Salibandy Akatemia

Viimeksi päivitetty 29.1.2015 15:39

Hakulomake Salibandy Akatemian yhteistyöseuraksi Salibandy Akatemia -info (tulostettava versio)

Hakuohje Salibandy Akatemian
yhteistyöseuraksi 2015 – 2017

Mitä tarkoittaa Salibandy Akatemia -yhteistyöseurana oleminen?

Salibandy Akatemia kehittää ja toteuttaa salibandyn kehittymisen seurantakokonaisuutta ja valmentajien täydennyskoulutusta valittavien yhteistyöseurojen kanssa. Taustalla on Sami Hyypiä Akatemian (SHA) jalkapallotoiminta vuodesta 2011 lähtien.  

Yhteistyöhön valitaan kahden vuoden määräajaksi 8 -13 seuraa, joista 4-5 on tyttöseuroja. Valintakriteerit ovat jäljempänä. 

Toiminta koskee yhteistyöjakson ensimmäisenä vuonna 2015–16 tytöissä C–ikäluokan pelaajia sekä pojissa D1–ikäluokan että D2–ikäluokan pelaajia. Yhteistyöjakson toisena vuonna toimin-taan nousee mukaan 2003-syntyneet tytöt ja 2004-syntyneet pojat. Tapahtumissa voi olla mukana vuotta nuorempia pelaajia seuran linjausten mukaisesti.

Salibandy Akatemian ensimmäisen vuoden ikäluokat kilpailukaudella 2015 – 2016   
• C-tytöt, 2001- ja 2002-syntyneet
• D1-pojat, 2002-syntyneet
• D2-pojat, 2003-syntyneet

Kehittymisen seurantatapahtumia järjestetään jokaiselle ikäluokalle kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäisen toimintavuoden tapahtumat ajoittuvat toukokuulle ja syyskuulle 2015.

Kaikki tapahtuman aikaiset pelit kuvataan ja jaetaan Eerikkilän kehittämän sähköinsn valmennus-, koulutus- ja kehittymisympäristön kautta katsottavaksi ja analysoitavaksi pelaajille ja valmentajille. Kuvattujen pelien avulla voidaan analysoida sekä yksilön että joukkueen pelaamisen kehittymistä.

Kokonaisvaltainen kehittymisen seurantakokonaisuus pitää sisällään yleis-, laji- ja taktisten taitojen, fyysisten valmiuksien ja henkisten valmiuksien (itsearvioinnit) kontrolleja. Seurantakokonaisuuteen liittyen kerätään tietoa myös pelaajien harjoittelu- ja pelimääristä kauden aikana.

Tapahtuman viimeisenä päivänä toteutetaan Salibandy Akatemian johdolla jokaiselle joukkueelle palautetilaisuus, jossa joukkueen pelaajat ja valmentajat saavat palautetta omasta kehittymisestään toimenpidesuosituksineen. Toteutettava seurantakokonaisuus on normaalia urheilutoimintaa sekä itsearviointien/kyselyiden osalta normaalin tasoista koulussakin tapahtuvaa oppilas-, pelaajakeskeistä toimintaa.

Koska seurantatapahtumiin osallistuu 11-14-vuotiaita lapsia, on toimintaan osallistuminen mahdollista ainoastaan vanhemman/huoltajan kirjallisella suostumuksella. Salibandy Akatemia toimittaa seuroille erillisen lomakkeen, joka on toimitettavissa pelaajan vanhemmille/huoltajille allekirjoitettavaksi. Lomakkeessa myös sitoudutaan siihen, että saatavat kehittymisen seurantatiedot pelaajasta ovat pelaajan, pelaajan vanhempien, joukkueen vastuuvalmentajien ja valmennuspäällikön, Salibandy Akatemian asiantuntijoiden sekä nuorten maajoukkuevalmennuksesta vastaavien käytettävissä sovittavalla tavalla noudattaen Suomen lakia sekä hyvän tavan mukaista käytäntöä.

Toimintaan osallistuvien joukkueiden seurantatietojen keskiarvot ovat kaikkien osallistuvien joukkueiden käytössä. Lisäksi Salibandy Akatemia kertoo nettisivuillaan yleisesti lajianalyysistä johdetuista kehittymisen viitearvoista ja eri ikäluokkien joukkueiden keskiarvojen kehittymisestä matkan varrella. Tavoitteena on sopivasti avoin, keskiarvofaktoihin perustuva informaatio korrektisti toteutettuna, mikä antaa meille kaikille suuntaa yhteiseen juniorisalibandypelaajien kehittämiseen.

Kokonaisuuteen sitoudutaan kahdeksi vuodeksi, jonka aikana on jokaiselle ikäluokalle neljä (4) seurantatapahtumaa Eerikkilässä. Jokainen tapahtuma maksaa 130 € per pelaaja/valmennustiimin jäsen sisältäen majoituksen, täysihoidon (2 vrk), turnauksen ja kehittymisen seurannan palautteineen. Jokaiseen joukkueeseen voidaan nimetä 15-18 pelaajaa ja 3-5 valmennustiimin jäsentä.

Valittavien seurojen joukkueiden valmentajille toteutetaan täydennyskoulutusprosessi, joka on johdettu kehittymisen seuranta tapahtumien faktoista keskittyen erityisesti lajiharjoittelun laadun nostamiseen käytännössä, harjoittelun ohjelmointiin sekä harjoittelun johtamiseen, vuorovaikutustaitoihin ja palautteen antamiseen. Täydennyskoulutusprosessi toteutetaan siten, että Salibandy Akatemia toteuttaa Eerikkilässä vuoden aikana kaksi viikonlopun mittaista (pe-la) tilaisuutta. Lisäksi valmentajille järjestetään yksi koulutustilaisuus vuosittain toteutettavan Salibandy Akatemian seurakäynnin yhteydessä seuran omassa toimintaympäristössä.

Valmentajien täydennyskoulutusprosessi maksaa 400 € per valmentaja vuodessa sisältäen täysihoidon (2 x 2 vrk), koulutusmateriaalin ja koulutuksen Eerikkilässä toteutettaviin lähijaksoihin liittyen. Lisäksi Salibandy Akatemian seurakäynnin yhteydessä toteutettava iltatilaisuus valmentajille sisältyy tähän kokonaisuuteen. Seura vastaa valmentajien matkakuluista Eerikkilään.

Kokonaisuuden tueksi järjestetään täydennyskoulutusta valittujen seurojen valmennuspäälliköille. Täydennyskoulutus alkaa 4/2015 ja päättyy 8/2016. Täydennyskoulutus sisältää kahden vuoden aikana neljä kolmen päivän lähijaksoa Eerikkilässä yhteistyöseurojen valmennuspäälliköille. Valmennuspäälliköiden täydennyskoulutus järjestetään arkipäivinä. Huhtikuun lähijaksot ovat maanantaista keskiviikkoon ja elokuun keskiviikosta perjantaihin.

Lisäksi valmennuspäälliköille ja valmentajille on kahden vuoden prosessin aikana kaksi viikonloppukoulutusta (pe-su).Valmennuspäälliköiden täydennyskoulutus maksaa 550 € per henkilö sisältäen täysihoidon (4 x 3 vrk valmennuspäällikkö + 2 x 3 vrk valmennuspäällikkö ja valmennus), koulutusmateriaalin ja koulutuksen Eerikkilässä toteutettaviin lähijaksojen liittyen.

Salibandy Akatemia toteuttaa seurakäynnit kerran vuodessa jokaiseen toiminnassa mukana olevan seuran omaan toimintaympäristöön. Seurakäynti koostuu kolmesta osasta, joista yksi on suunnattu seurajohdolle, toinen seuran valmentajille ja kolmas seuran pelaajien vanhemmille. Seura vastaa seurakäynnin tiloista, kutsuista ja kestityksestä.

Mitä kokonaisvaltaisen kehittymisen seuranta pitää sisällään?

Kokonaisvaltaisen kehittymisen seurantakonsepti on johdettu lajianalyysistä - mitä salibandy vaatii. Toteutettavat kyselyt/itsearviointikokonaisuudet on johdettu kansainvälisistä tutkimuksista ja julkaisuista.

Alla kuvataan käytännönläheisesti, minkälaisia asioita Salibandy Akatemian kokonaisvaltaisen kehittymisen seurannan konsepti tulee pitämään sisällään ja minkä kautta tapahtumassa asia todentuu:
• ”Syötän, kuljetan, suojaan, lauon ja otan haltuun” = lajitaidot -> lajitaitotesteistä ja peleistä
• ”Orientaationi, kehonhallintani, tasapainoni ja rytmini” = yleistaidot -> yleistaitotesteistä
• ”Ehdin ja jaksan” = fyysiset ominaisuudet -> fyysisen kunnon testeistä
• ”Hyökkään pallollisena ja pallottomana sekä puolustan pallollista ja pallotonta” + ”joukkue kentällä” = pelikäsitys -> pienpelistä, peleistä ja itsearvioinneista
• ”Pysynkö terveenä?” = vammojen ennaltaehkäisy
• ”Perustiedot salibandysta ja sen pelaamisesta” = tiedolliset valmiudet -> kyselytesti
• ”Millainen olen ja miksi pelaan?” = henkisiä valmiuksiani -> itsearviokysely
• ”Harjoittelenko ja pelaanko riittävästi ja oikein kehittyäkseni” = harjoittelu- ja pelimäärät -> kysely

Kokonaisuus toteutetaan kolmen päivän aikana Eerikkilässä. Ensimmäisenä päivänä ja toisen päivän aamupäivällä keskitytään kehittymisen seurantakokonaisuuden toteuttamiseen. Toisena päivänä alkaa peliturnaus, jonka yhteydessä toteutetaan vielä joitakin kevyempiä kontrollikokonaisuuksia (esim. itsearvioinnit, vammojen ennaltaehkäisy). Pelejä pelataan tapahtumasta riippuen 3-4 / joukkue. Turnausten kaikki ottelut kuvataan. Tapahtuman viimeisenä päivänä Salibandy Akatemian kautta annetaan palaute jokaiselle joukkueelle joukkueen/pelaajien tasosta ja kehittymisestä toimenpidesuosituksineen.

Mitä valmentajien täydennyskoulutusprosessi pitää sisällään ?

Valmentajien täydennyskoulutusprosessi pitää sisällään kaksi lähijaksoa Eerikkilässä, jotka toteutetaan yhdessä yhteistyöseurojen valmennuspäälliköiden kanssa. Lähijaksojen lisäksi koulutusprosessi sisältää etäopiskelua omaan valmennustoimintaan liittyen sekä seurakäynnin yhteydessä toteutettavan valmentajaillan.

Valmentajien täydennyskoulutusprosessin avainasioita ovat:
• Salibandy Akatemian tapahtumista saatujen faktojen hyödyntäminen joukkueen vuoden sisällä olevassa toiminnassa:
• toiminnan ja harjoittelun ohjelmoinnissa: tavoitteet – suunnittelu – toteutus – seuranta sekä päivittäisvalmennuksessa
• antaa valmentajille lisää valmiuksia kehittää pelaajia kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin
• antaa valmentajalle lisää tiedollisia valmiuksia ja erityisesti lisää osaamista käytännön harjoitusten toteuttamiseen, valmennusprosessin hallintaan sekä lisää kykyä käyttää nykyaikaisia työkaluja valmennusprosessin tehostamiseen
• rakentaa yhdessä valmentajien kanssa tehokkaampia ja konkreettisia tapoja saada joukkueharjoittelun laatua nousemaan sekä saada parempi juoni sekä laatua joukkueharjoittelusta pelaajien omatoimiseen harjoitteluun

Valmentajien täydennyskoulutusten teemat ja toimintatavat sovitaan yhdessä seurojen kanssa. Valmentajien täydennyskoulutusprosessista vastaa Salibandy Akatemia ja toteutuksessa on mukana valmennuksen eri osa-alueiden asiantuntijoita.

Mitä valmennuspäälliköiden täydennyskoulutus pitää sisällään ?
Koulutuksen lähtökohdat: Valmentaja toteuttaa oman joukkueensa valmennuksessa seuran linjaa, painopisteitä ja toteutustapoja ja näin syntyy kestävää, linjakasta kehitystä yksittäisen pelaajan näkökulmasta. Isossa kuvassa junioreiden valmennustoiminnassa on paljon kehitettävää. Pelaajan näkökulmasta valmennustoiminnassa ei synny kestävää ja linjakasta kehityspolkua. Näin meillä on tarve seuroissa valmennuspäälliköiden täydennyskoulutukselle, jonka avulla syntyy selkeämpää, yhdessä työstettyä ja toteutettavaa valmennuslinjaa suomalaiseen salibandyyn ja sen kehittämiseen.

Täydennyskoulutus sisältää kahden vuoden toimintakauden aikana neljä kolmen päivän lähijaksoa Eerikkilässä yhteistyöseurojen valmennuspäälliköille. Lisäksi valmennuspäälliköille ja valmentajille on kahden vuoden toimintakauden aikana kaksi viikonlopun (pe-su) mittaista koulutusjaksoa.

Koulutuksen avainasioita ovat (valmiuksia seuran valmennuspäällikön tehtävän toteuttamiseen)
• ihmisenä kasvua ja johtamis-/vuorovaikutusvalmiuksia
• valmennusorganisaation johtaminen, tavoitteet, tehtäväkuvat, ajankäyttö ja prosessien toteuttaminen seuran sisällä yhdessä koko valmentajakunnan kanssa
• kokonaisvaltainen seuran valmennuksen, joukkueiden ja pelaajien kehittäminen ja kehittymisen seuranta sekä seuran sisäinen valmentajakoulutus/seuran sisäinen valmentajien sparrausjärjestelmä
• Salibandy Akatemia -tapahtumien ja valmentajien täydennyskoulutuksien hyödyntäminen seuran valmennusjärjestelmän kehittämisessä sekä valmennuksen toteuttamisessa.
• koulutusprosessissa koulutuksessa oleva valmennuspäällikkö toteuttaa ”kehittämistyönään”
1) seuran valmennuslinjan päivittämisen prosessi
2) valmennusorganisaatiossa toimiville ihmisten päivitetty tehtäväkuva ajankäyttö prosessi
3) seuran valmennusorganisaation toimintatapojen päivitysprosessi

Tämän ohjatun kehittämistyön tekeminen alkaa huhtikuussa 2015 ja kokonaisuus syntyy aikavälillä 5/2015 - 8/2016 seurassa toteuttavalla prosessissa, jossa on mukana johto, toimisto, kaikki valmennusorganisaatiossa toimivat ihmiset. Tuloksena on kirjallinen tuotos, dokumentti 9/2016, joka mahdollistaa seurassa tietoisemman tavan toimia pelaajien ja joukkueiden kehittämisessä ”yhteen hiileen puhaltaen”. Toimitaan linjakkaasti ja kestävän kehityksen periaattein pelaajan näkökulmasta sekä seuratoimijoiden näkökulmasta katsoen.

Eerikkilän sähköinen valmennus-, koulutus- ja kehittymisympäristö Salibandy Akatemian toiminnassa ?
Eerikkilän kehittämä sähköinen ympäristö on kokonaisvaltaisen valmennuksen työkalu pelaajille, valmentajille ja valmennuspäälliköille. Sähköisen ympäristön kautta pelaaja voi seurata omaa kehitystään, valmentaja oman joukkueen pelaajien kehitystä ja valmennuspäällikkö kaikkien seurojen pelaajien kehitystä. Jokainen Salibandy Akatemian toiminnassa mukana oleva pelaaja, valmentaja ja valmennuspäällikkö saavat käyttöönsä omat henkilökohtaiset tunnukset Eerikkilän sähköiseen ympäristöön, jonka kautta materiaalit ovat heidän saatavillaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Salibandy Akatemia -tapahtumissa sähköiseen ympäristöön tallennetaan kaikki kokonaisvaltaisen kehittymisen seurannan ja harjoittelun tiedot. Pelaaja pääsee katsomaan omia tuloksiaan, oman joukkueen keskiarvoja ja omia tavoitetasojaan. Valmentaja pääsee katsomaan oman joukkueen pelaajien tuloksia, oman joukkueen keskiarvoja sekä muiden joukkueiden keskiarvotietoja. Valmennuspäällikkö voi seurata kaikkien oman seuran pelaajien/joukkueiden kehittymistä ja vertailla tuloksia muiden joukkueiden keskiarvotuloksiin ja parhaisiin tuloksiin.

Salibandy Akatemia -tapahtumissa kuvatut pelit ja niistä "tägätyt" videoklipit ladataan sähköiseen ympäristöön pelaajien ja valmentajien katsottavaksi. Kaikki pelaajat ja valmentajat saavat nähtäväkseen omat pelit kokonaisuudessaan. Videoklippejä on sekä joukkue- että pelaajakohtaisia. Pelaaja ja valmentaja voivat keskustella videoista sähköisessä ympäristössä.

Salibandy Akatemia -tapahtumista tulevan materiaalin lisäksi joukkueiden valmentajilla on mahdollisuus lisätä omaa materiaaliaan (esim. pelivideot) ja seuraympäristössä tehtyjen testien tuloksia. Lisäksi pelaajat voivat pitää sähköisessä ympäristössä harjoituspäiväkirjaa ympäri vuoden. Tätä toimintaa on mahdollista laajentaa seurassa myös Salibandy Akatemia -ikäluokkien ulkopuolelle.

Eerikkilän sähköinen ympäristö toimii myös valmentajien ja valmennuspäälliköiden täydennyskoulutuksen oppimisympäristönä. Koulutusprosessi materiaaleineen, tehtävineen ja keskusteluineen luodaan samaan sähköiseen ympäristöön.  

Mitä seura, valmentaja, vanhemmat, pelaaja saavat Salibandy Akatemian toteuttamassa toiminnassa?
Seura saa toiminnan kautta sparrausta koko juniorivalmennusjärjestelmänsä edelleen kehittämiseen, säännöllisen kokonaisvaltaisen kehittymisen seurannan omille 11-14-vuotiaiden joukkueilleen sekä täydennyskoulutusprosessin valmentajilleen. Seura saa kehittymisen seurantadatan kaikista joukkueistaan ja voi vertailla joukkueiden kehittymistä suhteessa muihin joukkueisiin.

Valmentaja saa palautetta siitä, miten hänen toteuttamansa valmennus kehittää pelaajia. Kuvattavien pelien kautta valmentaja pääsee katsomaan ja analysoimaan oman joukkueen pelaajien pelaamista yksilönä ja osana joukkuetta. Valmentaja saa sparrausta ja ohjeistusta oman joukkueensa harjoittelun suunnittelun, toteutuksen, yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksensa kehittämiseen ja tehostamiseen.

Vanhemmat saavat faktoja siitä, miten heidän salibandya pelaava lapsi kehittyy. Sen kautta he osaavat tukea osaltaan vielä paremmin urheilevan lapsensa kasvua ja kehittymistä. Kehittymisen seuranta palautteineen antaa vanhemmille mahdollisuuden tehdä kehittyvää yhteistyötä lapsensa joukkueen valmentajan kanssa lapsen kehittymisen parhaaksi. Seurailtoihin osallistuminen antaa lapsen vanhemmille sparrausta ja lisätietoa toteuttaa tietoisemmin omaa myönteistä, harrastusta tukevaa vanhemman roolia salibandyjoukkueessa mukana olevalle lapselleen.

Pelaaja saa toiminnassa tietoa siitä kuin hyvin harjoittelu (seuran harjoitukset + muu liikkuminen viikoittain) kehittää häntä ja hänen joukkuettaan. Pelaaja saa myös vertailuarvoja muiden joukkueiden pelaajien tasosta ja kehittymisestä. Kuvattavien pelien kautta pelaaja pääsee katsomaan ja analysoimaan omaa pelaamistaan yksilönä ja osana joukkuetta.

Kun seurantatiedot ovat yhdessä sovittavalla tavalla sekä pelaajan vanhempien että seuran joukkueesta vastaavan valmentajan käytettävissä, on pelaajan kokonaisvaltaisempi kehittäminen tietoisemmin ja yhteisen linjan mukaisesti mahdollista. Tuloksena on parempaa, kokonaisvaltaisempaa ja pysyvämpää kehittymistä sekä yhteistä asioiden ymmärrystä ja sisäistämistä. Kaikki ymmärtävät organisoidun seuraharjoituksien ja pelien merkityksen/roolin. Toisaalta ymmärretään myös omalla ajalla tehtävän harjoittelun merkityksellisyys rooli ja yhteys seuran harjoituksiin.

Mitkä ovat Salibandy Akatemia -yhteistyöseurojen valintakriteerit ajalle 5/2015 - 9/2016?

Seurassa toimii seuraavat juniori-ikäluokat: pojissa F-B-juniorit ja tytöissä E-C-juniorit

Salibandy Akatemia -yhteistyössä etusijalle asetetaan seurat, joilla on joko oma edustusjoukkue tai yhteistyösopimus edustusjoukkueeseen, joka pelaa sekä naisissa että miehissä vähintään Divarissa.

Seuran talous on terve. Hakemukseen liitetään vuoden 2013 tilinpäätöstiedot.

Seurassa on palkattu työntekijä.

Seura tarjoaa kokonaisuuteen osallistuvilleen juniorijoukkueilleen ympärivuotiset lajiharjoitusolosuhteet vähintään 3-4 kertaa/viikko. Hakemuksessa on kuvattava kokonaisuus, jossa 02- ja 03-syntyneillä pojilla sekä 01- ja 02-syntyneillä tytöillä on vähintään 6 tuntia joukkuetoimintaa viikossa sisältäen joukkueharjoittelun ja pelit. Hakemuksessa on esitettävä toteutunut kilpailukauden harjoittelu ajanjaksolta elokuu-joulukuu 2014. Harjoitteluselvitys tehdään tytöissä 13-14-vuotiaiden ja pojissa 12-13-vuotiaiden harjoittelun osalta.

Seurassa on valmennuslinja, joka sisältää lasten vaiheen valmennuksen linjaukset. Seura sitoutuu linjan päivittämiseen yhteistyössä Salibandy Akatemian ja Salibandyliiton kanssa 5/2015 – 9/2016 (osana suunniteltu täydennyskoulutusta valmennuspäälliköille).

Seura sitoutuu toimintaan osallistuvien joukkueiden osalta kahdeksi vuodeksi (kehittymisen seurantatapahtumat, valmentajien täydennyskoulutusprosessit, valmennuspäällikkökoulutus sekä Eerikkilän sähköisen ympäristön käyttö).

• 100 %:n osallistuminen Salibandy Akatemia -tapahtumiin parhaalla joukkueella kaikissa ikäluokissa = 15-18 pelaajaa, 3-5 valmennus-/huoltotiimin jäsentä tapahtumissa + seuran valmennuspäällikkö paikalla (Salibandy Akatemia vastaa valmennuspäällikön täysihoidosta)
• 5/2015 – 9/2016 välisenä aikana yhden tapahtuman hinta on 130 €/hlö sisältäen turnauksen, kaikki testit, testipalautteet, majoituksen ja täysihoidon (aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala)
• 100 %:n osallistuminen Salibandy Akatemian täydennyskoulutuksiin (minimi kaikkien ikäluokkien joukkueiden päävalmentaja ja valmennuspäällikkö)
• 4/2015 – 9/2016 toimintakauden aikana on kaksi viikonlopun mittaista (pe-su) valmentajien täydennyskoulutusta. Valmentajien täydennyskoulutus maksaa 400 €/valmentaja sisältäen koulutuksen, majoituksen ja täysihoidon (aamiainen, lounas, päivällinen)
• 100 %:n osallistuminen valmennuspäälliköiden täydennyskoulutukseen
• valmennuspäälliköiden täydennyskoulutus toteutetaan aikavälillä 4/2015 – 9/2016. Kokonaisuus sisältää Eerikkilässä neljä kolmen päivän valmennuspäällikkökoulutuksen lähijaksoa sekä kaksi viikonlopun mittaista (pe-su) koulutusjaksoa seuravalmentajien kanssa. Kokonaisuuden hinta on 550 €/valmennuspäällikkö sisältäen koulutuksen, majoituksen ja täysihoidon (aamupala, lounas, päivällinen)
• mukana olevat seurat/joukkueet sitoutuvat käyttämään Eerikkilän sähköistä ympäristöä. Mukana om oltava vähintään kokonaisuudessa toimivat ikäluokat   
• sähköisen ympäristön käyttökustannukset ovat 25€ / joukkue / kk

Seura sitoutuu yhteistyössä Salibandy Akatemian kanssa yhdessä sovittavalla tavalla;
• kouluttamaan valmentajia, palkkaamaan vain koulutettuja valmentajia
• suunnittelemaan, miten valmentajat käyvät Salibandyliiton valmennuskoulutusta tasoilla 1-3
• toteuttamaan yhteistyötä sovitulla tavalla (esim. esitiedot tai täydennyskoulutus)
• toteuttamaan seuran johdon ja Salibandy Akatemian yhteistyöhön/kehityskeskusteluun 1 x vuodessa (seurakäynti = koko hallitus paikalla)

Seuran hallitus päättää ennen 27.2.2015, että seura hakee Salibandy Akatemian yhteistyöseuraksi ja sitoutuu yllämainittuun yhteistyöhön
• hakemukseen liitettävä hallituksen kokouksen päivämäärä, jossa päätös on tehty
• liitteeksi hakemukseen on liitettävä hallituksen kokouksen pöytäkirjaote päätöksestä

Miten Salibandy Akatemian yhteistyöseuraksi haetaan ?
Hakulomake löytyy erillisenä tiedostona tämän ohjeen yhteydestä.
Hakemus tulee lähettää täytettynä perjantaina 27.2.2015 klo 24.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: miikka.lamu(at)floorball.fi

Seurat valitaan Salibandy Akatemia yhteistoiminnan piiriin 13.3.2015 mennessä ajalle 5/2015 - 9/2016. Valinnat tekee Salibandy Akatemia ja Salibandyliitto valintakriteereihin perustuvan arvioinnin pohjalta.

Seurantatapahtumia ikäluokalla on vuosittain kaksi ja ne järjestetään Eerikkilän Urheiluopistolla. Tapahtumat rytmittyvät siten, että vuoden ensimmäinen tapahtuma on toukokuussa ja toinen syyskuussa. Kolmen päivän seurantatapahtumien päivät ovat joko sunnuntaista tiistaihin tai keskiviikosta perjantaihin. Seurojen valintojen jälkeen julkaistaan tapahtumien ja koulutusten tarkat päivämäärät ikäluokittain.

Lisätiedot:

Kyösti Lampinen        Miikka Lamu
puh. 040 1344 391   puh. 0400 529 026
kyosti.lampinen(at)eerikkila.fi   miikka.lamu(at)floorball.fi
Hakulomake Salibandy Akatemian yhteistyöseuraksi Salibandy Akatemia -info (tulostettava versio)
CraftDecensEerikkiläFixusLIDLOsuuspankkiSector AlarmSMTSokos HotelsSubwayTeho sportTuplaUnihocVeikkausViking LineVW-HyötyautotXZ
Fais est. 1993StadiumTalgraf

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Tallennettavista tiedoista voit lukea tietosuojaselosteesta.