Pelaajasiirrot

Kansallinen pelaajasiirtoaika kaudella 2024-25 alkoi 1.6. Vapaa siirtoaika (ilman vanhan seuran suostumusta) päättyy 30.6. Siirrot kirjataan Salibandyliiton Palvelusivustolla. Tutustu ohjeeseen ennen siirtojen tekemistä.

Pelaajasiirtoihin liittyvät kausimuutokset voi tarkistaa täältä.

Kansalliset pelaajasiirrot 2024-25

Kansalliset pelaajasiirrot tehdään sähköisesti Salibandyn Palvelusivustolla käyttäen seuran pääkäyttäjätunnusta tai hänen valtuuttamansa taustahenkilön tunnusta.

Pelaajista, joilla on ollut SSBL:n pelaajan pelipassi kaudella 2023-24 ja jotka pelaavat Salibandyliiton sarjoissa kaudella 2024-25 eri seurassa kuin kaudella 2023-24, tulee tehdä pelaajasiirtohakemus. Mikäli pelaajan joukkue vaihtuu kesken kautta saman seuran sisällä, tulee tehdä hänestä tehdä seuran sisäinen siirtohakemus.

Siirroissa noudatetaan aina voimassa olevia Kilpailusääntöjä ja erillisiä Pelaajasiirtomääräyksiä.

Siirtoprosessi hoidetaan alusta loppuun seurojen välillä. Mitään dokumentteja (esim. siirtolomakkeita) ei toimiteta liittoon, ellei sellaista erikseen liitosta pyydetä -> Uusi seura hoitaa tulostettavien dokumenttien arkistoinnin kahden kauden ajan.

Yleistä siirtoajasta

Pelaajasiirtohakemuksia (=pelaaja vaihtaa seuraa) kilpailukaudelle 2024-25 voidaan tehdä ajalla 1.6.2024 – 15.1.2025. Poikkeuksena 2015 tai myöhemmin syntyneet juniorit joilla ei ole pelikaudella siirtotakarajaa ja 2011-2014 syntyneet juniorit mikäli siirto johtuu paikkakunnalta toiselle muuttamisesta (kts. tarkemmin: Kilpailusäännöt §52)

Siirrot ajalla 1.-30.6.2024 (ns. vapaa siirtoaika)

Vapaa siirtyminen on mahdollista ajalla 1.-30.6.2024. Näissä siirroissa ei tarvita vanhan seuran hyväksyntää. Mahdollinen kasvattajakorvaus kuitenkin neuvotellaan vanhan seuran edustajan kanssa erikseen. Velvoitteet vanhaa seuraa kohtaan tulee olla hoidettuna myös vapaalla siirtoajalla! Lisäksi kirjaamismaksut ovat täysimääräisesti voimassa vapaalla siirtoajalla.

Siirrot ajalla 1.7.2024 – 15.1.2025

Seuran, josta pelaaja siirtyy, on annettava suostumuksensa ajalla 1.7.2024 – 15.1.2025 haettaviin pelaajasiirtoihin. Siirtoprosessia ei voi viedä läpi sähköisessä järjestelmässä ilman, että vanha seura on hyväksynyt siirtoa hakeneen pelaajan pelaajasiirron. Pelaajalle voi hakea siirtoa myös 15.1. jälkeen, kauden loppuun asti, mikäli hän ei ole aiemmin kaudella pelannut virallisia sarjaotteluita.

Välivuoden pitäneen pelaajan siirto (voidaan kirjata vasta kun uusi pelipassikausi on alkanut elokuussa)

Välivuoden pitäneen pelaajan siirto kirjataan normaalisti Palvelusivustolla. Järjestelmä tarkistaa välivuoden pitäneen pelaajan ehtojen täyttymisen:

 1. Pelipassi tulee olla lunastettuna kaudelle 2024-25
 2. Pelaajalla ei ole ollut kilpailupelipassia kaudella 2023-24
 3. Pelaaja ei ole pelannut / ollut liiton sarjapelin kokoonpanossa kaudella 2023-24

Mikäli ym. ehdot täyttyvät, siirto astuu voimaan heti ilman vanhan seuran suostumusta ja kirjaamismaksua.

Kirjaamismaksut

Pelaajasiirtojärjestelmä antaa automaattisesti oikean suuruisen kirjaamismaksun ottaen huomioon kilpailusääntöihin merkityt takarajat. Kirjaamismaksu suoritetaan siirtojärjestelmässä VismaPay-maksuna, joka mahdollistaa yleisimmät maksutavat (esim. eri verkkopankit). Kuitteja ei tarvitse erikseen toimittaa liittoon.

Kirjaamismaksu tulee olla maksettu, jotta siirto etenee sähköisessä järjestelmässä liiton hyväksyntään. Mikäli maksua ei suoriteta 7 vrk:ssa, siirtoprosessi voidaan joutua aloittamaan alusta. Kirjaamismaksun voi suorittaa myös pelaaja siten, että seura valitsee maksutavaksi Mobilepay ja osoittaa maksun pelaajan puhelinnumeroon.

Viimeistään 31.8. liittoon toimitetuista aikuisten siirtohakemuksista suoritetaan liitolle kirjaamismaksuna 45€ ja junioripelaajien siirtohakemuksista 25€. Sarjapaikan siirron yhteydessä peritään 29§ mukaiset kirjaamismaksut. Kaikista myöhemmin kuin 31.8. tehdyistä hakemuksista peritään kirjaamismaksu, jonka suuruus määräytyy pelaajan uuden sarjatason mukaan:

Siirrot seurojen välillä
Aikuiset Pääsarjoihin 165 €
Aikuiset muihin aikuisten sarjoihin 100 €
1.1.2025 alkaen kirjaamismaksu sellaisesta aikuispelaajasta, joka ei ole kaudella 2024-25 pelannut 60€

Juniorit
Vuonna 2010 tai aiemmin syntyneet junioripelaajat 65 €
1.1.2025 alkaen kirjaamismaksu sellaisesta pelaajasta, joka ei ole kaudella 2024-25 pelannut 35€
2011–14 syntyneet 30 €
1.1.2025 alkaen kirjaamismaksu sellaisesta pelaajasta, joka ei ole kaudella 2024-25 pelannut 15€
2015 ja myöhemmin syntyneet 0 €
Joukkuesiirto 180 €

Seurojen sisäiset siirrot
Aikuiset 60 €
2003–10 syntyneet 40 €
2011–14 syntyneet 15 €
2015 ja myöhemmin syntyneet 0 €

Järjestelmä tunnistaa automaattisesti oikean suuruisen kirjaamismaksun kulloinkin voimassa olevien kirjaamismaksusääntöjen mukaan. Tapauksissa joissa siirto on kirjattu järjestelmään ennen kirjaamismaksujen korotusta, mutta siirtoprosessia ei ole viety loppuun (ennen kirjaamismaksujen korotusta), liitolla on oikeus mitätöidä kyseinen siirto, jolloin siirtoprosessi tulee aloittaa uudelleen.

Mikäli juniori-ikäisen pelaajan siirtyminen johtuu muuttamisesta toiselle paikkakunnalle, liitto voi vapaamuotoisesta hakemuksesta myöntää vapautuksen kirjaamismaksusta. Hakemus tulee tehdä ennen siirron kirjaamista.

Välivuoden pitäneiden pelaajien siirroissa ei ole kirjaamismaksua eikä karenssia.

Kasvattajaraha

Mikäli siirtyvällä pelaajalla on ollut pelipassi kasvattajaseurassa ja hän pelannut kasvattajaseurassaan junioriotteluita liiton kilpailuissa, on uuden seuran suoritettava hänestä kasvattajaseuralle näistä kausista kasvattajakorvaus. Kasvattajakorvaukseen oikeuttavia kausia eivät ole pelaajan P6-12 ja T6-12 – ikävuosina pelatut kaudet. Velvollisuus koskee myös siirtoja, joihin ei vaadita vanhan seuran suostumusta.

Seuran kasvattajakorvauksen maksuvelvollisuus kasvattajaseuralle säilyy kuluvan kilpailukauden loppuun saakka. Kasvattajaseura ei voi kuitenkaan vaatia kasvattajakorvausta uudelleen, jos se on suostunut kasvattajakorvaukseen oikeuttavaan siirtoon ilman kasvattajakorvausta.

Mikäli seurat eivät ole sopineet pienemmästä kasvattajakorvauksen määrästä kasvattajakorvauksen suuruus määräytyy edellisten kilpailukausien lukumäärän mukaan seuraavasti:

Kasvattajakorvausluokka 1
F-Liigan miesten sarjaan
2 kautta 500 €
3 kautta tai enemmän 750 €

Kasvattajakorvausluokka 2
F-liigan naisten sarjaan, Inssi-Divariin, naisten Divariin, miesten Suomisarjaan ja P22 SM-sarjaan
2 kautta 380 €
3 kautta tai enemmän 500 €

Kasvattajakorvausluokka 3
Miesten 2.  divisioonaan, naisten Suomisarjaan, P22 1. divisioonaan ja T21 SM-sarjaan, P19 SM-sarjaan ja 1. divisioonaan
2 kautta 130 €
3 kautta tai enemmän 250 €

Mikäli pelaajasta on maksettava kasvattajakorvaus, on kasvattajakorvaus suoritettava kokonaan, ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa uudessa seurassa tai joukkueessa jossakin kasvattajakorvausluokkaan kuuluvassa sarjassa. Suomen Cupissa pelaaminen ei muodosta kasvattajakorvauksen maksuvelvollisuutta.

Mikäli pelaaja siirtyy tai pelaa kesken kauden ylempään kasvattajakorvausluokkaan kuuluvia otteluita kuin mistä kasvattajakorvaus on alun perin maksettu, kasvattajakorvausluokkien välinen koko erotus on maksettava kasvattajaseuralle ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa ylempään kasvattajakorvausluokkaan kuuluvalla sarjatasolla.

Kasvattajakorvausta ei ole maksettava, jos:
1. Tyttöjen juniorisarjoissa vanhassa seurassa pelannut pelaaja on syntynyt vuonna 2002 tai aikaisemmin ja poikien juniorisarjoissa vanhassa seurassa pelannut pelaaja on syntynyt vuonna 2001 tai aikaisemmin
2. Pelaaja on syntynyt 2012 tai on sitä nuorempi
3. Vanha ja uusi seura sopivat, ettei maksua ole suoritettava
4. Pelaaja siirtyy seuralta toiselle siirtyvän sarjapaikan mukana
5. Kysymyksessä on uusi tai siihen rinnastettava pelaaja

Liitto voi puuttua tässä pykälässä mainittujen velvollisuuksien laiminlyönteihin vain, mikäli se seura, jonka joukkueessa pelaajalla edellisellä kaudella tai viimeksi oli edustusoikeus, tekee tästä kirjallisen ilmoituksen liittoon. Ilmoitus on tehtävä 14 päivän kuluessa laiminlyönnin tapahtumisesta tai siitä kun laiminlyönti on havaittu. Ilmoitus on tarkoin yksilöitävä sekä pelaajan osalta, että sen ottelun osalta, johon kyseinen pelaaja osallistui. Ilmoituksesta on maksettava 50 € tarkistusmaksu, jonka suorittamisesta on liitettävä tosite ilmoitukseen. Ilmoitusta ei käsitellä, ellei maksua ole määräaikaan mennessä maksettu.

Edustusoikeuden alkaminen uudessa seurassa (karenssi)

Siirtyvän pelaajan edustusoikeuden siirtymisestä ja alkamisajankohdasta ilmoitetaan vain liiton internetsivulla (kts. hyväksyttyjen siirtojen listaus). Mikään siirto ei astu voimaan ennen 10.7.2024. Kansallisissa siirroissa on kolmen (3) vuorokauden karenssi, paitsi jos pelaaja EI ole pelannut kuluvan kauden sarjaotteluita ennen pelaajasiirron tekemistä. Karenssi lasketaan alkavaksi siirtohakemuksen hyväksymispäivästä.

Lisätietoa pelaajasiirroista

Tarkempia määräyksiä pelaajasiirtoja koskien löydät Kilpailusääntöjen luvusta 8 ja erillisistä Pelaajasiirtomääräyksistä. Katso myös tämän sivun lopusta UKK-osio, josta löytyy tarkentavia vastauksia mm. kirjaamismaksun suorittamiseen.

<< takaisin sivun alkuun

Hyväksytyt kansalliset pelaajasiirrot

Mikään siirto ei astu voimaan ennen 10.7.2024. Kansallisissa siirroissa on kolmen (3) vuorokauden karenssi, paitsi jos pelaaja EI ole pelannut kuluvan kauden sarjaotteluita ennen pelaajasiirron tekemistä. Karenssi lasketaan alkavaksi siirtohakemuksen hyväksymispäivästä.

<< takaisin sivun alkuun

Kansainväliset pelaajasiirrot 2024-25

Kauden 2024-25 kansainvälisiä pelaajasiirtoja voi tehdä ajalla 1.5.2024-15.1.2025. Kaikissa kansainvälisissä siirroissa tulee käyttää Kansainvälisen Salibandyliiton, IFF:n pelaajasiirtolomaketta, jonka voi ladata IFF:n internet sivuilta. Huomaa, ettei kv-siirto kuitenkaan astu voimaan ennen 1.7.2024

Kansainvälisissä siirroissa noudatetaan IFF:n siirtosääntöjä, jotka voit tarkistaa täältä. Suomen Salibandyliitto ei ota kantaa IFF:n siirtosääntöihin.

Siirto Suomesta toisen maan sarjoihin

Ensin täytetään IFF:n siirtolomake ja maksetaan kirjaamismaksu IFF:n tilille: 220 CHF tai pikakäsittelynä 330 CHF (tilinumero + maksuohjeet nähtävillä IFF:n sivuilla ja siirtolomakkeessa). Tämän jälkeen siirtolomake toimitetaan kaikkien osapuolten allekirjoituksin Suomen Salibandyliittoon sähköpostilla, pdf-muodossa, osoitteella: asiakaspalvelu@salibandy.fi

Tämän jälkeen Suomen Salibandyliitto osaltaan tarkistaa ja hyväksyy kansainvälisen siirtohakemuksen saapumisjärjestyksessä ja toimittaa sen eteenpäin IFF:n käsiteltäväksi. Vain IFF voi lopullisesti hyväksyä kansainvälisen pelaajasiirron. Hyväksyttyjen kv-siirtojen listaa voi seurata IFF:n sivuilla. Siirtolistalta käy ilmi myös pelaajan virallinen siirtopäivä.

Siirto toisen maan sarjoista Suomeen

Mikäli pelaaja on siirtymässä toisen maan sarjoista Suomeen, tulee lomake toimittaa sen maan lajiliittoon, josta pelaaja on siirtymässä pois. Eri maiden lajiliittojen yhteystiedot on listattu täällä. Muutoin prosessi on edellä kuvatun kaltainen, mutta Suomen Salibandyliitto ei siis siihen osallistu.

Muut kansainväliset siirtovariaatiot / Kysyttävää kansainvälisistä pelaajasiirroista?

Kaikissa kansainvälisissä pelaajasiirtoasioissa yhteys IFF:n toimistoon, puh. 09- 4542 1425. Puhelinpalvelua on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sähköpostilla kysymyksiä voi esittää englanniksi osoitteeseen: transfer@floorball.sport

<< takaisin sivun alkuun

Usein kysytyt siirtokysymykset (UKK)

Kauden 2024-25 versio

Olemme pyrkineet tällä sivulla vastaamaan yleisimpiin kysymyksiinne koskien pelaajasiirtoja. Sivun sisältö EI korvaa kulloinkin voimassa olevia Kilpailusääntöjä, Pelaajasiirtomääräyksiä tai virallisia sääntötulkintoja. Sivun sisältöä ei tule käyttää virallisiin tarkoituksiin kuten vastineisiin tai vastalauseisiin.

Hakemuksen tekemiseen ja toimittamiseen liittyviä kysymyksiä

 • Ns. ”blankkoja” lomakkeita ei ole. Kaikki siirrot kirjataan, hyväksytään ja maksetaan Palvelusivustolla. Siirrot hoidetaan seurojen kesken. Siirrot kirjaavat ensisijaisesti seurojen pääkäyttäjät tai heidän valtuuttamansa taustahenkilöt.

 • Siirto etenee kirjaamismaksun suorittamiseen (vapaalla siirtoajalla) tai ensin vanhan seuran hyväksyntään (vapaan siirtoajan jälkeen). Voitte itse olla vanhaan seuraan yhteydessä ja pyytää kiirehtimään hyväksynnän kanssa. Vapaalla siirtoajalla vanhan seuran hyväksyntää ei siis tarvita, vaan tämä kohta ohittuu. Kun hyväksyntä on tehty (tai kohta ohitettu vapaalla siirtoajalla) on siirtolomake valmis printattavaksi ja siihen otetaan pelaajan allekirjoitus. Lomake arkistoidaan uuden seuran toimesta kahden kauden ajan. Lopuksi maksetaan kirjaamismaksu. Tästä lisää alempana.

 • Palvelusivuston kautta tehdyssä sähköisessä pelaajasiirrossa papereita ei enää toimiteta mihinkään. Uusi seura arkistoi allekirjoitetun siirtolomakkeen kahden kauden ajan. Liittoon se toimitetaan vain jos liitosta sitä erikseen pyydetään.

 • Kotimaan siirroissa noudatetaan seuraavia takarajoja:

  • 30.6.2024 -> vapaan siirtoajan viimeinen päivä
  • 31.8.2024 -> ns. edullisempi siirtoaika päättyy (eli tämä on viimeinen päivä suorittaa pelaajasiirtoprosessi loppuun edullisemmalla kirjaamismaksulla)
  • 15.1.20125 -> siirtoaika päättyy kokonaan*

  * Poikkeuksia! 2015 syntyneen ja sitä nuoremman pelaajan osalta siirtoajoissa ei ole pelikaudella takarajaa. 2011–14 syntyneen pelaajan siirto voidaan hyväksyä kyseisiin sarjoihin / ikäluokkiin siirtoajan päättymisen jälkeen, mikäli siirto johtuu paikkakunnalta toiselle muuttamisesta. Vanhemmissa ikäluokissa/sarjoissa siirtoajan päättymisen jälkeen mitään samaa kautta koskevia pelaajasiirtoja ei voida enää tehdä. Mikäli pelaaja ei ole pelannut kuluneella kaudella Salibandyliiton sarjoissa, pelaajasiirto voidaan tehdä kaikissa sarjoissa siirtoajan päättymisen jälkeen kilpailukauden loppuun saakka.

  Kansainväliset siirrot alkavat 1.5. ja niiden takaraja on 15.1.2025, tarkista kuitenkin päivämäärät ja poikkeukset vielä IFF:n sivuilta. Käänny kansainvälisissä siirtoasioissa aina ensin IFF:n (Kansainvälinen Salibandyliitto) puoleen. Puhelin: 09-4542 1425 (myös suomeksi). Lisätietoa kansainvälisistä siirroista saat IFF:n sivuilta.

 • Kaikista pelaajista joilla on ollut Salibandyliiton pelaajalisenssi kaudella 2023-24 ja jotka pelaavat Salibandyliiton sarjoissa kaudella 2024-25 ERI seurassa (=liiton jäsenseurassa) kuin kaudella 2023-24. Harrastepelipassi-pelaajista ei tarvitse tehdä siirtoa eikä myöskään täysin uusista pelaajista. Katso alta myös muut erityistapaukset joista siirtoa ei tarvitse tehdä.

  Monissa tapauksissa junioripelaajista ei tarvitse, tai ei kannata, tehdä siirtoa. Tutustu huolellisesti Kilpailusääntöjen pykälään 48 sekä Peli, Kisa ja KerhoMaailmojen edustusoikeus-sääntöihin. Huomioi myös rinnakkaisedustuksen mahdollisuus, junioreiden yli-ikäisilmoitus, poikkeuslupa ja aiemmin mainitut, nuorempien junioreiden omat edustusoikeussäännöt.

 • Katso yllä oleva vastaus. Esim. seniorisarjoissa voi pelata muutkin joukkueet kuin liiton jäsenseurojen joukkueet ja näin ollen siirtoa ei tarvita. Jos harrastesarjan pelaajalla on muu kuin harrastelisenssi ja hän siirtyy toiseen liiton jäsenseuraan -> kts. alla oleva kysymys. Huom: SPT-sarjoissa on poikkeussääntöjä siirtojen suhteen. Ota yhteys sarjavastaavaan.

 • Liiton valituslautakunta on tulkinnut sääntöä siten, että siirtoa EI tarvitse tehdä. Tämä tosin edellyttää sitä, että nimesi ei ole ollut edes ottelupöytäkirjassa. Liitto tarkistaa tapaukset tarvittaessa yksityiskohtaisesti.

 • Nykyisiä kilpailusääntöjä tulkiten tapaus rinnastetaan uuteen pelaajaan. Siirtoa ei siis tarvitse tehdä.

 • P9-P10 ja T10 -juniori-ikäisestä siirto tehdään vasta jos hän lisenssin lunastamisen jälkeen vaihtaa seuraa. P9-P10 ja T10 -junioreiden siirroissa ei ole milloinkaan kirjaamismaksua.

 • Et voi. Uusi seura pitää aina olla tiedossa. Salibandyssa ei ole käytössä ”vapaiden pelaajien pankkia” tms. Siirtoa ei myöskään voida tehdä Palvelusivustolla mikäli yksi tai molemmat osapuolina olevat seurat puuttuvat, syystä tai toisesta, järjestelmästä.

 • Valitettavasti et. Kilpailusäännöt eivät tunne tätä variaatiota. Palvelusivusto noudattaa maksuhetkellä voimassa olevia taksoja.

 • Kyllä pitää tehdä, jokaisesta pelaajasta erikseen. Suosittelemme, että nämä siirrot tehdään aina vapaalla siirtoajalla, jolloin ei muutoinkaan tarvita vanhan seuran hyväksyntää. Vapaan siirtoajan jälkeen, mikäli vanhalle seuralle on ero liitosta myönnetty, siirtohakemukseen ei edelleenkään tarvita vanhan seuran edustajan hyväksyntää: Ilmoita tällöin asiasta liittoon kirjallisesti (asiakaspalvelu@salibandy.fi) ja pyydä liittoa ohittamaan hyväksyntävaihe. Kaikki muut siirtosäännöt ovat voimassa.

 • Valitettavasti siirto ei etene Palvelusivustolla mikäli esim. vanhan seuran (sähköistä) hyväksyntää ei saada.

 • Kotimaan siirroissa on kolmen (3) vuorokauden karenssi* joka lasketaan siitä kun uusi seura käy viimeistelemässä siirron maksamalla kirjaamismaksun. Kirjaamismaksu aktivoituu vapaan siirtoajan jälkeen vasta kun vanha seura on hyväksynyt siirron. Esimerkki: Jos siirron kirjaamismaksu on maksettu 1.8. -> edustusoikeus alkaa 4.8.

  *Huomioi, että karenssia EI ole lainkaan jos siirtyvä pelaaja ei ole pelannut kuluvan kauden sarjaotteluita.

 • Sen jälkeen kun hakemus on jätetty, pelaaja EI saa edustaa vanhaa seuraa / joukkuetta. Pelaajaa ei myöskään ole karenssin aikana mahdollista lisätä esim. tulospalvelussa minkään joukkueen kokoonpanoon.

 • Mikäli kellonaika pitää paikkansa myös maksujärjestelmän mukaan, karenssi lasketaan keskiviikosta lukien.

 • Mikäli näin on, kyseessä on tekninen virhe tai kansainvälinen siirto, tms. ”automaattinen päiväys”. Kilpailusäännöt kuitenkin määräävät, että mikään siirto ei astu voimaan ennen 10.7.

 • Siirtoja käsittelee Salibandyliiton asiakaspalvelu. Yhteydenotot numeroon 0400-529017 tai asiakaspalvelu@salibandy.fi -> Mikäli asialla ei ole kiire, toivomme, että otat yhteyttä sähköpostilla. Tältä sivulta löydät lisäksi vastauksia yleisimpiin ongelmatilanteisiin.

 • Pelaajasiirtoja käsittelee liiton asiakaspalvelu. Kaikki päätökset perustuvat liiton sääntöihin. Salibandyliiton järjestelmäasiantuntija ja kilpailutoiminnan päällikkö vastaavat pelaajasiirtojen käsittelystä. Myös Salibandyliiton eri valiokunnat ja hallitus joutuvat käsittelemään siirtoasioita, mutta erittäin harvoin. Tällöin kyseessä ovat yleensä ns. riitatapaukset.

 • Täydennystä vaativat siirtohakemukset voidaan palauttaa alkupisteeseen tai poistaa, myös jälkikäteen liiton tarkastuksessa. Liitto pyrkii palauttamaan hakemukset ensi tilassa, mutta aina se ei ole erinäisistä syistä mahdollista.

 • Erillisiä kuittauksia ei ole lähetetty yli kymmeneen vuoteen. Seurat näkevät Palvelusivustolla itse kaikkien siirtojen (lähtevät & tulevat) tilanteet. Pelaajasiirtojen listaus myös päivittyy automaattisesti useamman kerran vuorokaudessa salibandy.fi sivuilla. Hylätyistä tai puutteellisista siirtohakemuksista lähetämme edelleen paluupostia!

 • Keskitymme sähköiseen siirtokäsittelyyn.

 • Kts. vastaukset edellä. Siirtojen tilaa seurat tarkkailevat siis itse Palvelusivustolla ja muut henkilöt voivat tarkistaa hyväksyttyjä siirtoja salibandy.fi sivuilta.

 • Uusi seura on velvollinen siirron viimeistelyvaiheessa tulostamaan siirtolomakkeen, ottamaan siihen pelaajan nimikirjoituksen (mustekynällä) ja säilyttämään paperin kahden kauden ajan valitsemallaan tavalla. Ainut kriteeri on, että mikäli liitto pyytää paperia nähtäväksi, niin se voidaan liittoon toimittaa viipymättä. Täten myös sähköinen arkistointi on mahdollista mikäli seura niin haluaa (pelaajan allekirjoitus tulee olla näkyvillä, oli tapa mikä hyvänsä).

 • Tämä ei valitettavasti ole mahdollista. Jokainen siirto pitää tehdä erikseen. Isommat siirtoerät kannattaakin tehdä toukokuun aikana sarjapaikansiirtoina tai junioreilla joukkuesiirtona, sarjaan ilmoittamisen yhteydessä.

 • Ikärajat on kerrottu mm. Kilpailusäännöissä (§20).

 • Kaudella 2024-25 välivuoden pitäneen pelaajan siirto tehdään elokuusta alkaen kuten tavallinen pelaajasiirto. Järjestelmä tarkistaa kirjausvaiheessa täyttääkö pelaaja välivuoden pitäneen kriteerit. Jos täyttää, siirto on ilmainen, vanhan seuran hyväksyntää ei tarvita missään vaiheessa kautta ja siirto astuu voimaan heti (seuratieto päivittyy välittömästi).

Kirjaamismaksuun liittyviä kysymyksiä

 • Kun siirtoprosessi on edennyt kirjaamismaksun vaiheeseen, järjestelmä avaa ns. VismaPay-maksupainikkeen. Kirjaamismaksu suoritetaan painikkeesta, reaaliaikaisena verkkomaksuna (esim. kaikki yleisimmät pankit tuettu). Huom: Maksu pitää tehdä heti poistumatta järjestelmästä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maksun hoitaa seura tai tunnusta käyttävä seuran toimihenkilö omalla verkkopankkitunnuksellaan. On täysin seuran ja pelaajan välinen asia, miten raha mahdollisesti palautuu seuralle (se voidaan seuralta laskuttaa, lisätä pelaajan kausimaksuun tai pelaaja voi siirtää saman summan takaisin seuran / yhteyshenkilön tilille). Mikäli maksu kuitenkin halutaan jättää pelaajalle, niin tätä varten Palvelusivustolla on olemassa lisäominaisuus, jossa pelaaja kirjautuu samaiselle Palvelusivustolle omalla tunnuksellaan ja siirtyy maksamaan kirjaamismaksun, mikäli se on avoimessa tilassa.

 • Jokaisesta pelaajasiirrosta suoritetaan liitolle kirjaamismaksu, pois lukien aivan pienimpien junioreiden siirtohakemukset. Siirtojärjestelmä antaa automaattisesti oikean suuruisen kirjaamismaksun kulloinkin voimassa olevien kirjaamismaksusääntöjen mukaan! Viimeistään 31.8.2024 mennessä liittoon toimitetuista hakemuksista suoritetaan kirjaamismaksua 45 euroa / aikuispelaaja tai 25 euroa / junioripelaaja. Elokuun jälkeen kirjaamismaksut nousevat seuraavan taulukon mukaisesti:

  Siirrot seurojen välillä 1.9.2024 alkaen (per siirtyvä pelaaja):

  Siirrot seurojen välillä
  Aikuiset Pääsarjoihin 165 €
  Aikuiset muihin aikuisten sarjoihin 100 €
  1.1.2025 alkaen kirjaamismaksu sellaisesta aikuispelaajasta, joka ei ole kaudella 2024-25 pelannut 60€

  Juniorit
  Vuonna 2010 tai aiemmin syntyneet junioripelaajat 65 €
  1.1.2025 alkaen kirjaamismaksu sellaisesta pelaajasta, joka ei ole kaudella 2024-25 pelannut 35€
  2011–14 syntyneet 30 €
  1.1.2025 alkaen kirjaamismaksu sellaisesta pelaajasta, joka ei ole kaudella 2024-25 pelannut 15€
  2015 ja myöhemmin syntyneet 0 €
  Joukkuesiirto 180 €

  Seurojen sisäiset siirrot
  Aikuiset 60 €
  2003–10 syntyneet 40 €
  2011–14 syntyneet 15 €
  2015 ja myöhemmin syntyneet 0 €

  Toisin sanoen, 1.9. alkaen aikuisikäisen pelaajan kirjaamismaksu riippuu siitä, siirtyykö hän pääsarjoihin (F-liigat ja Divari) vai muulle alemmalle sarjatasolle. Junioripelaajan kohdalla kirjaamismaksun suuruus katsotaan syntymävuodesta, jolloin sarjatasolla ei ole merkitystä. Palvelusivuston siirtojärjestelmä antaa automaattisesti oikean suuruisen kirjaamismaksun kulloinkin voimassa olevien kirjaamismaksusääntöjen mukaan!

 • Hänestä maksetaan 31.8. asti juniori-ikäisen pelaajan kirjaamismaksu 25 euroa. 1.9. lähtien kirjaamismaksu määräytyy junioripelaajan syntymävuoden perusteella, riippumatta siitä mille sarjatasolle hän siirtyy. Kuluvan kauden  kirjaamismaksujen hinnat on ilmoitettu yllä.

 • Kaudelle 2024-25 kirjaamismaksuja ei ole nostettu.

 • Kyllä, mutta vapautusta pitää anoa kirjallisesti jo ennen siirron tekemistä. Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan osoitteeseen asiakaspalvelu@salibandy.fi. Päätöksen kirjaamismaksun vapautuksesta saa normaalin käsittelyajan puitteissa. Huom: Älä maksa kirjaamismaksua liiton tilille / palvelusivustolla, vaan jää odottamaan liiton päätöstä.

 • Tämän ei uudessa järjestelmässä pitäisi olla mahdollista, mutta kaikissa maksuepäselvyyksissä yhteys liiton palvelunumeroon 0400-529017 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@salibandy.fi ja kerro kenen siirrosta on kyse. Tarvitsemme myös tilinumerosi, joten katso se valmiiksi ennen yhteydenottoa. Erotus palautetaan tarkistuksen jälkeen. Kirjanpidon ruuhkista riippuen palautusprosessi kestää n. 2 viikkoa.

 • Kts. edellinen kysymys, eli ota mahdollisissa ongelmatapauksissa meihin yhteyttä.

 • Ei tarvitse. Meille ei enää tarvitse toimittaa mitään, ellemme erikseen pyydä. Kannattaa kuitenkin säilyttää kuitti itsellä.

 • Vasta kun kirjaamismaksu on suoritettu, ja siitä +3vrk. Katso esimerkit aiemmin.

 • 31.8. jälkeen otetaan käyttöön ”normaalit” kirjaamismaksut. Tätä aiempaa siirron tekemistä tarjotaan siis edullisemmin. Salibandyliitto pyrkii kirjaamismaksuilla mm. ajoittamaan siirtoja tiettyyn periodiin, sillä siirtoja tulee kausittain useita tuhansia. Jos kirjaamismaksua ei olisi lainkaan tai se olisi hyvin pieni, kauden aikana tehtäisiin paljon turhiakin siirtoja. Maksuilla katetaan myös Salibandyliiton sarjatoimintaa, järjestelmien kehittämistä ja ohjelmisto  / rekisterimaksuja.

 • Ei ole, sillä uudessa järjestelmässä kirjaamismaksu pitää suorittaa kulloinkin voimassa olevalla hinnalla riipumatta siitä milloin siirto on laitettu vireille. Liitolla on oikeus poistaa keskeneräiset siirrot kirjaamismaksujen korotuksen jälkeen. Kirjaamismaksu pitää myös maksaa tietyssä ajassa, muutoin prosessi purkaantuu / katsotaan purkaantuneeksi ja siirto poistetaan. Tämä perustuu Pelaajasiirtomääräyksiin.

 • Kts. edellinen vastaus. Pelaajasiirtomääräysten mukaan kirjaamismaksu tulee suorittaa seitsemän vuorokauden sisällä siitä kun vanhan seuran suostumus on saatu (tai vapaalla siirtoajalla hakemus laitettu vireille). Järjestelmästä siis voidaan poistaa turhia siirtoja, joita ei ole viimeistelty. Kirjaamismaksujen korotuksen yhteydessä keskeneräiset siirrot voidaan myös poistaa. Toisin sanoen: Tehkää siirto vasta kun olette täysin valmiit ottamaan sen vastaan.

 • Palvelusivustolla on seuralle mahdollista tulostaa kirjanpitoon kelpaava maksukuitti.

Kasvattajarahaan liittyviä kysymyksiä

 • Asiaan lyhyesti vastaaminen on mahdotonta. Kasvattajarahasta on hyvät ohjeet suoraan kilpailusäännöissä, pykälä 54. Tiivistettynä kasvattajaraha pitää maksaa kun juniori-ikäinen, P13-P22 tai T14-T21 junioriotteluja pelannut pelaaja siirtyy kasvattajarahan piirissä oleviin sarjoihin pelaamaan. Nämä sarjat on kerrottu kilpailusääntöjen §54.

 • Alla olevan taulukon mukaan, riippuen siitä mihin sarjatasolle pelaaja siirtyy ja montako kautta pelaaja on pelannut P13-P22 tai T14-T21 juniorisarjoissa:

  Kasvattajakorvausluokka 1
  F-Liigan miesten sarjaan
  1. 2 kautta 500 €
  2. 3 kautta tai enemmän 750 €

  Kasvattajakorvausluokka 2
  F-liigan naisten sarjaan, Inssi-Divariin, naisten Divariin, miesten Suomisarjaan ja P22 SM-sarjaan
  1. 2 kautta 380 €
  2. 3 kautta tai enemmän 500 €

  Kasvattajakorvausluokka 3
  Miesten 2.  divisioonaan, naisten Suomisarjaan, P22 1. divisioonaan ja T21 SM-sarjaan, P19 SM-sarjaan ja 1. divisioonaan
  1. 2 kautta 130 €
  2. 3 kautta tai enemmän 250 €

 • Kyllä. Sääntö muuttui jo kaudelle 2020-21.

 • Tämä sääntö muuttui jo kaudelle 2014-15. Yhden (1) kauden mukainen korvaus poistui kokonaan. Tällä pyritään selkiyttämään sääntöä ja poistamaan yhden kauden korvauksista aiheutuneita kiistatilanteita (esim. kun junioripelaajaa liikuteltiin useamman kerran saman kauden aikana seurasta toiseen ja jokaisella kerralla perittiin kasvattajarahaa uudelta seuralta).

 • Vanhalle seuralle, eli sille seuralle, josta pelaaja siirtyy. Ota yhteyttä kyseiseen seuraan ja tiedustele pelaajan pelaamia junioriotteluita (montako kautta). Huomaa, että kasvattajarahaan oikeuttavia kausia pitää pelaajalla olla historiassaan vähintään kaksi. Maksu suoritetaan aina suoraan ko. seuran pankkitilille ja siitä otetaan liitolle kuittikopio, joka liitetään pelaajasiirtohakemukseen (arkistointi uuden seuran toimesta).

 • Järjestelmä tunnistaa junioripelaajan iän perusteella ja tällöin tiedustellaan vakuutusta sille, että kasvattajarahan sääntö on ymmärretty ja pelaajasta joko maksetaan kasvattajakorvaus tai ei makseta. Itse maksuprosessi on siis seurojen välinen asia. Eli tiivistettynä: Palvelusivustolla asia merkitään tiedoksi, ja raha maksetaan seurojen kesken sotkematta tähän liittoa. Kasvattajarahan kuitti säilytetään yhdessä siirtopaperin kanssa kaksi kautta. Kts säilyttämiseen liittyviä vastauksia ylempänä.

 • Kyllä voivat. Vanha seura voi esim. luopua kasvattajarahasta kokonaan. Myös alempia summia voidaan sopia kuin mitä säännöt määrittävät. Korkeampia summia kuin mitä kilpailusäännöt määräävät EI tarvitse maksaa, tosin jos seurat sopivat tästä yhteisymmärryksessä, ei liitolla ole mitään sitä vastaan. Sopimuksista pitää ottaa mustaa valkoiselle ja dokumentti säilyttää yhdessä siirtolomakkeen ajan kaksi pelikautta. Kts säilyttämiseen liittyviä vastauksia ylempänä.

 • Kilpailusääntöjen mukaan ennen ensimmäistä ottelua seurassa, mutta kuitenkin tiedostaen, että liitolla on oikeus pyytää uutta seuraa selvittämään rahan maksaminen missä vaiheessa tahansa. Suosittelemme, että kasvattajakorvaus maksetaan aina siirron tekovaiheessa, jotta asia ei pääse unohtumaan.

  Kilpailusääntöjen määritelmä:

  Mikäli pelaajasta on maksettava kasvattajakorvaus, on kasvattajakorvaus suoritettava kokonaan, ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa uudessa seurassa tai joukkueessa jossakin kasvattajakorvausluokkaan kuuluvassa sarjassa. Suomen Cupissa pelaaminen ei muodosta kasvattajakorvauksen maksuvelvollisuutta.

  Mikäli pelaaja siirtyy tai pelaa kesken kauden ylempään kasvattajakorvausluokkaan kuuluvia otteluita kuin mistä kasvattajakorvaus on alun perin maksettu, kasvattajakorvausluokkien välinen koko erotus on maksettava kasvattajaseuralle ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa ylempään kasvattajakorvausluokkaan kuuluvalla sarjatasolla.

 • Ei. Korvauksen määräytyminen on kiinni monesta asiasta. Esim. P8-P12 tai T8-T12 -ikäisenä pelatut juniorikaudet eivät kerrytä kasvattajakorvausta tai kun pelaaja siirtyy sarjapaikan siirron yhteydessä, tai kun pelaaja siirtyy uudessa seurassa pelaamaan sellaista sarjaa, joka ei ole kasvattajakorvauksen piirissä (sarjat on kerrottu ylempänä ja kilpailusäännöissä §54). Tarkat määräykset löytyvät siis aina kilpailusäännöistä, niihin kannattaa tutustua huolella.

 • Kilpailusääntöjen mukaan kasvattajakorvausta ei ole maksettava jos kysymyksessä on uusi tai siihen rinnastettava pelaaja. (kilp.sään §54)

 • Kyllä. Tilannetta selkiytettiin poistamalla yhden kauden mukainen kasvattajaraha. Ts, kasvattajarahaa saa vasta kun junioripelaajalla on vähintään kaksi P13-P22 tai T14-T21 -juniorikautta. Kasvattajaraha siis nollaantuu aina jokaisen siirron myötä.

 • Kyllä tarvitsee. Kilpailusäännöissä on listattu erinäisiä syitä jolloin kasvattajarahaa ei tarvitse maksaa. Tämä ei kuitenkaan ole yksi niistä.

 • Yhden kauden pelaaminen on sama asia kuin yleensäkin edustusoikeuksissa, eli jos pelaaja on pelannut yhdenkin ottelun, katsotaan, että hän on pelannut yhden kauden = yhden kauden aikana. Jos siis junioripelaaja on pelannut vanhassa seurassaan P13-P22 tai T14-T21 -junioriotteluita vähintään kahden kauden aikana, edes sen yhden ainoan ottelun per kausi, hän kuuluu tällöin kasvattajarahan piiriin.

Vapaaseen siirtoaikaan liittyvät kysymykset

 • Vapaa (pelaaja)siirto tarkoittaa aikaa 1.-30.6. jolloin pelaaja voi siirtyä uuteen seuraan ilman vanhan seuran suostumusta. Tämän jälkeen Palvelusivustolla vaaditaan vanhan seuran sähköinen hyväksyntä. Kilpailusäännöissä mainitut (taloudelliset) velvoitteet pitää olla hoidettu vanhaa seuraa kohtaan myös vapaalla siirtoajalla. Kilpailusääntöjen mukaiset kirjaamismaksut ovat voimassa myös vapaalla siirtoajalla.

 • Ei ole. Kaikista siirroista tulee maksaa kirjaamismaksu Salibandyliitolle. Järjestelmä antaa automaattisesti maksutiedot prosessin loppuvaiheessa. Samoin kasvattajarahakorvaukseen liittyvät säännöt pätevät myös vapaalla siirtoajalla. Lisätietoja: kts. kirjaamismaksuihin liittyviä kysymyksiä tai kasvattajarahaan liittyviä kysymyksiä.

 • Kyllä voi, jos sinulla on hoitamattomia taloudellisia velvoitteita, esim. maksamattomia kausimaksuja. Sääntö muuttui kaudelle 2023-24 jolloin velvoitteet rajattiin ”taloudellisiksi”. Näin ollen palauttamaton pelipaita tms. ei enää pääsääntöisesti riitä siirron kiistämiseen. Huomaathan kuitenkin, että jo kertaalleen hyväksytty siirto voidaan milloin tahansa ottaa liiton toimesta uudelleen käsittelyyn, jolloin siihen voidaan myös määrätä vanhan seuran suostumuksen hankkiminen. Muistutamme myös, että siirtoa kirjattaessa tulee vakuuttaa, ettei hoitamattomia (taloudellisia) velvoitteita ole. Asiasta tarkemmin Kilpailusääntöjen §53 loppuosassa.

 • Palvelusivustolla on toiminto, joka mahdollistaa kiisto-ilmoituksen tekemisen suoraan siirtolistalta. Voit myös toimittaa liittoon kirjallisen lisäselvityksen osoitteeseen asiakaspalvelu@salibandy.fi Kerro kenestä pelaajasta on kyse ja erittele tarkasti siirron estävät seikat. Jos ilmoitat useamman pelaajan, niin jokaisen hoitamattomat (taloudelliset) velvoitteet tulee eritellä erikseen. Liitto tiedustelee näitä tarkennuksia joka tapauksessa huomattuaan kiistetyn pelaajasiirron, joten säästäthän kaikkien osapuolten aikaa toimittamalla tiedot omatoimisesti. Muistathan myös, että kiisto pitää tehdä kilpailusääntöjen määräämässä aikaikkunassa eli kuukauden kuluessa siitä kun siirto on hyväksytty.

 • Valitettavasti ei, mutta nyt Palvelusivustolla on helppoa seurata seurasta pois liikkuvia pelaajia. Mikäli huomaat tällaisen pelaajan siirtyvien joukossa, toimi kuten edellä on ohjeistettu.

 • Tämä on viimeinen oljenkorsi mikäli vapaan siirtoajan jälkeen junioripelaajan siirrosta syntyy epäselvyyksiä uuden ja vanhan seuran kesken. Mikäli todella on niin, ettei vanhan seuran suostumusta syystä tai toisesta saada, ja siirtyvä pelaaja on juniori-ikäinen, tulee toimia seuraavasti: Aloita siirtoprosessi Palvelusivustolla normaalisti. Välittömästi tämän jälkeen toimita liittoon sähköpostitse (asiakaspalvelu@salibandy.fi) uuden seuran ja pelaajan kirjallinen, vapaamuotoinen selvitys siitä, miksi vanhan seuran suostumus puuttuu. Kyseessä on tällöin riitatapaus ja edustusoikeus ratkaistaan valiokuntakäsittelyssä. Käsittelyn kestoa ja lopputulosta on mahdotonta tietää etukäteen. Aikuispelaajalla vastaavaa ”oljenkortta” EI ole.

 • Yhden kerran.

Seuran sisäisiin siirtoihin liittyviä kysymyksiä

 • Nimensä mukaisesti pelaajasiirto saman organisaation joukkueesta A joukkueeseen B. Seuran sisäisiä siirtoja tarvitaan silloin kun samalla seuralla on useampi joukkue, ja pelaajia halutaan liikuttaa näiden välillä kauden alkamisen jälkeen. Esimerkiksi siirretään pelaaja edustusjoukkueesta (esim. M1div) seuran kakkosjoukkueeseen (esim. M3div). Huom: Junioripelaajilla on oikeus pelata ilman siirtoa juniorisarjoja kuten Kilpailusäännöt §48 määräävät.

 • Seuran sisäiset siirrot avataan Palvelusivustolla vasta ensimmäisen liiton alaisen sarjapelin jälkeen (yleensä elokuun lopulla). Tällä toimenpiteellä ehkäistään täysin tarpeettomat sisäiset siirrot.

 • Edustusoikeus määrittyy siihen joukkueeseen jossa pelaat ensimmäisen virallisen liiton alaisen ottelun. Myös Suomen Cup luetaan kuuluvaksi tähän, mutta sen sijaan harjoitusottelut ei.

 • Siirtoprosessin alussa valitaan onko kyseessä tavallinen siirto vai seuran sisäinen. Valitse sisäinen ja etene ruudun ohjeiden mukaan. Vanhan seuran hyväksyntävaihetta ei ole, koska pelaajan seura pysyy samana.

 • Mikäli pelaaja ei ole ehtinyt pelata liiton pelejä kuluvalla kaudella, seuran sisäistä siirtoa ei vielä tarvita. Edustusoikeus määrittyy kauden alussa siihen seuran joukkueeseen, jossa pelaaja kauden aloittaa. Vasta kun pelaaja on pelannut yhdenkin liiton pelin kuluvalla kaudella esim. ykkösjoukkueessa ja hän haluaisi siirtyä kakkosjoukkueeseen -> pelaajasiirto tarvitaan (seuran sisäinen siirto).

 • Kyllä. Pelaaja ei siirtohakemuksen jättämisen jälkeen / karenssin aikana saa edustaa kumpaakaan joukkuetta.

 • 31.8. asti normaalisti 45 euroa / aikuinen ja 25 euroa / juniori-ikäinen pelaaja. Syyskuun alusta lähtien taksat ovat alla olevan taulukon mukaiset:

  Seuran sisäiset siirrot 1.9. lähtien (per pelaaja):

  Aikuiset 60 €
  2003–10 syntyneet 40 €
  2011–14 syntyneet 15 €
  2015 ja myöhemmin syntyneet 0 €

Muut kysymykset liittyen pelaajasiirtoihin

 • Hyväksyttyjen siirtojen listat löytyvät ylempänä tällä samalla sivulla. Listaukset päivittyvät automaattisesti useamman kerran vuorokaudessa.

 • Mitään ”blankkoja” kaavakkeita ei nykyisen järjestelmän aikana enää ole. Kaikki siirrot tehdään nykyään Palvelusivustolla seurojen kesken. Mitään muita, omatekemiä virityksiä ei käsitellä.

 • Kulloinkin voimassa oleviin Salibandyliiton Kilpailusääntöihin ja Pelaajasiirtomääräyksiin.

 • Kyllä, ehdottomasti.

 • Ei voi. Ainoastaan täysi-ikäinen pelaaja itse tai alaikäisen pelaajan laillinen holhooja.

 • Seuran ei tarvitse hyväksyä mitään siirtoa vapaan siirtoajan jälkeen. Erittäin pakottavista syistä liitto voi hyväksyä juniori-ikäisen pelaajan siirtymisen ilman vanhan seuran suostumusta. Tällaisista tapauksista tulee tehdä tarkat selvityspyynnöt liittoon. Junioripelaajan riita-asian ratkaisee liiton juniorivaliokunta. Kts. aiemmat vastaukset.

 • Tätä käytäntöä ei ole ollut moneen vuoteen emmekä näe paluuta vanhaan mahdollisena, monestakin eri syystä.

 • Liiton käsittelynopeus ei liity karenssiin millään tapaa, varsinkaan kun prosessi on käytännössä katsoen automaattinen. Karenssi on asetettu, jotta pelaajasiirtoja tekemällä ei voitaisi hakea kohtuutonta hyötyä, esim. siirtelemällä pelaajia jopa saman päivän aikana seurasta toiseen. Huomaa myös, että karenssia ei ole lainkaan, jos siirron kohteena oleva pelaaja EI ole ennen siirtoa pelannut virallisia sarjaotteluita.

 • Ei. Ulkomaille siirtyviä pelaajia varten on olemassa oma siirtomenettely, oma siirtokaavake ja siirtoaika. Lisäohjeet löydät tältä sivulta kohdasta kansainvälinen siirto.

 • Virallisesti kv-siirron jälkeen edustusoikeus Suomeen määrittyy lunastamalla pelipassi uuteen kotimaiseen seuraan, mutta tarvittaessa pelaajasta voi tehdä ns. välivuoden pitäneen pelaajan siirron, jotta edustusoikeus saadaan päivitettyä. Tällöin siirrossa ei ole karenssia eikä kirjaamismaksua. Huomaathan, että välivuoden pitäneen pelaajan siirron voi tehdä vasta sen jälkeen kun kuluvan kauden pelipassi on ostettu.

 • Kyseisestä pelaajasta kirjataan siirto Palvelusivustolla, mutta tällöin siirrossa, tai pikemminkin ilmoituksessa, ei ole karenssia eikä kirjaamismaksua. Seuraavien ehtojen tulee kuitenkin täyttyä välivuoden pitäneen pelaajan siirrossa: Pelaajalle on ostettu kuluvan kauden pelipassi eri seuraan kuin edellisellä kerralla ja pelaaja on ollut pelaamatta vähintään yhden kauden, eikä hänellä tuona aikana ollut pelipassia.

 • Kts. kysymys edellä, eli tällaisesta pelaajasta kirjataan siirto Palvelusivustolla, jotta edustusoikeustiedot päivittyvät. Tästä selviää ilman karenssia ja maksua. Välivuoden pitäneen pelaajan siirron voi tehdä vasta sen jälkeen kun kuluvan kauden pelipassi on ostettu.

 • Ei ole, sillä Palvelusivusto tekee erinäisiä tarkistuksia ennen kyseisen siirron hyväksyntää. Muistutamme, että liitolla on myös oikeus, missä vaiheessa tahansa, ottaa mikä tahansa siirto tarkasteluun ja tarvittaessa esim. hylätä virheellinen siirto.

 • Mikäli liitossa havaitaan virheitä jälkeenpäin, on liitolla täysi oikeus hylätä mikä tahansa siirtohakemus. Väärien tietojen antamisesta voidaan myös määrätä rangaistus. Tämä perustuu Kilpailusääntöjen pykälään 53.

 • Kyllä. Sarjapaikan siirron mukana siirtynyt pelaaja ei saa siirtyä uuteen seuraan ennen 1.11. Tämä on määritelty Kilpailusäännöissä §29. Sarjapaikkojen mukana liikkuneet pelaajat näkyvät siirtolistoilla kuten muutkin siirtyvät pelaajat.

 • Voit laittaa sähköpostia osoitteella asiakaspalvelu@salibandy.fi jolloin viestisi ohjataan oikealle toimihenkilölle.