Kurinpito

Tiivistelmät alueellisia sarjoja koskevista kurinpitovaliokunnan päätöksistä.

Viimeksi päivitetty 13.4.2018 14:42

Toimihenkilöpäätökset 2017-2018 kurinpitoasioista. Lisätietoa Jan Kondo, jan.kondo@salibandy.fi

Kurinpitovaliokunta 5.4.2018

TPS:n rikkomusilmoitus A-nuorten SM-välierästä TPS – Classic 31.3.2018. Classicin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

Rangaistuksia ei määrätä.

Valiokunta katsoo, että tilanteessa ei ole havaittavissa mitään TPS:n rikkomusilmoituksessa kuvailtua kyynärpääiskua päähän vaan Classicin pelaajan käsi pysyy alhaalla ja hänen olkavartensa ja kyynärpään seutunsa näyttävät olevan osumahetkellä TPS:n pelaajan rintakehän korkeudella. Valiokunta ei myöskään katso kontaktitilanteessa olevan sellaisia tekijöitä, joiden kurinpitokäytännössä on katsottu täyttävän kilpailusäännöissä määrätyn väkivaltaisuuden tunnusmerkistön. Classicin pelaajan huomio on hänen asennoistaan päätellen asianmukaisesti pallossa eikä vastustajan pysäyttämisessä eikä hän ennen osumaa tee normaalista pelinomaiseen kontaktiin varautumisesta poikkeavaa hyppyliikettä tai kohottautumista. Classicin pelaaja ei myöskään ota vaarallisesti kontaktia häneen nähden vastakkaiseen suuntaan liikkuvaan pelaajaan, vaan pelaajat liikkuvat tilanteessa viistosti samansuuntaisesti. Siksi kurinpitovaliokunta katsoo, että asiassa ei esitetyn näytön perusteella ilmene perusteita rangaistuksen määräämiselle.

Kurinpitovaliokunta 28.3.2018

EräViikinkien vastalause naisten II divisioonan ottelusta Tiikerit - EräViikingit 25.3.2018. Rangaistuslaukauskisan suorittaminen.

PÄÄTÖS

Vastalause hyväksytään. Ottelu pelataan uudelleen siten kuin sarjajärjestäjä tarkemmin määrää. Vastalausemaksu 170 € palautetaan EräViikingeille sen ilmoitettua liittoon maksuyhteystietonsa. Erotuomareille Miika Virtala ja Juha Vanhanen määrätään kummallekin 50 € erotuomarin laiminlyöntimaksu (KilpS 64 § 7) kohta).

Kurinpitovaliokunta toteaa, että erotuomarit ovat kyseistä sarjaa koskevien etukäteen ilmoitettujen sääntöjen vastaisesti määränneet ottelun ratkaisseen rangaistuslaukauskisan käytäväksi viidellä laukojaparilla tarvittavine jatkopareineen, kun sarjan sääntöjen mukainen määrä olisi ollut kolme. He ovat näin tehneet ottelussa sääntöjen vastaisen ratkaisun, joka lisäksi on vaikuttanut ratkaisevasti ottelun lopputulokseen. Siksi valiokunta harkitsee oikeaksi määrät ottelun pelattavaksi uudelleen. Erotuomarien olisi ehdottomasti tullut ennen ottelua varmistua siitä, miten voittaja tasatilanteessa ratkaistaan, ja he ovat vastineensa mukaan ennen ottelua nimenomaisesti todenneet olevansa asiasta epätietoisia mutta silti aloittaneet ottelun ottamatta asiasta selvää. He ovat määräämällä rangaistuslaukauskisan suoritettavaksi sääntöjen vastaisella tavalla rikkoneet liiton sääntöjä (KilpS 62 § 1) kohta).

YPA Sinisen tekemä edustusoikeutta koskeva vastalause E2-poikien ottelusta YPA Sininen - Steelers Musta.

PÄÄTÖS

Vastalause hylätään. Vastalausemaksu jää liitolle.

YPA Sininen lausuu vastalauseessaan, että Steelers Musta ei vastoin sääntöjä ole lukinnut yhtään pelaajaa ja lähtenyt peliin todennäköisesti Eliittisarjan pelaajilla. Kurinpitovaliokunta toteaa, että sarjaa koskevien sääntöjen mukaisesti Steelers Mustan ei ole tarvinnut lukita pelaajia eikä joukkue ole näin toiminut asiassa sääntöjen vastaisesti. Siksi valiokunta hylkää YPA Sinisen vastalauseen.

Erotuomariraportti C1-poikien I divisioonan ottelusta Classic – SPV 3.3.2018. SPV:n pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

SPV:n Juho Jormalainen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi yhden (1) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). SPV.ltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Videolla näkyy, kuinka SPV.n maalivahti vastustajan rangaistuslaukauksen onnistuttua kävelee ripeästi lähempänä olevan erotuomarin luo ja näyttää koskettavan tätä kahdesti oikealla kädellään vasemman olkapään tienoille. Kosketus ei kuitenkaan ole niin kova, että erotuomari esimerkiksi heilahtaisi tai horjahtaisi tai joutuisi ottamaan askeleen säilyttääkseen tasapainonsa. Kyse on siis pikemminkin kosketuksesta kuin tönäisystä. Erotuomarille kuuluu kuitenkin koskemattomuus eikä pelaajien tule etenkään kiistatilanteessa kajota erotuomariin fyysisesti. Siksi kurinpitovaliokunta katsoo, että SPV:n Juho Jormalainen on käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Kilpailusääntöjen nimenomaisen määräyksen mukaan raskauttavana seikkana pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin. Siksi valiokunta katsoo, että teko muodostaa perusteen lisärangaistukselle ja arvioi kohtuulliseksi seuraamukseksi yhden ottelun lisäpelikiellon. PR3:sta seuraava sakko on sääntöjen mukainen automaattinen seuraamus, johon puuttuminen ei ole kurinpitoelimen vallassa.

Erotuomariraportti miesten VI divisioonan 2. lohkon ottelusta Loiske Kamikaze - FC Elite II. Loiske Kamikazen pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

Loiske Kamikazen Niclas Lindström määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi yhden (1) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Loiske Kamikazelta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Kurinpitovaliokunta katsoo, että Loiske Kamikazen Niclas Lindström on erotuomarien ratkaisua protestoidessaan loukannut erotuomarin fyysistä koskemattomuutta rinnalla tönien ja eteen asettumalla liikkumista estäen. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta, ja kun sääntö nimenomaisesti määrää teon kohdistumisen erotuomariin katsottavaksi raskauttavaksi tekijäksi, valiokunta katsoo tilanteessa olevan perusteet lisärangaistukselle ja katsoo kohtuulliseksi sellaiseksi yhden ottelun mittaisen lisäpelikiellon.

Liiton kurinpitovastaavan kirjelmä Jokereiden valmentajan toiminnasta A-poikien I divisioonan otteluiden jälkeen.

PÄÄTÖS

Jokerit SB:n toimihenkilö Marko Ojajärvelle määrätään varoitus (KilpS 64 § §) kohta).

Ojajärvi on julkaissut joukkueensa ottelun jälkeen tweetin, jossa hän on arostellut erotuomaritoimintaa nimittäen nimeä mainitsematta erotuomaria "yön timoksi". Kurinpitovaliokunta katsoo, että termiä ”yön timo” käytetään Suomessa yleisesti tummaihoisiin henkilöihin kohdistuvana loukkaavana ja syrjivänä ilmauksena, ja käyttämällä kyseistä ilmausta salibandyerotuomarista Marko Ojajärvi on käyttäytynyt kilpailun johdosta tehtyjen päätösten takia epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Saman sääntökohdan mukaan raskauttavana tekijänä pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin. Lieventävänä tekijänä on otettu huomioon, ettei Ojajärvi ole maininnut loukkaavassa tweetissään ketään henkilöä nimeltä, ja sellaisten henkilöiden, jotka ilman erillistä vaivannäköä ovat pystyneet yhdistämään tweetin tiettyyn joukkueeseen, otteluun tai erotuomariin, määrä on ollut melko vähäinen.

Joona Huolmanin käyttäytyminen miesten IV divisioonan 4. lohkon ottelussa ToTe Leo&koirat - SC Café.

PÄÄTÖS

Toukolan Teräksen Joona Huolman määrätään pelikieltoon 1.9.2018 – 31.10.2018 mainitut päivät mukaan luettuina (KilpS 64 § 3) kohta).

Kurinpitovaliokunta katsoo näytetyksi, että Joona Huolman on 3.2.2018 pelannut ottelupöytäkirjaan väärällä nimellä merkittynä ToTe Leo&Koirat -joukkueessa IV divisioonan ottelun, vaikka hänen edustusoikeutensa on ollut Toukolan Teräksen III divisioonan joukkueessa. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka muodostaa perusteen rangaistukselle. Vakiintuneessa rangaistuskäytännössä on tietoisesti vailla edustusoikeutta toisessa joukkueessa pelannutta pelaajaa rangaistu viiden ottelun mittaisella pelikiellolla. Koska kausi on lopussa, valiokunta harkitsee kohtuulliseksi seuraamukseksi syyskuun ja lokakuun mittaisen pelikiellon arvioiden parhaan tietonsa mukaan sen tulevan vastaamaan noin viittä sarjaottelua.

Kurinpitovaliokunta 27.3.2018

ÅIF:n rikkomusilmoitus C2-poikien SM-puolivälieräottelusta ÅIF - OLS 25.3. Erotuomarien ja vastustajan toiminta.

PÄÄTÖS

Ottelutulokseen ei puututa. Rangaistuksia ei määrätä. Ilmoitusmaksu jää liitolle.

ÅIF vaatii ensisijaisesti uusintaottelun määräämistä ja toissijaisesti, että erotuomareille määrätään rangaistus ja OLS:n päävalmentajalle määrätään sanktio epäurheilijamaisesta käytöksestä. ÅIF:n vaatimukset johtuvat peliajassa 57.28 tapahtuneesta tilanteesta, jossa se kertoo erotuomarien määränneen OLS:n aloitteesta ÅIF:n pelaajalle kahden minuutin rangaistuksen väärästä varusteesta (lyhyet sukat) ja OLS on tehnyt ylivoimamaalin. ÅIF lausuu, että erotuomarien olisi tullut sääntöjen ja niiden tulkintaohjeiden mukaan huomauttaa ja kehottaa pelaajaa korjaamaan varusteensa ja estämään pelaamasta, kunnes varusteet on korjattu antamatta tilanteessa rangaistusta. ÅIF katsoo, että OLS on pyrkinyt johtamaan tilanteessa erotuomareita harhaan sääntöjen vastaisella väittämällä ja onnistunut siinä.

KilpS 68 §:n mukaan ottelun lopputulosta ei voi muuttaa 68§:n mukaisen käsittelyn perusteella. Kun ÅIF on tehnyt asiassa KilpS 68 §:n mukaisen rikkomusilmoituksen eikä vastalausetta, valiokunta ei tutki vaatimusta ottelun uusimisesta.

Valiokunta pitää erotuomarien perustelua rangaistuksen määräämiselle ÅIF:n pelaajalle uskottavana, kun he kertovat toimineensa PeliS 401) kohdan tulkintaohjeiden mukaan eli mikäli useammalla kuin yhdellä kenttäpelaajalla ilmenee sääntöjen vastainen asuste, vain yhtä joukkueen pelaajaa rangaistaan väärästä asusteesta. Erotuomarit kertoivat havainneensa yhteensä kolmella pelaajalla sääntöjen vastaiset sukat. Erotuomarit ovat toimineet näin, joten heidän ei ole näytetty toimineen asiassa millään tavoin sääntöjen vastaisesti.

Asiassa esitetyn perusteella ei ole näytetty, että OLS:n valmennus olisi toiminut jotenkin epäurheilijamaisesti, joten syytä rangaistuksille ei ole ilmennyt.

Kurinpitovaliokunta 13.3.2018

Erotuomariraportti A-poikien I divisioonan A-lohkon ottelusta Tiikerit - M-Team II 25.2.2018. Tiikerien pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

Tiikerien Aleksi Kemppi määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Tiikereiltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Kurinpitovaliokunta toteaa, että Tiikereiden Aleksi Kemppi on pelitilanteessa taklannut puolen metrin päässä toimitsijapöydästä kyynärpäällä selkään vastapelaajaa, joka ei ole osannut odottaa sellaista kontaktia ja on lentänyt pää edellä päin toimitsijapöytää loukkaantuen tilanteessa. Kemppi ei ole pyrkinyt pelaamaan tilanteessa palloa. Kemppi on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta tavalla, joka on aiheuttanut erityisen loukkaantumisvaaran ja myös loukkaantumisen ja edellyttää lisärangaistusta. Se, että rikkeen kohteena ollut pelaaja myöhemmin samassa ottelussa on kyennyt vielä pelaamaan, ei sulje pois sitä, että hän olisi voinut rikkeen seurauksena loukkaantua. Kohtuulliseksi seuraamukseksi rikkeen vaarallisuuden huomioiden valiokunta arvioi kolmen ottelun lisäpelikiellon.

Erotuomariraportti miesten II divisioonan 5. lohkon ottelusta Hatsina - Kosken Dynamo. Hatsinan pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

Hatsinan Jari-Pekka Tiusanen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Hatsinalta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Kurinpitovaliokunta on tutustunut kummankin joukkueen tilanteesta toimittamiin videotallenteisiin. Niissä näkyy, kuinka Hatsinan Jari-Pekka Tiusanen yritettyään ensin laukausta ja törmättyään voimakkaasti vastapelaajaan menettää hetkeksi tasapainonsa. Sen jälkeen hän lähtee kohti tilannetta, jossa Kosken Dynamon pelaaja on kääntymässä suojaamaan pomppivaa palloa vartalollaan samalla, kun toinen Hatsinan pelaaja pyrkii siihen. Tiusanen ottaa neljän askeleen vauhdin ja olkapäätään kohti vastustajaa kohottaen näyttää törmäävän olkapäällään päähän vastapelaajaa, joka kaatuu iskun voimasta lattiaan kyljelleen ja edelleen samalla vauhdilla toiselle kyljelle. Tämän jälkeen Tiusanen kumartuu kaatuneen vastapelaajan puoleen ilmeisesti selvittäen tämän vointia.

Valiokunnan arvion mukaan Tiusanen tulee tilanteeseen epätavallisen kovalla vauhdilla ja osuu päähän vastapelaajaa, joka palloon keskittyneenä ei pysty varautumaan yllättävään kontaktiin. Vaikka Tiusasen maila on ojennettuna pallon suuntaan, hän pyrkii liikkeistään päätellen keskittymään pikemminkin osumaan vastapelaajaan kuin tavoittelemaan palloa. Tiusanen on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta tavalla, joka aiheuttamansa loukkaantumisriskin ja loukkaantumisen vuoksi on vaarallisuutensa vuoksi peruste lisärangaistukselle. Kohtuulliseksi seuraamukseksi valiokunta arvioi kolmen ottelun lisäpelikiellon. Kun Hatsina lausuu vastineessaan, että tilanne on tulkittu väärin tahalliseksi vahingoittamiseksi, valiokunta muistuttaa, että rangaistavuus ei edellytä nimenomaista vahingoittamistarkoitusta vaan pelaajien on toimittava kentällä myös kontaktitilanteissa kaikkien osapuolten turvallisuus huomioiden.

Imatran Voiman rikkomusilmoitus II divisioonan ottelusta Imatran Voima - Pontuksen Nouseva Voima (PoNoVo) 9.3.2018.

PÄÄTÖS

Rangaistuksia ei määrätä. Ilmoitusmaksu jää liitolle.

Valiokunta on tutustunut tilanteesta toimitettuun videotallenteeseen. Siinä näkyy, kuinka PoNoVon pelaaja välittömästi aloituksen tapahduttua ja pallon singahdettua tilanteesta sivuun ottaa vasemmalla jalallaan ponnistaen askeleen kohti Voiman aloittajaa estäen tämän liikkumista. PoNoVon pelaajan vasen jalka pysyy tukijalkana paikallaan samalla kun oikea ottaa askeleen ja laskeutuu maahan suunnilleen samalla hetkellä kun pelaajien kontakti tapahtuu. Vaikka PoNoVon pelaajan polvi hänen ottaessaan askeleen vastustajaa kohti, ojentuu tämän suuntaan, hän näyttää yrittävän estää pallotonta vastapelaajaa ennen kaikkea olkapäällään ja lonkallaan pääsemästä liikkeelle.

Kurinpitovaliokunta arvioi asiassa esitetyn nojalla, että PoNoVon pelaaja on syyllistynyt tilanteessa rikkeeseen ja saanut siitä erotuomareilta rangaistuksen. Vaikka tällaisen polvi ojennettuna estämisen voidaan katsoa täyttävän enimmillään PeliS 613 6) kohdan mukaisen vaarallisen pelin tunnusmerkistön, ei näyttöä vahingoittamisen tarkoituksessa tehdystä potkaisemisesta polvella tai muusta perusteen lisärangaistukselle muodostavasta rikkeestä ei ole esitetty.

Erotuomarin käyttäytyminen

Erotuomari määrätään toimintakieltoon syyskuun 2018 loppuun saakka (KilpS 64 § 16) kohta).

Lähestymällä omasta aloitteestaan toistuvasti alaikäistä pelaajaa viesteillä, joiden joukossa lisäksi on ollut vihjaukseksi intiimistä kiinnostuksesta tulkittavissa oleva siteeraus, täysi-ikäinen erotuomari on rikkonut liiton sääntöjä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä (KilpS 62 § 1) kohta).

Salibandyliiton kilpailusääntöjen 9 § lausuu eettisistä periaatteista seuraavasti: Osallistuessaan liiton kilpailutoimintaan henkilö sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä ja reilun pelin yleisiä periaatteita, joita ovat toisen ihmisen kunnioitus ja yhdenvertainen kohtelu, rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, demokraattisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vastuullinen kasvatus sekä kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen. Lisäksi erotuomarikoulutuksissa läpikäytyjen erotuomaritoiminnan eettisten periaatteiden mukaan urheilu on suurelta osin nuorisotoimintaa, jossa erotuomarilla on tärkeä osa kasvattajana. Hänen on itse hallittava elämän ja yhteiskunnan "pelisäännöt" ja ohjattava kilpailijoita käyttäytymään niiden mukaisesti.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että erotuomarilla on velvollisuus toimia ja käyttäytyä asemansa mukaisesti kaikessa lajiin liittyvässä toiminnassaan myös silloin kun hän toimii muussa kuin erotuomarin roolissa. Aikuisen erotuomarin tulee kanssakäymisessään lapsi-ikäisten lajissa mukana olevien kanssa erityisen huolellisesti esiintyä ja toimia tavalla, joka tukee eikä vaaranna lapsen ja nuoren turvallista kasvua ja kehitystä. Vaikka henkilö ei yhteydenpidossaan toiseen toimisikaan varsinaisesti erotuomaritehtävässään, on tietoisuus hänen toimimisestaan myös erotuomarina lisäksi omiaan voimistamaan sitä auktoriteettiasemaa, joka hänellä jo ikänsä puolesta alaikäiseen on.

Syyttömien osapuolten suojelemiseksi ei päätöksen yhteydessä mainita tunnistetietoja.

Kurinpitovaliokunta 11.3.2018

Erotuomariraportti erotuomari Juha Kuusmaan käyttäytymisestä turnauksessa 20.1.2018

PÄÄTÖS

Erotuomari Juha Kuusmaalle määrätään varoitus (KilpS 64 § 1) kohta).

Vaikka Kuusmaan puheiden tarkka sisältö ja sanamuodot jäävät selvittämättä, valiokunta katsoo seuraamuskynnyksen ylittävällä todennäköisyydellä osoitetuksi, että erotuomari Juha Kuusmaa on ottelutilanteessa esiintynyt erotuomarikollegaa kohtaan alatyylisesti ja epäasiallisesti. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta), ja valiokunta määrää siksi hänelle varoituksen.

Kurinpitovaliokunta 27.2.2018

Top Teamin vastalause C2-poikien ottelusta Top Team - LeBa-96 3.2.2018.

PÄÄTÖS

Vastalausetta ei tutkita. Vastalausemaksu jää liitolle.

Koska Top Team on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei halua vastalausetta käsiteltävän, valiokunta ei tutki asiaa.

Kun Top Team on merkityttänyt ottelupöytäkirjaan vastalauseen, joukkueelle on syntynyt sääntöjen mukainen velvollisuus vastalausemaksun suorittamiseen. Vaikkei asiaa ole sääntöihin nimenomaisesti kirjattu, vastalausemaksun ja vastalauseen tekemisen määräajan on tarkoitus osaltaan varmistaa, että joukkueet kävisivät normaalista ottelutapahtumasta poikkeavaan vastalausemenettelyyn vain painavin perustein ja vakaasti harkittuna. Sarjatoimintaan osallistuvien joukkueiden tulee myös olla tietoisia säännöistä ja niihin sisältyvästä riskistä, että vastalausemaksu menetetään ilman, että ottelutuloksen muuttamista tai muuta vastalauseen tavoitteena olevaa seurausta saavutetaan. Kurinpitovaliokunta on asiassa esitetyn nojalla harkinnut, onko Top Teamin katsottava saaneen paikalla liiton asettelemina henkilöinä olleilta erotuomareilta sellaisia ohjeita tai kehotuksia, jotka kumoaisivat joukkueella itsellään normaalisti olevan velvollisuuden tarkoin harkita vastalauseen tekemisen perusteita. Erotuomareista toinen lausuu, että he eivät ole kehottaneet Top Teamia tekemään vastalausetta. Toinen lausuu erotuomarien kertoneen, että jos joukkueen mielestä on toimittu väärin, se voi tehdä vastalauseen, mikä käytännössä on vain sääntöjen sisällön toteamista ääneen ja minkä tulisi joka tapauksessa olla joukkueiden tiedossa. Näin valiokunta katsoo, että erotuomarien toiminta ei ole muodostanut perustetta käsitellä Top Teamin vastalausemaksua tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Kun myöskään muuta sääntöjen tarkoittamaa perusteltua syytä maksun palauttamiselle ei ole, maksu jää liitolle.

Erotuomariraportti erotuomari Mikko Kantasen toiminnasta A-poikien I divisioonan ottelun AC HaKi - SBS Blues jälkeen.

PÄÄTÖS

Rangaistuksia ei määrätä.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että raportoidessaan erotuomarikollegan epäasialliseksi katsomastaan käytöksestä Mikko Kantanen on toiminut säännöissä säädetyn velvollisuutensa mukaisesti. Riippumatta siitä, johtaako raportti seuraamuksiin, ei epäillyn rikkeen saattamista liiton tietoon ja tutkittavaksi ole pidettävä loukkaavana tai vääränä toimintana ellei kyse ole tietoisesti vastoin parempaa tietoa tai muutoin hyväksyttävästä poikkeavassa tarkoituksessa tehdystä tiedoksiannosta. Näin valiokunta ei katso olevan perustetta määrätä asiassa Mikko Kantaselle seuraamuksia.

Erotuomariraportti D1-poikien ottelusta Koovee Mustat - LASB Hml Valkoinen 3.2.2018. LASB:n pelaajan käyttäytyminen erotuomaria kohtaan.

PÄÄTÖS

LASB Hml 04 Valkoisen Olli Maksimainen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi yhden (1) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 2) kohta). LASB:lta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

LASB Hml 04 Valkoisen Olli Maksimainen on häneen kohdistuneesta rikkeestä turhautuneena lähestynyt erotuomaria ja heilauttanut kättään niin, että kädessä olleesta haavasta lentänyt veripisara on osunut erotuomariin. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka muodostaa perusteen lisärangaistukselle. Saman sääntökohdan mukaan raskauttavana tekijänä pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin. Ottaen lieventävänä tekijänä huomioon pelaajan nuoren iän valiokunta katsoo kohtuulliseksi seuraamukseksi yhden ottelun mittaisen lisäpelikiellon.

Erotuomariraportti miesten II divisioonan ottelusta Kosken Dynamo - Voima. 

PÄÄTÖS

Kosken Dynamolle määrätään 100 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta).

Vastuujoukkue Kosken Dynamon asettama kuuluttaja on arvostellut ottelun erotuomarien ratkaisuja, mistä pidättäytyminen kuuluu toimitsijoiden velvollisuuksiin, ja lisäksi käyttäytynyt näitä kohtaan epäasiallisesti. Vastuujoukkue Kosken Dynamo on näin rikkonut liiton sääntöjä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä (KilpS 62 § 1) kohta), mistä kohtuulliseksi seuraamukseksi valiokunta harkitsee 100 euron suuruisen sakon.

Erotuomariraportti E1-poikien ottelusta SB Hirvensalo - KaPa-65 11.2.2018. 

PÄÄTÖS

KaPa-65:n Niclas Lehtonen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). KaPa-65:ltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

KaPa-65:n Niclas Lehtonen on ilmeisestikin itseensä kohdistuneesta rikkeestä suuttuneena lähtenyt matkalla jäähylle olleen vastapelaajan perään ja iskenyt tätä takaapäin mailallaan voimakkaasti jalkaan. Isku on aiheuttanut kohteelleen verenpurkauman ja ottelun keskeytymisen kivun takia. Poistuessaan kentältä Lehtonen on vielä huudellut ja näyttänyt keskisormea. Lehtonen on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta. Vastustajan lyöminen jälkitilanteessa takaapäin mailalla on täysin lajiin kuulumaton teko ja aiheuttaa lisäksi loukkaantumisvaaran, joka tässä on toteutunut. Ottaen lieventävänä tekijänä huomioon pelaajan nuoren iän valiokunta harkitsee kohtuulliseksi seuraamukseksi kolmen ottelun mittaisen lisäpelikiellon.

Erotuomariraportti Oilersin A-poikien Toni Rintalan erotuomarille lähettämästä loukkaavasta viestistä ottelun jälkeen.

PÄÄTÖS

Oilersin Toni Rintala määrätään kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta).

Oilersin Toni Rintala on noin tunti ottelun jälkeen lähettänyt ottelun toiselle erotuomarille Facebookissa alatyylisen ja loukkaavan yksityisviestin, jossa hän on arvostellut ottelun erotuomaritoimintaa. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun johdosta tehtyjen päätösten perusteella epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Saman sääntökohdan mukaan raskauttavana tekijänä pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin. Valiokunta katsoo, että erotuomarin loukkaaminen tämän ottelussa tekemien ratkaisujen vuoksi ottelun jälkeen vapaa-aikana on katsottava ottelutapahtuman yhteydessä tapahtuvaa kommentointia vakavammaksi rikkeeksi. Valiokunta harkitsee kohtuulliseksi seuraamukseksi teosta kahden ottelun mittaisen pelikiellon.

Erotuomariraportti C1-poikien I divisioonan ottelusta NST - HIFK 12.2.2018.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Rangaistuksia ei määrätä. Liittoa pyydetään täsmentämään ottelun alkulämmittelyihin liittyvää ohjeistusta siten, että kaikkien osapuolten turvallisuus taataan vielä nykyistä paremmin.

Kurinpitovaliokunta toteaa asiassa esitetyn nojalla, että ottelun kuuluttaja on noin 10 minuuttia ennen ottelun alkua kahdesti kuuluttanut lämmittelyajan päättyneeksi, jonka jälkeen ainakin HIFK:n joukkue on vielä jatkanut pallojen laukomista. Erotuomari on tässä vaiheessa siirtänyt maalin sivuun sen normaalilta paikalta tarkastaakseen maalin kunnon, jolloin HIFK:n pelaajan laukoma pallon on osunut häntä silmään. Valiokunta katsoo, että kyse on ollut tapaturmasta, johon ovat osaltaan vaikuttaneet HIFK:n jatkama lämmittely vielä lämmittelyn päättymisestä kertovien kuulutusten jälkeen, erotuomarin päätös ryhtyä tarkastamaan maalia varmistamatta pallojen laukomisen päättyneen ja lajissa yleinen tapa usein jatkaa kesken oleva lämmittelydrilli loppuun vielä lämmittelyn loppumisesta kertovasta kuulutuksesta huolimatta.

ToTen pelaajan edustusoikeus miesten IV divisioonan turnauksessa 3.2.2018. Väärällä nimellä pelaaminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

ToTe Leo&Koirat määrätään hävinneeksi 3.2.2018 pelattu ottelu ToTe Leo&Koirat - SC Café tuloksella 0-5 (KilpS 65 §). ToTelle määrätään 200 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta).

Väärällä nimellä pelanneeksi nimetyltä pelaajalta pyydetään asiassa vastine, jotta asiassa voidaan tehdä päätös hänen osaltaan.

ToTe Leo&Koirat on peluuttanut ottelussa SC Caféa vastaan pelaajaa, joka ei ole ollut siirtynyt joukkueeseen kilpailusääntöjen mukaisesti ja on täten ollut ottelussa vailla edustusoikeutta. KilpS 65 §:n mukaan ottelussa edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue on määrättävä hävinneeksi sellainen ottelu, jossa edustusoikeudeton taikka pelioikeudeton pelaaja on pelannut. Kyseinen joukkue on tällöin määrättävä hävinneeksi tuloksella 0-5 tai muulla liiton määräämällä tuloksella, josta edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue ei hyödy. Lisäksi joukkueen seuralle määrätään sakkorangaistus. Näin ToTe Leo&Koirat määrätään hävinneeksi kyseinen ottelu ja seuralle määrätään sakkorangaistus. Pelaajan merkitseminen ottelupöytäkirjaan vilpillisesti väärällä nimellä on vakiintuneen käytännön mukaan katsottu sakkoa korottavaksi perusteeksi.

Kurinpitovaliokunta 19.2.2018

Pelaajan edustusoikeus 11 Classicin A-tyttöjen ottelussa kaudella 2017 - 2018.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Rangaistuksia ei määrätä. Ottelutuloksiin ei puututa.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että vaikka pelaajalle ei ole ollut lunastettuna asianmukaisesti pelaajalisenssiä, seuralla on ollut perusteltu syy olettaa lisenssin olevan kunnossa. Pelaajan lisääminen sarjakokoonpanoon liiton palvelusivustolla on onnistunut, vaikka se liiton antamien ohjeiden mukaan onnistuu ainoastaan silloin, kun pelaajalle on lunastettuna pelaajalisenssi. Siksi valiokunta ei määrää Classicille asiassa rangaistuksia eikä puutu otteluiden lopputuloksiin.

Kurinpitovaliokunta 13.2.2018

Erotuomariraportti C1-poikien I divisioonan B-lohkon ottelusta Rangers - LoSB 28.1.2018. LoSB:n pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

LoSB:n Topi Heikkonen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Lohjan Salibandylta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko.

LoSB:n Topi Heikkonen on pelitilanteessa ja ilman mahdollisuutta päästä palloon taklannut palloa laidassa suojannutta vastapelaajaa kyynärpäällä selkään sellaisella voimalla, että vastustaja on kaatunut laidan yli ja loukkaantunut. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka on aiheuttanut loukkaantumisriskin ja myös konkreettisen loukkaantumisen ja edellyttää lisärangaistusta. Ottaen rangaistusta alentavana tekijänä huomioon pelaajan nuoren iän valiokunta harkitsee kohtuulliseksi seuraamukseksi kahden ottelun mittaisen lisäpelikiellon.

Kajaanin Salibandyn ilmoitus kasvattajakorvauksen laiminlyönnistä Lassi Kyllösen siirryttyä Kajaanin Salibandysta Papasiin.

PÄÄTÖS

Papas määrätään suorittamaan Kajaanin Salibandylle kasvattajaraha Lassi Kyllösen (alkuperäinen kasvattajakorvaus 250 €) osalta kaksinkertaisena eli yhteensä 500 € sekä tarkistusmaksu 50 €. Lisäksi Papasille määrätään 170 € sakko (KilpS 54.8 §).

Papas on laiminlyönyt suorittaa seuraan Kajaanin Salibandysta siirtyneestä pelaajasta kasvattajarahan kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla ja määrää seuralle sääntöjen laiminlyönnistä säätämät seuraamukset.

Kurinpitovaliokunta 6.2.2018

Erotuomariraportti harjoitusottelusta Lempäälän Sport - LeTo 8.1.2018. LeTon pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

LeTon Tuomas Toivola määrätään kilpailukieltoon alkaen asiakirjan lasketusta tiedoksisaantiajasta 14.2 ja päättyen 4.3.2018 (KilpS 64 § 5) kohta) ja vastaten kahta (2) joukkueen sarjaottelua.

LeTon Tuomas Toivola on iskenyt pelin ollessa käynnissä vastapelaajaa mailansa tupella voimakkaasti alavatsaan niin, että vastustaja on loukkaantunut. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Vastustajan lyöminen tahallisesti mailalla erityisen arkaan paikkaan on salibandyyn kuulumaton teko ja aiheuttaa erityisen loukkaantumisriskin. Teko edellyttää lisärangaistusta, ja valiokunta arvioi kohtuulliseksi seuraamukseksi kahta ottelua vastavana pelikiellon. Koska kyse on ollut harjoitusottelusta ja ottelumääräiset pelikiellot on kilpailusääntöjen mukaan suoritettava siinä kilpailussa ja sarjassa, jossa rike on tehty, rangaistus määrätään määräaikaisena kilpailukieltona.

Erotuomariraportti B-poikien ottelusta SB Somero - KBV.

PÄÄTÖS

KBV:n Lenni Vellamo määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). KBV:ltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 e sakko (KilpS 64.4 §).

KBV:n Lenni Vellamo on pelitilanteessa ojentanut polvensa vaarallisesti vauhdilla häneen nähden vastakkaiseen suuntaan liikkuneen pallollisen vastustajan tielle osuen tähän ja aiheuttaen loukkaantumisen. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta tavalla, joka aiheuttamansa erityisen loukkaantumisriskin vuoksi muodostaa perusteen lisärangaistukselle. Kohtuulliseksi seuraamukseksi rikkeestä valiokunta arvioi kahden ottelun mittaisen pelikiellon.

Erotuomariraportti miesten II divisioonan ottelusta Jokerit - LoSB. Jokereiden pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

Jokereiden Jere Vuohijoki määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Jokereilta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 e sakko (KilpS 64.4 §).

Jokereiden Jere Vuohijoki on otteluajan umpeuduttua mutta ilmeisesti edellisestä pelitilanteesta tuohtuneena lähtenyt LoSB:n pelaajan perään ja ensin yrittänyt potkaista tätä kuitenkaan osumatta ja sitten iskenyt tätä mailallaan polveen. Isku ei ole ollut erityisen kova mutta on aiheuttanut polveen mustelman. Vuohijoki on käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Yritys ensin potkaista vastapelaajaa ja sitten tämän mailanisku tämä polveen on salibandyyn täysin kuulumaton teko ja muodostaa perusteen lisärangaistukselle. Valiokunta arvioi kohtuulliseksi seuraamukseksi kahden ottelun mittaisen lisäpelikiellon.

Erotuomariraportti B-poikien ottelusta Steelers - LeKi 27.1. LeKin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

LeKin Sami Salo määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). LeKiltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 e sakko (KilpS 64.4 §).

LeKin Sami Salo on pelitilanteessa taklannut pallollista laidan vieressä paikalleen pysähtynyttä vastapelaajaa selkään sellaisella voimalla, että tämä on lentänyt vaihtoaitioon ja edelleen sen takana olleeseen seinään loukkaantuen tilanteessa. Salo on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Vaikka rike ei olisi ollut tahallinen, Salon kontaktissa käyttämän vauhdin ja voiman määrä on asiassa esitetyn nojalla ollut vaarallisen suuri ja aiheuttanut suuren loukkaantumisriskin, joka tilanteessa myös on toteutunut. Siksi valiokunta katsoo rikkeen vakavuuden muodostavan perusteen lisärangaistukselle, jonka kohtuulliseksi suuruudeksi valiokunta arvioi kolmen ottelun mittaisen lisäpelikiellon.

Steelersin rikkomusilmoitus C1-poikien ottelusta TPS - Steelers. TPS:n pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

TPS:n Joona Kuivalainen määrätään kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). 

Kurinpitovaliokunnan käyttöön toimitetussa videoklipissä näkyy, kuinka Steelersin pelaaja kiihdyttää liikkeelle kohti hyökkäyspäätä samalla kun hän yrittää saada pomppivaa palloa mailallaan haltuunsa. Steelersin pelaajan huomio näyttää keskittyneen täysin palloon. Samalla TPS:n pelaaja lähtee palloa ja sitä haltuunsa yrittävää pelaajaa kohti ehtien ottaa ennen kontaktia noin kolmen askeleen mittaisen vauhdin. TPS:n pelaaja ojentaa oikeassa kädessään olevaa mailaansa kohti palloa ilmeisestikin sitä tavoitellen, mutta samalla hän ennen kontaktia ojentaa vasemman jalkansa ja olkapäänsä kohti lähestyvää vastapelaajaa sekä kohottautuu hiukan ylöspäin, ja hänen kohotettu olkapäänsä osuu vastapelaajan ylävartaloon tai päähän samalla kun vastapelaaja osumasta retkahtaen pyörähtää osittain ympäri ja kaatuu vasemmalle kyljelleen jääden loukkaantuneena makaamaan lattiaan.

Videon perusteella valiokunta arvioi, että vaikka TPS:n Joona Kuivalainen tilanteessa pyrkii tavoittelemaan myös palloa, hän tulee tilanteeseen tavalla, joka tarpeettomalla ja kohtuuttomalla tavalla aiheuttaa vastapelaajan päähän tai ylävartaloon kohdistuvan iskun ja jonka Kuivalainen olisi vastapelaajan turvallisuuden riittävästi huomioiden voinut välttää. Siksi valiokunta katsoo, että Kuivalainen on käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka sen aiheuttaman suuren loukkaantumisvaaran huomioiden edellyttää lisärangaistusta. Kohtuulliseksi seuraamukseksi valiokunta arvioi kolme ottelun mittaisen pelikiellon.

VarTan rikkomusilmoitus miesten II divisioonan ottelusta VarTa - KiPa-90.

PÄÄTÖS

KiPa-90:n Pekka Saukkonen määrätään kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta).

Kurinpitovaliokunta on tutustunut sille toimitettuun videoklippiin tilanteesta. Siinä näkyy, kuinka vastustajan syötön katkaissut VarTan pelaaja lähtee keskiviivan tuntumassa nousemaan hyökkäykseen, mutta pallo lyödään irti hänen mailastaan ja pomppimaan keskiympyrään, jossa KiPan pelaaja pyrkii ottamaan sitä haltuun. VarTan pelaaja pysähtyy ja on lähdössä takaisinpäin kohti omaa päätyä samalla, kun oman maalinsa tuntumasta liikkeelle lähtenyt KiPan Pekka Saukkonen on edennyt hiukan yli keskiviivan ja osuu olkapäällään vastakkaiseen suuntaan liikkuvaa VarTan pelaajaa päähän. Tämän pää retkahtaa osumasta samalla kun hän mailan irrotessa kädestä kaatuu vasemmalle kyljelleen ja jää makaamaan loukkaantuneena. Siitä, kun pallo on irronnut VarTan pelaajan lavasta ja pelin suunta kääntynyt takaisin kohti VarTan maalia, KiPan Pekka Saukkonen jatkaa vielä juoksuaan neljän askeleen verran yli keskiviivan samalla kun VarTan pelaaja ehtii ottaa yhden askeleen vastakkaiseen suuntaan. Vaikka Saukkosen huomio kääntyy kohti kentän keskilinjaa ja palloa vaikuttaa videon perusteella epäuskottavalta, ettei hän olisi ennen kontaktia havainnut VarTan pelaajan sijaintia välttääkseen tämän. Asiassa esitetyn nojalla valiokunta katsoo, että KiPan Pekka Saukkonen on osunut olkapäällään vastapelaajaa vauhdilla päähän toimien vähintäänkin piittaamattomasti tilanteessa, jossa hän olisi turvallisuuden huomioiden kyennyt välttämään törmäyksen. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka teon aiheuttaman suuren loukkaantumisriskin huomioiden muodostaa perusteen lisärangaistukselle. Kohtuulliseksi seuraamukseksi valiokunta arvioi kahden ottelun mittaisen lisäpelikiellon.

Kurinpitovaliokunta 16.1.2018

Erotuomariraportti naisten III divisioonan 6. lohkon ottelusta SBS Lapua - KannUra 16.12.2017. KannUran toimihenkilön toiminta.

PÄÄTÖS

Rangaistuksia ei määrätä.

Kurinpitovaliokunta toteaa, että vaikka KannUran toimihenkilö ja jotkut pelaajat ilmeisestikin ovat etenkin ottelun jälkeen käyttäytyneet erotuomareita kohtaan sääntöjen vastaisesti, ei tarvetta lisärangaistuksille ole, kun erotuomarien itsensäkään mielestä edes PR3:n antamisen edellytykset eivät ole toimihenkilön osalta täyttyneet eikä epäasiallisesti käyttäytyneitä pelaajia ole nimetty.

Otteluvalvojan raportti poikien I divisioonan Etelä-Suomen lohko A.n ottelusta M-Team II - EräViikingit 11.12.2017

PÄÄTÖS

Rangaistuksia ei määrätä.

Valiokunta toteaa, että kun tilanteen hyvin nähnyt ja asiastaan varma erotuomari on arvioinut tilanteessa tapahtuneet asiat vain kahden minuutin jäähyn arvoiseksi eikä myöskään videotallenteesta löydy tukea sitä ankarammalle seuraamukselle, on asia paikalla liiton asettelemina puolueettomina henkilöinä olleiden tahojen näkemysten käydessä ristiin ratkaistava rikkeestä epäillyn eduksi. Näin valiokunta katsoo, ettei ole kiistattomia perusteita määrätä asiassa lisärangaistuksia.

SSV:n ilmoitus SBS Bluesin laiminlyönnistä kasvattajakorvauksen suorittamisessa pelaajan siirryttyä kesällä 2017 SalibandySeura Viikingeistä ensin Helsinki Bruinsiin ja sieltä SBS Bluesiin.

PÄÄTÖS

Rangaistuksia ei määrätä.

Kurinpitovaliokunta toteaa, että SSV:n ilmoitus kasvattajakorvauksen laiminlyönnistä on päivätty 14. joulukuuta eli 47 päivää laiminlyönnistä eli siitä, kun pelaaja on pelannut SBS Bluesin joukkueessa. SSV ei ole toimittanut liitolle selvitystä siitä, milloin seura on laiminlyönnin havainnut eli varmaa tietoa määräajan kulumisesta umpeen ei ole saatavissa. Kurinpitovaliokunta katsoo, että vaikka KilpS 54 §:n sanamuoto jättää määräajan päättymisajankohdan vanhan seuran tietoisuuden varaan, määräajan ei voida kuitenkaan katsoa jatkuvan loputtomiin. Siksi valiokunta katsoo, että laiminlyöntiin reagoiminen vasta 47 päivän päästä on niin myöhään, että KilpS 54 §:n mukainen ehto asiaan puuttumiselle ei täyty. Näin valiokunta ei määrää SBS Bluesille asiassa KilpS 54 §:n viimeisen momentin mukaisia seuraamuksia. Itse kasvattajakorvauksen maksuvelvollisuuteen kyseisen pelaajan edustusoikeuden edellytyksenä tämä päätös ei kuitenkaan vaikuta.

Merikoski SBT Apassien rikkomusilmoitus C1-poikien Pohjois-Suomen ottelusta Merikoski SBT Apassit - LNM 1.12.2017. LNM:n pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

LNM:n Luka Pitkälä määrätään kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta).

VIdeotallenteesta näkyy, kuinka Merikosken pelaaja juoksee pallon perässä kulmaan keskittyen palloon ja häntä arviolta päätä pitempi LNM:n pelaaja osuu häneen saaden Merikosken pelaajan lentämään laidan läpi ja yli päin katsomoa. Videon perusteella LNM:n pelaajan fokus ei ole palloon kurottamisessa vaan kontaktissa vastustajaan, ja vauhti, jolla hän vastapelaajaan osuu, on pelaajien kokoero ja lisäksi katsomorakenteiden läheisyys huomioon ottaen kohtuuttoman kova. Kaikkien otteluun osallistuvien turvallisuus on salibandyssa ensiarvoisen tärkeä asia, ja liiton kurinpitokäytännössä on ennenkin nimenomaisesti katsottu, että laitatilanteeseen saapuvan pelaajan on itsekin otettava tilanteessa huomioon vaarallisten rakenteiden läheisyys sovittaessaan liikkeensä, vauhtinsa ja käyttämänsä voima niin, ettei turvallisuus vaarannu. Tönäistessään vastapelaajan kohtuuttoman kovaa yli laidan päin katsomorakenteita LNM:n Luka Pitkälä on käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta, ja kohtuulliseksi seuraamukseksi rikkeestä valiokunta arvioi kahden ottelun pelikiellon.

Kurinpitovaliokunta 9.1.2018

Erotuomariraportti D1-poikien Etelä-Suomen lohko 5:n ottelusta Blackbirds Keltainen - Axia 2.12.2017. Blackbirdsin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

Blackbirds Keltaisen Tomi Meriläinen määrätään neljän (4) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Blackbirdsiltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Blackbirdsin Tomi Meriläinen on pelitapahtumista turhautuneena lyönyt vastustajaa voimakkaasti mailallaan viikateotteella lantion seudulle. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta. Vastustajaan kohdistunut tahallinen täysin peliin kuulumaton mailanisku edellyttää lisärangaistusta. Ottaen rangaistusta alentavana tekijänä huomioon Meriläisen nuoren iän valiokunta katsoo kohtuulliseksi seuraamukseksi tapahtuneesta neljän ottelun mittaisen pelikiellon. Vielä valiokunta toteaa Blackbirdsin vastineessaan kuvaaman tällaisen tapauksen jälkikäsittelyn arvostettavaksi ja esimerkilliseksi.

Erotuomariraportti B-poikien ottelusta Rangers - Indians 17.12.2017. Rangersin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

Rangersin Miiko Rajajärvi määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Rangersilta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Rangersin Miiko Rajajärvi on pelitilanteessa taklannut vastapelaajaa tahallisesti polvella pyrkimättä pelaamaan tilanteessa palloa, ja hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Taklaus polvella polven tienoille aiheuttaa erityisen loukkaantumisriskin ja muodostaa perusteen lisärangaistukselle. Valiokunta arvioi kohtuulliseksi lisäseuraamukseksi rikkeestä kahden ottelun mittaisen pelikiellon.

Westend Indiansin rikkomusilmoitus B-poikien ottelusta Rangers - Indians 17.12.2017. Rangersin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

Rangersin Lauri Lappalainen määrätään kuuden (6) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta).

Rangersin Lauri Lappalainen on pelitilanteessa lyönyt vastapelaajaa mailalla jalkoväliin ja tämän kaatuessa maahan vielä suunnannut vastapelaajan vartaloon joko potkun tai ainakin potkuliikkeen. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta. Valiokunta katsoo kohtuulliseksi seuraamukseksi mailaniskusta ja potkuliikkeestä kuuden ottelun mittaisen pelikiellon.

FBC Raseborgin rikkomusilmoitus miesten II divisioonan 1. lohkon ottelusta LoSB - FBC Raseborg 15.12.2017. LoSB:n pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

Rangaistuksia ei määrätä.

FBC Raseborgin toimittamassa videotallenteessa näkyy, kuinka pallo pelataan korkeana kohti kulmaa ja LoSB:n pelaaja juoksee sen perään samalla kun FBC Raseborgin pelaaja pyrkii samaan palloon lähestyen tilannetta noin 90 asteen kulmassa pallon ja LoSB:n pelaajan liikesuuntaan nähden. Kontakti tapahtuu heti sen jälkeen, kun molemmat pelaajat ovat yrittäneet lyödä ilmassa olevaa palloa. FBC Raseborgin pelaajan pää näyttää osuvan häntä selvästi pitemmän LoSB:n pelaajan olkapäähän tai olkavarteen, ja hän kaatuu tuskaisen näköisenä maahan. Videon perusteella LoSB:n pelaaja huomaa vastapelaajan lähestymisen samalla kun yrittää osua ilmassa olevaan palloon, ja hän valmistautuu törmäykseen samalla kun kontaktihetkellä hiukan suoristautuu kohti vastustajaa. Kurinpitovaliokunnan arvion mukaan LoSB:n pelaajan pääasiallinen keskittyminen tilanteessa on kuitenkin koko ajan pallossa, jonka hän liikesuuntaansa muuttamatta pyrkii saamaan haltuunsa ja törmäyksen jälkeen saakin samalla kun erotuomarit katkaisevat pelin. Valiokunta katsoo, ettei LoSB:n pelaaja asiassa esitetyn nojalla ole syyllistynyt rikkeeseen, josta olisi perusteita määrätä jälkikäteen rangaistusta, vaan hän on pyrkinyt tilanteessa pelaamaan palloa ja tullut kontaktitilanteeseen sen mukaisella normaalilla tavalla. Näin loukkaantuminen on aiheutunut pikemminkin tapaturmaisesti kuin LoSB:n pelaajan rikkeen seurauksena.

Kurinpitovaliokunta 20.12.2017

Erotuomariraportti D1-poikien Etelä-Suomen lohko 5:n ottelusta Wild Titans - Icehearts Punainen 2.12.2017. Iceheartsin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Iceheartsin Amin Furkan määrätään neljän (4) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Iceheartsilta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Iceheartsin Amin Furkan on itseensä kohdistuneesta rikkeestä suuttuneena huitaissut vastustajaa maila yhden käden otteessa kostoksi voimakkaasti mailalla selkään. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta. Vastustajaan kohdistunut tahallinen täysin peliin kuulumaton mailanisku edellyttää lisärangaistusta. Ottaen rangaistusta alentavana tekijänä huomioon Furkanin nuoren iän valiokunta katsoo kohtuulliseksi seuraamukseksi neljän ottelun mittaisen pelikiellon.

Erotuomariraportti miesten II divisioonan 5. lohkon ottelusta Pelicans SB - PoNoVo 2.12.2017. Pelicans SB:n pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

Pelicans SB:n Henri Seppäläinen määrätään yhden (1) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Pelicans SB:ltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Videotallenteesta näkyy, kuinka palloon keskiviivan tuntumassa ensin ehtinyt PoNoVon pelaaja tekee tiukan käännöksen oikealle laidan suuntaan. Häntä seurannut Pelicans SB:n Henri Seppäläinen ojentaa oikeaa jalkaansa sivuun vastapelaajan jalan eteen, jolloin osuma tulee jalkapöydällä tai nilkalla vastapelaajan pohkeen alaosan tai säären tienoille. Valiokunta arvioi, että Seppäläisen jalan liike ei vaikuta normaalilta juoksemiselta ja kääntymiseltä kääntyvän vastustajan perään vaan hän ojentaa jalkansa potkunomaisesti kampittavaan liikkeeseen kohti vastapelaajan jalkaa aiheuttaen kontaktin ja loukkaantumisen. Valiokunta katsoo, että Pelicans SB:n Henri Seppäläinen on tilanteessa käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka muodostaa perusteen lisärangaistukselle. Kohtuulliseksi seuraamukseksi valiokunta arvioi yhden ottelun pelikiellon.

Eri mieltä olleet jäsenet Jarkko Mäkelä ja Sauli Wahlstén katsoisivat kohtuulliseksi rangaistukseksi Seppäläisen teosta kahden ottelun pelikiellon.

Eri mieltä ollut jäsen Rainer Ehro katsoo Henri Seppäläisen potkaisseen vastapelaaja tahalliseen pohkeeseen syyllistyen tarkoitukselliseen peliin kuulumattomaan rikkeeseen. Siksi hän määräisi Seppäläisen kolmen ottelun pelikieltoon.

Otteluvalvojan raportti A-poikien SM-sarjan ottelusta Westend Indians - EräViikingit 27.11.2017. EräViikinkien pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

Rangaistuksia ei määrätä.

Pelaaja on tilanteessa hänen mailansa rikkouduttua jatkanut hetken pelaamista pelitilanteen mukaisesti oman maalinsa kulmalla ilmeisestikään itse edes heti huomaamatta mailan rikkoutuneen. Siksi valiokunta katsoo, ettei tilanteessa ole perusteita katsoa erotuomarien toimineen mitenkään virheellisesti tai määrätä asiassa jälkikäteisiä seuraamuksia.

Kurinpitovaliokunta 6.12.2017

Taivassalon Tahdin (TAHTI-14) rinnakkaisedustuspelaajien edustusoikeus A-poikien I divisioonan otteluissa 7. lokakuuta, 22. lokakuuta ja 11. marraskuuta 2017.

PÄÄTÖS

TAHTI-14 määrätään hävinneeksi 22.10. pelatut ottelut SalBa - TAHTI-14 ja TAHTI-14 - SBS Rupu sekä 11.11. pelatut ottelut KaPa-65 - TAHTI-14 ja LaJy - TAHTI-14 kukin tuloksella 0-5 (KilpS 65 §). Lisäksi Taivassalon Tahdille määrätään 100 € sakko (KilpS 65 §).

TAHTI-14:lla on ollut 7.10. kahdessa, 22.10. kahdessa ja 11.11. kahdessa ottelussa merkittynä ottelupöytäkirjoihin kokoonpanoonsa enemmän kuin kaksi rinnakkaisedustuspelaajaa ottelua kohden. KilpS 48 §:n mukaan yhteen juniorijoukkueeseen voidaan nimetä enintään neljä rinnakkaisedustuspelaajaa, joista enintään kaksi voidaan merkitä yhden ottelun pöytäkirjaan. Tässä pykälässä säädettyjen määräysten noudattaminen on edellytyksenä junioripelaajan edustusoikeudelle, joten TAHTI-14 on peluuttanut mainituissa kuudessa ottelussa pelaajia, jotka ovat olleet vailla edustusoikeutta. Ottelun lopputulosta voidaan kilpailusääntöjen mukaisesti muuttaa vain, mikäli rike on havaittu 45 päivän kuluessa ottelusta tai kolmen arkipäivän kuluessa siitä, kun runko-, alku- tai jatkosarja on päättynyt. Siksi valiokunta ei puutu 7.10. pelattujen otteluiden tuloksiin, koska niistä on vastinetta pyydettäessä ollut kulunut enemmän kuin 45 päivää.

Kurinpitovaliokunta 4.12.2017

Imatran Voiman vastalause C2-poikien ottelusta Imatran Voima - Pelicans SB Akatemia 26.11.2017. Erotuomarien toiminta.

PÄÄTÖS

Vastalause hyväksytään. Ottelutulosta ei muuteta. Vastalausemaksu 170 € palautetaan Imatran Voimalle sen ilmoitettua liittoon maksuyhteystietonsa. Erotuomareille Ville Kaarna ja Marko Santaharju määrätään kummallekin 50 € suuruinen erotuomarin laiminlyöntimaksu (KilpS 64 § 7) kohta).

Erotuomarit ovat toimineet ottelussa kahdessa tilanteessa sääntöjen vastaisesti. He ovat katkaistuaan pelin erheellisin perustein määränneet peliä jatkettavaksi toisen joukkueen vapaalyönnillä, vaikka oikea pelinjatkamistapa PeliS 503 12) kohdan mukaan olisi ollut kiistapallo. Lisäksi he ovat laiminlyöneet valvoa, että Imatran Voiman valmentajalle määrätty rangaistus on KilpS 36 §:n mukaisesti tullut merkityksi ottelupöytäkirjaan. Siksi valiokunta harkitsee oikeaksi hyväksyä Imatran Voiman vastalauseen. Sääntöjen vastaisuudet eivät kuitenkaan ole olleet ottelun kulun kannalta niin merkittäviä, että niiden perusteella olisi syytä puuttua ottelun lopputulokseen. Yllä luetelluilla perusteilla valiokunta katsoo, että erotuomarit ovat rikkoneet liiton sääntöjä, ja määrää heille rangaistuksena laiminlyöntimaksun.

Pelicans SB Mustan pelaajan edustusoikeus C1-poikien otteluissa 24.11.2017.

PÄÄTÖS

Rangaistuksia ei määrätä.

Päätös syntyi äänin 3-1 Sauli Wahlsténin ollessa eriävällä kannalla.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että vaikka pelaajalle ei ole ollut lunastettuna asianmukaisesti pelaajalisenssiä, seuralla on ollut perusteltu syy olettaa lisenssin olevan kunnossa. Pelaajan lisääminen sarjakokoonpanoon liiton palvelusivustolla on onnistunut, vaikka se liiton antamien ohjeiden mukaan onnistuu ainoastaan silloin, kun pelaajalle on lunastettuna pelaajalisenssi. Vaikka saman pelaajan edustusoikeutta ei joukkueen päivän ensimmäisen ottelun osalta ole erikseen kyseenalaistettu, valiokunnan enemmistö katsoo, että seuran kannalta on silloinkin vallinnut sama seuran vastuusta vapauttava tilanne, kun liiton järjestelmään ei ole otteluiden välillä tehty muutoksia. Siksi valiokunta ei määrää Pelicans SB:lle asiassa seuraamuksia eikä puutu otteluiden lopputuloksiin.

Eri mieltä ollut jäsen katsoo, että seura ei ole esittänyt ensimmäisen ottelun kohdalla sellaisia syitä joiden perusteella voitaisiin poiketa siitä, että vastuu on seuralla. Seura ei ole edes väittänyt, että se olisi olettanut pelaajan lisenssin olevan kunnossa ensimmäisen ottelun kohdalla kuten seura on toisen ottelun kohdalla katsonut. Liiton epäselvä ohje ei siis ole ollut seuran tiedossa jolloin normaalilla huolellisuudella seuran olisi tullut huolehtia pelaajan edustusoikeudesta. Mahdollinen joukkueen sisäinen ei toivottava reaktio ottelutuloksen muuttamisesta ei myöskään ole sellainen peruste jonka vuoksi asiaa tulisi pääsäännöstä poiketen tulkita. Tapauksia tulee katsoa erillisinä tapauksina ja seuraamus on oltava tosiasiallisten tapahtumien mukaista. Näillä perusteilla hän olisi määrännyt ensimmäisen ottelun hävityksi tuloksella 0-5 ja seuralle sakon. 

Kurinpitovaliokunta 28.11.2017

Erotuomariraportti miesten Suomen Cupin ottelusta TPS - Classic 26.11.2017. Vastuujoukkue TPS:n toimitsijan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

TPS:lle määrätään 200 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta).

Esittämällä erotuomareille loukkaavaan sävyyn epäasiallisia huomautuksia näiden toiminnasta toimitsija on käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Kun vastuujoukkue vastaa pätevien toimitsijoiden nimeämisestä otteluihin ja näiden toiminnasta, valiokunta katsoo, että kun vastuujoukkue TPS:n nimeämä toimitsija on käyttäytynyt ottelussa sääntöjen vastaisesti, TPS on rikkonut liiton sääntöjä. Kohtuulliseksi seuraamukseksi tästä valiokunta katsoo 200 euron suuruisen sakon.

Kirjelmä West Coast Sheriffsin toimihenkilö Toni Järveläisen käyttäytymisestä joukkueen ottelun jälkeen.

PÄÄTÖS

Toni Järveläinen määrätään toimitsijakieltoon 10.12.2017 saakka (KilpS 64 § 4) kohta).

West Coast Sheriffsin Toni Järveläinen on tyytymättömänä nimeltä mainitun erotuomarin toimintaan joukkueensa otteluissa lähettänyt tälle sekä Tapio Mäkelälle ja Vesa Vuoriselle sähköpostin, jossa ilmoittaa tekevänsä julkisen tutkintapyynnön puolueellisuudesta seuraavan kerran, kun kyseinen erotuomari viheltää hänen joukkueensa ottelun, ja että erotuomarin maine menee siinä ja se on ihan oikein.

KilpS 13.3 §:n mukaan se, joka väkivallalla tai muulla teolla uhkaamalla vaikuttaa tai pyrkii vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen, määrätään erotuomariin kohdistuneesta uhkaamisesta kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi. Valiokunta katsoo, että vaikka Toni Järveläisen lähettämä viesti lähestyy tämän sääntökohdan tarkoittamaa uhkausta erotuomarin kannalta kielteisestä teosta ja pyrkimystä vaikuttaa tämän toimintaan tulevissa otteluissa, on sääntöjä rajatapauksessa rikkomuksesta epäillyn eduksi tulkiten katsottava Järveläisen syyllistyneen pikemminkin KilpS 62 § 3) kohdan mukaiseen epäurheilijamaiseen käytökseen kilpailun johdosta. Sääntökohdan mukaan raskauttavana tekijänä pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin. Valiokunta katsoo Järveläisen käyttäytymisen edellyttävän rangaistusta ja harkitsee kohtuulliseksi seuraamukseksi teosta kahden ottelun toimitsijakiellon. Toisin kuin Järveläinen vastineessaan kertoo, on hänellä ilmeisestikin ollut mahdollisuus antaa erotuomariasioissa asiallista palautetta alueen erotuomarivastaava Vesa Vuorisen kautta.

VSS:n rikkomusilmoitus HelKin pelaajan käyttäytymisestä miesten III divisioonan 1. lohkon ottelussa VSS - HelKi 18.11.2017.

PÄÄTÖS

HelKin Tony Ahmaoja määrätään viiden (5) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Ilmoitusmaksu 200 € palautetaan Vihdin Salisusille (VSS) joukkueen ilmoitettua liittoon maksuyhteystietonsa.

HelKin Tony Ahmaoja on pelitilanteessa taklannut palloa kuljettanutta ja häneen nähden vastakkaiseen suuntaan juossutta vastapelaajaa polvella osuen tätä vaarallisesti polveen ja ilmeisesti aiheuttaen lisäksi loukkaantumisen. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta. Vaikka tilanne on ollut nopea ja Ahmaojan liike osittain refleksinomainen, valiokunta katsoo, että hän on kohdistanut vastapelaajaan tahallisesti vaarallisen kontaktin ja olisi voinut halutessaan väistää osuman. Polven tienoille osuvat voimakkaat iskut aiheuttavat erityisen suuren loukkaantumisriskin. Siksi valiokunta harkitsee kohtuulliseksi seuraamukseksi Ahmaojan rikkeestä viiden ottelun pelikiellon.

Erotuomarien toiminta C02-tyttöjen otteluissa Tiikerit Coolcats - SB-Pro Punainen ja PSS Keltainen - Tiikerit Coolcats 30.9.2017.

PÄÄTÖS

Erotuomareille Santeri Savola, Eero Uosukainen ja Aleksi Suosilta määrätään kullekin 50 € erotuomarin laiminlyöntimaksu (KilpS 64 §).

Erotuomarit ovat kiireessä jättäneet tarkastamatta, että pöytäkirjojen pelaajaluettelot on joukkueiden allekirjoituksin vahvistettu, ja ryhdikkäästi myöntäneet erheensä. Pelaajaluetteloiden vahvistaminen on erityisen tärkeää siksi, että voidaan todentaa, keiden ottelussa katsotaan pelanneen, ja tässä tapauksessa allekirjoitusten puuttuminen on vaikuttanut otteluista tehdyn vastalauseen lopputulokseen.

Kurinpitovaliokunta 22.11.2017

SB Heinolan edustusoikeutta koskeva vastalause C-tyttöjen ottelusta Coach Team - SB Heinola.

PÄÄTÖS

Vastalause hylätään. Vastalausemaksu 170 € palautetaan SB Heinolalle sen ilmoitettua liitolle maksuyhteystietonsa.

SB Heinola on tehnyt ottelusta vastalauseen todettuaan, että Coach Team on peluuttanut ottelussa neljää yli-ikäistä pelaajaa ilman, että liiton sivuilla tai muutoin SB Heinolan tiedossa olisi asiaa koskevaa poikkeuslupaa.

Salibandyliiton kilpailupäällikkö Ari Vehniäinen kertoo, että kilpailuvaliokunta on lokakuussa myöntänyt Coach Teamille kyseisiä pelaajia koskevan poikkeusluvan, mutta sitä ei ole vielä ollut julkaistu hyväksyttyjen poikkeuslupien listalla.

Koska Coach Team näin ei ole peluuttanut mainittuja pelaajia vastalauseessa tarkoitetulla tavalla kilpailusääntöjen vastaisesti, kurinpitovaliokunta hylkää vastalauseen.

KilpS 72 §:n mukaan vastalausemaksu voidaan palauttaa perustellusta syystä myös silloin, kun vastalause hylätään tai jätetään käsittelemättä. Kun SB Heinola on tehnyt vastalauseensa perustaen sen liiton sivuilta puuttuneeseen olennaiseen tietoon pelaajien poikkeusluvan olemassaolosta, valiokunta katsoo, että on olemassa perusteltu syy palauttaa vastalausemaksu, vaikka vastalause hylätään.

Erotuomariraportti miesten V divisioonan 5. lohkon ottelusta SBS Blues II - EsO-05. keskeytetty ottelu. Lopputuloksen määrittäminen.

PÄÄTÖS

Ottelun lopputulokseksi vahvistetaan keskeytyshetkellä vallinnut SBS Blues II:n 2-1-johto (KilpS 41 §). Lisärangaistuksia ei määrätä.

Asiassa esitetyn nojalla kurinpitovaliokunta toteaa, että erotuomarit ovat käyttäneet heille sääntöjen mukaan kuuluvaa harkintavaltaa keskeyttää ottelu katsottuaan, ettei sen sääntöjen mukaiselle jatkamiselle ole ollut edellytyksiä.

Kun keskeyttäminen on tapahtunut ottelun viimeisen viisiminuuttisen aikana, valiokunta harkitsee oikeaksi vahvistaa keskeytyshetkellä vallinneen tilanteen ottelun lopputulokseksi. Valiokunta katsoo, ettei se ole joukkueita kohtaan kohtuuton tulos ottaen lisäksi huomioon, että ottelussa enemmän maaleja tehnyt joukkue ei ole ollut päävastuussa keskeyttämiseen johtaneista rikkeistä.

Erotuomariraportti poikien I divisioonan YJS-karsinnan ottelusta SBS Blues – EräViikingit. SBS Bluesin toimihenkilöiden käyttäytyminen

PÄÄTÖS

SBS Bluesin toimihenkilö Joonas Huusko määrätään toimitsijakieltoon 31.1.2018 saakka mainittu päivä mukaan luettuna (KilpS 64 § 4) kohta). SBS Bluesilta peritään kahdesta PR3:sta automaattisesti määräytyvinä à 100 € sakkoina yhteensä 200 € (KilpS 64 §).

SBS Bluesin toimihenkilö Joonas Huusko on saatuaan ottelun aikana jo huomautuksen erotuomareille huutelusta jatkanut sitä entistä loukkaavampana hänen joukkueensa saatua jatkoajalla jäähyn. Vastustajan ratkaisumaalin jälkeen Huusko on menettänyt malttinsa ja herjannut erotuomaria huutamalla ”tapa ittes vitun mulkku”. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä ja kilpailun johdosta tehtyjen päätösten takia epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Saman sääntökohdan mukaan rangaistusta koventavana tekijänä pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin. KilpS 12 §:n mukaan se, joka väkivallalla tai muulla teolla uhkaamalla vaikuttaa tai pyrkii vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen, määrätään erotuomariin kohdistuneesta uhkaamisesta kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi. Valiokunta ei kuitenkaan katso Huuskon käytöksen aivan täyttävän kyseisen sääntökohdan tunnusmerkistöä ja arvioi kohtuulliseksi seuraamukseksi tammikuun 2018 loppuun saakka ulottuvan toimitsijakiellon. Toisen toimihenkilön osalta valiokunta katsoo erotuomarien määräämän rangaistuksen riittäväksi seuraamukseksi. Vaatimus erotuomarien määräämän rangaistusten kumoamisesta ei sääntöjen nojalla kuulu valiokunnan toimivaltaan.

Erotuomariraportti A-poikien SM-sarjan ottelusta Rangers - Koovee 28.10.2017. Rangersin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

Lisärangaistuksia ei määrätä.

Vaikka erotuomarien määräämä PR3 on perusteltavissa oleva ratkaisu, ei tarvetta lisärangaistukselle ole. Rangersin pelaaja on pallon juoksusta laukaistuaan liikkeessä ja osittain poissa tasapainosta. Hänen törmätessään hänen katseeseensa nähden kuolleesta kulmasta tulevaan vastustajaan hänen mailansa näyttää osuvan vastapelaajan niskan seutuville mutta vaikuttaa epätodennäköiseltä, että osumassa olisi tahallisuutta.

Erotuomariraportti C1-poikien SM-sarjan ottelusta Nokian KrP - TPS 29.10.2017. Toimitsijoiden käyttäytyminen erotuomareita kohtaan.

PÄÄTÖS

Nokian KrP:lle määrätään 300 e sakko (KilpS 64 § 2) kohta).

Huutelemalla ottelun erotuomareille näiden huomautuksesta huolimatta epäasiallisia huomautuksia näiden toiminnasta toimitsijat ovat käyttäytyneet kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Kun vastuujoukkue vastaa pätevien toimitsijoiden nimeämisestä otteluihin ja näiden toiminnasta, valiokunta katsoo, että kun Nokian KrP:n nimeämät toimitsijat ovat käyttäytyneet ottelussa sääntöjen vastaisesti, Nokian KrP on rikkonut liiton sääntöjä. Kohtuulliseksi seuraamukseksi tästä valiokunta katsoo 300 euron suuruisen sakon.

Lännenmiesten pelaajan edustusoikeus miesten IV divisioonan 4. lohkon otteluissa Lännenmiehet - KaPa-90 sekä M13 – Lännenmiehet 8.10.2017.

PÄÄTÖS

Lännenmiehet määrätään hävinneeksi molemmat ottelut tuloksella 0-5 (KilpS 65 §). Lännenmiehille määrätään 100 € sakko (KilpS 65 §).

Toisesta seurasta Lännenmiehiin siirtynyt pelaaja on edustanut joukkuetta kahdessa ottelussa 8.10.2017, vaikka hänen pelaajasiirron jälkeinen edustusoikeutensa seurassa on alkanut vasta 14.10.2017.

SB Heinolan kirjelmä C1-poikien SM-sarjan ottelusta SB Heinola - Tiikerit 23.9.2017. Tiikerien pelaajan epäilty rasistinen käyttäytyminen.

PÄÄTÖS

Rangaistuksia ei määrätä.

Kurinpitovaliokunta toteaa, ettei ole perusteita määrätä kenellekään asiassa rangaistuksia, koska rikkomuksen tapahtuminen on jäänyt riittävästi osoittamatta. Samalla valiokunta muistuttaa, että kaikkinainen rasismi ja muu epäurheilijamainen käytös on tietenkin salibandyyn kuulumatonta ja lajissa kiellettyä, ja erityisesti juniorijoukkueissa on erityisen tärkeää kasvattaa pelaajat kunnioittamaan kilpailun kaikkia osapuolia. Liiton kilpailutoiminnassa noudatetaan SLU:n syyskokouksessa 20.11.2004 hyväksymiä urheilun reilun pelin periaatteita ja eettisiä arvoja. Osallistuessaan liiton kilpailutoimintaan henkilö sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä ja reilun pelin yleisiä periaatteita, joita ovat toisen ihmisen kunnioitus ja yhdenvertainen kohtelu, rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, demokraattisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vastuullinen kasvatus sekä kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen.

Pelaajan toiminta hänen pyrkiessään siirtymään Sport Club Hyvinkäästä Lohjan Hikiin.

PÄÄTÖS

Rangaistuksia ei määrätä.

Valiokunta katsoo jääneen näyttämättä riittävällä varmuudella toteen, että juuri mainittu pelaaja olisi lähettänyt liittoon väärän tiedon SCH:n suostumuksesta pelaajasiirtoonsa tai ollut tietoinen, että siirron hyväksyminen on ollut perustunut vilpilliseen ilmoitukseen.

Kurinpitovaliokunta 25.10.2017

Pisaban rikkomusilmoitus VarTan pelaajan käyttäytymisestä miesten II divisioonan 6. lohkon ottelussa VarTa - Pisaba.

PÄÄTÖS

VarTan Jarmo Huovisen todetaan syyllistyneen PR1:n arvoiseen rikkeeseen. Lisärangaistuksia ei määrätä. Käsittelymaksu 200 € palautetaan Pisaballe sen ilmoitettua liittoon maksuyhteystietonsa

Videotallenteessa näkyy, kuinka VarTan Jarmo Huovinen ilmeisestikin yrittää osua mailallaan pomppivaan palloon mutta hänen mailansa nousee osuen vastapelaajaa päähän. Valiokunta katsoo, että tilanne voidaan katsoa PeliS 613 6) kohdan tarkoittamaksi vaaralliseksi fyysiseksi peliksi, ja Huovisen olisi tullut ottaa vastapelaajan mailankäytössään huomioon vastapelaajan turvallisuus. Näin valiokunta katsoo, että kyseinen tilanne voidaan arvioida jälkikäteen PR1:n arvoiseksi rikkeeksi, joka muodostaa perusteen palauttaa rikkomusilmoitusmaksun Pisaballe muttei kuitenkaan aiheuta Jarmo Huoviselle ottelun jälkeisiä lisärangaistuksia.

SS Kanuunan rikkomusilmoitus LiMen pelaajan käyttäytymisestä miesten V divisioonan 36. lohkon ottelussa SS Kanuuna - LiMe 20.10.2017.

PÄÄTÖS

LiMen Henri Manelius määrätään neljän (4) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Käsittelymaksu 200 € palautetaan SS Kanuunalle sen ilmoitettua liittoon maksuyhteystietonsa (KilpS 68.3 §).

valiokunta katsoo, että pallollisen vastapelaajan kierrettyä yhden LiMen pelaajan Henri Manelius ryntää tätä vastaan tavalla, jossa ei kehonsa asennosta ja katseensa suunnasta päätellen pyri pelaamaan palloa vaan osumaan vastapelaajaan ojentaen lisäksi vaarallisesti polvensa vastapelaajan tielle. Hänen polvensa näyttää osuvan tilanteessa polven tai reiden tienoille vastapelaajaan, joka samalla heittäytyy maahan mahdollisesti kontaktia väistääkseen tai keventääkseen. Tilanteista jälkimmäisessä vastapelaaja istuu maassa kaukalon kulmassa, kun Manelius tulee vauhdilla tilanteeseen ilmeisesti hakemaan palloa ja samalla kolhaisee maassa istuvaa vastapelaajaa polvellaan pään tienoille niin, että pelaajan pää retkahtaa ja pelaaja kaatuu istuma-asennosta kyljelleen. Valiokunta katsoo, että Manelius on käyttäytynyt kummassakin tilanteessa kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka on aiheuttanut vastapelaajalle merkittävän loukkaantumisvaaran ja muodostaa perusteen lisärangaistukselle. Valiokunta katsoo kohtuulliseksi yhteiseksi rangaistukseksi näistä kahdesta rikkeestä neljän ottelun pelikiellon.

AC HaKin ilmoitus kasvattajakorvauksen laiminlyönnistä sen kahden pelaajan siirryttyä SBS Bluesiin.

PÄÄTÖS

SBS Blues määrätään suorittamaan AC HaKille kasvattajaraha kahden SBS Bluesiin siirtyneen pelaajan osalta kaksinkertaisena eli yhteensä 520 € sekä tarkistusmaksu 50 €. Lisäksi SBS Bluesille määrätään 170 € sakko (KilpS 54.8 §).

Kurinpitovaliokunta toteaa, että SBS Blues on laiminlyönyt suorittaa seuraan AC HaKista siirtyneistä kahdesta pelaajasta kasvattajarahan kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla ja määrää seuralle sääntöjen laiminlyönnistä säätämät seuraamukset. Valiokunta korostaa, että uuden seuran velvollisuus on varmistaa, että kasvattajaraha on joko maksettu tai asiasta muutoin todistettavasti sovittu ennen kuin peluuttaa pelaajia, joista kasvattajakorvaus olisi suoritettava. Vanhan seuran passiivisuus asiassa ei osoita, että se olisi luopunut oikeudestaan kasvattajarahaan.

AC HaKin ilmoitus kasvattajakorvauksen laiminlyönnistä AC HaKin pelaajan siirryttyä Jokereihin.

PÄÄTÖS

Jokerit SB määrätään suorittamaan AC HaKille kasvattajaraha Jokereihin siirtyneen pelaajan osalta kaksinkertaisena eli yhteensä 500 € sekä tarkistusmaksu 50 €. Lisäksi Jokerit SB:lle määrätään 170 € sakko (KilpS 54.8 §).

Kurinpitovaliokunta toteaa, että Jokerit SB on laiminlyönyt suorittaa seuraan AC HaKista siirtyneestä pelaajasta kasvattajarahan kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla ja määrää seuralle sääntöjen laiminlyönnistä säätämät seuraamukset. Valiokunta korostaa, että uuden seuran velvollisuus on varmistaa, että kasvattajaraha on joko maksettu tai asiasta muutoin todistettavasti sovittu ennen kuin peluuttaa pelaajaa, joista kasvattajakorvaus olisi suoritettava. Vanhan seuran passiivisuus asiassa ei osoita, että se olisi luopunut oikeudestaan kasvattajarahaan.

Sarjavastaavan kirjelmä YPAn ja katsojien käyttäytymisestä C1-poikien turnauksessa 7.10.2017.

PÄÄTÖS

Lisärangaistuksia ei määrätä.

Asiassa esitetyn nojalla kurinpitovaliokunta katsoo, että niin molempien joukkueiden kuin osan katsojistakin käyttäytymisessä on selvästi ollut parantamisen varaa. Mitään niin vakavia rikkeitä ei kuitenkaan joukkueiden eikä vastuujoukkueen toiminnassa ole ilmennyt, että perusteita lisärangaistusten määräämiselle olisi.


Kurinpitovaliokunta 20.10.2017

Papasin velvollisuus suorittaa Kajaanin Salibandylle kasvattajaraha kolmen täksi kaudeksi pelaajan osalta.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Papas määrätään suorittamaan Kajaanin Salibandylle kasvattajaraha kolmen Papasiin siirtyneen pelaajan osalta kaksinkertaisena eli yhteensä 1260 € sekä tarkistusmaksu 50 €. Lisäksi Papasille määrätään 170 € sakko (KilpS 54.8 §). Mainitut pelaajat ovat Papasissa pelikiellossa, kunnes kasvattajaraha ja muut seuraamukset on kokonaan suoritettu.

Vastineessaan Papas myöntää virheensä ja kasvattajakorvausten jääneen suorittamatta, mutta lausuu virheen johtuneen muun muassa siitä, että Papas oli jäänyt odottamaan vanhalta seuralta tai liitolta laskua tai muuta tarkkaa tietoa suoritettavista määristä. Papasin mukaan sillä ei ole ollut mahdollisuutta selvittää oma-aloitteisesti maksettavan määrän suuruutta.

Papas on laiminlyönyt suorittaa seuraan Kajaanin Salibandysta siirtyneistä pelaajista kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla ja määrää seuralle sääntöjen laiminlyönnistä yksiselitteisesti säätämät seuraamukset.

Kasvattajarahan suuruuden määräytymisen perusteisiin kilpailusäännöissä tutustuttuaan uuden seuran on mahdollista selvittää seuraan siirtyvän pelaajan aiempien kausien joukkueet paitsi kysymällä pelaajalta itseltään tai tämän vanhalta seuralta myös esimerkiksi tiedustelemalla asiaa liiton asiakaspalvelusta. Siksi valiokunta katsoo, että velvollisuus suorittaa kasvattajakorvaus sääntöjen mukaisesti ei ole poistunut sen vuoksi, ettei vanha seura ole nimenomaisesti ilmoittanut maksettavia määriä.

Kurinpitovaliokunta 17.9.2017

Erotuomariraportti V divisioonan 23. lohkon ottelusta Uhrilampaat (ULA) - SC Lahjotut 30.9.2017. Molempien joukkueiden pelaajien käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

SC Lahjottujen Mikko Kesä määrätään kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta) ULA:n Mikko Kemppainen määrätään kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). SC Lahjotuilta peritään 100 € sakko (KilpS 64 §) Uhrilampailta peritään 100 € sakko (KilpS 64 §).

Valiokunta katsoo, että SC Lahjottujen Mikko Kesä on häneen kohdistuneesta rikkeestä tuohtuneena käynyt vastapelaajan kimppuun nyrkein ja ULA:n Mikko Kemppainen tämän jälkeen joukkuetoveriaan puolustaakseen käynyt Kesän kimppuun nyrkein. Vaikka kukaan ei ole onneksi tilanteessa loukkaantunut, nyrkiniskut ovat salibandyyn täysin kuulumatonta toimintaa ja muodostavat perusteen lisärangaistukselle. Mikko Kesä ja Mikko Kemppainen ovat käyttäytyneet kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta), mistä valiokunta katsoo kummallekin kohtuulliseksi rangaistukseksi kahden ottelun mittaisen pelikiellon.

Tiikerit Coolcatsin pelaajan edustusoikeus 30.9.2017 pelatun turnauksen kahdessa ottelussa.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Ottelutuloksia ei muuteta.

Liitossa on huomattu, että Tiikerit Coolcatsilla on ollut turnauksen kahdessa ottelussa merkittynä ottelupöytäkirjaan pelaaja, jolle ei liiton lisenssirekisterin mukaan ole ollut lunastettuna pelaajalisenssiä.

Valiokunnan käyttöön toimitetuissa mainittujen otteluiden ottelupöytäkirjojen jäljennöksissä ei pelaajaluetteloiden yhteydessä ole joukkueiden toimihenkilöiden allekirjoituksia.

Kilpailusääntöjen mukaan pelaajan, joka on merkitty ottelupöytäkirjaan, katsotaan osallistuneen otteluun. Olennainen osa menettelyä ja näin syntyvää olettamaa on kuitenkin, että joukkueen toimihenkilö ennen ottelua tarkistaa ottelupöytäkirjaan merkityn pelaajaluettelon ja vahvistaa sen allekirjoituksellaan. Kun tässä tapauksessa Tiikerit Coolcatsin ei voida osoittaa ottelupöytäkirjan pelaajaluetteloa tarkistaneen ja vahvistaneen, ei joukkuetta voida pitää vastuullisena siitä, että ottelupöytäkirjan pelaajaluettelo mahdollisesti on ollut virheellinen. Siksi kurinpitovaliokunta katsoo, ettei asiassa ole perusteita katsoa vailla pelaajalisenssiä olleen pelaajan osallistuneen otteluun.

Kurinpitovaliokunta 1.9.2017

Erotuomariraportti B-poikien SM-karsinnan ottelusta OLS - Jokerit 19.8.2017. Jokereiden pelaajan käyttäytyminen erotuomaria kohtaan sekä joukkueen muu käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Lisärangaistuksia ei määrätä.

Erotuomarit ovat tehneet ottelusta 20.8. raportin, jonka mukaan Jokereiden pelaaja jäähyltä päästyään juoksi mukaan nopeaan kääntöhyökkäykseen ja samassa tilanteessa toinen erotuomari tuli kyseisen pelaajan toimesta taklatuksi kovalla vauhdilla selän puolelta lentäen maahan. Erotuomariraportin perään hän on lähettänyt liittoon viestin, jonka mukaan ottelusta kuvatuista videoista käy ilmi, että Jokereiden pelaaja taklasi peliajassa 31.20 erotuomarin tarkoituksella ja voimakkaasti yrittämättä välttää kontaktia, ja tilanteesta olisi erotuomarien arvion mukaan tullut tuomita PR3 erotuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta.

Ottaen huomioon pallon ja pelaajien liikesuunnat ja -nopeudet sekä sen, että erotuomari nopeassa tilanteessa muuttaa viime hetkellä suuntaa pelaajan juoksulinjalle, valiokunta katsoo pelaajan törmäämisen erotuomariin vaikuttavan pikemminkin täydeltä vahingolta kuin moitittavalta varomattomuudelta, tahallisuudesta puhumattakaan. Pelaajan liikkeistä päätellen hänen huomionsa on pallossa ja sen saamisessa itselleen haltuun, ja lisäksi pelaajat eleet törmäyksen jälkeen ovat anteeksipyytäviä ja hämmentyneitä eivätkä aggressiivisia. Siksi valiokunta katsoo jääneen näyttämättä, että pelaaja olisi toiminut tilanteessa sääntöjen vastaisesti.

Kurinpitovaliokunta 14.4.2017

EräViikinkien vastalause A-tyttöjen pronssiottelusta EräViikingit - Northern Stars 8.4.2017. Maalin hylkääminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Vastalause hylätään. Ottelutulosta ei muuteta. Vastalausemaksu jää liitolle (KilpS 72.4 §).

EräViikingit vaatii vastalauseessaan ottelun uusimista, koska kolmannessa erässä joukkueen näkemyksen mukaan tapahtui ottelun kulkuun ratkaisevasti vaikuttanut erotuomarien sääntövirhe. Vastalauseen mukaan EräViikinkien pelaaja tasoitti kolmannessa erässä pelin videonkin mukaan sääntöjen mukaisella maalilla, jolloin lähempänä ollut erotuomari hyväksyi maalin mutta kauempana ollut erotuomari näytti jostain syystä korkeaa mailaa. Kumpikaan tuomari ei lähtenyt spontaanisti hylkäämään maalia vaan päätyivät keskustelun jälkeen palaverissa hylkäämään maalin korkeana mailalla. Lähempänä ollut erotuomari seurasi maalin syntymistä erinomaisesta paikasta havaitsematta korkeaa mailaa ja erotuomarit olivat asian suhteen erimielisiä, minkä vuoksi toisen samanarvoisen tuomarin ratkaisua ei voi pitää oikeampana kuin toisen. EräViikingit katsoo huomionarvoista olevan myös, että vastustaja ei missään vaiheessa vaatinut maalin hylkäämistä, peliä jatkettiin vapaalyönnillä maalintekopaikasta ja EräViikingit hallitsi peliä kokonaisuudessaan, mikä osoittaa, että maalin hylkääminen oli lukemiin 2-3 päättyneen ottelun kannalta erittäin merkittävä ratkaisu. EräViikingit katsoo erotuomarien tehneen sääntöjen vastaisen ratkaisun hylätessään sääntöjen mukaisesti tehdyn maalin.

Northern Stars katsoo vastineessaan, että on vastalauseen kannalta epäolennaista, syntyikö maali korkealla mailalla vai ei, koska asia joka tapauksessa kuuluu erotuomarien päätettäviin asioihin. Mikäli jälkikäteen todettaisiin videolta maali tehdyksi sallitusti, kyse ei olisi erotuomarien tekemästä sääntöjen vastaisesta virheestä vaan pelitilanteen tulkintavirheestä, jollaisiin liittyvät ratkaisut ovat kilpailusääntöjen mukaan lopullisia. Northern Stars pahoittelee EräViikinkien käyttäytymistä sekä ottelussa että sen jälkeen hylätyn maalin johdosta sosiaalisessa mediassa ja katsoo niiden osoittavan erotuomarien ja vastustajan kunnioituksen puuttumista, kyvyttömyyttä käsitellä tappioita ja huonoa urheiluhenkeä tavalla, joihin Northern Stars ei halua omaa toimintaansa koskaan yhdistettävän.

Erotuomarien vastineessa erotuomari Jani Harjula kertoo, että maalin kulmalta tilanne ei näyttänyt korkealta mailalta, mutta erotuomarien kokoonnuttua keskustelemaan erotuomari Bilal ilmoitti maalin tehdyn korkealla mailalla ja Harjula luottaa tämän näkemykseen, koska Bilal näki tilanteen paremmasta perspektiivistä. Erotuomari Bilal kertoo sijoittumisensa takatuomarina antaneen tilanteeseen hyvän ja suoran linjan, joten hänen havaintonsa ja ratkaisunsa oli, että EräViikinkien pelaaja teki maalin korkealla mailalla. Keskusteltuaan asiasta erotuomarit hylkäsivät maalin ja jatkoivat peliä vierasjoukkueen vapaalyönnillä.

Otteluvalvoja Mikko Markkanen kertoo ensireaktionsa olleen, että maali olisi suoritettu oikeaoppisesti mutta että hänen on kenttää korkeammalla istuneena mahdotonta ottaa sanoa korkeuden absoluuttinen oikeus tai vääryys nähtyään nopean tilanteen kerran.

Tutustuttuaan asiassa toimitettuihin kirjallisiin materiaaleihin sekä videotallenteeseen kurinpitovaliokunta toteaa, että EräViikingit on pelannut pallon tilanteessa vastustajan maaliin ja ottelun erotuomarit ovat asiasta neuvoteltuaan hylänneet maalin katsoen, että se tehtiin korkealla mailalla. Vastalauseista määräävän KilpS 72.1 §:n mukaan erotuomarin ottelussa tekemät päätökset ovat lopullisia, ja kysymys siitä, onko palloa pelitilanteessa pelattu korkealla mailalla vai ei, on juuri tyypillinen tällainen erotuomarin ratkaisu. Erotuomarien asiana on päättää asia omien havaintojensa ja arvionsa mukaan ja määrätä sitten sääntöjen mukaiset seuraamukset. Erotuomarien katsottua hyökkäävän pelaajan syyllistyneen maalinteon yhteydessä vapaalyönnin aiheuttavaan rikkeeseen on maalin hylkääminen ja pelin jatkaminen vapaalyönnillä ollut sääntöjen mukainen ratkaisu. KilpS 72.1 §:n mukaan liitto voi määrätä uusintaottelun, mikäli erotuomari on tehnyt ottelussa sääntöjen vastaisen ratkaisun. Kun erotuomarit eivät ole tilanteessa sääntöjen vastaista ratkaisua, vastalause hylätään.

Toisin kuin EräViikingit vastalauseessaan esittää, erotuomarit eivät ole missään vaiheessa hyväksyneet maalia vaan maali katsotaan syntyneeksi vasta kun se on sekä tehty hyväksytysti että vahvistettu kiistapallolla keskipisteestä. Myöskään erotuomarien käsimerkit eivät vielä vahvista hyväksytyn maalin syntymistä, kun toisen erotuomarin tehtävänä tyypillisesti on valvoa maaliviivaa ja tarvittaessa osoittaa käsimerkillä pallon ylittäneen maaliviiva kollegan samaan aikaan tarkkaillessa maalin edustaa ja esimerkiksi maalitilanteen yhteydessä tai sitä ennen tapahtuneita rikkeitä. On täysin mahdollista, että erotuomarien eri suunnista tekemät havainnot ja arviot jostain pelitilanteesta poikkeavat toisistaan, ja silloin heillä on mahdollisuus ennen yhteisen päätöksensä tekemistä ensin keskustella asiasta ja punnita omia ja toistensa arvioita ja niiden painoarvoa.

KilpS 72.3 §:n mukaan vastalausemaksun suuruus on 170 €, joka palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään. Vastalausemaksu voidaan palauttaa perustellusta syystä myös silloin, kun vastalause hylätään tai jätetään käsittelemättä. Kun perusteltua syytä poiketa pääsäännöstä ja palauttaa vastalausemaksua ei ole, maksu jää liitolle. 

Kurinpitovaliokunta 10.4.2017

Erotuomariraportti miesten III divisioonan 12. lohkon ottelusta Sinimyrsky - Total. Sinimyrskyn pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Sinimyrskyn Mika Mäntynen määrätään pelikieltoon ajalle 15.8.2017 – 31.10.2017 (KilpS 64 § 3) kohta).

Valiokunta toteaa, että Sinimyrskyn Mika Mäntynen on itseensä kohdistuneen rikkeen jälkeen lähtenyt kohti häntä rikkonutta vastapelaajaa ja lyönyt tätä voimakkaasti maila yhden käden otteessa mailallaan kasvoihin. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Päähän kohdistuva mailanisku aiheuttaa erityisen suuren loukkaantumisvaaran ja edellyttää lisärangaistusta. Valiokunta arvioi kohtuulliseksi seuraamukseksi teosta seuraavan pelikauden alusta lokakuun loppuun saakka ulottuvan pelikiellon, joka tyypillisellä sarja-aikataululla vastaa noin neljää tai viittä sarjaottelua.

Erotuomariraportti miesten II divisioonan ottelusta MLT - Nibacos 25.3.2017. MLT:n pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

MLT:n Sami Ilomäki määrätään pelikieltoon ajalle 15.8. – 30.11.2017 (KilpS 64 § 3) kohta). MLT:ltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraavan 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Videoklipin perusteella MLT:n Sami Ilomäki ottaa poikki kentän juostessaan erittäin kovan vauhdin ja maila rinnan korkeudella kahden käden otteessa nostaa jo hyvissä ajoin ennen kontaktia kyynärpäänsä koholle taklatakseen vastustajaa. Ilomäki ei katso tilanteessa lainkaan palloa vaan hänen huomionsa kohdistuu täysin pallolliseen Nibacosin pelaajaan, joka palloa toiselta MLT:n pelaajalta suojatessaan ei videosta päätellen lainkaan huomaa Ilomäen kovavauhtista lähestymistä. Ilomäen liikkeiden ja kehonkielen perusteella kurinpitovaliokunta katsoo, että hänen tarkoituksenaan on tilanteessa ollut ainoastaan taklata vastapelaajaa mahdollisimman kovalla voimalla. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Taklaus on jo pelkän liike-energiansa vuoksi ollut vaarallinen, ja loukkaantumisriskiä, joka tässä on myös toteutunut, lisää tapahtuminen aivan laidan vieressä ja kohdistuminen täysin yllättäen pelaajaan, joka ei ole voinut siihen mitenkään valmistautua. Vaikka Ilomäen suoranaisena tarkoituksena ei olisi ollut aiheuttaa loukkaantumista, hänen on täytynyt edellä luetelluista syistä tajuta, että loukkaantuminen on ollut mahdollinen ja jopa todennäköinen seuraus tällaisesta taklauksesta. Teko edellyttää tuntuvaa lisärangaistusta, ja valiokunta arvioi kohtuulliseksi seuraamukseksi seuraavan kauden alusta marraskuun loppuun ulottuvan pelikiellon, joka tyypillisellä sarja-aikataululla vastaa noin kuutta – seitsemää sarjaottelua.

EräViikinkien rikkomusilmoitus C1-poikien välieräottelusta Classic - EräViikingit Black 9.4.2017. Classicin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Classicin Otto Mattila määrätään pelikieltoon 31.5.2017 saakka (KilpS 64 § 3) kohta). Ilmoitusmaksu 200 € palautetaan EräViikingeille sen ilmoitettua liittoon maksuyhteystietonsa (KilpS 68.4 §).

Kurinpitovaliokunta katsoo, että Classicin Otto Mattila on jostain syystä iskenyt voimakkaasti kahden käden otteella mailallaan kohti vastapelaajaa, jota on pelitilanteessa ollut ohittamassa. Vaikkei hänellä olisi ollut varsinaista vahingoittamistarkoitusta, Mattilan on täytynyt tilanteessa tietää vastapelaajan sijainti mailaniskuunsa nähden ja ymmärtää, että tuollainen isku tuossa tilanteessa tuohon suuntaan voi suurella todennäköisyydellä osua vastustajaa päähän aiheuttaen vakavan loukkaantumisvaaran. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Päähän osunut mailanisku muodostaa erityisen suuren loukkaantumisvaaran aiheuttavana perusteen lisärangaistukselle, ja valiokunta katsoo kohtuulliseksi seuraamukseksi toukokuun loppuun saakka ulottuvan pelikellon, joka joukkueen kauden loppuohjelman huomioiden vastaa korkeintaan neljää ottelua.

Kurinpitovaliokunta 5.4.2017

EräViikinkien vastalause B-poikien välieräottelusta TPS - EräViikingit 4.4. Maalin hyväksyminen tai hylkääminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Vastalause hylätään. Ottelutulosta ei muuteta. Vastalausemaksu jää liitolle (KilpS 72.4 §).

EräViikingit vaatii vastalauseessaan ottelua pelattavaksi uudelleen. EräViikingit kertoo, että joukkue teki ajassa 59.59 tasoitusmaalin, jonka erotuomarit käsimerkein hyväksyivät. Käveltyään toimitsijapöydän luo ilmoittamaan maalin erotuomarit ottivat kahdenkeskisen palaverin, jonka lopputuloksena maali yllättäen hylättiin.

Kurinpitovaliokunta on tutustunut ottelun videotallenteeseen ottelun loppuhetkien osalta. Videossa ei ole mukana ääniä eikä äänimerkki ottelun päättymisen merkiksi ole siksi kuultavissa, mutta videotallenteen ja sen kulmaan liitetyn pikkukuvan nojalla perusteella EräViikingit pelaa pallon TPS:n maaliin äärimmäisen lähellä peliajan päättymishetkeä.

Vastalauseita koskevan KilpS 72.1 §:n mukaan erotuomarin ottelussa tekemät päätökset ovat kilpailusääntöjen 58 §:n mukaan lopullisia. Tällaisia päätöksiä vastaan tehdyt vastalauseet eivät pääsääntöisesti voi johtaa uusintaotteluun. Liitto voi kuitenkin määrätä uusintaottelun, mikäli erotuomari on tehnyt ottelussa sääntöjen vastaisen ratkaisun.

Valiokunta katsoo sääntökohdan tarkoittavan, että on erotuomarien vallassa arvioida, onko pallo ylittänyt maaliviivan ennen peliajan täyttymistä vai sen jälkeen. Videotallenteen perusteella ei voi päätellä, ettei erotuomarin arvio peliajan päättymisestä olisi mahdollinen ja uskottava. KilpS tarkoittama sääntöjen vastainen ratkaisu voisi olla kyseessä, jos erotuomarit olisivat tehneet tilanteessa päätöksen, jollaista heidän havainnoistaan ja niiden perusteella tehdystä arviosta ei sääntöjen mukaan voisi seurata.

Erotuomarien vastineen ja videotallenteen perusteella kurinpitovaliokunta katsoo, että erotuomarit ovat omien tilanteesta tekemiensä havaintojen perusteella arvioineet peliajan olleen umpeutunut sillä hetkellä, kun pallo on ylittänyt maaliviivan. Tällöin sääntöjen mukainen päätös on ollut katsoa, ettei hyväksyttävää maalia ole syntynyt. Kun asiassa ei ole ilmennyt, että erotuomarit olisivat tehneet ottelussa sääntöjen vastaisen ratkaisun, valiokunta harkitsee oikeaksi hylätä vastalauseen.

Sarjavastaavan ilmoitus SBS Masku Bluen pelaajan edustusoikeudesta D1-poikien kolmessa turnauksessa kaudella 2016-2017. Asia on siirretty kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi 29.3.2017.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

SBS Masku Blue määrätään hävinneeksi 11.12.2016 pelatut ottelut SBS Masku Blue - OU ja SBS Masku Blue - FBC Keltainen, 17.12.2017 pelatut ottelut SBS Masku Blue - NTK Nakkila ja SB Naantali Stars - SBS Masku Blue sekä 8.1.2017 pelatut ottelut SBS Masku Blue - FBC Turku Sininen ja SalBa - SBS Masku Blue kukin tuloksella 0-5. (KilpS 65 §). SBS Maskulle määrätään 200 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta).

Sarjavastaavan ilmoituksen mukaan SBS Masku Bluen kokoonpanoon on merkitty mainituissa otteluissa pelaaja, jolle ei näiden otteluiden aikana ole ollut lunastettuna pelaajalisenssiä. Lisenssin puuttuminen on todettu liitossa 14. tammikuuta 2017.

SBS Masku myöntää vastineessaan, että pelaajalla ei ole otteluiden aikaan ollut lunastettuna pelaajalisenssiä. SBS Maskun mukaan pelaajan vanhemmat ovat unohtaneet maksaa pelaajan lisenssin, ja asia on huomattu seurassa 16.1.2017, minkä jälkeen maksu on heti hoidettu.

KilpS 45.7 §:n mukaan mikäli otteluun osallistuneella pelaajalla ei ole voimassaolevaa maksettua pelaajalisenssiä siinä seurassa ja/tai edustusoikeutta siinä joukkueessa, jonka otteluun hän osallistuu, käsitellään tällaista pelaajaa peluuttanutta joukkuetta niin kuin Kilpailusääntöjen 65§:ssä on määrätty.

KilpS 65§:n yksiselitteisen määräyksen mukaan ottelussa edustusoikeudetonta taikka ottelu- tai pelikiellossa olevaa pelaajaa käyttänyt joukkue on määrättävä hävinneeksi sellainen ottelu, jossa edustusoikeudeton taikka ottelu- tai pelikiellossa oleva pelaaja on pelannut. Kyseinen joukkue on tällöin määrättävä hävinneeksi tuloksella 0-5 tai muulla liiton määräämällä tuloksella, josta edustusoikeudetonta taikka ottelu- tai pelikiellossa olevaa pelaajaa käyttänyt joukkue ei hyödy. Lisäksi joukkueen seuralle määrätään sakkorangaistus. Ottelun lopputulosta voidaan tämän pykälän mukaisesti muuttaa vain, mikäli rike on havaittu 45 päivän kuluessa ottelusta tai kolmen arkipäivän kuluessa siitä, kun runko-, alku- tai jatkosarja on päättynyt.

Näin SBS Masku Blue määrätään hävinneeksi mainitut ottelut ja seuralle määrätään samanlaisissa asioissa vakiintuneen käytännön mukainen sakkorangaistus.

KilpS 47.1 §:n mukaan jokainen seura vastaa siitä, että sen pelaajilla on edustusoikeus ja pelaaja voi edustaa kyseistä seuraa ja joukkuetta. Toisin kuin SBS Masku vastineessaan antaa ymmärtää, vastuu lisenssin voimassaolosta ja muista pelaajan edustusoikeuden edellytyksistä virallisissa otteluissa ei ole pelaajalla tai tämän vanhemmilla. Nimenomaan seuran velvollisuus on ennen pelaajan merkitsemistä ottelupöytäkirjaan varmistaa, että kaikki edustusoikeuteen liittyvät asiat ovat kunnossa.

Kurinpitovaliokunta 17.3.2017

Erotuomariraportti miesten VI divisioonan 4. lohkon ottelusta SK General - SBS Sisu 11.3.2017. SBS Sisun pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

SBS Sisun Kosti Aliferenko määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi yhden (1) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). SBS Sisulta peritään PR3:sta automaattisesti seuraavan 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

SBS Sisun maalivahti Kosti Aliferenko on vastustajan tekemän maalin jälkeen heittänyt pallon mielenosoituksellisesti kohti toista erotuomaria, johon pallo ei kuitenkaan ole osunut. Vaikka tarkoitus ei olisi ollutkaan nimenomaan osua erotuomariin, pallo on lähetetty tarkoituksellisesti erotuomarin suuntaan ja Aliferenkon olisi tullut ottaa huomioon, että se saattaa merkittävällä todennäköisyydellä osua tähän. Aliferenko on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) ja vielä erotuomarin määrättyä hänelle pelirangaistuksen laiminlyönyt poistua välittömästi pukuhuoneeseen ja seurannut erotuomaria huutaen tälle. Saman sääntökohdan mukaan rangaistusta koventavana pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin, ja kurinpitovaliokunta katsoo teon erotuomarin koskemattomuutta loukkaavana edellyttävän lisärangaistusta. Kohtuulliseksi lisärangaistukseksi käytöksestä valiokunta harkitsee yhden ottelun lisäpelikiellon.

Erotuomariraportti miesten V divisioonan 2. lohkon ottelusta Ruma – Cyko 25.2.2017. Cykon pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Cykon Miikka Ahola määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Cykolta peritään PR3:sta automaattisesti seuraavan 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Cykon Miikka Ahola on häneen kohdistuneen rikkeen jälkeen repäissyt vastapelaajan mailan käteensä ja viskannut sen kohti toista erotuomaria osumatta kuitenkaan tähän. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Vaikka tarkoitus ei välttämättä olisi ollutkaan nimenomaan osua erotuomariin, maila on heitetty erotuomarin suuntaan ja Aholan olisi tullut ottaa huomioon, että se saattaa hyvin todennäköisesti osua erotuomariin ja aiheuttaa mahdollisesti jopa loukkaantumisvaaran. Saman sääntökohdan mukaan rangaistusta koventavana seikkana pidetään, mikäli teko kohdistuu erotuomariin. Vaikkei fyysistä kontaktia tai loukkaantumista ole tapahtunut, on teko kohdistunut erotuomarin koskemattomuuteen ja muodostaa perusteen lisärangaistukselle, jonka kohtuulliseksi suuruudeksi valiokunta katsoo kahden ottelun lisäpelikiellon.

Sarjavastaavan ilmoitus miesten V divisioonan 21. lohkon ottelusta EPMT - KIK. KIK:n pelaajan edustusoikeus.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

KIK määrätään hävinneeksi ottelu tuloksella 0-5 (KilpS 65 §). KIK:lle määrätään 200 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta). Erotuomareille Janne Aho ja Tero Yli-Sipilä määrätään kummallekin 50 € erotuomarin laiminlyöntimaksu (KilpS 64§ 7) kohta).

Sarjavastaavan ilmoituksen ja vastinepyynnön mukaan ottelun erotuomarit ovat merkinneet ottelupöytäkirjaan, että KIK:n joukkueessa on pelannut pelaaja, joka on merkitty ottelupöytäkirjaan toisen henkilön nimellä. KIK on myöntänyt, että mainittu pelaaja teki paluun KIK:n riveihin EPMT-ottelussa muttei kerinnyt saada lisenssiä kuntoon ajoissa. Siksi päätettiin, että hän pelaa ottelun toisen nimellä ja hoitaa lisenssin kuntoon mahdollisimman pian.

KilpS 45.7 §:n mukaan mikäli otteluun osallistuneella pelaajalla ei ole voimassaolevaa maksettua pelaajalisenssiä siinä seurassa ja/tai edustusoikeutta siinä joukkueessa, jonka otteluun hän osallistuu, käsitellään tällaista pelaajaa peluuttanutta joukkuetta niin kuin Kilpailusääntöjen 65§:ssä on määrätty.

KilpS 65§:n mukaan ottelussa edustusoikeudetonta taikka ottelu- tai pelikiellossa olevaa pelaajaa käyttänyt joukkue on määrättävä hävinneeksi sellainen ottelu, jossa edustusoikeudeton taikka ottelu- tai pelikiellossa oleva pelaaja on pelannut. Kyseinen joukkue on tällöin määrättävä hävinneeksi tuloksella 0-5 tai muulla liiton määräämällä tuloksella, josta edustusoikeudetonta taikka ottelu- tai pelikiellossa olevaa pelaajaa käyttänyt joukkue ei hyödy. Lisäksi joukkueen seuralle määrätään sakkorangaistus.

Näin KIK määrätään hävinneeksi mainittu ottelu ja sille määrätään sakkorangaistus, jota korottavana tekijänä on otettu huomioon, että KIK on tietoisesti aiheuttanut ottelupöytäkirjaan totuutta vastaamattoman merkinnän salatakseen edustusoikeudettoman pelaajan käyttämisen.

KilpS 45.6 §:n mukaan erotuomarien on tehtävä havaitsemistaan pelioikeuden puuttumisista raportti liittoon. Erotuomarit eivät ole tehneet ottelusta raporttia vaan vasta sarjasihteerin sitä erikseen pyytäessä antaneet asiassa vastineen. Näin he ovat rikkoneet liiton sääntöjä (KilpS 63§ 1) kohta).

Kurinpitovaliokunta 16.3.2017

Erotuomariraportti miesten II divisioonan Pohjois-Suomen pudotuspelien ottelusta SBT Suola - Sastamolo 11.3.2017. Molempien joukkueiden pelaajien käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

SBT Suolan Jonne Näppä määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). SBT Suolalta peritään PR3:sta automaattisesti seuraavan 100 € sakko (KilpS 64.4 §). Sastamolon Teemu Huovinen määrätään yhden (1) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta).

Maalivahtiaan suojelemaan pyrkinyt Sastamolon Teemu Huovinen on jälkitilanteessa potkaissut vastapelaajaa käyttäytyen näin kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Vaikka potku ei ole ollut kova eikä aiheuttanut loukkaantumista, vastapelaajan potkaiseminen on olennaisesti lajiin kuulumaton teko, joka muodostaa perusteen jälkikäteiselle rangaistukselle. Kohtuulliseksi seuraamukseksi valiokunta arvioi yhden ottelun pelikiellon. SBT Suolan Jonne Näppä on tultuaan maalinedustatilanteessa tönäistyksi lattiaan ja saatuaan vastapelaajalta kevyen potkun iskenyt vastapelaajaa kädellään jalkovälin tienoille käyttäytyen näin kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Vaikka SBT Suola kiistää iskun osumisen vastapelaajan genitaalialueelle ja käden liike jää videotallenteessa olennaisesti iskun saavan pelaajan taakse piiloon, valiokunta katsoo voivansa luottaa erotuomaraporttiin, jota sekä iskun saavan pelaajan reaktiot videolla että Sastamolon vastine vielä tukevat.

Kurinpitovaliokunta 6.3.2017

Erotuomariraportti miesten V divisioonan 12. lohkon ottelusta SB Vantaa XO - Uhma. SB Vantaa XO:n pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

SB Vantaa XO:n Jukka Heikkilä määrätään kilpailukieltoon 30.9.2017 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). SB Vantaalta peritään PR3:sta automaattisesti seuraavan 100 € sakko (KilpS 64.4 §).¨

SB Vantaa XO:n Jukka Heikkilä on iskenyt jälkitilanteessa vastapelaajaa toistuvasti mailalla sellaisella voimalla, että maila on lopuksi katkennut. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta tavalla, joka on aiheuttanut merkittävän loukkaantumisvaaran ja edellyttää tuntuvaa lisärangaistusta. Valiokunta katsoo kohtuulliseksi seuraamukseksi teosta syyskuun loppuun saakka ulottuvan kilpailukiellon.

Erotuomariraportti A-poikien I divisioonan Etelä-Suomen lohkon ottelusta Jokerit - PSS 26.2.2017. PSS:n pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

PSS:n Oliver Bäcksbacka määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). PSS:ltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraavan 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

PSS:n Oliver Bäcksbacka on itseensä kohdistuneesta kontaktista tuohtuneena lyönyt vastapelaajaa mailallaan polven seudulle. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Vastustajaan kohdistunut voimakas mailanisku aiheuttaa aina loukkaantumisriskin ja tässä tapauksessa kaikesta päätellen myös loukkaantumisen, ja se edellyttää lisärangaistusta. Valiokunta arvioi kohtuulliseksi lisäseuraamukseksi kahden ottelun mittaisen pelikiellon.

Erotuomariraportti vastuujoukkue RSS Panthersin toiminnasta miesten II divisioonan 4. lohkon ottelussa RSS Panthers - O2-JKL 25.2.2017.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

RSS Panthersille määrätään 100 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta). Ratkaisu syntyi äänin 5-1. Eri mieltä ollut jäsen Sauli Wahlstén olisi määrännyt sakon suuruudeksi 150 €.

Kurinpitovaliokunta toteaa, että katsoja on päässyt ottelutapahtuman vielä jatkuessa toimitsija-alueelle ja käyttäytynyt siellä huudoin ja elein tavalla, joka on selkeästi muodostanut uhan erotuomarien turvallisuudelle. Vielä sen jälkeen, kun tilanne on havaittu ja erotuomarit toistuvasti pyytäneet henkilön poistamista paikalta, on kulunut aikaa ennen kuin vastuujoukkue on pystynyt poistamaan uhan. Siksi valiokunta katsoo, että RSS Panthers on rikkonut kilpailusääntöjä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä (KilpS 62 § 1) kohta). Kohtuulliseksi seuraamukseksi valiokunta harkitsee 100 € suuruisen sakon.

Turvallisuusmääräysten mukaan kaikenlainen pelaajiin, joukkueiden taustahenkilöihin, erotuomaristoon, toimitsijoihin tai katsojiin kohdistuva loukkaava käytös on kiellettyä. Mikäli loukkaavaa käytöstä ilmenee, siihen on puututtava välittömästi. Ei ole kuitenkaan realistista edellyttää, että kilpailutoimintaan osallistuvalla joukkueella olisi käytännössä mahdollisuutta tarkkailla kaikkea yleisön huutelua ja arvioida sen loukkaavuutta. Vastuujoukkueen rangaistusvastuu on mielekästä rajata vasta tasolle, jossa se on jättänyt puuttumatta yleisön vaaralliseen tai tavanomaisesta poikkeavan sopimattomaan käytökseen.

Korkeamman sakon kannalla ollut Sauli Wahlstén katsoo, että kun kertaalleen jo turvallisuusuhaksi todettu ja paikalta poistettu henkilöä on lähes heti tilanteen jälkeen päässyt uudelleen paikalle ja pyrkimään erotuomarien läheisyyteen, se osoittaa suurempaa laiminlyönnin astetta järjestelyissä kuin tilanteet, joissa erotuomareihin kohdistuva uhkaava tilanne on pystytty heti lopettamaan. Siksi myös sakkoa tulee korottaa.

Kurinpitovaliokunta 3.3.2017

SBS Bluesin edustusoikeutta koskeva vastalause A-poikien I divisioonan Etelä-Suomen A-lohkon ottelusta SBS Blues - LoSB 26.2.2017.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Vastalause hylätään. Vastalausemaksu jää liitolle (KilpS 72.3 §).

SBS Blues on tehnyt vastalauseen ottelussa ottelupöytäkirjaan LoSB:n kokoonpanoon merkityn Aku Korhosen edustusoikeudesta. SBS Blues ilmoittaa, ettei Korhoselle ole lunastettu pelaajalisenssiä LoSBiin ja vaatii ottelun lopputuloksen muuttamista SBS Bluesin 5-0-voitoksi.

Liiton sivuilla julkaistun rinnakkaisedustusten listan mukaan Vihdin Salisusien Aku Korhoselle on merkitty rinnakkaisedustus Lohjan Salibandyyn alkaen 20.9.2016 ja päättyen 30.4.2017.

KilpS 47.2 §:n mukaan pelaajan edustusoikeus edellyttää, että pelaaja on siirtynyt seuraan ja sen joukkueeseen kilpailusääntöjen 8 luvun pelaajasiirtosääntöjen mukaisesti. Erikseen säädetään KilpS 48 §:ssä junioripelaajien osalta, että A-C-juniori-ikäiselle pelaajalle voidaan hakemuksesta myöntää rinnakkaisedustusoikeus [R-pelaaja] toiseen seuraan.

Kun Vihdin Salisusien Aku Korhoselle on ollut myönnettynä kilpailusääntöjen mukainen rinnakkaisedustusoikeus Lohjan Salibandyyn, kurinpitovaliokunta toteaa, ettei Korhonen ole ollut SBS Bluesin esittämillä perusteilla ottelussa vailla edustusoikeutta. Näin valiokunta hylkää SBS Bluesin vastalauseen. KilpS 72.3 §:n mukaan vastalausemaksun suuruus on 170 €, joka palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään. Vastalausemaksu voidaan palauttaa perustellusta syystä myös silloin, kun vastalause hylätään tai jätetään käsittelemättä. Kun vastalausetta ei hyväksytä eikä perusteltua syytä sen palauttamiselle ole, vastalausemaksu jää liitolle. 

Kurinpitovaliokunta 2.3.2017

Otteluvalvojan raportti A-poikien SM-sarjan ottelusta Westend Indians - SSV 25.2.2017. Indiansin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Westend Indiansin Joel Väyrynen määrätään yhden (1) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta).

Joel Väyrynen on tilanteessa taklannut vauhdissa ollutta vastapelaajaa lonkallaan tilanteessa, jossa hänellä välittömästi ennen kontaktia ei ole ollut enää mahdollisuutta pelata palloa. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, josta valiokunta arvioi kohtuulliseksi seuraamukseksi yhden ottelun pelikiellon.

Kurinpitovaliokunta 28.2.2017

Sarjavastaavan kirjelmä Kalannin Pallo-65:n (KaPa-65) Venla Laivon edustusoikeudesta joukkueen otteluissa naisten I divisioonassa.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

KaPa-65 määrätään hävinneeksi 21.1. pelattu ottelu SB Vaasa - KaPa-65, 22.1. pelattu ottelu Santa's United - KaPa-65, 26.1. pelattu ottelu HuKu - KaPa-65, 29.1. pelattu ottelu KaPa-65 - PHSB, 2.2. pelattu ottelu KaPa-65 - Sheriffs, 18.2. pelattu ottelu KaPa-65 - Hatsina ja 19.2. pelattu ottelu KaPa-65 – JoKa kukin tuloksella 0-5. Lisäksi KaPa-65:lle määrätään 200 € sakko (KilpS 65 §).

Venla Laivo on ollut merkittynä KaPa-65:n kokoonpanoon 15 naisten I divisioonan ottelussa, vaikka KaPa-65 on ilmoittanut hänet kuluvalle kaudelle Y-pelaajaksi C-tyttöjen sarjaan.

KilpS 48.5 §:n mukaan Y-pelaajaksi ilmoitettu pelaaja saa pelata seurassaan ainoastaan ilmoitetussa juniorijoukkueessa saman pelikauden aikana. Y-pelaaja saa lisäksi pelata yhdessä seuransa miesten III-VI divisioonajoukkueessa tai naisten II-IV divisioonajoukkueessa. Koska Y-pelaaja ei tämän pykälän nojalla saa pelata seuransa naisissa ylempänä kuin II divisioonassa, pelaaja on tässä tapauksessa ollut vailla edustusoikeutta I divisioonassa.

KilpS 65 §:n mukaan ottelussa edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue on määrättävä hävinneeksi sellainen ottelu, jossa edustusoikeudeton taikka pelioikeudeton pelaaja on pelannut. Kyseinen joukkue on tällöin määrättävä hävinneeksi tuloksella 0-5 tai muulla liiton määräämällä tuloksella, josta edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue ei hyödy. Lisäksi joukkueen seuralle määrätään sakkorangaistus. Ottelun lopputulosta voidaan tämän pykälän mukaisesti muuttaa vain, mikäli rike on havaittu 45 päivän kuluessa ottelusta tai kolmen arkipäivän kuluessa siitä, kun runko-, alku- tai jatkosarja on päättynyt. Siksi kurinpitovaliokunta määrää KaPa-65 hävinneeksi mainitut rikkeen huomaamista edeltäneiden 45 päivän aikana pelatut ottelut ja määrää seuralle vakiintuneen rangaistuskäytännön mukaisen sakkorangaistuksen.

Kurinpitovaliokunta 20.2.2017

Erotuomariraportti miesten V divisioonan lohko 12:n ottelusta Nuggets - Uhma 21.1.2017. Nuggetsin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Nuggetsin Anton Kumpulainen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Nuggetsilta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Nuggetsin Anton Kumpulainen on lähettänyt pallon kohti erotuomaria osuen tämän käsivarteen. Vaikka tarkoitus ei olisi ollutkaan nimenomaan osua erotuomariin, pallo on lähetetty tarkoituksellisesti erotuomarin suuntaan ja Kumpulaisen olisi tullut ottaa huomioon, että se saattaa merkittävällä todennäköisyydellä osua häneen. Kumpulainen on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Saman sääntökohdan mukaan rangaistusta koventavana pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin, ja kurinpitovaliokunta katsoo teon erotuomarin fyysistä koskemattomuutta loukkaavana edellyttävän lisärangaistusta. Kohtuulliseksi seuraamukseksi teosta valiokunta katsoo kahden ottelun lisäpelikiellon.

Erotuomariraportti F-poikien Etelä-Suomen H-lohkon ottelusta Blackbirds Valkoinen - FC Tuusula 29.1.2017. FC Tuusulan pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

FC Tuusulan pelaaja määrätään kilpailukieltoon 30.9.2017 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). FC Tuusulalta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

FC Tuusulan pelaaja on pelitilanteesta tuohtuneena iskenyt vastustajaa kaikin voimin kahden käden ”kirvesiskulla” mailalla päähän onneksi kuitenkin niin, että vakavilta vammoilta on vältytty. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Päähän kohdistuva väkivalta aiheuttaa aina erityisen loukkaantumisriskin ja edellyttää tuntuvaa lisärangaistusta. Valiokunta katsoo tässä tapauksessa kohtuulliseksi rangaistukseksi syyskuun loppuun kestävän kilpailukiellon ottaen lieventävänä tekijänä rangaistun erityisen nuoren iän. Kuluvan kauden F-juniorit ovat 2007 ja 2008 syntyneitä lapsia. Vaikka käsiteltävänä oleva teko on vakava, on päätöksellä myös pyritty pelaajan ikä huomioiden ohjaamaan mieluummin harrastuksen jatkamiseen sääntöjen ja toisten huomioon ottamisen puitteissa kuin pelaamisen lopettamiseen.

Erotuomariraportti miesten III divisioonan 7. lohkon ottelusta KalvKe - KU-68 4.2.2017. KalvKen pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Lisärangaistuksia ei määrätä. KalvKelta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Kurinpitovaliokunta toteaa, että asiassa esitetyn aineiston perusteella KalvKen Sakari Nummi on pelaajien keskinäisenä nahistelun yhteydessä osunut vastapelaajaa kädellään kasvoihin. Kun osuma kuitenkin ilmeisestikin on ollut kohtalaisen kevyt ja otteluvalvoja kuvaillut sitä huitaisuksi ja vastajoukkuekin enemmän epäkunnioittavaksi kuin kovaksi, valiokunta katsoo erotuomarien määräämän PR3:n asiassa riittäväksi seuraamukseksi.

Sarjavastaavan kirjelmä Roope Ihalaisen edustusoikeudesta Crackersissa 7.1.2017 ja 21.1.2017 pelatuissa miesten V divisioonan 31. lohkon sarjaturnauksissa.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Crackers määrätään hävinneeksi 7.1.2017 pelatut ottelut Namikuti - Crackers ja Crackers - Mohicans sekä 21.1.2017 pelatut ottelut Crackers - SBS Hamina ja TuRaPo - Crackers tuloksella 0-5. Crackersille määrätään 100 € sakko (KilpS 65 §).

Roope Ihalainen on ollut mainituissa otteluissa merkittynä Crackersin kokoonpanoon, vaikka hänen edustusoikeutensa on liiton lisenssirekisterin mukaan ollut kaudella 2015-206 Kotkan Reippaassa eikä hänestä ole tehty pelaajasiirtoa Crackersiin.

KilpS 47.2 §:n mukaan edustusoikeuden olemassaolo edellyttää, että pelaaja on siirtynyt seuraan ja sen joukkueeseen kilpailusääntöjen 8 luvun pelaajasiirtosääntöjen mukaisesti. Koska pelaajasiirtoa ei ole ollut tehty, on Roope Ihalainen ollut mainituissa otteluissa Crackersissa vailla edustusoikeutta.

KilpS 65 §:n mukaan ottelussa edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue on määrättävä hävinneeksi sellainen ottelu, jossa edustusoikeudeton taikka pelioikeudeton pelaaja on pelannut. Kyseinen joukkue on tällöin määrättävä hävinneeksi tuloksella 0-5 tai muulla liiton määräämällä tuloksella, josta edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue ei hyödy. Lisäksi joukkueen seuralle määrätään sakkorangaistus. Siksi kurinpitovaliokunta määrää Crackersin hävinneeksi mainitut ottelut ja määrää seuralle vakiintuneet rangaistuskäytännön mukaisen sakkorangaistuksen.

Kurinpitovaliokunta 23.1.2017

Erotuomariraportti Helsinki Floorball Cupin D03-poikien ottelusta Blackbirds Musta – SB Vantaa Black. Blackbirdsin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Blackbirdsin Iivari Suojanen määrätään kilpailukieltoon 31.12.2017 saakka (KilpS 64 § 5) kohta).

Kurinpitovaliokunta katsoo näytetyksi, että Blackbirdsin Iivari Suojanen on jonkinlaisen pelaajien keskinäisen erimielisyyden jälkeen iskenyt vastapelaajaa ensin nyrkillä kasvoihin ja sitten kovalla voimalla mailalla kasvoihin siten, että maila on mennyt iskun voimasta poikki ja vastapelaaja on lyyhistynyt maahan ja saanut kasvoihinsa ruhjeita. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Käytetty väkivalta on ollut poikkeuksellisen voimakasta ja lajiin täysin kuulumatonta ja aiheuttanut päähän kohdistuvana erityisen suuren vakavan loukkaantumisen vaaran. Näin vakava rike edellyttää tuntuvaa lisärangaistusta, ja kurinpitovaliokunta harkitsee kohtuulliseksi rangaistukseksi teosta vuoden 2017 loppuun saakka ulottuvan kilpailukiellon. Rangaistusta mitattaessa on otettu sitä alentavana seikkana huomioon pelaajan nuori ikä.

Erotuomariraportti B-poikien SM-sarjan ottelusta Tiikerit – LASB 14.1.2017. LASB:n pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tiikerien Ville-Veikko Ronkainen määrätään yhden (1) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). LASB:lta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §). Päätös syntyi äänin 3-2. Vähemmistöön jääneet jäsenet Mika Hilska ja Sirpa Leppäkangas eivät olisi määränneet kenellekään lisärangaistuksia.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että LASB:n Konsta Lehtonen ei ole syyllistynyt tilanteessa päällä puskemiseen tai muuhun rikkeeseen maahan kaatunutta Tiikerien pelaajaa kohtaan vaan tähän ilmeisesti kohdistunut osuma on johtunut Tiikerien Ville-Veikko Ronkaisen Lehtoseen kohdistamasta tönäisystä niskaan. Valiokunta katsoo, että Ronkainen on tönäistessään vastapelaajaa niskasta ja aiheuttaessaan siten iskun toisen pelaajan kasvoihin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Vaikka tarkoituksena tuskin on ollut kolhaista oman joukkueen pelaajaa kasvoihin, Ronkaisen olisi tullut ottaa se mahdollisuus huomioon, ja hän on kajotessaan vastapelaajaan sääntöjen vastaisesti aiheuttanut toiselle pelaajalle osuman päähän ja loukkaantumisriskin. Siksi valiokunta katsoo oikeaksi määrätä Ronkaiselle yhden ottelun mittaisen lisäpelikiellon.

Vaikka LASB:n Konsta Lehtonen ei ole tilanteessa syyllistynyt rikkeeseen Tiikerien kenttäpelaajaa kohtaan, hänen vaarallinen ryntäyksensä Tiikerien maalivahdin päälle osuen tätä voimakkaasti päähän on täyttänyt tilanteessa PR3:n määräämisen edellytykset.

Kurinpitovaliokunnan vähemmistöön jääneet Mika Hilska ja Sirpa Leppäkangas katsovat muutoin valiokunnan enemmistön perusteluihin yhtyen, että Tiikerien Ville-Veikko Ronkaiselle ei tulisi määrätä tilanteesta jälkikäteen rangaistusta. Vaikka Ronkainen on tarttunut joukkueensa maalivahdin päälle ajaneen vastapelaajan niskaan ja tönäissyt tätä, on siitä seurannut ilmeinen osuma oman joukkueen pelaajan kasvoihin ollut siinä määrin odottamaton ja tahaton, että se ei edellytä rangaistusta.

Erotuomariraportti miesten VI divisioonan Sisä-Suomen lohko 5:n ottelusta SB Ontto – KalvKe II 15.1.2017. KalvKe II:n pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

KalvKe II:n Juuso Mäkinen määrätään kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). KalvKe:ltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

KalvKe II:n Juuso Mäkinen on pelikatkon aikana huitaissut vastapelaajaa poikittaisella mailalla kasvoihin niin, että tämä on kaatunut maahan pitelemään kasvojaan. Mäkinen on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Vaikka isku ei ilmeisesti ole ollut erityisen kova eikä vastapelaaja tilanteessa loukkaantunut, päähän kohdistuva väkivalta aiheuttaa aina erityisen loukkaantumisriskin ja edellyttää siksi lisärangaistusta. Valiokunta harkitsee kohtuulliseksi seuraamukseksi teosta kolmen ottelun mittaisen pelikiellon.

Erotuomariraportti C1-poikien SM-sarjan ottelusta SC Urbans - Classic 16.12.2016. SC Urbansin joukkueen ja toimihenkilön käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

SC Urbansille määrätään varoitus (KilpS 64 § 1) kohta).

SC Urbansin valmentaja on hävityn pelin jälkeen pettyneenä kehottanut joukkuetta antamaan erotuomareille aplodit tarkoituksenaan kuitenkin suosionosoitusten asemesta korostaa sarkastisesti joukkueen olevan erotuomarien päätöksiin tyytymätön. Joukkue on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Saman sääntökohdan mukaan rangaistusta koventavana seikkana pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin. Ottaen huomioon teon vähäisyyden valiokunta katsoo kuitenkin varoituksen riittäväksi seuraamukseksi.

Aluevastaavan ilmoitus West Coast Sheriffsin käyttäytymisestä naisten I divisioonan ottelun HuKu - Sheriffs 15.12.2016 jälkeen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

West Coast Sheriffsille määrätään 100 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta).

Kurinpitovaliokunta katsoo, että Sheriffsin otteluraportin yksi kappale varsin ilmeisesti tarkoittaa erotuomarien toimineen joukkueen mielestä kolmannessa erässä ja jatkoajalla puolueellisesti vastustajaa suosien ja Sheriffsiä vastaan.

Viitattu kirjoitus on julkaistu West Coast Sheriffsin vakiintuneella yleisesti nähtävillä olevalla Facebook-sivulla eikä joukkue ole vastineessaan kiistänyt, etteikö se olisi seuran tai sen edustajien julkaisema. Sillä, onko kirjoituksen laatijaksi nimetty joku tietty henkilö, ei ole asiassa merkitystä.

Se, että Sheriffs sanoo kirjoituksen olevan humoristinen tai osittain fiktiivinen, ei vapauta seuraa vastuusta siinä esitetyistä väitteistä, kun tekstissä yksiselitteisesti yksilöidään siinä käsiteltävä ottelu ja nimeltä mainiten erotuomarit.

Perustuslain takaama sananvapaus ei yhteiskunnassa eikä edes urheilussa tarkoita, että olisi sallittua sanoa tai ilmaista mitä tahansa ilman sanktioita. Muun muassa Urheilun oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan 5/2013 viitannut urheilujärjestön säännöissä määriteltyihin sananvapauden rajoituksiin, jotka tulevat koskemaan lajin sääntöihin sitoutuvia toimijoita.

Julkisessa tehtävässä kuten erotuomarina toimivan henkilön edellytetään sietävän yksityishenkilöä voimakkaampaa julkiseen toimintaansa kohdistuvaa arvostelua. Seuroilla ja henkilöillä on luonnollisesti oikeus myös arvostella otteluiden erotuomarien suorituksia, kunhan se tapahtuu asiallisin perustein. Tässä tapauksessa West Coast Sheriffs on kuitenkin väittänyt, että erotuomarien päätösten perusteena olisi ollut jokin muu kuin säännöt, omat havainnot ja niiden perusteella tehdyt objektiiviset ratkaisut, mikä loukkaa heidän koko erotuomaritoimintansa eettistä lähtökohtaa. Tällainen arvostelu ylittää normaalin ja hyväksyttävän erotuomarin suoritukseen kohdistuvan kritiikin rajat. Siksi kurinpitovaliokunta katsoo, että West Coast Sheriffs on julkaistessaan yllä siteeratun tekstin Facebook-sivuillaan käyttäytynyt seurana kilpailun johdosta tehtyjen päätösten takia epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Saman sääntökohdan mukaan rangaistusta koventavana tekijänä pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin. Valiokunta katsoo kohtuulliseksi seuraamukseksi rikkomuksesta 100 € suuruisen sakon.

Kurinpitovaliokunta 4.1.2017

Josba Akatemian rikkomusilmoitus II divisioonan ottelusta Josba Akatemia – VarTa 16.12.2016. VarTan pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

VarTan Joona Pöntinen määrätään kilpailukieltoon 31.1.2017 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). Käsittelymaksu 200 € palautetaan Josballe (KilpS 68.4 §).

Josba on toimittanut kurinpitovaliokunnan käyttöön tilanteesta hidastetun videoleikkeen, johon valiokunta on tutustunut. Siinä näkyy, että Josban pelaaja laukoo pallon rystyltä kohti VarTan maalia, ja hänen liikkeensä jatkuessa kohti kulmaa pelaaja kääntää itseään kohti maalia ilmeisesti nähdäkseen, mihin pallo päätyi. Puolustukseen juoksemassa ollut VarTan Joona Pöntinen ei Josban pelaajan laukaistua hidasta vauhtiaan vaan jatkaa kahdella harppaavalla askeleella liikettä kohti Josban pelaajaa. Vaikka maalitilanne on jo ohi, Pöntinen näyttää nimenomaan hakevan kontaktia vastapelaajaan ja nostaa ennen törmäystä oikean olkapäänsä ylös osuen Josban pelaajaa olkapäällään päähän. Josban pelaaja kaatuu törmäyksen voimasta maahan osuen osittain päätylaitaan ja jää makaamaan päätään pidellen. Videon perusteella VarTan Joona Pöntinen ei Josban pelaajan lauottua pallon kohti maalia keskity palloon vaan kohdistaa katseensa suoraan Josban pelaajaan ja jatkaa liikettään taklaamaan vastapelaajaa olkapäällä päähän. Hänellä olisi ollut tilanteessa mahdollisuus väistää kontakti. Kurinpitovaliokunta katsoo, että VarTan Joona Pöntinen on käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta. Päähän kohdistunut isku aiheuttaa aina erityisen loukkaantumisriskin. Valiokunta katsoo kohtuulliseksi seuraamukseksi tammikuun loppuun saakka ulottuvan kilpailukiellon.

Kilpailupäällikön ilmoitus II divisioonan ottelusta AC HaKi – SCH 9.12.2016. SCH:n verkkokirjoittelu ottelun jälkeen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

SCH:lle määrätään 100 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta).

Julkaisemassaan otteluraportissa SCH antaa ymmärtää, että erotuomarit, joiden ratkaisuihin joukkue on ollut tyytymätön, olisivat suosineet kotijoukkuetta siksi, että joukkueen kapteenina on ollut Salibandyliiton työntekijä.

Seuroilla ja henkilöillä on luonnollisesti oikeus myös arvostella otteluiden erotuomarien suorituksia, kunhan se tapahtuu asiallisin perustein. Tässä tapauksessa SCH kuitenkin on väittänyt, että erotuomarien päätösten perusteena olisi ollut jokin muu kuin säännöt, omat havainnot ja niiden perusteella tehdyt objektiiviset ratkaisut, mikä loukkaa koko erotuomaritoiminnan eettistä lähtökohtaa. Siksi kurinpitovaliokunta katsoo, että SCH on julkaistessaan yllä siteeratun tekstin sivuillaan käyttäytynyt seurana kilpailun johdosta tehtyjen päätösten takia epäurheilijamaisesti. Valiokunta katsoo kohtuulliseksi seuraamukseksi rikkomuksesta 100 € suuruisen sakon.

Kurinpitovaliokunta 15.12.2016

Erotuomariraportti E2-poikien Etelä-Suomen 4. lohkon ottelusta Tiikerit Blue - PSS Musta 19.11.2016. Tiikereiden pelaajan ja taustahenkilöiden käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tiikerit Bluen Oliwer Sträng määrätään kilpailukieltoon 15.2.2017 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). Tiikereiltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §). Lisäksi Tiikereille määrätään 100 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta).

Tiikerien Oliver Sträng on tultuaan poistetuksi ottelusta tönäissyt erotuomaria protestiksi. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti ja väkivaltaisesti tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta (KilpS 62 § 3) kohta). Saman sääntökohdan mukaan rangaistusta koventavana tekijänä pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin. Toisaalta on rangaistusta lieventävänä tekijänä otettu huomioon pelaajan nuori ikä, minkä vuoksi valiokunta katsoo kohtuulliseksi lisäseuraamukseksi 15. helmikuuta saakka ulottuvan kilpailukiellon, joka valiokunnan tietojen mukaan vastaa neljää sarjaottelua. Asiassa esitetyn nojalla valiokunta katsoo lisäksi, että Tiikerit kannattajineen on käyttäytynyt ottelussa joukkueena epäurheilijamaisesti, minkä vuoksi seuralle määrätään 100 € suuruinen sakko.

Erotuomariraportti C-poikien Alueliigan ottelusta AC HaKi - GrIFK 24.11.2016. AC HaKin kahden pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

AC HaKin Tony Höglund määrätään kilpailukieltoon 15.2.2017 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). AC HaKin Veeti Pitkänen määrätään kilpailukieltoon 31.1.2017 saakka (KilpS 64 § 5) kohta).

AC HaKin Tony Höglund ja Veeti Pitkänen ovat ottelun jälkeen hallin ulkopuolella huudelleet ottelun erotuomarille uhkauksia ja muita asiattomuuksia ja seuranneet tätä jonkin matkaa erotuomarin poistuessa hallilta. He ovat näin käyttäytyneet kilpailun johdosta tehtyjen päätösten takia epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta), ja vaikkei erotuomariin ole fyysisesti kajottu tai yritetty kajota, suullisen uhkailun ja seuraamisen osalta myös väkivaltaisesti. Saman sääntökohdan mukaan rangaistusta koventavana tekijänä pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin. Kurinpitovaliokunta katsoo kohtuulliseksi seuraamukseksi teosta Höglundin osalta 15.2. ja Pitkäsen osalta 31.1. saakka ulottuvan kilpailukiellon. Höglundin osalta on rangaistusta mitattaessa otettu ankaroittavana tekijänä huomioon, että hänet on jo itse ottelussa poistettu kentältä punaisella kortilla mutta hän on siitä huolimatta näin jatkanut epäurheilijamaista käytöstään.

Erotuomarin jälkikäteinen kirjelmä B-poikien harjoitusottelusta Oilers - Westend Indians heinäkuulta

Vaikka asian käsittely on liitossa tapahtuneiden väärinkäsitysten vuoksi viivästynyt, kurinpitovaliokunta on päättänyt käsitellä asian, koska rikkomus valiokunnan näkemän videotallenteen mukaan on ollut vakava.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Niko Rytsä määrätään kilpailukieltoon 31.1.2017 saakka (KilpS 64 § 5) kohta).

Indiansin Niko Rytsä on pelitilanteessa ottanut sivuaskeleen vauhdilla lähestyvän vastapelaajan juoksulinjalle ja kohottanut olkapäänsä ja kyynärpäänsä kohtaamaan törmäystä siten, että hänen olkapäänsä on osunut voimalla vastapelaajan päähän aiheuttaen loukkaantumisen. Rytsä olisi voinut välttää vaarallisen kontaktin, ja videotallenteen perusteella hän ei pyri pelaamaan tilanteessa palloa eikä vartioimaan pallottomaksi muuttunutta vastustajaa sääntöjen mukaisella tavalla. Kova kontakti vastustajan päähän aiheuttaa aina erityisen loukkaantumisriskin, ja Rytsä on aiheuttanut kontaktin tahallisella tai vähintäänkin piittaamattomalla liikkeellä. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 64 § 5) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta. Toisaalta asian käsittely on liitossa tapahtuneiden väärinkäsitysten vuoksi kestänyt normaalia pitempään, ja on todennäköistä, että rikkeen tekijä on näin pitkän ajan kuluttua jo perustellusti tullut siihen käsitykseen, että tilanteesta ei määrätä lisäseuraamuksia. Kun vastakkain on rankaiseminen erityisen terveysriskin aiheuttaneesta vakavasta rikkeestä ja toisaalta pelaajan oikeus saada häneen kohdistuva rikkomusepäily käsitellyksi kohtuullisessa ajassa, kurinpitovaliokunta harkitsee oikeaksi ottaa intressien vastakkaisuuden huomioon rangaistuksen pituuden mittaamisessa. Siksi valiokunta määrää asiassa vielä näin pitkän ajan kuluttuakin rangaistuksen mutta ottaa lieventävänä seikkana huomioon teosta kuluneen pitkän ajan. Valiokunta katsoo nämä seikat huomioiden kohtuulliseksi lisäseuraamukseksi 31.1.2017 saakka ulottuvan pelikiellon, joka valiokunnan tietojen mukaan vastaa neljää B-juniorien SM-sarjan ottelua. A-juniorien otteluita, joista pariin pelaaja tiettävästi myös on osallistunut, ei vähäisyytensä vuoksi ole otettu asiassa huomioon.

Kurinpitovaliokunta 17.11.2016

Erotuomariraportti D1-poikien Etelä-Suomen lohko 9:n ottelusta TuSBy - Light Iron 5.11.2016. Light Ironin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Light Ironin Riku Fabritius määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi neljän (4) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Light Ironilta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Light Ironin Riku Fabritius on pelitilanteessa tai välittömästi siihen liittyen taklannut vastapelaajaa olka- tai kyynärpäällään päähän tarkoituksenaan kostotarkoituksessa otettu kontakti ilman pyrkimystä pelata palloa. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta. Rangaistusta ankaroittavana tekijänä on otettu huomioon tahallisen iskun suuntautuminen vastapelaajan päähän, mikä aiheuttaa aina erityisen suuren loukkaantumisriskin. Rangaistusta lieventävänä seikkana on otettu huomioon pelaajan nuori ikä, kun kyse on D1-poikien eli kilpailusääntöjen taulukolla 2003 syntyneiden pelaajien ottelusta.

Erotuomariraportti miesten V divisioonan Etelä-Suomen lohkon 12 ottelusta KGP - BOF 5.11.2016. BOF:n pelaajan käyttäytyminen erotuomaria kohtaan.

BOF:n Markus Lummi määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi neljän (4) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). BOF:lta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

(Korjaus: Toisin kuin valiokunnan pöytäkirjaan on ensin erheellisesti kirjattu, Lummi ei ole saanut ottelussa PR3:a vaan PR1:n, josta ei ole seurannut automaattisesti yhden ottelun pelikieltoa eikä myöskään seuralle sakkoa.)

BOF:n Markus Lummi on tultuaan poistetuksi ottelusta jäänyt sääntöjen vastaisesti kentän läheisyyteen ja erotuomarin kehottaessa häntä poistumaan näyttänyt erotuomarille keskisormea sekä tehnyt häntä kohtaan kurkunleikkauseleen. PeliS 611 1) kohdan mukaan pelaajan tai joukkueen toimihenkilön, jolle tuomitaan pelirangaistus, on välittömästi poistuttava pukuhuoneeseen, eikä hän saa enää mitenkään osallistua peliin. Lummi on palannut vielä uudestaan kentän läheisyyteen sekä ottelun jälkeen lähestynyt erotuomaria. Lummi on toiminnallaan käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta), ja saman sääntökohdan mukaan rangaistusta koventavana tekijänä pidetään, mikäli teko kohdistuu erotuomariin. Vaikka kurkunleikkauseleellä ilmeisesti ei ole tarkoitettu kohdistaa erotuomariin todellista fyysistä uhkausta, loukkaavat ja uhkaaviksi tulkittavissa olevat eleet kohdistuvat erotuomarien tärkeään oikeuteen tehdä ratkaisunsa otteluissa ilman epäasiallista painostusta tai vaikuttamista. Siksi kurinpitovaliokunta katsoo kohtuulliseksi seuraamukseksi Lummin käytöksestä neljän ottelun lisäpelikiellon.

EräViikinkien rikkomusilmoitus B-poikien SM-sarjan ottelusta EräViikingit - LASB 9.11.2016. LASB:n pelaajan käyttäytyminen.

LASB:n Miko Heinonen määrätään kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Käsittelymaksu 200 € palautetaan EräViikingeille (KilpS 68.4 §).

Kurinpitovaliokunta katsoo, että vaikka esitetystä aineistosta ei ilmene LASB:n Miko Heinosen pyrkineen suoranaisesti tahallaan potkaisemaan tai kolhaisemaan maassa makaavaa vastapelaajaa polvellaan ja jalallaan päähän, hän on toiminut tilanteessa varomattomasti ja piittaamattomasti. Vaikka vastapelaajan lattiasta ylöspäin suuntautuva liike tilanteessa lisää osuman todennäköisyyttä, Heinosen on täytynyt havaita kulkureitillään oleva maassa makaava vastapelaaja ja hänellä olisi ollut täysi mahdollisuus kiertää omaan vaihtoaitioon kauempaa ilman riskiä, että osuu toista pelaajaa päähän. Hän on kävelemällä maassa makaavan vastapelaajan ylitse, osumalla tätä päähän ja aiheuttamalla loukkaantumisen käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta. Ottaen huomioon rangaistusta korottavana tekijänä osuman päähän, mikä aina muodostaa erityisen loukkaantumisriskin, ja toisaalta lieventävänä tekijänä aineistosta ilmenevän syyllisyyden määrän, joka on pikemminkin varomattomuutta kuin tahallisuutta, kurinpitovaliokunta katsoo kohtuulliseksi seuraamukseksi kahden ottelun pelikiellon.

GrIFK:n rikkomusilmoitus ottelusta Esport Oilers II - GrIFK 29.10.2016. Oilersin pelaajan käyttäytyminen.

Oilers II:n Tero Wendelin määrätään kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Käsittelymaksu 200 € palautetaan GrIFK:lle (KilpS 68.4 §).

Tero Wendelin on ottelun päättymishetkellä pallon ollessa selvästi tilanteesta poissa iskenyt vastapelaajaa poikittaisella mailalla voimakkaasti rintaan niin, että tämä on selvästi merkittävää kipua tuntien pudonnut polvilleen. Tämänkaltainen mailanisku on täysin lajiin kuulumaton ja aiheuttaa loukkaantumisriskin. Wendelin on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta. Kohtuulliseksi seuraamukseksi teosta kurinpitovaliokunta arvioi kahden ottelun pelikiellon.

Erotuomarivalmentajan ilmoitus miesten V divisioonan Etelä-Suomen 15. lohkon ottelusta SK General - HEPA 29.10.2016. SK Generalin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

SK Generalin Sauli Haapaniemi määrätään kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta).

Sauli Haapaniemi on vastustajalle tuohduttuaan iskenyt tätä voimakkaasti mailallaan reiteen niin, että pelaaja on kaatunut maahan ja loukkaantunut tilanteessa pystyen kuitenkin sittemmin vielä jatkamaan peliä. Haapaniemi on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Vastapelaajaan kostona kohdistettu voimakas mailanisku on salibandyyn kuulumatonta käytöstä, aiheuttaa loukkaantumisriskin ja muodostaa perusteen ottelun jälkeen määrättävälle lisärangaistukselle. Valiokunta katsoo kohtuulliseksi seuraamukseksi teosta kahden ottelun pelikiellon.

Kurinpitovaliokunta 14.11.

Roismalan Ponnistuksen (RoPo) vastalause C3-poikien Sisä-Suomen lohkon 31 ottelusta Koovee Punaiset - RoPo 6.11. Erotuomarien ja toimitsijoiden toiminta.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Vastalause hylätään. Ottelutulosta ei muuteta. Erotuomareille Joonas Laine ja Otto Leppänen määrätään varoitus (KilpS 64 § 1) kohta). Vastuujoukkue Classicille määrätään varoitus (KilpS 64 § 1) kohta). Vastalausemaksu 170 € palautetaan Roismalan Ponnistukselle sen ilmoitettua liittoon maksuyhteystietonsa.

Erotuomarit ovat toimineet pöytäkirjaan merkitsemättömän pelaajan osalta sääntöjen mukaisesti eli heti saatuaan tietää ottelussa pelanneen ottelupöytäkirjaan merkitsemättömän pelaajan he ovat määränneet tälle pelisääntöjen mukaisen rangaistuksen. Pelisääntöjen nimenomaisen määräyksen mukaan maali hyväksytään, vaikka kävisi ilmi, että sen tekemiseen on osallistunut ottelupöytäkirjaan merkitsemätön pelaaja, joten Kooveen pelaajan tekemiä maaleja ei ole mahdollista jälkikäteen hylätä. Vaikka toimitsijat ovat toimineet huolimattomasti, erotuomarit ovat toimineet Kooveen pelaajan osalta tekemiensä havaintojen ja saamiensa tietojen perusteella täysin sääntöjen mukaisesti. Siksi kurinpitovaliokunta katsoo, ettei ottelussa ole tapahtunut sääntöjenvastaisuutta tai sääntöjen väärää soveltamista, joka muodostaisi perusteen ottelutulokseen puuttumiselle jälkikäteen.

Ottelun toimitsijat ovat erotuomarien nimenomaisesta muistutuksesta huolimatta laiminlyöneet välittömästi maalien syntymisen jälkeen tarkastaa, että maalintekijät löytyvät ottelupöytäkirjasta. Lisäksi ottelupöytäkirjaan on jäänyt merkitsemättä Kooveen pelaajalle määrätty pelirangaistus sekä protestiriville RoPon tekemä vastalause, joka on kirjattu vain huomautussarakkeeseen. Siksi valiokunta harkitsee oikeaksi määrätä vastuujoukkue Classicille varoituksen.

KilpS 36.5 §:n mukaan erotuomarit tarkastavat ja vahvistavat allekirjoituksillaan pöytäkirjan viimeisinä. Erotuomarit vastaavat ja huolehtivat siitä, että ottelun voittaja tai tasatilanteessa tasapeli ja ottelun maalimäärät, lopputulos sekä pelirangaistukset on merkitty ottelupöytäkirjaan oikein. Kun ottelupöytäkirja on jäänyt puutteellisesti täytetyksi ja erityisesti tuomittu pelirangaistus on jäänyt merkitsemättä ottelupöytäkirjaan, kurinpitovaliokunta harkitsee oikeaksi määrätä erotuomareille Joonas Laine ja Otto Leppänen varoituksen. 

Kurinpitovaliokunta 1.11.2016

IHS II:n vastalause miesten V divisioonan 16. lohkon ottelusta IHS II - Tillaajat 1.10.2016. Erotuomarien toiminta.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Vastalause hylätään. Vastalausemaksu jää liitolle. Asia ohjataan tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten liiton erotuomarisektorille.

IHS II on ilmoittanut ottelun jälkeen tekevänsä vastalauseen muttei vaadi ottelun tuloksen muuttamista vaan ainoastaan puuttumista ottelun toisen erotuomarin käytökseen.

Erotuomariraportti miesten VI divisioonan 5. lohkon ottelusta SB Ontto - RSS Panthers III 8.10.2016. Molempien joukkueiden pelaajien käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

RSS Panthers III:n Tommi Numminen ja SB Onton Markus Pajunen määrätään kumpikin PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi yhden (1) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). RSS Panthersilta sekä SB Ontolta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

RSS Panthers III:n Tommi Numminen ja SB Onton Markus Pajunen ovat pelitilanteen jälkeen käyneet nahistelemaan keskenään tarttuen toisiaan kurkusta ja kohdistaen toisiinsa vähintäänkin tönäisyjä. He ovat näin käyttäytyneet kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Vaikka väkivalta tilanteessa ei ilmeisestikään ole ollut erityisen vakavaa eikä aiheuttanut loukkaantumisia tai sellaisen vaaraa, kurinpitovaliokunta katsoo, että pelitilanteen jälkeinen vastapelaajaan kajoamisen sisältävä nahistelu on lajiin kuulumatonta käyttäytymistä ja muodostaa perusteen lisärangaistukselle. Sopivaksi seuraamukseksi kummallekin valiokunta katsoo yhden ottelun mittaisen lisäpelikiellon.

Erotuomariraportti B-poikien SM-sarjan ottelusta TPS - LASB 21.10.2016. LASB:n pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Lisärangaistuksia ei määrätä.

Kurinpitovaliokunta on erotuomariraportin ja vastineiden lisäksi tutustunut TPS:n ja LASB:n videotallenteisiin tilanteesta. Niissä näyttää, että TPS:n pelaaja yritettyään tuloksetta osua häntä kohti tulleeseen poikkisyöttöön kääntyy seuratakseen palloa ja lähtee terävästi liikkeelle kohti melkein vierellään ollutta LASB:n pelaajaa, jonka ohi pallo liikkuu. LASB:n pelaaja kohottaa kätensä ja mailansa TPS:n pelaajan suuntaan osuen tätä kasvojen tienoille, jolloin TPS:n pelaaja koskettaa nopeasti kasvojaan ja jatkaa sitten pelaamista. Tallenteiden perusteella kurinpitovaliokunta katsoo, että erotuomareilla on ollut tilanteessa perusteet PR3:n määräämiselle, mutta rike ei ole niin vakava, että se edellyttäisi lisärangaistuksia. Käsien ja mailan kohottaminen vastustajan päätä kohti niin, että ne osuvat tähän, on vaarallista ja kiellettyä pelaamista. Lieventävinä seikkoina on kuitenkin otettu huomioon, että tilanne on nopea ja syntyy TPS:n pelaajan nopeasta liikkeestä kohti LASB:n pelaajaa, jonka käsien ja mailan nousua suojakseen törmäykseltä voidaan pitää pikemminkin refleksinomaisena liikkeenä kuin pyrkimyksenä osua vastustajaan. Vaikutelmaa voimistaa, että videolta tarkasteltuina LASB:n pelaajan pään liikkeet näyttävät siltä, että hänen huomionsa keskittyy vastapelaajan sijasta ennen kaikkea hänen taakseen kohti laitaa liikkuvaan palloon.

Erotuomariraportti miesten V divisioonan 24. lohkon ottelusta RSS Panthers II - Lopen Urheilijat 15.10.2016. Molempien joukkueiden pelaajien käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

RSS Panthers II:n Timo Kinnunen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Lopen Urheilijoiden Tomi Cavenius määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi yhden (1) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Sekä RSS Panthersilta että Lopen Urheilijoilta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 62.4 §).

Lopen Urheilijoiden Tomi Cavenius on puristanut vastapelaajaa kaulasta niskalenkkiotteella ja heittänyt tämän maahan, jolloin RSS Panthers II:n Timo Kinnunen on tullut tilanteeseen sen ulkopuolelta ja taklannut Caveniuksen voimakkaasti poikittaisella mailalla maahan. Molemmat ovat käyttäytyneet kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka muodostaa perusteen lisärangaistukselle. Kinnusen osalta on rangaistusta ankaroittaviksi tekijöiksi katsottu hänen tulonsa tilanteeseen sen ulkopuolelta ja vastustajaan kohdistuneen kontaktin laatu ja voimakkuus, jotka ovat aiheuttaneet selkeän loukkaantumisvaaran.

Tikkurilan Tiikerien rikkomusilmoitus 03 haastajasarjan ottelusta Light Iron - Tiikerit White 23.10.2016. Light Ironin pelaajan ja joukkueen käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Rangaistuksia ei määrätä.

Rikkomusilmoituksen ja vastineiden lisäksi kurinpitovaliokunta on tutustunut Tiikerien toimittamiin videoleikkeisiin. Niistä pääteltynä on tilanteessa, josta Light Ironin pelaajalle on tuomittu viiden minuutin rangaistus, perusteet viisiminuuttiseen mutta ei nähtävissä sellaista rikettä, joka edellyttäisi pelirangaistusta tai lisärangaistuksia. Videon perusteella rikkovalla pelaajalla on tilanteessa ensisijaisesti pyrkimys palloon eikä vastustajaan kohdistuvaan kontaktiin, pelaajien liike on samaan suuntaan ja lisäksi työntäminen ei tapahdu laitaa vasten, vaikka pelaajat kaatumisen jälkeen laitaan päätyvätkin. Myöskään muista videoleikkeistä valiokunta ei havainnut rikkeitä, joiden perusteella olisi ollut syytä muihin kuin erotuomarien ottelussa tekemiin ratkaisuihin. Tiikerien ilmoitukseensa kirjaaman osuuden Blackbirdsin edustajan kannanotosta valiokunta on jättänyt huomiotta koska se ei liity käsiteltävänä olevan ottelun tapahtumiin.

HIFK:n rikkomusilmoitus B-juniorien SM-sarjan ottelusta OLS – HIFK 23.10.2016. OLS:n pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Rangaistuksia ei määrätä.

Kurinpitovaliokunta on tutustunut HIFK:n toimittamaan videoleikkeeseen tilanteesta. Siinä näyttää, että OLS:n pelaaja kamppailee kulmassa pallosta kahden HIFK:n pelaajan kanssa. Pallon siirtyessä kulmasta maalin taakse lähtee toinen HIFK:n pelaaja välittömästi sen perään toisen jäädessä hetkeksi kulmaan nahistelemaan OLS:n pelaajan kanssa. Irtautuessaan tilanteesta OLS:n pelaaja ojentaa kätensä osuen HIFK:n pelaajan kaulaan tai rinnan yläosaan, mutta liike on nopea eikä valiokunta havaitse kontaktissa kuristamista tai kiinni tarttumista. Kontaktin irrottua HIFK:n pelaaja näyttää katsovan hetken kummissaan OLS:n pelaajaa ennen kuin lähtee liikkeelle pallollisen tilanteen perään. Hän ei pitele kaulaansa tai osoita muita loukkaantumisen merkkejä.

Vastapelaajan kuristaminen pelitilanteessa on vakava ja erityisen loukkaantumisvaaran aiheuttava rike kuten yleensäkin vastustajan pään tai kaulan alueelle kohdistuva selkeä väkivalta. Tässä valiokunta kuitenkin katsoo jääneen näyttämättä, että OLS:n pelaaja olisi syyllistynyt väitettyyn kuristamiseen, kun OLS kiistää teon, erotuomarit eivät ole sellaista havainneet eikä valiokunta videoleikkeestäkään kuristamista havaitse.

Kurinpitovaliokunta 14.10.2016

Happeen ilmoitus EräViikinkien pelaajan rikkomuksesta ottelussa A-juniorien SM-sarjan ottelusta EräViikingit - Happee 8.10.2016.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

EräViikinkien Teemu Ikonen määrätään kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Ilmoituksen käsittelymaksu 200 € palautetaan Happeelle sen ilmoitettua liittoon maksuyhteystietonsa.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että Teemu Ikonen on kohdistanut tilanteessa vastapelaajaan kontaktin, joka kohtuuttomassa määrin vaarantaa vastapelaajan turvallisuuden ja osoittaa piittaamattomuutta siitä. Videosta ilmenevistä liikkeistä ja Ikosen pään asennosta voi päätellä, että Ikonen ei pyri tilanteessa tavoittelemaan palloa vaan ennen kaikkea torppaamaan palloa tavoittelevan vastapelaajan pois tasapainosta. Tilanteen vaarallisuutta lisäävät pelaajien vastakkaiset liikeradat ja se, että palloon keskittyvä vastapelaaja ei videosta päätellen lainkaan huomaa Ikosen tuloa eikä ehdi varautua törmäykseen. Näillä perusteilla kurinpitovaliokunta katsoo, että EräViikinkien Teemu Ikonen on käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Kohtuullisena seurauksena teosta valiokunta pitää kolme ottelun pelikieltoa.


Kurinpitovaliokunta 13.10.2016

Erotuomariraportti miesten IV divisioonan 20.lohkon ottelusta KBC - Painkillers 1.10.2016. Painkillersin Pyry Jaakkolan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Painkillersin Pyry Jaakkola määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Painkillersiltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Kurinpitovaliokunta toteaa, että Painkillersin Pyry Jaakkola on saatuaan jälkitilannerikkeestä kahden minuutin jäähyn huitaissut jäähyn antanutta erotuomaria kevyesti mailallaan reiteen polven yläpuolelle. Jaakkola on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Vaikka huitaisu ei ole ollut kova eikä aiheuttanut loukkaantumista, se on loukannut erotuomarin fyysistä koskemattomuutta, joka on yksi salibandyssakin erityisesti suojeltavista asioista. Nimenomaisen KilpS 62 § 3) kohdan mukaan rangaistusta koventavana tekijänä pidetään, jos teko [väkivaltainen tai epäurheilijamainen käytös] kohdistuu erotuomariin. Kurinpitovaliokunta katsoo kohtuulliseksi rangaistukseksi teosta kahden ottelun lisäpelikiellon.


Kurinpitovaliokunta 27.8.2016

Sarjavastaavan kirjelmä SB-Pron kahden pelaajan edustusoikeudesta B-tyttöjen neljässä SM-karsintaottelussa 20. - 21.8.2016.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Rangaistuksia ei määrätä. Päätös syntyi äänin 4-2 eri mieltä olleiden jäsenten Jarkko Mäkelän ja Sauli Wahlsténin ollessa rangaistuksen määräämisen kannalla.

Kurinpitovaliokunta toteaa, että liiton kilpailusääntöjen mukaan mainittujen kahden pelaaja rinnakkaisedustusoikeus SB-Prossa on alkanut vasta heidän pelaamansa turnauksen jälkeen eli 22.8. ja SB-Prolla on ollut velvollisuus perehtyä kilpailusääntöihin ja tietää, että pelaajat eivät ole olleet seurassa edustuskelpoisia vielä 20. tai 21.8.

Liiton rangaistuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sääntörikkomukseen syyllistynyt voi vapautua vastuusta, mikäli hän on vilpittömässä mielessä toiminut liitosta annettujen ohjeiden tai tietojen mukaisesti ja se on johtanut sääntörikkomukseen.

Kurinpitovaliokunnan enemmistö katsoo, että käsiteltävänä oleva tilanne on rajatapaus, jossa perusteita löytyy sekä langettavalle että vapauttavalle päätökselle. Vaikka mainitut kaksi pelaajaa on liiton toimistolla seuran pyynnöstä nostettu tietokannassa joukkueen peruskokoonpanoon, liitolta ei ole nimenomaisesti pyydetty eikä kyseiseen toimenpiteeseen erityisesti kuulu pelaajan edustuskelpoisuuden edellytysten tutkimista. Joukkueiden peruskokoonpanoihin saattaa siis olla listattuina pelaajia, joilta kuitenkin puuttuu jokin tai joitain edustuskelpoisuuden edellytyksiä. Aikaisempina kausina käytäntönä on kuitenkin ollut, että seurat eivät ole voineet siirtää niihin rinnakkaisedustuksen nojalla siirtyneitä pelaajia peruskokoonpanoon itse vaan siirrot on tehty liiton toimistolla rinnakkaisedustushakemuksen tultua hyväksytyksi. Siksi kurinpitovaliokunnan enemmistö katsoo, että liiton nostettua mainitut kaksi pelaajaa SB-Pron peruskokoonpanoon juuri ennen turnausta seuralle on ymmärrettävästi saattanut syntyä erheellinen käsitys, että myös pelaajien rinnakkaisedustusoikeus olisi ollut jo voimassa. Näin kurinpitovaliokunta ei määrää SB-Prolle asiassa rangaistuksia.

Vähemmistöön jääneiden Jarkko Mäkelän ja Sauli Wahlsténin näkemys on, että SB-Pron olisi tullut huolellisesti toimien tietää, että pelaajien rinnakkaisedustusoikeus astui voimaan vasta 20. – 21.8. pelatun turnauksen jälkeen. Kun seura ei ollut nimenomaisesti tiedustellut liitosta tätä asiaa tai muitakaan edustuskelpoisuuden edellytyksiä, ei se, että pelaajat oli liiton toimistolla nostettu peruskokoonpanoon, ole voinut olla seuraa vastuusta vapauttava tekijä.

Kurinpitovaliokunta 20.8.2016

Porvoon Salibandyseuran (PSS) vastalause B-tyttöjen SM-karsintaottelusta TPS – PSS 20.8.2016. Maalin hylkääminen ja peliajan päättyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Vastalause hylätään. Ottelutulosta ei muuteta. Vastalausemaksu jää liitolle.

PSS vaatii vastalauseessaan ottelutulosta tai uusintaottelua katsoen, että siltä on ottelun loppuhetkillä perusteetta hylätty maali, joka olisi muuttanut 2-1-tappion 2-2-tasapeliksi. PSS katsoo maalin syntyneen peliajalla ja on toimittanut kantansa tueksi videotallenteen ottelun loppuhetkistä ja maalitilanteesta. Lisäksi PSS lausuu, että tilanteessa lähempänä maalia ollut erotuomari on näyttänyt maalia.

KilpS 72 §:n mukaan erotuomarin ottelussa tekemät päätökset ovat kilpailusääntöjen 58 §:n mukaan lopullisia. Tällaisia päätöksiä vastaan tehdyt vastalauseet eivät pääsääntöisesti voi johtaa uusintaotteluun. Liitto voi kuitenkin määrätä uusintaottelun, mikäli erotuomari on tehnyt ottelussa sääntöjen vastaisen ratkaisun.

PeliS 703 3) kohdan mukaan maali hylätään, mikäli pallo ylittää maaliviivan loppusummerin tai erotuomarin vihellyksen soidessa tai sen jälkeen. Erotuomarit ovat arvioineet ottelussa tilanteen omien havaintojensa mukaan ja katsoneet pallon ylittäneen maaliviivan vasta loppusummerin alettua soida, jolloin maali on tullut sääntöjen mukaisesti hylätä.

Kun liitteenä olevalla videollakaan ei näy eikä muutenkaan ole esitetty mitään näyttöä sen tueksi, että erotuomarit olisivat tehneet ottelussa jollain lailla sääntöjen vastaisen ratkaisun, kurinpitovaliokunta harkitsee oikeaksi hylätä vastalauseen. KilpS 72 §:n mukaan vastalausemaksun suuruus on 170 €, joka palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään. Kun vastalause on hylätty, ei vastalausemaksua palauteta. 

Kurinpitovaliokunta 15.6.2016

Erotuomarivastaavan kirjelmä erotuomari Christer Kuntun toiminnasta erotuomarin vaihdon ilmoittamisessa ja palkkion laskuttamisessa.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Erotuomari Christer Kunttu määrätään kilpailukieltoon 1.10. - 14.10.2016 siten, että kilpailukiellon ensimmäinen voimassaolopäivä on 1.10. ja viimeinen 14.10. (KilpS 64 § 5) kohta).

Kurinpitovaliokunta toteaa, että erotuomari Christer Kunttu, joka on pyytänyt otteluun tilalleen toisen erotuomarin, on oikeudettomasti laskuttanut ottelusta maksettavan erotuomaripalkkion, jonka on vasta toisen erotuomarin sitä jo kyseltyä sittemmin tälle hyvittänyt. Kunttu on näin harhauttanut liiton toimielimiä (KilpS 62 § 2) kohta, mistä kohtuulliseksi seuraamukseksi kurinpitovaliokunta arvioi yllä kirjatun mittaisen kilpailukiellon. Erotuomareista kumpikaan ei ole huolehtinut vaihdoksen viemisestä asianmukaisesti asettelujärjestelmä sbetiin, jonka osalta kurinpitovaliokunta kuitenkin katsoo jääneen epäselväksi, millä tarkkuudella menettely on milläkin alueella erotuomareille ohjeistettu.

Kirjelmä Loiske Jellonan valmentaja Tomi Vuorenmäen käyttäytymisestä Helsinki Junior Challenge -turnauksessa 21.5.2016.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Valmentaja Tomi Vuorenmäki määrätään kilpailukieltoon 1.10. - 21.10.2016 siten, että kilpailukiellon ensimmäinen voimassaolopäivä on 1.10. ja viimeinen 21.10. (KilpS 64 § 5) kohta).

Kurinpitovaliokunta katsoo, että Vuorenmäki on ottelun jälkeen arvostellut erotuomarin toimintaa kiihtyneenä huutamalla. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Saman sääntökohdan mukaan rangaistusta koventavana tekijänä pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin. Vuorenmäen käyttäytymisen moitittavuutta lisäävinä tekijöinä valiokunta pitää ennen kaikkea sitä, että kyse on ollut F-juniorien ottelusta, jossa valmentajan esikuvallisella esiintymisellä on erityisen suuri merkitys sekä lisäksi sitä, että Vuorenmäki toimii itsekin erotuomarina sekä sitä, että hänen epäurheilijamainen käytöksensä on kohdistunut lapsi-ikäiseen erotuomariin.

Kurinpitovaliokunta 12.5.2016

Erotuomariraportti M50-seniorien lopputurnauksen ottelusta ManU - Team Fossiilit 23.4.2016. ManUn pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Lisärangaistuksia ei määrätä.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että ManU:n Timo Pokkinen on tehnyt jotakin, minkä erotuomarit ovat katsoneet sylkäisyksi ja arvioineet valtuuksiensa puitteissa PR3:n arvoiseksi. Kun ei kuitenkaan ole väitettykään sylkäisyn osuneen keneenkään, kurinpitovaliokunta katsoo erotuomarien määräämän rangaistuksen asiassa riittäväksi seuraamukseksi.

Erotuomariraportti X-Menin pelaajan edustusoikeudesta IV divisioonan karsintaottelussa X-Men - MaSHa 17.4.2016.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Rangaistuksia ei määrätä eikä ottelutulokseen puututa.

Erotuomarit ovat raportoineen tunnistaneensa yhden X-Menin pelaajista toisessa joukkueessa pelaavaksi pelaajaksi, joka ottelussa on merkitty ottelupöytäkirjaan väärällä nimellä. He eivät kuitenkaan ole ryhtyneet toimiin tarkistaakseen pelaajan henkilöllisyyttä tai edustuskelpoisuutta.

Kurinpitovaliokunta toteaa, että mikäli erotuomarit ottelun aikana epäilevät jonkun otteluun osallistuvan henkilön edustuskelpoisuutta, heillä on mahdollisuus ja velvollisuus tarkistaa hänen henkilöllisyytensä sekä pelaajalisenssi. Kun erotuomarit eivät ole ottelun aikana käyttäneet heillä ollutta mahdollisuutta ja velvollisuutta pelaajan edustusoikeuden tarkastamiseen, kurinpitovaliokunta katsoo, että olisi joukkuetta kohtaan kohtuutonta katsoa jälkikäteen sen puuttuneen sillä perusteella, että erotuomarit ovat asiaa enemmälti tutkimatta arvioineet pelaajan pelanneen väärällä nimellä.

Erotuomari Esa Wicklundin kirjelmä erotuomari Iiro Parviaisen asiattomasta käytöksestä ottelussa  Tuplahuti - HSH 29.11.2015.

Puheenjohtaja Sami Rahikainen sekä jäsen Rainer Ehro eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn, koska työskentelevät säännöllisesti läheisessä yhteistyössä Iiro Parviaisen kanssa.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Erotuomari Iiro Parviaiselle määrätään varoitus (KilpS 64 § 1) kohta).

Kurinpitovaliokunta katsoo, että Esa Wicklund on ollessaan turnauksessa katsojana seurannut ottelua toimitsijapöydän tuntumassa ja julkisesti puuttunut ottelua tuominneen Iiro Parviaisen toimintaan tavalla, joka kyseenalaistaa erotuomarikollegan ratkaisut. Vaikka Parviainen on kehottanut häntä vaikenemaan ja poistumaan paikalta, hän on jatkanut puuttumista tämän toimintaan. Wicklund on näin käyttäytynyt liiton sääntöjen ja niiden nojalla annettujen määräysten vastaisesti (KilpS 62 § 1) kohta). Koska Wicklund on jo saanut Salibandyliiton alaiselta elimeltä samassa asiassa rangaistuksen, kurinpitovaliokunta toteaa, että häntä ei olisi mahdollista rangaista samasta asiasta toistamiseen. Erotuomari Iiro Parviainen on sinänsä perustellusti kollegan epäasialliseen käytökseen ottelutilanteessa puuttuessaan käyttänyt ilmauksia ”painu vittuun” ja ”painu helvettiin”, minkä vuoksi valiokunta katsoo, että hän on toiminut liiton sääntöjen ja niiden nojalla annettujen määräysten vastaisesti puhutellessaan erotuomaritehtävässään toista erotuomaria julkisesti solvaavalla ja epäasiallisella tavalla.   

Kurinpitovaliokunta 27.4.2016

Aluevastaavan kirjelmä miesten V divisioonan 17. lohkon ottelusta KoPo – SBS Rupu II 19.3. 2016. Vastuujoukkue Jyrä 2:n toiminta.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Rauman Jyrälle 50 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta).

Kurinpitovaliokunta toteaa, että ottelussa on vastuujoukkue Jyrä 2:n asettamana toimitsijana toiminut ottelun kolmannen erän loppupuoliskolla päihtynyt henkilö, joka lisäksi on nauttinut vielä toimitsijatehtävää suorittaessaan alkoholia. Jyrä 2 on näin rikkonut liiton sääntöjä (KilpS 62 § 1) kohta), minkä johdosta seuralle tuomitaan sakkorangaistus. Alkoholin nauttiminen ottelutapahtumassa ottelun järjestäjän tehtävässä on urheilun ja lajin eettisten periaatteiden vastaista. Toisaalta on otettu huomioon, että rikkomus on syntynyt nopeassa tilanteessa kun henkilö, jonka on ollut tarkoitus olla paikalla katsojana, on ennalta odottamattomasti pyydetty mukaan järjestelyihin. Lisäksi rikkeestä ei ole aiheutunut konkreettista haittaa ottelun sääntöjen mukaiselle läpiviemiselle. Siksi valiokunta katsoo kohtuulliseksi seuraamukseksi 50 € sakon.

Erotuomariraportti Classic Sputnikin valmentaja Juuso Inkisen toiminnasta D1-poikien turnauksessa 9.4.2016.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Rangaistuksia ei määrätä.

Kurinpitovaliokunta toteaa, että kilpailukiellossa oleva Juuso Inkinen on antanut Classic Sputnik –joukkueelle ohjeita katsomosta vaihtoaition välittömästä läheisyydestä sekä esittänyt kovaäänisesti mielipiteitään erotuomaritoiminnasta.

KilpS 63 §:n mukaan kilpailukielto käsittää sekä pelikiellon että toimitsijakiellon. Pelikielto käsittää kiellon osallistua ottelutapahtumaan joukkueen pelaajana tai toimihenkilönä. Pelikiellossa oleva henkilö ei ottelutapahtuman aikana saa oleskella joukkueille, ottelun toimitsijoille tai erotuomareille
varatuissa tiloissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kiellossa oleva henkilö saa oleskella vain yleisölle
tarkoitetuissa tiloissa. Toimitsijakielto käsittää kiellon osallistua ottelutapahtumaan seuran tai joukkueen edustajana tai toimihenkilönä sekä kiellon toimia erotuomarina tai toimitsijana liiton tai IFF:n alaisissa otteluissa. Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei ottelutapahtuman aikana saa oleskella joukkueille, ottelun toimitsijoille tai erotuomareille varatuissa tiloissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kiellossa oleva henkilö saa oleskella vain yleisölle tarkoitetuissa tiloissa.

Asiassa ei ole esitetty, että Juuso Inkinen olisi osallistunut otteluun seuran tai joukkueen edustajana tai toimihenkilönä tai että hän olisi ottelutapahtuman aikana oleskellut joukkueille, toimitsijoille tai erotuomareille varatuissa tiloissa. Kiellossa oleva henkilö saa oleskella vain yleisölle tarkoitetuissa tiloissa, kuten Inkinen valiokunnan käytössä olevan aineiston nojalla onkin tehnyt. Kun erotuomarit eivät raportissaan myöskään ole väittäneetkään, että Inkinen olisi esittänyt kovaääniset mielipiteensä erotuomaritoiminnasta mitenkään loukkaavasti tai epäurheilijamaisesti, kurinpitovaliokunta katsoo, että ei ole ilmennyt, että hän olisi toiminut ottelussa sääntöjen vastaisesti.

Kurinpitovaliokunta 21.4.2016

Otteluvalvojan raportti B-poikien SM-loppuottelusta Classic – SSV 10.4.2016 Tampere Areenalla. Vastuujoukkueen toiminta sekä vierasjoukkueen kannattajien käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Classicille määrätään 100 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta). SalibandySeura Viikingeille määrätään varoitus (KilpS 64 § 1) kohta). Varoituksen osalta valiokunnan päätös syntyi äänin 4-2 Mika Hilskan ja Sauli Wahlsténin ollessa vapauttavan päätöksen kannalla.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että yksi järjestyksenvalvojista on siirryttyään SSV:n pelaajien ja osan heidän mukanaan juhlivista ylimääräisistä henkilöistä väliin kohdistanut huomionsa yhteen heistä ja ensin tönäissyt tätä ja tämän kaaduttua maahan tehnyt tätä kohtaan potkuliikkeen. Kun järjestyksenvalvojien tehtävänä on ollut saada joukkueeseen kuulumattomat henkilöt pois kentältä, olisi odotettava toimintatapa ollut hakeutua pelaajien ja ylimääräisten henkilöiden väliin ja alkaa ohjata heitä tarvittaessa työntämälläkin takaisin katsomon suuntaan.

Kilpailusääntöjen 33 §:n mukaan turnauksissa vastuujoukkue ja yksittäisissä otteluissa kotijoukkue vastaa ottelujärjestelyistä. Järjestävän joukkueen on:  
 
16) noudatettava ottelujärjestelyissä liiton turvallisuusmääräyksiä.

Yksittäisten otteluiden sarjamääräysten 20 §:n mukaan yksittäisen  ottelun  järjestävän  joukkueen  seura  on  vastuussa  ottelutapahtuman  turvallisuusjärjestelyistä. Ottelutapahtumassa  on  noudatettava Salibandyliiton  turvallisuusmääräyksiä. Otteluissa  tulee olla  riittävä  määrä  järjestyksenvalvojia ylläpitämään ottelutapahtuman yleistä järjestystä.

Järjestyksenvalvojien ensisijaisena  tehtävänä  on  huolehtia  kaikkien  ottelutapahtumaan  osallistuvien  turvallisuudesta.  Järjestyksenvalvojien on  välittömästi  puututtava  yleisön  asiattomaan  käyttäytymiseen.  Järjestyksenvalvojat huolehtivat myös  siitä,  että ottelutapahtumassa  ei  anniskelualueen  ulkopuolella  nautita  alkoholia  eikä  tapahtumassa  ole huomattavan päihtyneitä henkilöitä ja että tällaiset henkilöt poistetaan sieltä viipymättä.
Järjestyksenvalvojien on  erotuttava  selkeästi  asusteillaan  muista  läsnäolijoista  sekä heidän on käyttäydyttävä asiallisesti ja puolueettomasti. Turvallisuusjärjestelyiden ja järjestyksenvalvojien osalta on noudatettava niitä koskevia lakeja ja asetuksia.

Salibandyliiton turvallisuusmääräysten mukaan pelaajien, joukkueiden taustahenkilöiden ja tuomariston koskemattomuus sekä yleisön viihtyvyys ja turvallisuus on taattava koko ottelutapahtuman ajan. Katsojien ja muiden ylimääräisten henkilöiden pääsy pelikentälle ja toimitsija-alueelle on estettävä ottelutapahtuman aikana.

Ja: Järjestyksenvalvojalla on tehtäväänsä suorittaessaan oikeus käyttää tarpeellisia voimakeinoja, mikäli järjestystä tai turvallisuutta vaarantava tilanne on välittömästi uhkaamassa eikä sitä tilanteen vaaran, vakavuuden ja kiireellisyyden vuoksi kyetä millään muilla keinoin hoitamaan. Voimankäyttö saa jatkua vain niin kauan, kuin edellytykset sen aloittamiselle olisivat jatkuvasti olemassa. Voimakeinoja saa kohdistaa niin henkilöön kuin omaisuuteen.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että tönäistessään kentällä olleista ylimääräisistä henkilöistä yhtä niin, että tämä on kaatunut maahan, ja suunnatessaan tähän potkuliikkeen järjestyksenvalvoja on käyttäytynyt liiton turvallisuusmääräysten vastaisesti kun hänen käyttämänsä voimakeinot eivät ole olleet tarpeellisia suhteessa tavoitteeseen, joka on ollut saada ylimääräiset henkilöt palaamaan kentältä takaisin katsomoon. Videotallenne ei tue Classicin väitteitä, että järjestyksenvalvoja olisi tilanteessa vetänyt varpaansa pois alta jonkun astuttua hänen jalalleen. Lähimpinä henkilöinä tilanteessa ovat olleet hänen selkänsä takana seissyt toinen järjestyksenvalvoja, maassa makaavan henkilön jalkojen toisella puolella seissyt SSV-paitainen henkilö ja maassa maannut henkilö. Mikäli järjestyksenvalvoja olisi vetänyt varpaansa pois kengän alta, hänen jalkansa liikkeen olisi odottanut suuntautuvan taaksepäin eikä eteen kohti maassa makaavaa henkilöä.

Classic on järjestävänä joukkueena ollut vastuussa ottelun turvallisuusjärjestelyistä, joten järjestyksenvalvojan toimittua yksittäisten otteluiden sarjamääräysten sekä liiton turvallisuusmääräysten vastaisesti Classic on rikkonut liiton sääntöjä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä (KilpS 62 § 1) kohta). Kurinpitovaliokunta toteaa, että Classic on sinänsä varautunut ottelun järjestyksenvalvontaan asianmukaisesti, ja että tilanteet, joissa kannattajia ja ystäviä juniorimestaruuden ratkettua haluaa kentälle mukaan juhlimaan, ovat salibandyssa yleisiä ja järjestyksenpidon kannalta vastuujoukkueelle erityisen vaikeita.

Valiokunta toteaa, että kentälle on ottelun päätyttyä rynnännyt useita asiaankuulumattomia henkilöitä, jotka ov:n raportin mukaan ja muutoinkin selkeästi ovat SSV:n kannattajia. Näin ollen SSV ei ole huolehtinut vastuustaan koskien kannattajiensa käytöstä vierasottelussa, ja valiokunta määrää seuralle varoituksen.

Eri mieltä olleet jäsenet Mika Hilska ja Sauli Wahlstén katsovat, ettei perusteita vierasjoukkueen vastuulle kannattajiensa käytöksestä ole kun asiassa ei ole ilmennyt, että SSV olisi liiton turvallisuusmääräysten tarkoittamalla tavalla tehnyt kannattajiensa kanssa yhteistyötä matka- tai muissa järjestelyissä.

Kurinpitovaliokunta 8.4.2016

Erotuomariraportti miesten V divisioonan 30. lohkon ottelusta Kosken Dynamo Legends – BB-88 II 12.3.2016. Dynamo Legendsin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Kosken Dynamo Legendsin Ilkka Nisula määrätään kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Kosken Dynamolta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

KD:n Ilkka Nisula on pelitilanteessa tullut pallontavoittelutilanteeseen siten, että hän on tahallisesti osunut mailallaan vastapelaajaa päähän. Vaikka vastapelaaja ilmeisestikäään ei ole loukkaantunut tilanteessa eikä osuma ole ollut erityisen kova, on tahallinen osuma mailalla vastustajaa päähän lajiin kuulumaton teko, joka aiheuttaa erityisen loukkaantumisriskin ja muodostaa perusteen lisärangaistukselle. Lisäksi Nisula on solvannut erotuomareita, joten hän on käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta).

Erotuomariraportti PB-B ES -sarjan ottelusta AC HaKi Reds - FC Tuusula 12.3.2016. AC HaKin joukkueen käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

AC HaKille määrätään 150 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta).

Kurinpitovaliokunta toteaa, että AC HaKin joukkue on syyllistymällä jatkuvaan pelleilyyn ja pelaamalla joissain tilanteissa tahallisesti ylikovaa käyttäytynyt joukkueena epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) ja että kohtuullinen seuraamus on seuralle määrättävä sakko.

TPS 04 Lokomotivin kirjelmä KaPan valmentajan käyttäytymisestä turnauksessa Sportgardenissa 3.4.2016.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Rangaistuksia ei määrätä. Kurinpitovaliokunta muistuttaa molempia osapuolia asiallisesta ja ottelutapahtuman muihin osapuoliin kunnioittavasti suhtautuvasta käyttäytymisestä, joka junioripeleissä korostuu aivan erityisesti.

Kurinpitovaliokunta toteaa asiassa esitetyn aineiston perusteella, että molemmilla osapuolilla on ollut parantamisen varaa asiallisessa ja toisia kunnioittavassa kanssakäymisessä tilanteessa, jossa pukuhuonetilojen vähäisyys on edellyttänyt kaikilta joustavuutta ja toistenkin tarpeiden erityistä huomioonottamista. Varsinaista rangaistusta edellyttävää epäurheilijamaista käyttäytymistä ei valiokunta kuitenkaan katso näytetyn tapahtuneeksi. Mahdollisia vahingonkorvaus- tai vastaavia vaatimuksia ei Salibandyliiton kurinpitoelimellä ole toimivaltaa käsitellä.

Kurinpitovaliokunta 23.3.2016

Erotuomariraportti C2-poikien SM-sarjan ottelusta PoNoVo - ÅIF 13.3.2016. PoNoVon pelaajan käyttäytyminen.

Rainer Ehro ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn, koska hänen oma poikansa pelasi samassa lohkossa.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

PoNoVon Lauri Turunen määrätään kilpailukieltoon 31.8.2016 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). PoNoVolta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

PoNoVon Lauri Turunen on pelitilanteessa lyönyt vastapelaajaa mailalla ylävartaloon. Vaikka kyse ei ilmeisestikään ole ollut erityisen kovasta iskusta eikä vastustaja ole tilanteessa loukkaantunut, on vastustajaan kohdistettu tahallinen mailanisku täysin salibandyyn kuulumatonta käytöstä ja aiheuttaa yleensä loukkaantumisriskin, minkä vuoksi lisärangaistus on tarpeen. Rangaistusta määrättäessä on otettu huomioon kauden vaihe ja että se käytännössä lähes täysin osuu kauden ulkopuoliseen aikaan.

Erotuomariraportti B-poikien ottelusta FBC Turku – SBS Rupu 6.3.2016. Molempien joukkueiden pelaajien käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Lisärangaistuksia ei määrätä. FBC Turulta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §). SBS Rupulta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Yksi pelaaja kummastakin joukkueesta kaatui maahan tavoitellessaan palloa, ja heidän sotkeuduttuaan toisiinsa tilanne eteni painiksi. Pelaajat eivät suostuneet irrottautumaan toisistaan erotuomarien ensimmäisestä vaan vasta toisesta kehotuksesta. Erotuomarit tuomitsivat molemmille pelaajille PR3:n.

Kurinpitovaliokunta toteaa, että yksi FBC Turun ja yksi SBS Rupun pelaaja on käyttäytynyt jälkitilanteessa PR3:n määräämisen edellytykset täyttävällä tavalla mutta käytös ei ole ollut niin moitittavaa, että tarvetta lisärangaistuksille olisi.

Erotuomariraportti C1-poikien SM-sarjan ottelusta Nokian KrP - TPS 28.2.2016. Nokian KrP:n toiminta vastuujoukkueena.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Nokian KrP:lle määrätään varoitus (KilpS 64 § 1) kohta).

Erotuomariraportin mukaan lähellä kentän laitaa syntyi pelaajien kesken joukkokokous, joka sai lähellä olleen katsojan käyttäytymään uhkaavasti. Katsoja otti muutaman askeleen kohti vierasjoukkueen pelaajia ja kohotti nyrkkinsä ikään kuin lyödäkseen, löi muutaman kerran nyrkillään kämmeneensä ja taputti käsiään aivan vierasjoukkueen pelaajan kasvojen edessä. Tilanteen pelaajien kannalta uhkaavaksi kokenut erotuomari ehti väliin ja kehotti katsojaa poistumaan hallista, minkä jälkeen tämä tuli erotuomarin lähelle, työnsi kasvonsa erotuomarin kasvojen eteen ja ilmeili. Muutaman sekunnin päästä katsoja keräsi tavaransa ja poistui.

Kurinpitovaliokunta toteaa, että katsoja on päässyt aivan vierasjoukkueen pelaajien sekä erotuomarin läheisyyteen elehtimään uhkaavasti ilman, että asiaan on kotijoukkueen puolelta tapahtumahetkellä mitenkään puututtu. Nokian KrP ei näin ole täysin noudattanut vastuujoukkueen velvollisuuttaan vastata kaikkien otteluun osallistuvien turvallisuudesta ja näin rikkonut liiton sääntöjä sekä niiden nojalla annettuja määräyksiä (KilpS 62 § 1) kohta).

Erotuomariraportti C1-poikien ottelusta LaJy – HirvHe 5.3.3016. Molempien joukkueiden pelaajien käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

LaJyn Sami Seikola määrätään kilpailukieltoon 31.8.2016 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). HirvHen Veeti Saarinen määrätään kilpailukieltoon 31.8.2016 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). Laitilan Jyskeeltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §). HirvHeltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Kurinpitovaliokunta katsoo, että LaJyn Sami Seikola ja HirvHen Veeti Saarinen ovat pelitilanteessa alkaneen kiistan jälkeen käyneet kahakkaan, jossa ovat lopulta mailansakin pudottaen tönineet ja huitoneet toisiaan. Vaikka kumpikaan ei ole loukkaantunut tilanteessa, heidän toimintansa on ollut salibandyyn kuulumatonta ja he ovat käyttäytyneet kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti tavalla, joka muodostaa perusteen lisärangaistuksille. Rangaistuksen mittaamisessa on otettu huomioon kauden vaihe ja että rangaistus käytännössä lähes kokonaan osuu kilpailukauden ulkopuoliseen aikaan.

Aluevastaavan kirjelmä erotuomari Jukka Vesikon käyttäytymisestä ottelun LaPa – SBC Levi aikana turnauksessa 13.2.2016 Kempeleessä.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Erotuomari Jukka Vesikko määrätään toimitsijakieltoon 28.2.2017 saakka (KilpS 64 § 4) kohta). Vesikon erotuomariluokitusta alennetaan yhdellä (KilpS 64 § 10) kohta).

Esitetyn aineiston nojalla kurinpitovaliokunta katsoo näytetyksi, että ottelussa katsojana ollut erotuomari Jukka Vesikko on mennyt vaihtopenkiltä poistetun LaPan valmentajan luo katsomoon ja käskenyt tätä poistumaan katsomosta. Samalla Vesikko on väittänyt vastaavansa paikalla järjestyksenvalvonnasta. Kun valmentaja ei ole heti poistunut, Vesikko on tarttunut valmentajan olkapäähän ja / tai vaatteisiin ja pyrkinyt kiskomaan tätä väkivalloin pois katsomosta. Vesikolla ei ole ollut turnauksessa järjestyksenvalvojan tai muita tavallisesta katsojasta poikkeavia toimivaltuuksia. Kurinpitovaliokunta toteaa, että väittämällä totuudenvastaisesti vastaavansa järjestyksenpidosta turnauksessa ja jopa käymällä fyysisesti käsiksi turnauksen osanottajaan Jukka Vesikko on käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää rangaistusta. Kurinpitovaliokunta katsoo raskauttavaksi tekijäksi sen, että sopimattomaan käytökseen on syyllistynyt salibandyerotuomari, jolla koulutuksensa ja asemansa nojalla on korostunut velvollisuus käyttäytyä kilpailun yhteydessä asiallisesti ja esimerkillisesti.

Kurinpitovaliokunta 25.2.2016

Tapanilan Erän vastalause miesten V divisioonan 8. lohkon ottelusta Erä II - Zoom 20.2.2016. Zoomin pelaajan edustusoikeus.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Vastalause hylätään. Ottelutulosta ei muuteta. Vastalausemaksu 170 € palautetaan Tapanilan Erälle.

Tapanilan Erä on tehnyt vastalauseen Zoomin pelaajan edustusoikeudesta todettuaan, että joukkueen lisensioitujen pelaajien listasta ei ole löytynyt sen nimistä pelaajaa.

Liitossa on asian johdosta todettu, että liitto on myöntänyt kyseiselle pelaajalle rinnakkaisedustusoikeuden Zoomin joukkueeseen. Rinnakkaisedustusta ei kuitenkaan ole ollut merkittynä liiton rinnakkaisedustusten listaan. Rinnakkaisedustus on sittemmin peruttu liiton todettua, että PSS:llä on joukkue V divisioonassa, jolloin perustetta rinnakkaisedustuksen myöntämiselle ei ole ollut.

Koska Zoom on toiminut liiton erehdyksessä erheellisin perustein tekemään ja sille ilmoittamaan päätökseen luottaen, seura ei ole rikkonut sääntöjä eikä perustetta vastalauseen hyväksymiselle ole. Koska Tapanilan Erä on tehnyt vastalauseensa sen käytettävissä olleiden ja liiton julkaisemien puutteellisten tietojen pohjalta, on olemassa KilpS 72.3 §:n mukainen perusteltu syy palauttaa vastalausemaksu, vaikka vastalause on hylätty.

Top Teamin pelaajan edustusoikeus naisten II divisioonan ottelussa Top Team - StU 21.2.2016.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Top Team määrätään hävinneeksi 21.2. pelattu ottelu Top Team - StU tuloksella 0-5. Top Teamille määrätään 100 € sakko (KilpS 65 §).

Pelaaja on ollut merkittynä ottelupöytäkirjaan Top Teamin kokoonpanoon ottelussa Top Team – StU vaikka hän on joukkueen edellisessä ottelussa Imatran Voima – Top Team saanut PR2:n ja ollut sen nojalla PeliS 614 §:n mukaisesti seuraavassa ottelussa pelikiellossa.

Top Team lausuu vastineessaan, että pelaaja ei pelannut ottelussa Top Team – StU vaan istui siviilit päällä katsomossa, minkä muun muassa erotuomarit voivat vahvistaa. Hänen nimensä oli jäänyt pelaajaluetteloon ja sen myötä ottelupöytäkirjaan vahingossa.

Erotuomarit Mona Niskala ja Titta Koiranen vahvistavat vastineessaan, että kyseinen pelaaja ei osallistunut ottelutapahtumaan millään lailla.

KilpS 36.4 §:n mukaan pelaajan tai joukkueen toimihenkilön, joka on merkitty pöytäkirjaan, katsotaan osallistuneen otteluun. Siksi kurinpitovaliokunta toteaa mainitun pelaajan sääntöjen tarkoittamalla tavalla osallistuneen otteluun.

KilpS 65 §:n mukaan ottelussa edustusoikeudetonta taikka ottelu- tai pelikiellossa olevaa pelaajaa käyttänyt joukkue on määrättävä hävinneeksi sellainen ottelu, jossa edustusoikeudeton taikka ottelu- tai pelikiellossa oleva pelaaja on pelannut. Kyseinen joukkue on tällöin määrättävä hävinneeksi tuloksella 0-5 tai muulla liiton määräämällä tuloksella, josta edustusoikeudetonta taikka ottelu- tai pelikiellossa olevaa pelaajaa käyttänyt joukkue ei hyödy. Lisäksi joukkueen seuralle määrätään sakkorangaistus. Siksi kurinpitovaliokunta määrää Top Teamin hävinneeksi ottelun tuloksella 0-5 ja määrää seuralle sakkorangaistuksen.

Kurinpitovaliokunta 15.2.2016

Vastalause naisten II divisioonan 7. lohkon ottelusta Crusaders - Alavus 13.12.2015.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Vastalause hylätään. Vastalausemaksu jää liitolle.

AC Alavus katsoo vastalauseessaan usean vastustajan maaleista syntyneen tilanteista, joissa joko maalitilanne on syntynyt erotuomarivirheen seurauksena tai erotuomarit ovat toimineet virheellisesti hyväksyessään maalin.

KilpS 72 §:ssä lausutaan, että erotuomarin ottelussa tekemät päätökset ovat kilpailusääntöjen 58 §:n mukaan lopullisia. Tällaisia päätöksiä vastaan tehdyt vastalauseet eivät pääsääntöisesti voi johtaa uusintaotteluun. Liitto voi kuitenkin määrätä uusintaottelun, mikäli erotuomari on tehnyt ottelussa sääntöjen vastaisen ratkaisun.

Vastalauseessa vaatimusten perusteiksi luetellut seikat ovat kaikki sellaisia, joissa kyse on erotuomarien tilannearvioidensa perusteella tekemistä päätöksistä ja joihin heillä on lopullinen päätösvalta. Vaatimusten perusteeksi ei ole esitetty mitään sellaista erotuomarien tekemään sääntöjen vastaista päätöstä, jonka nojalla ottelutulokseen tulisi jälkikäteen puuttua. Siksi kurinpitovaliokunta harkitsee oikeaksi hylätä vastalauseen.

Nummenkylän Salibandyseuran (NuSaSe) vastalause ottelusta IHS 2 - NuSaSe 12.12.2015. Erotuomarien toiminta ottelupöytäkirjaan merkitsemättömän pelaajan tehtyä maalin.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Vastalause hyväksytään. Ottelu määrätään pelattavaksi uudelleen. Vastalausemaksu 170 € palautetaan Nummenkylän Salibandyseuralle sen ilmoitettua liittoon maksuyhteystietonsa. Erotuomareille Lauri Isola ja Keijo Nuutinen määrätään varoitus (KilpS 64 § 1) kohta).

IHS II:n joukkueessa on ottelun aikana havaittu pelaavan pelaaja, jota ei ole ollut merkitty ottelupöytäkirjan pelaajalistaan. PeliS 613 2) kohdan mukaan pelirangaistus 1:n aiheuttava rike on, että ottelupöytäkirjaan merkitsemätön pelaaja tai toimihenkilö osallistuu peliin. Erotuomareiden olisi tullut tuomita pelirangaistus, joka samalla olisi aiheuttanut IHS II:lle viiden minuutin joukkuerangaistuksen. Sen sijaan he ovat sääntöjen vastaisesti sallineet toimitsijoiden lisätä pelaajan ottelupöytäkirjan pelaajalistaan ja jatkaneet ottelua ilman rangaistuksia.

Vastalausetta säätelevän KilpS 72 §:n mukaan liitto voi määrätä uusintaottelun, mikäli erotuomari on tehnyt ottelussa sääntöjen vastaisen ratkaisun. Erotuomarit ovat tässä tapauksessa tehneet selkeästi sääntöjen vastaisen ratkaisun, josta vastalauseen tehnyt NuSaSe on olennaisesti kärsinyt. Joukkueelta on jäänyt saamatta viiden minuutin ylivoima, ja joukkue on lopulta hävinnyt ottelun. Siksi kurinpitovaliokunta katsoo virheen niin merkittäväksi että ottelun pelaaminen uudelleen on oikeudenmukaisin seuraamus. Erotuomarit ovat tekemällä pelisääntöjen nimenomaisen määräyksen vastaisen ratkaisun rikkoneet liiton sääntöjä (KilpS 62 § 1) kohta), minkä johdosta kurinpitovaliokunta harkitsee oikeaksi määrätä erotuomareille varoituksen (KilpS 64 § 1) kohta).

Erotuomariraportti miesten V divisioonan 14. lohkon ottelusta Erä Zenit - GBB 23.1.2016. Erä Zenitin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Erä Zenitin Samu Salonen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi neljän (4) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Tapanilan Erältä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Erä Zenitin Samu Salonen on saatuaan punaisen kortin tönäissyt molempia erotuomareita, minkä jälkeen hän on käskyistä huolimatta kieltäytynyt poistumasta paikalta ja lisäksi solvannut erotuomareita. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta. Saman sääntökohdan mukaan rangaistusta koventavana seikkana pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin.

Erotuomariraportti D1-poikien KS-22-LR-lohkon ottelusta SBS Wirmo - SB Naantali 16.1.2016. SB Naantalin toimihenkilön käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

SB Naantalin valmentaja Sami Riikonen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi yhden (1) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). SB Naantalilta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

SB Naantalin valmentaja Sami Riikonen on puhutellut ottelun aikana erotuomareita solvaavasti saaden siitä pelirangaistuksen. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Ottaen huomioon säännön määräyksen, jonka mukaan rangaistusta koventavana seikkana pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin sekä sen, että Riikonen on toiminut D-poikien valmentajana ja käyttäytymismallina, valiokunta harkitsee oikeaksi määrätä lisärangaistuksena vielä yhden ottelun mittaisen pelikiellon.

Erotuomariraportti miesten II divisioonan 3. lohkon ottelusta Ruoska - FBT Pitu 23.1.2015. Molempien joukkueiden pelaajien käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Paimion Ruoskan Jesse Laaksonen ja FBT Pitun Ville Lindblom määrätään kumpikin PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Paimion Ruoskalta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §). FBT Pitulta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Siltä osin kuin erotuomariraportti ja joukkueiden vastineet ovat keskenään osittain ristiriidassa, kurinpitovaliokunta katsoo voivansa luottaa paikalla liiton asettelemina puolueettomina henkilöinä olleiden erotuomarien kertomaan. FBT Pitun Ville Lindblom on keskinäisen nahistelun jälkeen tehnyt päällään puskuliikkeen kohti vastapelaaja kasvoja ja tämä kaatunut maahan. Vaikka ei ole väitettykään pään osuneen vastapelaajaan ainakaan merkittävällä voimalla tai tämän loukkaantuneen, valiokunta katsoo Lindblomin käyttäytyneen kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta. Ruoskan Jesse Laaksonen on keskinäisen nahistelun päätteeksi lyönyt vastapelaajaa vatsaan ja näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta).

Erotuomariraportti miesten III divisioonan 5. lohkon ottelusta SBS Lieto III - IBK Meda 6.2.2016. Keskeytetty ottelu.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Ottelu jatketaan loppuun  pöytäkirjaan merkityillä kokoonpanoilla jatkaen otteluajasta 43.01 ja vallinneesta tilanteesta 3-5 IBK Medan eduksi (KilpS 42.§ §).

Kurinpitovaliokunta toteaa, että vaikka ottelussa ei ilmeisesti ole tapahtunut isompia sääntöjenvastaisuuksia tai tarvetta isoille rangaistuksille, erotuomarit ovat tehneet ratkaisunsa otttelun keskeyttämisestä sääntöjen heille nimenomaisesti osoittamien valtuuksien puitteissa.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että vaikka otteluaikaa on ollut jäljellä vähän, on ottelun pelaaminen sääntöjen määrittelemällä tavalla loppuun paras ratkaisu, koska ottelun merkittävyys on ollut tavanomaista suurempi eikä ottelua keskeytyshetkellä ole vielä voitu pitää selvästi ratkenneena, etenkin, kun kaksi maalia tappiolla ollut SBS Lieto III on ollut pelaamassa miesylivoimalla.

Erotuomariraportti miesten II divisioonan 3. lohkon ottelusta FBT Pitu - Sheriffs 30.1.2016. FBT Pitun pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

FBT Pitun Mikko Saari määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). FBT Pitulta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

FBT Pitun Mikko Saari on ollut saamassa PR2:n erotuomarin näyttäessä hänelle punaista korttia. Saari on tällöin kajonnut erotuomariin ottaen punaisen kortin hänen kädestään ja heittäen sen maahan. Saari on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta etenkin hänen puuttuessaan erotuomarin fyysiseen koskemattomuuteen. Säännön mukaan rangaistusta koventavana tekijänä pidetään, mikäli teko kohdistuu erotuomariin.

Erotuomariraportti miesten II divisioonan 3. lohkon ottelusta Paimion Ruoska - UHV Bulls 9.1.2016. Ruoskan pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Paimion Ruoskan Arttu Perkonoja määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Paimion Ruoskalta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Kaaduttuaan pelitilanteessa maahan yhdessä vastapelaajan kanssa Paimion Ruoskan Arttu Perkonoja on maassa vielä maaten potkaissut vastapelaajaa päähän. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 42 § 3) kohta). Vaikka vastapelaaja ei ole loukkaantunut tilanteessa ja vaikka potku ilmeisesti ei ole ollut voimakas vaan pikemminkin maassa sätkimiseen liittyvä, on päähän kohdistuva väkivalta aina erityisen loukkaantumisriskin aiheuttava teko ja salibandyyn täysin kuulumatonta käytöstä. Siksi kurinpitovaliokunta harkitsee oikeaksi määrätä lisärangaistuksen.

Erotuomariraportti C2-poikien ottelusta SCU Panthers - MuurY 24.1.2016. SCU Panthersin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

SCU Panthersin Julius Sten määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). SCU Panthersilta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Pelisääntöjen 611 1) kohdan mukaan pelaajan tai joukkueen toimihenkilön, jolle tuomitaan pelirangaistus, on välittömästi poistuttava pukuhuoneeseen, eikä hän saa enää mitenkään osallistua peliin. Kurinpitovaliokunta toteaa, että kieltäytymällä toistuvasti ja jatkuvasti poistumasta PR:n saatuaan pukuhuoneeseen SCU Panthersin Julius Sten on käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta.

Erotuomariraportti D1-poikien YJS B:n turnauksesta Classic 30.1.2016. Happeen ja Classicin edustajien käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Happeen valmentaja Petteri Jokela määrätään kilpailukieltoon 31.10.2016 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). Classicin valmentaja Juuso Inkinen määrätään kilpailukieltoon 31.8.2016 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). Happeelle määrätään 200 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta). Classicille määrätään 200 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta).

Kurinpitovaliokunta katsoo näytetyksi, että katsojina olleet Classicin pelaajat ovat ottelun Happee - Koovee Musta aikana huudelleet kaukalon päädystä Happeen maalivahdille, mihin Happeen valmentaja Petteri Jokela on reagoinut. Kehotettuaan pelaajia poistumaan pukuhuoneeseen Jokela on toistuvasti kajonnut Classicin pelaajaan pelaajiin työntäen tämän voimalla pukukoppiin. Classicin valmentaja Juuso Inkinen on tilanteesta kuultuaan mennyt Happeen vaihtoaitiota kohti moittimaan Jokelaa, jolloin Jokela on tuupannut Inkistä ja tämän paikalta poistuessa molemmat ovat vielä jatkaneet äänekästä väittelyä, johon on ainakin Inkisen puolelta kuulunut kiroilua. Kurinpitovaliokunta katsoo, että Happeen valmentaja Petteri Jokela on käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Vaikka hänellä on ollut ymmärrettävä syy puuttua Classicin pelaajien käytökseen, on kajoaminen junioripelaajiin ollut moitittavaa toimintaa kun välitöntä kiirettä ei ollut ja vaihtoehtona olisi ollut pyytää paikalle muita aikuisia hoitamaan asia. Myös toisen joukkueen toimihenkilön töniminen on epäurheilijamaista käyttäytymistä vaikka tämä olisikin tullut ottelun aikana häiritsevästi vaihtopenkin läheisyyteen. Classicin valmentaja Juuso Inkinen on Happeen valmentajan käytöksestä kiihtyneenä hakeutunut Happeen vaihtopenkin läheisyyteen Happeen ottelun ollessa käynnissä ja solvannut Happeen valmentajaa alatyylistä kieltä käyttäen. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Kurinpitovaliokunta katsoo kummankin valmentajan tekojen osalta raskauttavaksi tekijäksi sen, että heidän käytöksensä on tapahtunut junioriturnauksessa pelaajien nähden kummankin ollessa asemassa, jossa tehtävänä on toimia roolimallina ja ohjata myös pelaajia asialliseen käyttäytymiseen. Siksi kurinpitovaliokunta harkitsee oikeaksi määrät kummallekin lisärangaistuksen, joiden mittaamisessa on otettu huomioon, että kausi on miltei lopussa ja rangaistus osuu suurimmalta osaltaan kauden ulkopuoliseen aikaan.

Erotuomariraportti miesten II divisioonan 7. lohkon ottelusta SB Vaasa II - Nibacos 29.1.2016. SB Vaasa II:n pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

SB Vaasa II:n Anssi Puska määrätään pelikieltoon 31.10.2016 saakka (KilpS 64 § 3) kohta). SB Vaasalta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

SB Vaasa II:n Anssi Puska on lyönyt keskinäisen tönimisen päätteeksi maahan kaatunutta vastapelaajaa poikittaisella mailalla päähän tämän maatessa lattiassa. Puska on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Vaikka vastapelaajan ei ole ilmoitettu tilanteessa loukkaantuneen, päähän kohdistuva mailanisku aiheuttaa aina erityisen suuren loukkaantumisriskin ja on peruste lisärangaistuksen määräämiselle. Rangaistuksen pituutta mitattaessa on otettu huomioon, että pelikausi on loppuvaiheessa ja suurin osa rangaistuksen kestosta osuu kauden ulkopuoliseen aikaan.

Erotuomariraportti miesten II divisioonan 4. lohkon ottelusta RSS Panthers - V&L 9.1.2016. RSS Panthersin pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

RSS Panthersin Toni Virtanen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). RSS Panthersilta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

RSS Panthersin Toni Virtanen on ottelun aikana nimitellyt vastapelaajaa rasistisella herjauksella ja käyttäytynyt näin kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, josta kohtuulliseksi lisärangaistukseksi valiokunta katsoo kolmen ottelun lisäpelikiellon.

Erotuomariraportti E2-poikien ottelusta MäVi - SC Jenga 31.1.2016. SC Jengan pelaajan käyttäytyminen.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

SC Jengan Jesse Tuomainen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi yhden (1) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). SC Jengalta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

SC Jengan Jesse Tuomainen on vastustajan tehtyä maalin ja erotuomarin huomautettua häntä vastustajaan osumisesta lähettänyt pallon kohti erotuomaria osuen tämän pakaraan. Vaikka tarkoitus ei olisi ollutkaan nimenomaan osua erotuomariin, pallo on lähetetty tarkoituksellisesti erotuomarin suuntaan ja Tuomaisen olisi tullut ottaa huomioon, että se saattaa merkittävällä todennäköisyydellä osua häneen. Tuomainen on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Saman sääntökohdan mukaan rangaistusta koventavana pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin, ja kurinpitovaliokunta katsoo teon erotuomarin fyysistä koskemattomuutta loukkaavana edellyttävän lisärangaistusta. Ottaen huomioon kontaktin keveyden ja pelaajan nuoren iän kurinpitovaliokunta katsoo yhden ottelun pelikiellon asiassa riittäväksi lisärangaistukseksi.

Erotuomariraportti miesten II divisioonan 5. lohkon ottelusta BB-88 - PHSB 5.2.2016.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Lisärangaistuksia ei määrätä.

Kurinpitovaliokunta toteaa käytössä olleen aineiston perusteella, että pelaajan lähettämä pallo on osunut erotuomariin tavalla, jonka erotuomari on arvioinut PR3:n arvoiseksi. Kurinpitovaliokunta katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt syytä määrätä lisärangaistuksia.

Erotuomariraportti C2-poikien HS:n ottelusta HK Dynamo - RoPo 20.12.2016. RoPon pelaajan taklaus.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

RoPon Joona Alanen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi neljän (4) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). RoPolta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

RoPon Joona Alanen on taklannut palloa vastaanottamassa ollutta vastapelaajaa olkapäällään päähän suunnasta, josta vastapelaaja ei ole nähnyt hänen lähestyvän ja hetkellä, jolloin vastapelaaja on keskittynyt täysin palloon. Vaikka Alasen tarkoituksena ei olisikaan ollut vahingoittaa vastustajaa, hän on tullut tilanteeseen tavalla, joka ei ole ottanut riittävästi huomioon vastapelaajan turvallisuutta ja kohdistanut iskun tämän loukkaantumisriskin kannalta kriittisimpään kohtaan eli päähän. Alanen on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta.

Ilves Blackin viiden pelaajan edustusoikeus C2-poikien HS SS:n turnauksessa 23.1.2016.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Ilves Black määrätään hävinneeksi 23.1. pelattu ottelu YPA - Ilves Black tuloksella 0-5. Ilvekselle määrätään 200 € sakko (KilpS 65 §).

Ilves Black on peluuttanut ottelussa YPA – Ilves Black kolmea ja ottelussa Ilves Black – HK Dynamo viittä pelaajaa, jotka ovat olleet vailla edustusoikeutta joukkueessa. KilpS 65 §:n mukaan ottelussa edustusoikeudetonta taikka ottelu- tai pelikiellossa olevaa pelaajaa käyttänyt joukkue on määrättävä hävinneeksi sellainen ottelu, jossa edustusoikeudeton taikka ottelu- tai pelikiellossa oleva pelaaja on pelannut. Kyseinen joukkue on tällöin määrättävä hävinneeksi tuloksella 0-5 tai muulla liiton määräämällä tuloksella, josta edustusoikeudetonta taikka ottelu- tai pelikiellossa olevaa pelaajaa käyttänyt joukkue ei hyödy. Lisäksi joukkueen seuralle määrätään sakkorangaistus. Siksi Ilves Black määrätään hävinneeksi ottelu Ilves Black – HK Dynamo tuloksella 0-5 ja seuralle määrätään sakkorangaistus. Ottelun YPA – Ilves Black tulokseen ei ole tarvetta puuttua koska sen Ilves Black on muutoinkin hävinnyt vähintään viidellä maalilla.

Erotuomariraportti C2-poikien KS SS:n ottelusta SCU Panthers - Koovee. Ottelun lopputulos.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Ottelun lopputulokseksi vahvistetaan 2-14. Erotuomareille Niko Jansson ja Tero Valtanen määrätään varoitus (KilpS 64 § 1) kohta).

Erotuomariraportin mukaan ottelussa syntyi keskeytystä edellyttävä 12 maalin ero ajassa 23.54, jolloin Koovee meni 2-14-johtoon. Erotuomarit kuitenkin muistivat pykälän väärin ja peluuttivat ottelua 30 minuutin kohdalle tilanteen oltua tuolloin 3-19.

KilpS 42.2 §:n mukaan turnausmuotoisissa sarjoissa lukuun ottamatta D-F -junioreiden sarjoja ottelu on keskeytettävä, mikäli maaliero nousee 12 maaliin. Siksi kurinpitovaliokunta vahvistaa ottelun lopputulokseksi sääntöjen mukaisen 2-14, joka oli tilanne eron noustessa 12 maaliin.

Erotuomari Juha Kuusmaan käytös C1-poikien Etelä-Suomen lohko D:n ottelussa EIF - MäNMKY 19.12.2015.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Erotuomari Juha Kuusmaa määrätään erotuomaritehtävien asettelukieltoon 15.3.2016 saakka (KilpS 64 § 9) kohta).

Esitetyn aineiston nojalla kurinpitovaliokunta katsoo, että erotuomari Juha Kuusmaa on ottelun kestäessä puhutellut ruotsinkielistä junioripelaajaa loukkaavasti ja kohtuuttomasti sanoen muun muassa ”Etsä ymmärrä mitään? Pitää ymmärtää kun ollaan Suomessa.” Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, josta kohtuullisena seuraamuksena valiokunta pitää 15.3. saakka ulottuvaa erotuomaritehtävien asettelukieltoa. Vaikka erotuomarin tehtävänä on johtaa peliä ja käyttää ottelun osapuoliin nähden valtaa, hänen tulee samalla suhtautua ottelun osallistujiin kohteliaasti ja kunnioittavasti eikä puhutella näitä loukkaavasti tai nolaamaan pyrkien. Erityisen tärkeää tämä on junioripelaajien kohdalla. Myöskään ei erotuomarin tietenkään tule asettaa ottelun osallistujaa muita huonompaan asemaan tämän äidinkielen tai muun vastaavan ominaisuuden vuoksi.

Kurinpitovaliokunta 27.1.2016

Erotuomariraportti C1-poikien Etelä-Suomen B-lohkon ottelusta Erä Sininen - ÅIF 7.2.2016. Erä Sinisen pelaajan käyttäytyminen.


Erä Sinisen Aslan Hasan määrätään kilpailukieltoon 31.12.2016 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). Tapanilan Erältä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §). Päätös syntyi äänin 5-1. Eri mieltä ollut jäsen Sauli Wahlstén olisi määrännyt kilpailukiellon ulottumaan tammikuun 2017 loppuun.

Erä Sinisen Aslan Hasan on pelitilanteessa ottanut viiden – kuuden metrin vauhdin palloa kuljettanutta pelaajaa vastaan ja taklannut häntä kyynärpäällä pään seudulle. Teon jälkeen Hasan on vielä lyönyt vastapelaajaa mailalla kahden käden otteella jaloille. Hasan on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Hasan on syyllistynyt vastustajan päähän kohdistuvaan väkivaltaan, joka ottaen huomioon otetun vauhdin ja kyynärpään kohdistamisen osumakohtaan on ollut voimakasta. Päähän kohdistuva väkivalta aiheuttaa aina erityisen suuren loukkaantumisriskin, ja tässä tapauksessa vastapelaaja on loukkaantunut mutta ilmeisesti ei vakavasti. Tällainen rike edellyttää jo sellaisenaan tuntuvaa lisärangaistusta, ja Hasan on vielä jatkanut väkivaltaista käytöstään iskemällä vastapelaajaa kahden käden otteella mailalla jaloille. Myös se on salibandyyn täysin kuulumaton väkivaltainen teko. Rangaistusta määrättäessä on sitä korottavana tekijänä otettu huomioon, että Hasan on jo kahdesti aikaisemmin samalla kaudella poistettu ottelusta pelirangaistuksella.

Tapanilan Erän valituksen johdosta on Salibandyliiton valituslautakunta muun muassa rangaistun nuoreen ikään ja rangaistuskäytännön yhtenäisyyteen viitaten lyhentänyt kilpailukieltoa päättymään 31.10.2016.

Kurinpitovaliokunta 27.1.2016

Erotuomariraportti miesten III divisioonan 9. lohkon ottelusta Palikat - SB Coyotes 16.1.2016. Palikoiden pelaajan käyttäytyminen.

Lisärangaistuksia ei määrätä. Palikoilta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Palikoiden pelaaja on ottelun päätyttyä arvostellut erotuomareille näiden suoritusta loukkaavalla tavalla, ja hänelle on määrätty PR3. Kurinpitovaliokunta toteaa seuraamuksen käytöksen vakavuuteen nähden riittäväksi eikä tarvetta lisärangaistuksille ole.

Erotuomariraportti miesten III divisioonan 9. lohkon ottelusta PoNoVo II - SB Heinola II 16.1.2016. SB Heinola II:n pelaajan käyttäytyminen.

Lisärangaistuksia ei määrätä. SB Heinolalta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

SB Heinola II:n pelaaja on ottelun päätyttyä puhutellut erotuomareita epäurheilijamaisella tavalla, mistä erotuomarit ovat valtuuksiensa puitteissa tuominneet hänelle PR3:n. Kun pelaajan ei ole ilmoitettu jatkaneen epäurheilijamaista käytöstään enää tuomion jälkeen eikä sitä edeltänyt epäurheilijamaisuuskaan ole ollut niin vakavaa luokkaa, ettei erotuomarien määräämä seuraus olisi siitä riittävä rangaistus, ei kurinpitovaliokunta katso olevan tarvetta lisäseuraamuksille.

Erotuomariraportti miesten III divisioonan 9. lohkon ottelusta PoNoVo II - SC Jenga 16.1.2016. SC Jengan pelaajan käyttäytyminen.

SC Jengan Marko Eklund määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). SC Jengalta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

SC Jengan Marko Eklund on taklannut laidan vieressä vastapelaajaa selkään ilman tarkoitusta pelata palloa, jolloin vastustaja on lentänyt päin laitaa ja seinää. Eklund on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta. Kurinpitovaliokunta on jo aikaisemminkin katsonut, että halleissa, joissa turva-alueet ovat erityisen pienet, tulee pelaajien ottaa se huomioon ja pelata kontaktitilanteissa laitojen lähellä oma ja toistensa turvallisuus erityisesti huomioiden.

Erotuomariraportti D2-juniorien PD2-41YJS KS:n ottelusta PHSB Musta - NST Sininen 17.1.2016. PHSB Mustan pelaajan käyttäytyminen.

Lisärangaistuksia ei määrätä. PHSB:ltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

PHSB Mustan pelaaja on tultuaan rikotuksi jäähyn arvoisesti näyttänyt häntä rikkoneelle pelaajalle keskisormea ja erotuomarit ovat määränneet hänelle PR3:n. Kurinpitovaliokunta katsoo erotuomarien määräämän rangaistuksen tässä asiassa riittäväksi seuraamukseksi.

Kurinpitovaliokunta 12.1.2016

Erotuomariraportti A-poikien I divisioonan ottelusta Loviisan Tor - AC HaKi 22.11.2015. Torin pelaajan käyttäytyminen.

Loviisan Torin Timi Alatalo määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi  kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3 kohta). Loviisan Torilta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Timi Alatalo on maalin takana ottanut palloa vauhdilla kuljettaneen vastapelaajan vastaan asettumalla puoliksi sivuttain matalaan asentoon, jolloin vastustaja on osunut hänen hänen lonkkaansa lentäen lattiaan ja loukkaantuen. Vaikkei olekaan varmuudella pääteltävissä, mitä Alatalo on tilanteessa pyrkinyt tekemään, kurinpitovaliokunta katsoo videon ja erotuomariraportin perusteella, että hänen liikkeensä ja asentonsa eivät tilanteessa näytä pyrkimykseltä riistää pallo tai väistää parhaansa mukaan törmäystä vaan pikemminkin siltä, että hän pyrkii sulkemaan vastustajan tien ja osumaan tähän. Vastustajan kovan vauhdin vuoksi loukkaantumisriski on ollut tilanteessa ilmeinen.

Erotuomariraportti miesten II divisioonan länsilohkon ottelusta Paimion Ruoska - FBC Turku 24.10.2015. FBC Turun maalivahdin käyttäytyminen.

FBC Turun Christian Del Castillo määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). FBC Turulta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

FBC Turun maalivahti Christian Del Castillo on vastustajan mailan osuttua häntä sormille ottanut mailan vastustajan käsistä ja huitaissut vastustajaa mailalla kasvoihin. Vaikka hänen ensisijaisena tarkoituksenaan olisi ollut mailan heittäminen suutuksissaan ulos kaukalosta, mailanisku vastustajan kasvoihin on lajiin kuulumaton teko, joka aiheuttaa erityisen loukkaantumisriskin ja on peruste lisärangaistukselle.

Erotuomariraportti miesten II divisioonan ottelusta FoSu - Steelers JSB II 21.11.2015. FoSun pelaajan käyttäytyminen.

FoSun Valtteri Rämö määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). FoSulta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Erotuomariraportti lausuu Rämön juosseen vauhdilla kohti palloa kuljettanutta vastustajaa keskittyen taklaamaan tätä päähän. FoSu katsoo vastineessaan osuman olleen vahinko ja vastustajan filmanneen tilanteessa, jossa kontaktia voimisti pelaajien suuri kokoero. Siltä osin kuin erotuomariraportti ja vastine ovat keskenään ristiriidassa, kurinpitovaliokunta katsoo voivansa luottaa paikalla liiton asettelemina puolueettomina henkilöinä olleiden erotuomarien kertomaan. FoSun Valtteri Rämö on osunut vastapelaajaan voimakkaasti tavalla, jossa on ollut kyse pyrkimyksestä taklata vastustajaa eikä pyrkimyksestä päästä palloon.  Päähän kohdistuvat osumat aiheuttavat erityisen suuren loukkaantumisriskin.

Erotuomariraportti E1-poikien ottelusta Flanels - PHSB Oranssi 5.12.2015. Flanelsin pelaajan käyttäytyminen.

Lisärangaistuksia ei määrätä. Flanelsilta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Flanelsin pelaaja on taklannut vastapelaajaa voimakkaasti laidan lähellä saaden vastustajan kaatumaan päin laitaa ja loukkaantumaan. Kurinpitovaliokunta katsoo, ettei tilanteessa ole ollut perusteita lisärangaistukselle.

Erotuomariraportti miesten IV divisioonan 6. lohkon ottelusta AC68 - PaaPo. AC68:n pelaajan käyttäytyminen.

AC68:n Elmo Väisänen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). AC68:lta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

AC68:n Elmo Väisänen on saatuaan kahden minuutin rangaistuksen heilauttanut mailansa vastustajan kasvoihin ja vielä kentältä poistuessaan paiskannut mailansa voimalla omaan vaihtoaitioon. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta. Vaikka mailanisku vastustajaan ei ilmeisestikään ole ollut erityisen kova, kurinpitovaliokunta katsoo, että vastustajan päähän kohdistunut lyönti ja sen jälkeenkin jatkunut epäurheilijamainen käytös yhdessä edellyttävät kolmen ottelun pelikieltoa.

Erotuomariraportti D1-poikien PD1-42AJS KS:n ottelusta NST Valkoinen - MäVi. MäVin pelaajien käyttäytyminen.

MäVin Tiitus Tanskanen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). MäViltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

MäVin Tiitus Tanskanen on kaaduttuaan pelitilanteessa vastustajan maalivahdin päälle lyönyt tätä noustessaan voimalla mailalla selkään, tönäissyt toista vastapelaajaa poikittaisella mailalla ja vielä erotuomarien poistettua hänet ottelusta näyttänyt erotuomareille keskisormea. Hän on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti  (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta. KilpS 62 § 3) kohdan mukaan rangaistusta koventavana seikkana pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin. Valiokunta toteaa myös sekä MäVin edustajien että Tanskasen toimineen tilanteen rauhoituttua urheilullisesti pyytäessään vastustajalta anteeksi tapahtunutta.

Erotuomariraportti C2-poikien ottelusta PHSB Musta - JoKa 6.12.2015. PHSB:n pelaajan käyttäytyminen.

PHSB Mustan Sami Koponen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). PHSB:ltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

PHSB Mustan Sami Koponen on tulktuaan pelitilanteessa rikotuksi tuohtuneena iskenyt vastustajaa viikatemaisella mailaniskulla osuen ylävartaloon tai käteen. Vaikka vastustaja ei onneksi ole loukkaantunut, mailalla lyöminen on salibandyyn täysin kuulumatonta käyttäytymistä ja aiheuttaa loukkaantumisriskin. Koponen on käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti (KilpS 62 § 3) kohta) tavalla, joka edellyttää lisärangaistusta.

Kurinpitovaliokunta 10.12.2015

Erotuomariraportti miesten V divisioonan 23. lohkon ottelusta Koskenmäen Salibandy (KoSBy) - Nokian KrP II 22.11.2015. KoSByn pelaajan käyttäytyminen.

KoSByn Kalle Aho määrätään kilpailukieltoon 31.3.2015 saakka (KilpS 64 § 5) kohta).

Aho on puhutellut ottelun erotuomaria tavalla, joka on selkeästi tulkittavissa uhkaukseksi kohdistaa erotuomariin myöhemmin ottelutilanteen ulkopuolella väkivaltaa. Aho on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä ja kilpailun johdosta tehtyjen päätösten takia epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta. Vaikka varsinaista väkivaltaa ei ottelussa eikä sen jälkeenkään ole tapahtunut, ottelun osapuoleen kohdistuva uhkaus väkivallasta täysin lajiin kuulumatonta käyttäytymistä, ja lisäksi KilpS 62 § 3) kohdan mukaan rangaistusta koventavana tekijänä pidetään sitä, että teko kohdistuu erotuomariin. Siksi kurinpitovaliokunta harkitsee oikeaksi määrätä Ahon kilpailukieltoon maaliskuun loppuun saakka.

Erotuomariraportti miesten II divisioonan 4. lohkon ottelusta RSS Panthers – Soittorasia (SR) 28.11.2015. RSS Panthersin pelaajan käyttäytyminen.

RSS Panthersin Marko Sipronen määrätään kolmen (3) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta).

RSS Panthersin Marko Sipronen on erotuomarin vihellyksen  jälkeen ratkaisua protestoidakseen laukonut pallon suuntaan, jossa toinen erotuomareista on ollut. Vaikka tarkoitus ei olisi ollutkaan nimenomaan osua erotuomariin, pallo on lähetetty tarkoituksellisesti erotuomarin suuntaan ja Siprosen olisi tullut ottaa huomioon, että se saattaa merkittävällä todennäköisyydellä osua erotuomariin jopa vaaraa tai ainakin kipua aiheuttavalla tavalla. Sipronen on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä epäurheilijamaisesti (KilpS 62 § 3) kohta). Saman sääntökohdan mukaan rangaistusta koventavana pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin, ja kurinpitovaliokunta katsoo teon erotuomarin fyysistä koskemattomuutta loukkaavana edellyttävän lisärangaistusta.

Erotuomariraportti C1-poikien Länsirannikon Eliittisarjan ottelusta FBT Karhut - Happee 29.11.2015. FBT Karhujen pelaajan käyttäytyminen ja siitä seurannut rangaistus.

Lisärangaistuksia ei määrätty. Erotuomarit olivat määränneet PR3:n pelaajalle, jonka katsoivat näyttäneen erotuomareille keskisormea. Kurinpitovaliokunta katsoi, ettei tarvetta muille seuraamuksille ollut. FBT Karhut toivoi pelaajan saaman rangaistuksen kohtuullistamista mutta ei ollut tehnyt ottelusta vastalausetta.


Kurinpitovaliokunta 25.11.2015

Erotuomariraportti miesten II divisioonan 5. lohkon ottelusta Kosken Dynamo – Sudet 14.11.2015. Susien pelaajan käyttäytyminen.

Lisärangaistuksia ei määrätty. Susien pelaajan maila oli osunut vastapelaajaa kasvoihin tavalla, josta erotuomarit määräsiät PR3:n. Kurinpitovaliokunta katsoi, että teko ei edellyttänyt sen lisäksi muita seuraamuksia.

Päijät-Hämeen Salibandyseuran (PHSB) oma ilmoitus joukkueen yhden pelaajan edustusoikeudesta D2-poikien alkusarjan otteluissa.

PHSB:lle määrättiin 100 € sakko. Joukkue oli peluuttanut kolmessa turnauksessa yli-ikäistä pelaajaa, josta seura ei ollut tehnyt Y-ilmoitusta. Ottelutuloksiin ei puututtu, koska alkusarjan päättymisestä oli kulunut jo yli kolme päivää kun asia huomattiin. Sakon määräämisessä otettiin lieventävänä tekijänä huomioon, että asia oli tullut liiton tietoon seuran oma-aloitteisella ilmoituksella.

Kurinpitovaliokunta 19.11.2015

SBS Wirmo Leidien edustusoikeutta koskeva vastalause naisten IV divisioonan 22. lohkon ottelusta SBS Wirmo Leidit - FBC Blue River 14.11.2015.

FBC Blue River määrätään hävinneeksi ottelu SBS Wirmo Leidit - FBC Blue River tuloksella 0-5 (KilpS 73.6 §). Vastalausemaksu 170 € palautetaan SBS Wirmolle sen ilmoitettua liittoon maksuyhteystietonsa. Lisäksi FBC Blue River määrätään hävinneeksi ottelu FBC Blue River – Salamanders tuloksella 0-5 (KilpS 65 §). FBC Blue Riverille määrätään 100 € sakko (KilpS 65 §).

SBS Wirmo leidit on tehnyt vastalauseen, koska FBC Blue River on on peluuttanut ottelussa pelaajaa, josta oli tehty seuraan pelaajasiirtohakemus mutta siirto ei ollut astunut voimaan. Pelaaja oli näin ottelussa vailla edustusoikeutta.

Samalla liitossa havaittiin, että edustusoikeudeton pelaaja oli ollut joukkueen kokoonpanossa myös päivän toisessa ottelussa FBC Blue River - Salamanders, jonka tulokseen liitto puuttui oma-aloitteisesti.

Kurinpitovaliokunta 16.11.2015

Erotuomariraportti miesten II divisioonan 4. lohkon ottelusta Tottijärven Vauhti&Lämäri (V&L) - Soittorasia (SR) 31.10.2015. V&L:n pelaajien käyttäytyminen.

V&L:n Hannu Sassi määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi yhden (1) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). V&L:n Rainer Palmroth määrätään pelikieltoon 15.12.2015 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). V&L:n Joni Palmroth määrätään kilpailukieltoon 25.1.2016 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). V&L:lle määrätään 100 € sakko (KilpS 64 § 2) kohta). Lisäksi V&L:ltä peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

Hannu Sassi ja vastapelaaja ovat pallon ollessa toisaalla töniskelleet toisiaan V&L:n maalin luona, jossa Sassi on vartioinut pallotonta vastustajaa. Tässä yhteydessä Sassi on asettanut mailansa vastapelaajan jalkojen väliin ja pitäen siitä kiinni yhdellä kädellä nostanut mailaa ylöspäin samalla kun vapaa käsi on ollut ylhäällä vastustajan selkäpuolella. Ylöspäin suuntautuneen mailan liikkeen jälkeen vastapelaaja on kaatunut maahan. Sassi ei ole pyrkinyt pelaamaan tilanteessa palloa vaan osumaan mailallaan vastapelaajan jalkoväliin tavalla, joka ei ole normaaliin pelaamiseen kuuluva.

V&L:n Rainer Palmroth on huudellut ottelun aikana katsomosta solvauksia erotuomareille sekä ilmestynyt toisella erätauolla kentälle, jossa hän on hakeutunut erotuomarien luo jatkamaan solvaamista, joka on jatkunut vielä kolmannessa erässä. Palmroth on ollut ottelussa pelikiellossa. KilpS 63.4 §:n mukaan pelikiellossa oleva henkilö ei ottelutapahtuman aikana saa oleskella joukkueille, ottelun toimitsijoille tai erotuomareille varatuissa tiloissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kiellossa oleva henkilö saa oleskella vain yleisölle tarkoitetuissa tiloissa.

Ottelussa katsojana ollut V&L:n Joni Palmroth on ottelun aikana solvannut erotuomareita ja jatkanut tätä ottelun päätyttyä huutaen erotuomareille muun muassa, että näiden ei kannata poistua etuoven kautta hallista ja että heitä odotetaan. Vaikka erotuomarit sittemmin ovat päässeet poistumaan hallista rauhallisesti, Palmrothin ilmaus on ollut tulkittavissa vihjauksenomaiseksi uhkaukseksi käyttäytyä erotuomaria kohtaan väkivaltaisesti.

Erotuomarit tai vierasjoukkue eivät ole havainneet ottelutapahtumassa järjestyksenvalvojaa, vaikka sarjamääräykset edellyttävät riittävää määrää sellaisia. Myös se, että katsoja on päässyt kenenkään estämättä kentälle solvaamaan erotuomareita, viittaa siihen, että kotijoukkue ei ole asianmukaisesti huolehtinut velvollisuudestaan vastata kaikkien osapuolten turvallisuudesta.

Soittorasia on vastineessaan lisäksi nostanut esiin kaksi ottelussa tapahtunutta tilannetta, joiden se katsoo olleen PR3:n arvoisia ja kysyy, eikö niistä tulisi jakaa sanktioita jälkikäteen. Kun mainituista pelitilanteista ei ole tehty erotuomariraportteja eikä myöskään SR ole tehnyt niistä KilpS 68 §:n mukaista rikkomusilmoitusta, kurinpitovaliokunta ei tutki mainittuja tilanteita.

Kurinpitovaliokunta 2.11.2015

Erotuomariraportti miesten II divisioonan 4. lohkon ottelusta Jyväskylän Nousu - Tottijärven Vauhti & Lämäri 24.10.2015. Molempien joukkueiden pelaajien käyttäytyminen.

Nousun Alvar Mahlberg määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kilpailukieltoon 15.1.2016 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). V&L:n Juha Nousiainen määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kilpailukieltoon 15.12.2015 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). V&L:n Rainer Palmroth määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). Nousulta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §). V&L:ltä peritään kahdesta PR3:sta automaattisesti seuraavina 100 € sakkoina yhteensä 200 € (KilpS 64.4 §)

Nousun Alvar Mahlberg on ensin rikkeen kohteeksi jouduttuaan kiivastuneena kahden käden otteella iskenyt vastapelaajaa erittäin voimakkaasti pesäpallotyylisellä mailaniskulla ylävartaloon.

V&L:n Juha Nousiainen on pelitilanteessa kohdistanut vastustajaan vaarallisen taklauksen, jonka tarkoituksena selvästikään ei ole ollut lainkaan tavoitella palloa vaan ainoastaan aiheuttaa vastapelaajaan kohdistuva fyysinen isku. Vastustajan iskettyä häntä mailalla Nousiainen on vielä rynnännyt vastapelaajan kimppuun ja tarttunut tähän voimakkaasti pyrkien pystypainiin.

V&L:n Rainer Palmroth on ottelun päätyttyä hakeutunut ottelun erotuomareiden luo ja solvannut näitä sopimattomalla tavalla jatkaen solvaamistaan poistumiskehotuksista huolimatta ja vielä PR3:n saatuaan ja paikalta poistuessaan.

SC Interin kahden pelaajan edustusoikeus VI divisioonan 10. lohkon otteluissa SC Inter - LePo ja Soolo - SC Inter.

SC Inter määrätään hävinneeksi ottelu Soolo – SC Inter tuloksella 0-5 (KilpS 65 §). SC Interille määrätään 100 € sakko (KilpS 65 §).

SC Interillä on ollut merkittyinä ottelupöytäkirjan kokoonpanoon yhdessä ottelussa yksi ja yhdessä ottelussa kaksi pelaajaa, joille ei ole ollut lunastettuna pelaajalisenssejä. Toisen pelaajista osalta SC Inter kertoo, ettei pelaaja ole ollut paikalla vaan hänen nimensä on jäänyt pelaajalistaan erehdyksessä. Kilpailusääntöjen mukaan pelaajan, joka on ollut merkittynä ottelupöytäkirjaan, katsotaan osallistuneen otteluun. Ottelun SC Inter – LePo tulokseen ei ole perustetta puuttua, koska sen SC Inter on muutoinkin hävinnyt enemmän kuin viidellä maalilla.

Kurinpitovaliokunta 26.10.2015

Erotuomariraportti IV divisioonan joukkueiden harjoitusottelusta SBJ Vaajakoski - Salibandy Club Lutakon Pallopojat (SC Luppo) 13.10.2015. SBJ:n pelaajan käyttäytyminen.


SBJ Vaajakosken Joni Tahvanainen määrätään kilpailukieltoon 15.11.2015 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). SBJ Vaajakoskelta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

SBJ Vaajakosken Joni Tahvanainen on pelitilanteessa taistellessaan vastustajan kanssa kulmaan menneestä pallosta palloa aktiivisesti tavoittelematta taklannut vastapelaajaa selkään sellaisella voimalla, että vastapelaaja on lentänyt vaarallisesti päin seinää. Kontakti on ollut pelitilanteeseen nähden kohtuuttoman kova ja huomioiden kentän olemattoman turva-alueen aiheuttanut vastustajalle ilmeisen loukkaantumisriskin ja tässä tapauksessa myös ainakin jonkinasteisen loukkaantumisen. Kurinpitovaliokunta on myös aikaisemmassa rangaistuskäytännössään ottanut huomioon, että pelaajilla on velvollisuus ottaa laidan lähellä tapahtuvissa kontakteissa huomioon kentän turva-alueet ja vastapelaajan turvallisuus.

Liikunnan Riemun pelaajan edustusoikeus miesten III divisioonan 8. lohkon otteluissa Warriors - Riemu ja Koovee II - Riemu 10.10.2015.

Liikunnan Riemu määrätään hävinneeksi ottelut Warriors – Riemu ja Koovee II - Riemu tuloksella 0-5 (KilpS 65 §). Liikunnan Riemulle määrätään 100 € sakko (KilpS 65 §).

Liikunnan Riemulla on ollut mainituissa otteluissa kokoonpanossaan pelaaja, jolle ei ole ollut lunastettuna pelaajalisenssiä.

Herrasmiesklubi Vastuun kuuden pelaajan edustusoikeus VI divisioonan 8. lohkon otteluissa TahVe - Vastuu ja Vastuu - PirHi 10.10.2015.

Vastuu määrätään hävinneeksi ottelu Vastuu - PirHi tuloksella 0-5 (KilpS 65 §). Herrasmiesklubi Vastuulle määrätään 200 € sakko (KilpS 65 §).

Vastuulla on ollut kahdessa ottelussa merkittyinä ottelupöytäkirjaan kuusi pelaajaa, joille ei ole ollut lunastettuina pelaajalisenssejä. Joukkue kertoo vastineessaan, että osa pelaajista ei ole ollut lainkaan paikalla otteluissa. Kilpailusääntöjen mukaan pelaajan, joka on merkitty ottelupöytäkirjaan joukkueen kokoonpanoon, katsotaan osallistuneen otteluun. Ottelun TahVe – Vastuu tulokseen ei ole tarvetta puuttua, koska sen Vastuu on muutoinkin hävinnyt enemmän kuin viidellä maalilla.

Nokian KrP III:n kahden pelaajan edustusoikeus VI divisioonan 10. lohkon otteluissa SB Luja II - Nokian KrP III ja Nokian KrP III - SC Häslääjät 18.10.2015

Nokian KrP III määrätään hävinneeksi ottelu Nokian KrP III – SC Häslääjät tuloksella 0-5 (KilpS 65 §). Nokian KrP:lle määrätään 100 € sakko (KilpS 65 §).

Nokian KrP III:n kokoonpanossa on ollut kahdessa ottelussa kaksi pelaajaa, joille ei ole ollut lunastettuna pelaajalisenssejä. Ottelun SB Luja II - Nokian KrP III  tulokseen ei ole tarvetta puuttua, koska sen Nokian KrP III on muutoinkin hävinnyt enemmän kuin viidellä maalilla.

Kurinpitovaliokunta 12.10.2015

Erotuomariraportti miesten IV divisioonan 14. lohkon ottelusta LeTo – KyPo. Kummankin joukkueen jäsenten käyttäytyminen.

KyPon Mika Ahovainio määrätään PR3:sta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi kahden (2) ottelun pelikieltoon (KilpS 64 § 3) kohta). LeTon toimihenkilö Jarno Nieminen määrätään kilpailukieltoon 14.11.2015 saakka (KilpS 64 § 5) kohta). Sekä KyPolta että LeTolta peritään PR3:sta automaattisesti seuraava 100 € sakko (KilpS 64.4 §).

KyPon Mika Ahovainio on ottelun päätyttyä paiskannut mailansa holtittomasti katsomon suuntaan, jossa se onneksi on osunut vain koripallotelineeseen. Teosta suivaantunut LeTon toimihenkilö Jarno Nieminen on tällöin rynnännyt aggressiivisesti Ahovainion luo taklaten tätä selkään.

Kurinpitovaliokunta 5.10.2015

SBS Wirmon D2-poikien pelaajan edustusoikeus ikäluokan turnauksessa 27.9.2015.

SBS Wirmo määrätään hävinneeksi 27.9.2015 pelatut ottelut SBS Wirmo Musta - Karhut White sekä PöU - SB Wirmo musta kummatkin tuloksella 0-5. SBS Wirmolle määrätään 50 € sakko (KilpS 65 §).

SBS Wirmolla on ollut otteluissa kokoonpanossaan yli-ikäinen pelaaja, joista seura on unohtanut tehdä liittoon Y-ilmoituksen hoitaen asian kuntoon heti erheen turnauksen jälkeen huomattuaan. Sakkorangaistuksen määräämisessä on lieventävänä seikkana ja sakkoa pienentävänä tekijänä otettu huomioon, että SBS Wirmo on virheen havaittuaan oma-aloitteisesti tuonut asian liiton tietoon.

Kurinpitovaliokunta 4.12.2017
Imatran Voiman vastalause C2-poikien ottelusta Imatran Voima - Pelicans SB Akatemia 26.11.2017. Erotuomarien toiminta.
PÄÄTÖS
Vastalause hyväksytään. Ottelutulosta ei muuteta. Vastalausemaksu 170 € palautetaan Imatran Voimalle sen ilmoitettua liittoon maksuyhteystietonsa. Erotuomareille Ville Kaarna ja Marko Santaharju määrätään kummallekin 50 € suuruinen erotuomarin laiminlyöntimaksu (KilpS 64 § 7) kohta).
Erotuomarit ovat toimineet ottelussa kahdessa tilanteessa sääntöjen vastaisesti. He ovat katkaistuaan pelin erheellisin perustein määränneet peliä jatkettavaksi toisen joukkueen vapaalyönnillä, vaikka oikea pelinjatkamistapa PeliS 503 12) kohdan mukaan olisi ollut kiistapallo. Lisäksi he ovat laiminlyöneet valvoa, että Imatran Voiman valmentajalle määrätty rangaistus on KilpS 36 §:n mukaisesti tullut merkityksi ottelupöytäkirjaan. Siksi valiokunta harkitsee oikeaksi hyväksyä Imatran Voiman vastalauseen. Sääntöjen vastaisuudet eivät kuitenkaan ole olleet ottelun kulun kannalta niin merkittäviä, että niiden perusteella olisi syytä puuttua ottelun lopputulokseen. Yllä luetelluilla perusteilla valiokunta katsoo, että erotuomarit ovat rikkoneet liiton sääntöjä, ja määrää heille rangaistuksena laiminlyöntimaksun.

Pelicans SB Mustan pelaajan edustusoikeus C1-poikien otteluissa 24.11.2017.
PÄÄTÖS
Rangaistuksia ei määrätä.
Päätös syntyi äänin 3-1 Sauli Wahlsténin ollessa eriävällä kannalla.
Kurinpitovaliokunta katsoo, että vaikka pelaajalle ei ole ollut lunastettuna asianmukaisesti pelaajalisenssiä, seuralla on ollut perusteltu syy olettaa lisenssin olevan kunnossa. Pelaajan lisääminen sarjakokoonpanoon liiton palvelusivustolla on onnistunut, vaikka se liiton antamien ohjeiden mukaan onnistuu ainoastaan silloin, kun pelaajalle on lunastettuna pelaajalisenssi. Vaikka saman pelaajan edustusoikeutta ei joukkueen päivän ensimmäisen ottelun osalta ole erikseen kyseenalaistettu, valiokunnan enemmistö katsoo, että seuran kannalta on silloinkin vallinnut sama seuran vastuusta vapauttava tilanne, kun liiton järjestelmään ei ole otteluiden välillä tehty muutoksia. Siksi valiokunta ei määrää Pelicans SB:lle asiassa seuraamuksia eikä puutu otteluiden lopputuloksiin.
Eri mieltä ollut jäsen katsoo, että seura ei ole esittänyt ensimmäisen ottelun kohdalla sellaisia syitä joiden perusteella voitaisiin poiketa siitä, että vastuu on seuralla. Seura ei ole edes väittänyt, että se olisi olettanut pelaajan lisenssin olevan kunnossa ensimmäisen ottelun kohdalla kuten seura on toisen ottelun kohdalla katsonut. Liiton epäselvä ohje ei siis ole ollut seuran tiedossa jolloin normaalilla huolellisuudella seuran olisi tullut huolehtia pelaajan edustusoikeudesta. Mahdollinen joukkueen sisäinen ei toivottava reaktio ottelutuloksen muuttamisesta ei myöskään ole sellainen peruste jonka vuoksi asiaa tulisi pääsäännöstä poiketen tulkita. Tapauksia tulee katsoa erillisinä tapauksina ja seuraamus on oltava tosiasiallisten tapahtumien mukaista. Näillä perusteilla hän olisi määrännyt ensimmäisen ottelun hävityksi tuloksella 0-5 ja seuralle sakon.

FBC Raseborgin toimittamassa videotallenteessa näkyy, kuinka pallo pelataan korkeana kohti kulmaa ja LoSB:n pelaaja juoksee sen perään samalla kun FBC Raseborgin pelaaja pyrkii samaan palloon lähestyen tilannetta noin 90 asteen kulmassa pallon ja LoSB:n pelaajan liikesuuntaan nähden. Kontakti tapahtuu heti sen jälkeen, kun molemmat pelaajat ovat yrittäneet lyödä ilmassa olevaa palloa. FBC Raseborgin pelaajan pää näyttää osuvan häntä selvästi pitemmän LoSB:n pelaajan olkapäähän tai olkavarteen, ja hän kaatuu tuskaisen näköisenä maahan. Videon perusteella LoSB:n pelaaja huomaa vastapelaajan lähestymisen samalla kun yrittää osua ilmassa olevaan palloon, ja hän valmistautuu törmäykseen samalla kun kontaktihetkellä hiukan suoristautuu kohti vastustajaa. Kurinpitovaliokunnan arvion mukaan LoSB:n pelaajan pääasiallinen keskittyminen tilanteessa on kuitenkin koko ajan pallossa, jonka hän liikesuuntaansa muuttamatta pyrkii saamaan haltuunsa ja törmäyksen jälkeen saakin samalla kun erotuomarit katkaisevat pelin. Valiokunta katsoo, ettei LoSB:n pelaaja asiassa esitetyn nojalla ole syyllistynyt rikkeeseen, josta olisi perusteita määrätä jälkikäteen rangaistusta, vaan hän on pyrkinyt tilanteessa pelaamaan palloa ja tullut kontaktitilanteeseen sen mukaisella normaalilla tavalla. Näin loukkaantuminen on aiheutunut pikemminkin tapaturmaisesti kuin LoSB:n pelaajan rikkeen seurauksena.