän ei uudessa järjestelmässä pitäisi olla mahdollista, mutta kaikissa maksuepäselvyyksissä yhteys liiton palvelunumeroon 0400-529017 (ma-pe klo 9.30-16.30) tai sähköpostilla asiakaspalvelu@salibandy.fi ja kerro kenen siirrosta on kyse. Tarvitsemme myös tilinumerosi, joten katso se valmiiksi ennen yhteydenottoa. Erotus palautetaan tarkistuksen jälkeen. Kirjanpidon ruuhkista riippuen palautusprosessi kestää n. 2 viikkoa.

 • Kts. edellinen kysymys, eli ota mahdollisissa ongelmatapauksissa meihin yhteyttä.

 • Ei tarvitse. Meille ei enää tarvitse toimittaa mitään, ellemme erikseen pyydä. Kannattaa kuitenkin säilyttää kuitti itsellä.

 • Vasta kun kirjaamismaksu on suoritettu, ja siitä +3vrk. Katso esimerkit aiemmin.

 • 31.8. jälkeen otetaan käyttöön ”normaalit” kirjaamismaksut. Tätä aiempaa siirron tekemistä tarjotaan siis edullisemmin. Salibandyliitto pyrkii kirjaamismaksuilla mm. ajoittamaan siirtoja tiettyyn periodiin, sillä siirtoja tulee kausittain useita tuhansia. Jos kirjaamismaksua ei olisi lainkaan tai se olisi hyvin pieni, kauden aikana tehtäisiin paljon turhiakin siirtoja. Maksuilla katetaan myös Salibandyliiton sarjatoimintaa, järjestelmien kehittämistä ja ohjelmisto  / rekisterimaksuja.

 • Ei ole, sillä uudessa järjestelmässä kirjaamismaksu pitää suorittaa kulloinkin voimassa olevalla hinnalla riipumatta siitä milloin siirto on laitettu vireille. Liitolla on oikeus poistaa keskeneräiset siirrot kirjaamismaksujen korotuksen jälkeen. Kirjaamismaksu pitää myös maksaa tietyssä ajassa, muutoin prosessi purkaantuu / katsotaan purkaantuneeksi ja siirto poistetaan. Tämä perustuu Pelaajasiirtomääräyksiin.

 • Kts. edellinen vastaus. Pelaajasiirtomääräysten mukaan kirjaamismaksu tulee suorittaa seitsemän vuorokauden sisällä siitä kun vanhan seuran suostumus on saatu (tai vapaalla siirtoajalla hakemus laitettu vireille). Järjestelmästä siis voidaan poistaa turhia siirtoja, joita ei ole viimeistelty. Kirjaamismaksujen korotuksen yhteydessä keskeneräiset siirrot voidaan myös poistaa. Toisin sanoen: Tehkää siirto vasta kun olette täysin valmiit ottamaan sen vastaan.

 • Tarkistus oli tehtävä mm. nousseiden järjestelmäkulujen vuoksi. Edellisen kerran kirjaamismaksut nousivat kaudelle 2020-21.

 • Palvelusivustolla on seuralle mahdollista tulostaa kirjanpitoon kelpaava maksukuitti. Tämä tapahtuu seuraan tulevien pelaajien listauksessa (painike kuittiin).

Kasvattajarahaan liittyviä kysymyksiä

 • Asiaan lyhyesti vastaaminen on mahdotonta. Kasvattajarahasta on hyvät ohjeet suoraan kilpailusäännöissä, pykälä 54. Tiivistettynä kasvattajaraha pitää maksaa kun juniori-ikäinen, P21-P13 tai T21-T14 junioriotteluja pelannut pelaaja siirtyy kasvattajarahan piirissä oleviin sarjoihin pelaamaan. Nämä sarjat on kerrottu kilpailusääntöjen §54.

 • Alla olevan taulukon mukaan, riippuen siitä mihin sarjatasolle pelaaja siirtyy ja montako kautta pelaaja on pelannut P21-P13 tai T21-T14 juniorisarjoissa:

  Kasvattajakorvausluokka 1
  F-Liigan miesten sarjaan
  1. 2 kautta 500€
  2. 3 kautta tai enemmän 750€

  Kasvattajakorvausluokka 2
  F-liigan naisten sarjaan, Divariin, miesten Suomisarjaan ja P21 SM-sarjaan
  1. 2 kautta 380€
  2. 3 kautta tai enemmän 500€

  Kasvattajakorvausluokka 3
  Miesten 2. divisioonaan, naisten 1. divisioonaan, P21 1. divisioonaan ja T21 SM-sarjaan
  1. 2 kautta 130€
  2. 3 kautta tai enemmän 250€

 • Kyllä. Sääntö muuttui kaudelle 2020-21.

 • Tämä sääntö muuttui jo kaudelle 2014-15. Yhden (1) kauden mukainen korvaus poistui kokonaan. Tällä pyritään selkiyttämään sääntöä ja poistamaan yhden kauden korvauksista aiheutuneita kiistatilanteita (esim. kun junioripelaajaa liikuteltiin useamman kerran saman kauden aikana seurasta toiseen ja jokaisella kerralla perittiin kasvattajarahaa uudelta seuralta).

 • Vanhalle seuralle, eli sille seuralle, josta pelaaja siirtyy. Ota yhteyttä kyseiseen seuraan ja tiedustele pelaajan pelaamia junioriotteluita (montako kautta). Huomaa, että kasvattajarahaan oikeuttavia kausia pitää pelaajalla olla historiassaan vähintään kaksi. Maksu suoritetaan aina suoraan ko. seuran pankkitilille ja siitä otetaan liitolle kuittikopio, joka liitetään pelaajasiirtohakemukseen (arkistointi uuden seuran toimesta).

 • Järjestelmä tunnistaa junioripelaajan iän perusteella ja tällöin tiedustellaan vakuutusta sille, että kasvattajarahan sääntö on ymmärretty ja pelaajasta joko maksetaan kasvattajakorvaus tai ei makseta. Itse maksuprosessi on siis seurojen välinen asia. Eli tiivistettynä: Palvelusivustolla asia merkitään tiedoksi, ja raha maksetaan seurojen kesken sotkematta tähän liittoa. Kasvattajarahan kuitti säilytetään yhdessä siirtopaperin kanssa kaksi kautta. Kts säilyttämiseen liittyviä vastauksia ylempänä.

 • Kyllä voivat. Vanha seura voi esim. luopua kasvattajarahasta kokonaan. Myös alempia summia voidaan sopia kuin mitä säännöt määrittävät. Korkeampia summia kuin mitä kilpailusäännöt määräävät EI tarvitse maksaa, tosin jos seurat sopivat tästä yhteisymmärryksessä, ei liitolla ole mitään sitä vastaan. Sopimuksista pitää ottaa mustaa valkoiselle ja dokumentti säilyttää yhdessä siirtolomakkeen ajan kaksi pelikautta. Kts säilyttämiseen liittyviä vastauksia ylempänä.

 • Kilpailusääntöjen mukaan ennen ensimmäistä ottelua seurassa, mutta kuitenkin tiedostaen, että liitolla on oikeus pyytää uutta seuraa selvittämään rahan maksaminen missä vaiheessa tahansa. Suosittelemme, että kasvattajakorvaus maksetaan aina siirron tekovaiheessa, jotta asia ei pääse unohtumaan.

 • Ei. Korvauksen määräytyminen on kiinni monesta asiasta. Esim. P12-P8 tai T12-T8 -ikäisenä pelatut juniorikaudet eivät kerrytä kasvattajakorvausta tai kun pelaaja siirtyy sarjapaikan siirron yhteydessä, tai kun pelaaja siirtyy uudessa seurassa pelaamaan sellaista sarjaa, joka ei ole kasvattajakorvauksen piirissä (sarjat on kerrottu ylempänä ja kilpailusäännöissä §54). Tarkat määräykset löytyvät siis aina kilpailusäännöistä, niihin kannattaa tutustua huolella.

 • Kilpailusääntöjen mukaan kasvattajakorvausta ei ole maksettava jos kysymyksessä on uusi tai siihen rinnastettava pelaaja. (kilp.sään §54)

 • Kyllä. Tilannetta selkiytettiin poistamalla yhden kauden mukainen kasvattajaraha. Ts, kasvattajarahaa saa vasta kun junioripelaajalla on vähintään kaksi P21-P13 tai T21-T14 -juniorikautta. Kasvattajaraha siis nollaantuu aina jokaisen siirron myötä.

 • Kyllä tarvitsee. Kilpailusäännöissä on listattu erinäisiä syitä jolloin kasvattajarahaa ei tarvitse maksaa. Tämä ei kuitenkaan ole yksi niistä.

 • Yhden kauden pelaaminen on sama asia kuin yleensäkin edustusoikeuksissa, eli jos pelaaja on pelannut yhdenkin ottelun, katsotaan, että hän on pelannut yhden kauden = yhden kauden aikana. Jos siis junioripelaaja on pelannut vanhassa seurassaan P21-P13 tai T21-T14 -junioriotteluita vähintään kahden kauden aikana, edes sen yhden ainoan ottelun per kausi, hän kuuluu tällöin kasvattajarahan piiriin.

Vapaaseen siirtoaikaan liittyvät kysymykset

 • Vapaa siirto pelikaudella 2021-22 tarkoittaa aikaa 1.-30.6.2021 jolloin pelaaja voi siirtyä uuteen seuraan ilman vanhan seuran suostumusta. Tämän jälkeen Palvelusivustolla vaaditaan vanhan seuran sähköinen hyväksyntä. Velvoitteet pitää olla hoidettu vanhaa seuraa kohtaan myös ”vapaalla siirtoajalla”.

 • Ei ole. Kaikista siirroista tulee maksaa kirjaamismaksu Salibandyliitolle. Järjestelmä antaa automaattisesti maksutiedot prosessin loppuvaiheessa. Samoin kasvattajarahakorvaukseen liittyvät säännöt pätevät myös vapaalla siirtoajalla. Lisätietoja: kts. kirjaamismaksuihin liittyviä kysymyksiä tai kasvattajarahaan liittyviä kysymyksiä.

 • Kyllä voi, jos sinulla on hoitamattomia velvoitteita, esim. palauttamattomia varusteita tai maksamattomia kausimaksuja, tms. Jo kertaalleen hyväksytty siirto voidaan milloin tahansa ”vetää pois” liiton toimesta ja ottaa uudelleen käsittelyyn, jolloin vanhan seuran suostumusta edellytetään. Muistutamme, että siirtoa kirjattaessa tulee vakuuttaa, ettei hoitamattomia velvoitteita ole.

 • Palvelusivustolla on toiminto, joka mahdollistaa kiisto-ilmoituksen tekemisen suoraan siirtolistalta. Voit myös toimittaa liittoon kirjallisen lisäselvityksen osoitteeseen asiakaspalvelu@salibandy.fi Kerro kenestä pelaajasta on kyse ja erittele tarkasti siirron estävät seikat. Jos ilmoitat useamman pelaajan, niin jokaisen hoitamattomat velvoitteet tulee eritellä erikseen. Liitto tiedustelee näitä tarkennuksia jokatapauksessa huomattuaan kiistetyn pelaajasiirron, joten säästäthän kaikkien osapuolten aikaa toimittamalla tiedot omatoimisesti. Muistathan myös, että kiisto pitää tehdä kilpailusääntöjen määräämässä aikaikkunassa eli kuukauden kuluessa siitä kun siirto on hyväksytty.

 • Valitettavasti ei, mutta nyt Palvelusivustolla on helppoa seurata seurasta pois liikkuvia pelaajia. Mikäli huomaat tällaisen pelaajan siirtyvien joukossa, toimi kuten edellä on ohjeistettu.

 • Tämä on viimeinen oljenkorsi mikäli vapaan siirtoajan jälkeen junioripelaajan siirrosta syntyy epäselvyyksiä uuden ja vanhan seuran kesken. Mikäli todella on niin, ettei vanhan seuran suostumusta syystä tai toisesta saada, ja siirtyvä pelaaja on juniori-ikäinen, tulee toimia seuraavasti: Aloita siirtoprosessi Palvelusivustolla normaalisti. Välittömästi tämän jälkeen toimita liittoon sähköpostitse (asiakaspalvelu@salibandy.fi) uuden seuran ja pelaajan kirjallinen, vapaamuotoinen selvitys siitä, miksi vanhan seuran suostumus puuttuu. Kyseessä on tällöin riitatapaus ja edustusoikeus ratkaistaan valiokuntakäsittelyssä. Käsittelyn kestoa ja lopputulosta on mahdotonta tietää etukäteen. Aikuispelaajalla vastaavaa ”oljenkortta” EI ole.

 • Yhden kerran.

Seuran sisäisiin siirtoihin liittyviä kysymyksiä

 • Nimensä mukaisesti pelaajasiirto saman organisaation joukkueesta A joukkueeseen B. Seuran sisäisiä siirtoja tarvitaan silloin kun samalla seuralla on useampi joukkue, ja pelaajia halutaan liikuttaa näiden välillä kauden alkamisen jälkeen. Esimerkiksi siirretään pelaaja edustusjoukkueesta (esim. M1div) seuran kakkosjoukkueeseen (esim. M3div). Huom: Junioripelaajilla on oikeus pelata ilman siirtoa juniorisarjoja kuten Kilpailusäännöt §48 määräävät.

 • Seuran sisäiset siirrot avataan Palvelusivustolla vasta ensimmäisen liiton alaisen sarjapelin jälkeen (yleensä elokuun lopulla). Tällä toimenpiteellä ehkäistään täysin tarpeettomat sisäiset siirrot.

 • Edustusoikeus määrittyy siihen joukkueeseen jossa pelaat ensimmäisen virallisen liiton alaisen ottelun. Myös Suomen Cup luetaan kuuluvaksi tähän, mutta sen sijaan harjoitusottelut ei.

 • Siirtoprosessin alussa valitaan onko kyseessä tavallinen siirto vai seuran sisäinen. Valitse sisäinen ja etene ruudun ohjeiden mukaan. Vanhan seuran hyväksyntävaihetta ei ole, koska pelaajan seura pysyy samana.

 • Mikäli pelaaja ei ole ehtinyt pelata liiton pelejä kuluvalla kaudella, seuran sisäistä siirtoa ei vielä tarvita. Edustusoikeus määrittyy kauden alussa siihen seuran joukkueeseen, jossa pelaaja kauden aloittaa. Vasta kun pelaaja on pelannut yhdenkin liiton pelin kuluvalla kaudella esim. ykkösjoukkueessa ja hän haluaisi siirtyä kakkosjoukkueeseen -> pelaajasiirto tarvitaan (seuran sisäinen siirto).

 • Kyllä. Pelaaja ei siirtohakemuksen jättämisen jälkeen / karenssin aikana saa edustaa kumpaakaan joukkuetta.

 • 31.8. asti normaalisti 38 euroa / aikuinen ja 20 euroa / juniori-ikäinen pelaaja. Syyskuun alusta lähtien taksat ovat alla olevan taulukon mukaiset:

  Seuran sisäiset siirrot 1.9. lähtien (per pelaaja):

  Aikuiset 55€
  2001–07 syntyneet 35€
  2008–11 syntyneet 12€
  2012–15 syntyneet 0€

Muut kysymykset liittyen pelaajasiirtoihin

 • Hyväksyttyjen siirtojen listat löytyvät ylempänä tällä samalla sivulla. Listauksia on kaksi: Vapaan siirtoajan ja ”normaalin” siirtoajan listaukset. Molemmat listaukset päivittyvät automaattisesti useamman kerran vuorokaudessa.

 • Mitään ”blankkoja” kaavakkeita ei nykyisen järjestelmän aikana enää ole. Kaikki siirrot tehdään nykyään Palvelusivustolla seurojen kesken. Mitään muita, omatekemiä virityksiä ei käsitellä.

 • Kulloinkin voimassa oleviin Salibandyliiton Kilpailusääntöihin ja Pelaajasiirtomääräyksiin.

 • Kyllä, ehdottomasti.

 • Ei voi. Ainoastaan täysi-ikäinen pelaaja itse tai alaikäisen pelaajan laillinen holhooja.

 • Seuran ei tarvitse hyväksyä mitään siirtoa vapaan siirtoajan jälkeen. Erittäin pakottavista syistä liitto voi hyväksyä juniori-ikäisen pelaajan siirtymisen ilman vanhan seuran suostumusta. Tällaisista tapauksista tulee tehdä tarkat selvityspyynnöt liittoon. Junioripelaajan riita-asian ratkaisee liiton juniorivaliokunta. Kts. aiemmat vastaukset.

 • Tätä käytäntöä ei ole ollut moneen vuoteen emmekä näe paluuta vanhaan mahdollisena, monestakin eri syystä.

 • Liiton käsittelynopeus ei liity karenssiin millään tapaa, varsinkaan kun prosessi on käytännössä katsoen automaattinen. Karenssi on asetettu, jotta pelaajasiirtoja tekemällä ei voitaisi hakea kohtuutonta hyötyä, esim. siirtelemällä pelaajia jopa saman päivän aikana seurasta toiseen. Huomaa myös, että karenssia ei ole lainkaan, jos siirron kohteena oleva pelaaja EI ole ennen siirtoa pelannut virallisia sarjaotteluita.

 • Ei. Ulkomaille siirtyviä pelaajia varten on olemassa oma siirtomenettely, oma siirtokaavake ja siirtoaika. Lisäohjeet löydät tästä.

 • Virallisesti kv-siirron jälkeen edustusoikeus Suomeen määrittyy lunastamalla pelipassi uuteen kotimaiseen seuraan, mutta tarvittaessa pelaajasta voi tehdä ns. välivuoden pitäneen pelaajan siirron, jotta edustusoikeus saadaan päivitettyä. Tällöin siirrossa ei ole karenssia eikä kirjaamismaksua. Huomaathan, että välivuoden pitäneen pelaajan siirron voi tehdä vasta sen jälkeen kun kuluvan kauden pelipassi on ostettu.

 • Kyseisestä pelaajasta kirjataan siirto Palvelusivustolla, mutta tällöin siirrossa, tai pikemminkin ilmoituksessa, ei ole karenssia eikä kirjaamismaksua. Seuraavien ehtojen tulee kuitenkin täyttyä välivuoden pitäneen pelaajan siirrossa: Pelaajalle on ostettu kuluvan kauden pelipassi eri seuraan kuin edellisellä kerralla ja pelaaja on ollut pelaamatta vähintään yhden kauden, eikä hänellä tuona aikana ollut pelipassia.

 • Kts. kysymys edellä, eli tällaisesta pelaajasta kirjataan siirto Palvelusivustolla, jotta edustusoikeustiedot päivittyvät. Tästä selviää ilman karenssia ja maksua. Välivuoden pitäneen pelaajan siirron voi tehdä vasta sen jälkeen kun kuluvan kauden pelipassi on ostettu.

 • Ei ole, sillä Palvelusivusto tekee erinäisiä tarkistuksia ennen kyseisen siirron hyväksyntää. Muistutamme, että liitolla on myös oikeus, missä vaiheessa tahansa, ottaa mikä tahansa siirto tarkasteluun ja tarvittaessa esim. hylätä virheellinen siirto.

 • Mikäli liitossa havaitaan virheitä jälkeenpäin, on liitolla täysi oikeus hylätä mikä tahansa siirtohakemus. Väärien tietojen antamisesta voidaan myös määrätä rangaistus. Tämä perustuu Kilpailusääntöjen pykälään 53.

 • Kyllä. Sarjapaikan siirron mukana siirtynyt pelaaja ei saa siirtyä uuteen seuraan ennen 1.11. Tämä on määritelty Kilpailusäännöissä §29. Sarjapaikkojen mukana liikkuneet pelaajat näkyvät siirtolistoilla kuten muutkin siirtyvät pelaajat.

 • Voit laittaa sähköpostia osoitteella asiakaspalvelu@salibandy.fi jolloin viestisi ohjataan oikealle toimihenkilölle.

  Siirtoihin liittyvät kyselyt liiton asiakaspalveluun p. 0400-529017 (ma-pe klo 9.30-16.30) tai sähköpostilla pelaajasiirrot@salibandy.fi Tiedusteluja voi tehdä myös Salibandyliiton Facebookissa yksityisviestein. Sähköpostilla ja FB:ssä vain kiireettömät tiedustelut.