Seurakehitys.fi -työväline

Seurakehitys.fi on sähköinen, seuroille suunnattu, itsearvioinnin työväline, joka toimii Tähtiseura-prosessien (salibandyssa Lasten ja nuorten Tähtiseura sekä Aikuisten Tähtiseura) työvälineenä, mutta myös seuratoiminnan muistilistana ja Seura360-prosessin työvälineenä. Järjestelmään kertyvän tiedon avulla seuran mahdollista kehittää identiteettiään omien vahvuuksien kautta.

Verkkotyöväline on kehitetty yhteistyössä salibandyseurojen kanssa ja sen tasoja 1-3 on pilotoitu 14 seuran kanssa keväällä 2017. Tasot 4 ja 5 on määritelty vuonna 2019.

Seurakehitys.fi-työväline liittyy kiinteästi Seura360-prosessiin.
Seura360-prosessi perustuu seuran haluun aktiivisesti kehittää omaa toimintaansa ja arvioida toimintatapojaan.

Seuran ensimmäisen, seurakehitys.fi-työvälineessä tehtävän, itsearvioinnin jälkeen toteutamme seuratapaamisen paikan päällä tai puhelimitse. Seuratapaamisissa ja itsearviointityövälineessä huomioimme 1) seuran hallinnon ja johtamisen, 2) urheilun johtamisen, sekä 3) viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuudet.

Tapaamisten pohjalta luomme yhdessä seuran kanssa toiminnan kehittämissuunnitelman, jonka eteenpäinviemisessä autamme. Seura360-prosessin käynnistyttyä toteutamme kahdenkeskisiä seuratapaamisia vuosittain.

Kirjautuminen

Kirjautuminen seurakehitys.fi-sivuille tapahtuu samoilla seuratunnuksilla kuin palvelusivustolle. Seuratunnus on muotoa A+seuran sportti-id (esim. A12345678). Seurasi tunnus ja salasana ovat seurasi Palvelusivustoa (sivusto, jolla tehdään mm. pelaajasiirrot) hallinnoivan henkilön tiedossa.

Lisätietoja:

Elina Anttonen
Seuratoiminnan kehittäjä
Seuratoiminnan johtamisen apu ja tuki (ml. Tähtiseuratoiminta ja seura360-kehitysprosessit). Suora seuratuki, seuratiedotus (seurakirjeen päätoimittaja), Et ole yksin -hankkeen yhteyshenkilö.
Mervi Kilpikoski
Seura- ja harrastustoiminnan johtaja
Seuratoiminta ja harrastaminen -tiimin johtaminen, elinvoimaiset salibandyseurat -strategiaohjelma, suora seuratuki (seurojen palkkaushankkeet), tietosuojavastaava (GDPR).