Q & A koronaviruksen vaikutuksista seuratoimintaan

Viimeksi päivitetty 31.3.2020 10:39

Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksista seuratoimintaan

Koronaviruspandemia on herättänyt huolta laajalti yhteiskunnassamme ja ymmärrettävästi myös, kuinka tilanne vaikuttaa urheiluseurojen toimintaan. Salibandyliitto järjesti tämän asiakokonaisuuden tiimoilta kaksi jäsenseuroilleen suunnattua keskustelutilaisuutta keskiviikkona 25.3.

Tilaisuuden jälkeen kokosimme yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia kaikkien seuratoimijoiden käyttöön. Toivomme näistä olevan hyötyä tässä erikoislaatuisessa tilanteessa.

Olemme myös julkaisseet Salibandyliiton linjaukset seuratoimintaan koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Myös tähän koosteeseen kannattaa tutustua. Löydät sen täältä.

Kaikki Salibandyliiton tiedonannot koronavirustilanteesta löydät osoitteesta salibandy.fi/korona.

Kysymys:
Seuran toiminta- ja tilikausi on 1.5.-30.4. ja yhdistyksen kokous (vuosikokous) pitäisi järjestää kauden päätyttyä. Tuon kokouksen asioita ovat mm. budjetista, kuten seuran jäsen- ja toimintamaksuista ja hallituksen kokoonpanosta päättäminen. Huomioiden vallitseva tilanne, seuran tulisi kyetä aloittamaan alkavan kauden jäsenmaksujen laskuttaminen heti toukokuun alussa. 

Vastaus:
Jos kyse on seuran jäsenmaksusta, niin seura tuskin on voinut aiemminkaan periä ainakaan korotettua jäsenmaksua ennen yhdistyksen sääntömääräistä kokousta. Eli jos kyse ON jäsenmaksusta sen perimiseen olisi perusteet lähtökohtaisesti vain edellisen vuoden päätetyn maksun mukaisesti (esim. tilanne, jossa seuralla olisi tarve aikaistaa jäsenmaksujen laskutusta, siirtää sitä esim. syyskuulta toukokuulle) ja tämä force majeure periaatteella olisi mahdollista.  

Niiden maksujen, jotka seura laskuttaa jäseniltään toimintaan osallistumisen myötä, kuten kausimaksujen tai toimintamaksujen osalta taas seuran tulisi pitää vanhempainkokoukset etäyhteyksien avulla, ja laskea joukkuekohtaiset budjetit hyvin tarkkaan. Budjettilaskennassa tulisi avata avoimesti mistä kustannukset koostuvat ja mihin esim. toukokuun maksut perustuvat. Hallituksen seuran talouteen kohdistuva huolellisuusperiaate kattaa myös sen, että seuran on viestittävä avoimesti mistä sen kulut muodostuvat ja tehtävä kaikki tarvittavat keinot toiminnan sopeuttamiseksi. Lisäksi on pidettävä mielessä, että lähtökohtaisesti syntymättömistä kuluista ei ole edellytyksiä laskuttaa.  

Seurakehittäjien lisäkommentti:  
Seuroilla on hyvin erilaiset talousrakenteet ja millaisia maksuja seura/joukkuetasolla jäseniltä kerätään. Jäsenmaksu on aina maksu yhdistykseen kuulumisesta, ja sinällään sen suositellaan olevan nimellinen tai vähintäänkin kohtuullinen. Kuten yllä vastauksessa sanotaan: kun joukkueen uusi toimintakausi käynnistyy, tulee joukkueen jäsenten - tai alaikäisten lasten kohdalla - vanhempien kesken käydä tulevan kauden budjetti ja budjetin reunaehdot läpi, jotta jäsen/jäsenen vanhempi tietää millaiseen toimintaan on osallistumassa.  

ESLU:n antamassa ohjeessa urheiluseuroille asianajaja Teppo Laine / Legistum Oy:stä toteaa seuran kokousten järjestämisestä myös näin:  

1) kokousta lykätään, jos säännöt mahdollistavat  

2) jos ei ole mahdollista, kokouksen voisi pitää etäyhteydellä (vaikka säännöissä ei suoranaisesti tällaista sallitakaan), hankkia tälle etukäteen riittävä kannatus sekä järjestettävä mahdollisuus osallistua. Myös asiat tulee kutsussa esittää yksityiskohtaisesti tuoden esille myös hallituksen mahdolliset päätösesitykset.  

3) Kokouksen voi sitten, kun rajoitukset purkautuvat pitää uudelleen ja vahvistaa jo tehdyt ratkaisut. Samoin, jos joku moittii kokousta.  

Kysymys: 
Mitä seura työnantajana voi tehdä, jos työ on vähentynyt tai estynyt koronavirustilanteesta johtuen työpaikalla osittain tai kokonaan? 

Vastaus: Aivan aluksi ja ensimmäiseksi: Hallitus on esittänyt muutoksia lainsäädäntöön koskien mm. lomautusilmoitusaikoja sekä yhteistoimintaneuvottelujen neuvotteluaikaa. Nämä muutokset eivät ole vielä voimassa. Työehtosopimusosapuolet ovat voineet sopia nopeammista ratkaisuista eri aloilla. 

Koronaviruksen vaikutukset näkyvät kaikilla työpaikoilla, ja heijastuvat jokaiseen työnantajaan ja niiden henkilöstöön, myös salibandyseuroissa. Erityisesti työnantajaa mietityttävät seuraavat asiat, ja aiheuttavat toimia: työn vähentyminen tai estyminen (tästä mahdollisesti aiheutuvat lomautukset, työaikamuutokset, irtisanomiset), ja tähän liittyvä yhteistoiminta- sekä lomautusprosessi. 

Erilaiset vaihtoehdot reagoida työn määrän vähentymiseen tai estymiseen: 
* sopiminen/määrääminen erilaisten vapaiden pitämisestä, kuten vuosiloma ja saldot 

* Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä (TSL 2:12 § 2.mom: ). Voidaan käyttää tilanteessa, jossa työpaikan sulkeminen johtuu viranomaisen päätöksestä. Ei voida käyttää, jos työ vähentyy siksi, ettei tule enää asiakkaita. Ei voitane käyttää, jos työpaikan sulkeminen on seurausta viranomaisen suosituksesta, mutta päätös työnantajan.  

Jos seurassa arvioidaan tämän olevan mahdollinen toimintatapa à Ilmoitus työsopimuslain 2:12§ 2.mom. mukaisesta työn estymisestä annettava ripeästi. Ilmoituksessa tulee ilmetä työn estymisen alkamisen päivämäärä ja päivämäärä, jolloin palkan maksaminen päättyy. Esim. Työ estyi poikkeustilan ja valmiuslain takia 17.3., jolloin palkan maksaminen päättyisi 31.3. (tämä päivä mukaan lukien). Tämä koskee toistaiseksi voimassa olevia ja määräaikaisia työsopimuksia. Työntekijällä on oikeus työttömyysturvaetuihin 14 vrk jälkeen. 

* TSL 5 luvun lomauttaminen tai 7 luvun irtisanominen
Lue lisää: Salibandyliiton linjaukset seuratoimintaan koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.
 
HUOM! Emme suosittele lyhennetyn lomautusilmoitusmenettelyn (5 vrk) käyttämistä salibandyseuroissa ennen kuin lakimuutokset ovat tulleet voimaan! 

Kysymys: 
Työntekijän sairasloma alkoi ennen koronan vaikutusta salibandyyn ja sairaslomaan tuli vielä jatkoa. Voiko työntekijää lomauttaa sairasloman aikana?  

Vastaus: 
Lomautusta ei voi tehdä työntekijän sairasloman aikana, eli lomautus siirtyy, jos työntekijä on sairaslomalla. Ilmoitus lomautuksesta pitää antaa viimeistään 14 vrk ennen aiottua lomautusta. 

Kysymys:  
Tuleeko urheiluseuran noudattaa TES:iä? 

Vastaus:  
Urheilussa ei ole yleissitovaa, seuroja koskevaa työehtosopimusta. Jos seura on tehnyt työsopimuksia, joissa viitataan esim. urheilujärjestöjen TES:iin, tulee sen mukaan toimia. Muissa tilanteissa seurat eivät sovella työehtosopimuksia, vaan työsopimukset ovat sidottuja työlainsäädäntöön. Suomen hallitus on työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa sopinut koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista. Nämä lakimuutoksia edellyttävät kohdat ovat tämänhetkisen tiedon mukaan tulossa voimaan 1.4.2020 ja ovat voimassa noin 3 kuukauden ajan. 

Kysymys: 
Miten koronavirustilanne vaikuttaa OTO-valmentajiin? 
 

Vastaus: 
Tarkistakaa, millaisia sopimuksia OTO-valmentajien kanssa on tehty – määräaikaisia vai toistaiseksi voimassa olevia ja miten sopeuttamismenettelyt näiden sopimusten kohdalla on mahdollista toteuttaa.  

Mikäli seura maksaa valmentajille kulukorvauksia, ei niiden maksamiseen luonnollisestikaan tässä tilanteessa ole edellytyksiä, kun joukkueen normaali toiminta on estynyt. Tässä kohden seuran on varmasti syytä miettiä ja keskustella valmentajan kanssa, olisiko esim. kevään osalta, mahdollisten etävalmennusten korvaaminen palkkana kuitenkin kohtuullista.  

Kysymys:
Miten
uuteen kauteen valmistaudutaan?  

Vastaus: 
Salibandyliitto valmistautuu tällä hetkellä uuteen kauteen normaalin aikataulun mukaisesti.  

Kysymys:
Miten seurojen elinvoimaisuutta tuetaan
tässä tilanteessa?  

Vastaus:
Salibandyliitto on yhteistyössä ja Olympiakomitean kanssa muistuttamassa valtiovaltaa ja kuntia urheilun ja liikunnan vaikeasta tilanteesta. Nyt tarvitaan myös jokaisen seuran ja seuratoimijan panosta, jotta viesti päättäjille on vahva ja aihe pysyy esillä.
Lue lisää: Koronavirusepidemialla merkittävät vaikutukset taloudelliset vaikutukset liikuntaan ja urheiluun.

Kysymys: 
Onko liitolla tai onko liitolta tulossa jotain (etä)harjoitteluun liittyvää infoa tai materiaalia?  

Vastaus:
Työstämme tätä mahdollisuutta parhaillaan.  

Kysymys: 
Pystyykö liitto järjestämään valmentajille/valmennuspäälliköille koulutustilaisuuksia etäyhteyksiä hyödyntäen?  

Vastaus: 
Tällä hetkellä kaikki valmennuskoulutukset siirtyvät myöhemmäksi. 

Kysymys:  
Kattaako urheiluvakuutus myös etäharjoittelun?  

Vastaus: 
Pohjolan Sporttiturva kattaa, kun kyse on lajille ominaisesta tai valmennusohjelman mukaisesta harjoittelusta. Hyvä on kuitenkin muistaa, että kaikki liikunta ja urheilu ei ole lajinomaista harjoittelua, vaikka kaikki liikunta tietenkin on hyvästä. Esim. ”hohtokeilaaminen” kavereiden kanssa ei täytä kriteerejä eikä myöskään mökillä tapahtuva halon hakkuu. Lenkit ja punttisali/voimaharjoittelu kuuluvat tähän ja kaikki mitä valmennusohjelmaan on laitettu. Tässä yksi erittäin hyvä syy olla irtisanomatta vakuutuksia ja toinen tärkeä seikka on se, että kun taas treenit ja matsit alkaa niin vakuutuksen uusiminen tapahtuu koko kauden vakuutusmaksulla. 

Mikäli pelaajalla ei ole Pohjolan Sporttiturvaa, kannattaa hänen ehdottomasti tarkistaa oman vakuutuksensa vakuutusehdot etä- ja omatoimiharjoittelun osalta. 

Etäyhteydenpidon välineitä:  

Microsoft Office365 Teams:  https://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-365/nonprofit/office-365-nonprofit 

Zoom Meeting: https://zoom.us/pricing 

Skype for Business: Monella käytössä oleva sovellus, joka kuuluu Microsoftin tuoteperheeseen. Tämä korvataan vähitellen Teamsillä, minkä vuoksi siihen ei välttämättä päivityksiä enää entiseen malliin tule.  

Oheisessa blogitekstissä on myös mainittu ja vertailtu näitä ja muitakin sovelluksia etätyön tueksi: https://grapepeople.fi/blogikirjoitus/parhaat-sovellukset-etatyon-tueksi/ 

Muut esille nousseet linkit: 
Palloliitto (sisältää esim. lomautukseen liittyviä ilmoituspohjia): https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/solutions/articles/35000150503-koronavirusinfo 

ESLU:n ohjeistus urheiluseuroille: https://www.eslu.fi/uutiset/koronan-johdosta-kokosimme-yhteistyossa-asianajotoimisto-legistumin-kanssa-ohjeistuksen-seuroille/ 

Palvelualojen työnantajat ry.(Palta) ohjeet työnantajille: https://www.palta.fi/palta/ohjeet-tyonantajille-koronavirustilanteissa/ 

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) korona-info: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/20/korona-helpotuksia-lomautuksiin-ja-muuhun-tyolainsaadantoon/ 

ESR-rahoitusmahdollisuudet: https://www.rakennerahastot.fi/etusivu

CraftEerikkiläLIDLOsuuspankkiSuveraSubwayTeho sportTupla+UnihocVeikkausVW-HyötyautotBiokia
Fais est. 1993TalgrafStadiumTallinkSponsor InsightEversheds Asianajotoimisto

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Tallennettavista tiedoista voit lukea tietosuojaselosteesta.