Koulutusjärjestelmä

Viimeksi päivitetty 28.10.2014 09:41

Saba_koulutusjarjestelma.jpg

Suomen Salibandyliiton (SSBL) viisiportainen valmennuskoulutusjärjestelmä perustuu kansallisiin ja kansainvälisiin linjauksiin.

Tasot 1–3

  • Toteutuksesta vastaa SSBL.
  • Tason 1 valmentajakoulutukset toteutetaan alueellisesti lähellä valmentajan omaa toimintaympäristöä.
  • Tasojen 2–3 valmentajakoulutukset järjestetään valtakunnallisesti SSBL:n valmennuskeskuksessa Eerikkilän Urheiluopistolla.

Taso 4

  • Tason 4 koulutus (valmentajan ammattitutkinto VAT) on Suomen suurimpien urheiluopistojen järjestämää ammatillisen tason koulutusta.
  • SSBL tekee yhteistyötä Eerikkilän Urheiluopiston kanssa. VAT-opinnot voi integroida SSBL:n tason 3 Huippuvalmentajakoulutukseen (HVK). Näin valmentaja voi suorittaa VAT:n ja HVK:n yhdistelmäkoulutuksena. Tähän tulee varata runsaasti opiskeluaikaa.

Taso 5

  • Opinnot voi suorittaa Jyväskylän Yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Sen pääainevaihtoehdoista löytyvät valmennus- ja testausoppi sekä liikuntapedagogiikka.

Tiedosta osaamiseen

Tasojen 1–3 valmentajakoulutukset ovat koulutus- ja oppimisprosesseja, joissa teoriatieto jalostuu vähitellen käytännön osaamiseksi. Tason 1 uusi valmentaja hallitsee yhden jakson ja erityisesti yhden laadukkaan harjoituskerran. Prosessin edetessä hän kykenee toteuttamaan koulutuksen mukaisia toimenpiteitä jokaisessa harjoituksessa ja kehittämään urheilijoita myös pitkällä tähtäimellä.

Teoriaa sähköisessä oppimisympäristössä

Teoriaopiskelun oppimisympäristönä toimii Salibandyliiton koulutus- ja valmennustarpeisiin räätälöity Sami Hyypiä Akatemian EeNet. EeNetistä löytyy opiskeltavia aineistoja, tilastoja ja videoleikkeitä ottelu- ja harjoitustilanteista sekä linkkejä valmentajalle tärkeisiin tietolähteisiin.

Osaamista lähijaksoilla

Käytännön osaaminen syntyy vain käytännön kokemusten kautta. Käytännön harjoittelun lisäksi tarvitaan reflektointia (pohdintaa, peilausta). Oleellinen osa valmentajakoulutusta onkin itsearviointi ja itsearviointitaidon kehittäminen sekä rakentavan palautteen vastaanottaminen.

Tasolla 1 ja 2 koulutukseen osallistuvan valmentajan käytännön toimintaa seuraa ja ohjaa SSBL:n kouluttaja. Hän toimii ennen kaikkea sparraajana mutta myös tiedon jakajana. Osaava, kokenut kollega antaa palautetta ja ohjausta arkipäivän valmennustilanteissa viikottain. Tasolla 3 (HVK) valmentajalla tulisi olla mentorityyppinen ohjaaja omassa toimintaympäristössään.

Seuroihin pyritään siis rakentamaan uutta mentoroinnin kaltaista toimintamallia, jossa valmentaja saa arvokasta palautetta ja sparrausta ja osaa myös ottaa sitä vastaan.

Valmennuskoulutuksen lähtökohtia

  • Lapsuus-, nuoruus- ja aikuisvaiheen valmennus- ja koulutustoiminnan kehittäminen urheilijauran painopisteet ja avaintekijät huomioon ottaen.
  • Valmennusfilosofia, jonka mukaan kehittämisen keskiössä ovat yksilö, joukkue ja seura.
  • Pelaajien kokonaisvaltainen kehittäminen ja kehittymisen seuranta.
  • Laadukas seuravalmennus (SSBL:n pelaajapolku), Akatemiavalmennus, Maajoukkuetoiminta.

 

CraftEerikkiläLIDLOsuuspankkiSuveraSubwayTeho sportTupla+UnihocVeikkausVW-HyötyautotBiokia
Fais est. 1993TalgrafStadiumTallinkSponsor InsightEversheds Asianajotoimisto

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Tallennettavista tiedoista voit lukea tietosuojaselosteesta.