Yhdenvertainen salibandy

Viimeksi päivitetty 18.11.2019 13:44

Yhdenvertaisuusohjelma
Vuonna 2015 voimaan astuneet uusi yhdenvertaisuuslaki ja uusi liikuntalaki velvoittavat valtionavustusta saavia liikuntajärjestöjä edistämään urheilun ja liikunnan yhdenvertaisuutta.

Jo aiemmin Salibandyliitto on sitoutunut urheiluyhteisön yhteisiin Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin, joihin kuuluu ”jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun”. Salibandyliitto käynnistikin toimintaansa ja sisäistä toimintakulttuuriansa koskevan yhdenvertaisuussuunnittelun syksyllä 2015.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, kielen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kyseessä on siis laajempi käsite kuin yleisesti käytössä oleva tasa-arvo, jolla viitataan useimmiten vain sukupuolten väliseen syrjimättömyyteen.

Salibandyliiton yhdenvertaisuussuunnittelun ensimmäisenä askeleena toteutettiin kartoitus yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilasta. Kartoituksen tuloksista laadittiin yhdenvertaisuusraportti, jonka perustalle rakentuu toimenpideohjelma Yhdenvertaisuuden edistäminen 2016–2019.

Salibandyliitto pitää yhdenvertaisuuden edistämistä merkittävänä ja koko lajikulttuurin ytimeen osuvana tehtävänä. Jo salibandyn pitkäaikainen slogan ”Peli meille kaikille” sisälsi ajatuksen helposti lähestyttävästä lajista ja sen soveltuvuudesta eri-ikäisille ja eritasoisille pojille, tytöille, naisille ja miehille. Salibandy on jo yli 20 vuoden ajan liikuttanut myös erityisryhmiä: vaikeasti vammaisia, kehitysvammaisia ja kuulovammaisia. Laji onkin kasvanut varsin lyhyessä ajassa pienen piirin harrastuksesta merkittäväksi suomalaisia liikuttavaksi lajiksi.

Vuonna 2015 lanseerattu salibandyn visio 2028 Love the Way You Play korostaakin edelleen lajin monimuotoisuutta ja englanninkielinen slogan ilmentää lajin nousevaa kansainvälistä ulottuvuutta.

Salibandyliitto sitoutuu edistämään liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuutta aktiivisin ja konkreettisin toimenpitein niin salibandyn piirissä kuin työyhteisössään. Toimenpiteiden tuloksia ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan säännöllisin väliajoin. Vuonna 2016 käynnistyneen nelivuotisen ohjelmakauden aikana varsinainen yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään kalenterivuosittain.

Voit tutustua Salibandyliiton yhdenvertaisuusohjelmaan alla olevan linkin kautta tai klikkaamalla kansikuvaa (.pdf).

Salibandyliiton yhdenvertaisuusohjelma 2016-2019 (.pdf)
CraftEerikkiläLIDLOsuuspankkiSuveraSubwayTeho sportTupla+UnihocVeikkausVW-HyötyautotBiokia
Fais est. 1993TalgrafStadium

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Tallennettavista tiedoista voit lukea tietosuojaselosteesta.