MyEerikkilä

Viimeksi päivitetty 17.2.2016 11:02

MyEerikkilä on valmennuksen ja valmentajakoulutuksen lähtökohdista rakennettu sähköinen kehittämis- ja oppimisympäristö, joka toimii suojatun yhteyden takana internetissä.

MyEerikkila

 

 

 

 

 

 

 

 

 MyEerikkilän monipuolisia ominaisuuksia voidaan hyödyntää pelaajan kokonaisvaltaisessa kehittymisen seurannassa ja kehittämisessä sekä erilaisten koulutusprosessien tukena. MyEerikkilä mahdollistaa pelaajien, valmentajien ja valmennuspäälliköiden tehokkaan yhteistyön ajasta ja paikasta riippumatta.

Pelaajan näkökulmasta MyEerikkilässä on kaikki tieto, palaute ja materiaali liittyen hänen kehittymiseen, harjoitteluun ja pelaamiseen uran eri vaiheissa. Pelaaja saa MyEerikkilän kautta arvokasta tietoa omasta kehittymisestään ja tekemisestään sekä omista vahvuuksista ja kehittämiskohteistaan.

Valmentajan pelaajalle jakamien pelivideoiden ja klippien kautta pelaaja voi analysoida omaa pelaamistaan ja saada palautetta valmentajalta pelaamisensa kehittymisestä.

Valmentajan näkökulmasta MyEerikkilä on työkalu tukea pelaajan kokonaisvaltaisesta kehittymistä ja kehittyä itse valmentajana. Valmentaja saa MyEerikkilän kautta yksityiskohtaista tietoa joukkueensa pelaajien tasosta ja kehittymisestä.

Suunnitellessaan harjoittelua MyEerikkilään valmentaja saa automaattisia yhteenvetoja oman joukkueensa harjoittelun määrästä ja laadusta. Videotyökalun avulla valmentaja voi analysoida, pilkkoa ja jakaa pelivideoita helposti MyEerikkilässä. Lisäksi valmentaja voi arvioida ja seurata omaa kehittymistään valmentajana.

Valmennuspäällikön näkökulmasta MyEerikkilä on työkalu tukea valmentajan kehittymistä ja valmennustyötä sekä seurata ja tukea pelaajan kokonaisvaltaista kehittymistä.

MyEerikkilän kautta valmennuspäällikkö saa keskitetysti tietoa seuransa pelaajien, valmentajien ja joukkueiden kehittymisestä ja tekemisestä eri ajanjaksoina. MyEerikkilään luotavan valmennuslinjan kautta valmennuspäällikkö voi ohjata seuran valmentajien ja joukkueiden toimintaa.

Kirjautuminen sähköiseen MyEerikkilä kehittymisen seurantaan ja oppimisympäristöön.


Lisätietoja: Valmennuspäällikkö Miikka Lamu.
miikka.lamu@floorball.fi
puh. 0400 529 026